EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0848R(08)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (Den Europæiske Unions Tidende L 150 af 14. juni 2018)

OJ L 7, 11.1.2021, p. 53–53 (ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 7, 11.1.2021, p. 53–54 (BG, DA, GA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/corrigendum/2021-01-11/oj

11.1.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 7/53


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007

( Den Europæiske Unions Tidende L 150 af 14. juni 2018 )

1)

Side 37, artikel 30, stk. 5, litra b) og c):

I stedet for:

»b)

udelukkende på ingredienslisten, hvis:

i)

under 95 % af produktets landbrugsingredienser efter vægt er økologiske, og forudsat at disse ingredienser overholder de produktionsregler, der er fastsat i denne forordning, og

ii)

den forarbejdede fødevare overholder de produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del IV, punkt 1.5, punkt 2.1, litra a) og b), og punkt 2.2.1, og de regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3

c)

i varebetegnelsen og på ingredienslisten, hvis:

i)

hovedingrediensen er et jagt- eller fiskeriprodukt

ii)

betegnelsen i stk. 1 tydeligt i varebetegnelsen er tilknyttet en anden ingrediens, der er økologisk og forskellig fra hovedingrediensen

iii)

alle andre landbrugsingredienser er økologiske, og

iv)

den pågældende fødevare overholder bilag II, del IV, punkt 1.5, punkt 2.1, litra a) og b), og punkt 2.2.1, og de regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3.«

læses:

»b)

udelukkende på ingredienslisten, hvis:

i)

under 95 % af produktets landbrugsingredienser efter vægt er økologiske, og forudsat at disse ingredienser overholder de produktionsregler, der er fastsat i denne forordning, og

ii)

den forarbejdede fødevare overholder de produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del IV, punkt 1.5, punkt 2.1, litra a) og b), og punkt 2.2.1, med undtagelse af reglerne om begrænset brug af ikkeøkologiske landbrugsingredienser fastsat i bilag II, del IV, punkt 2.2.1, og de regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3

c)

i varebetegnelsen og på ingredienslisten, hvis:

i)

hovedingrediensen er et jagt- eller fiskeriprodukt

ii)

betegnelsen i stk. 1 tydeligt i varebetegnelsen er tilknyttet en anden ingrediens, der er økologisk og forskellig fra hovedingrediensen

iii)

alle andre landbrugsingredienser er økologiske, og

iv)

den forarbejdede fødevare overholder de produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del IV, punkt 1.5, punkt 2.1, litra a) og b), og punkt 2.2.1, med undtagelse af reglerne om begrænset brug af ikkeøkologiske landbrugsingredienser fastsat i bilag II, del IV, punkt 2.2.1, og de regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3.«

2)

Side 38, artikel 30, stk. 6, litra a):

I stedet for:

»a)

det pågældende forarbejdede foder er produceret efter de produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del II, III og V, og de specifikke regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3«

læses:

»a)

det forarbejdede foder overholder de produktionsregler, der er fastsat i bilag II, del II, III og V, og de specifikke regler, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3«.

3)

Side 38, artikel 32, stk. 2:

I stedet for:

»2.

Når Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion anvendes, skal det også angives, hvor de landbrugsråvarer, som indgår i produktet, er produceret; dette sted skal anføres i samme synsfelt som logoet og efter omstændighederne antage en af følgende former:

a)

»EU-jordbrug«, hvis landbrugsråvarerne er produceret i Unionen

b)

»ikke-EU-jordbrug«, hvis landbrugsråvarerne er produceret i tredjelande

c)

»EU-/ikke-EU-jordbrug«, hvis en del af landbrugsråvarerne er produceret i Unionen, og en anden del er produceret i tredjelande.

Med henblik på første afsnit kan betegnelsen »jordbrug« erstattes af »akvakultur«, hvor det er relevant. Betegnelsen »EU-« eller »ikke-EU-« kan erstattes af eller suppleres med angivelsen af et land eller med angivelsen af et land og en region, hvis alle de landbrugsråvarer, der indgår i produktet, er produceret i det pågældende land og, hvis det er relevant, i den pågældende region.

(…)

Betegnelsen »EU-« eller »ikke-EU-« må ikke fremstå i en farve og størrelse og med en skrifttype, der er mere fremtrædende end produktets navn.«

læses:

»2.

Når Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion anvendes, skal det også angives, hvor de landbrugsråvarer, som indgår i produktet, er produceret; dette sted skal anføres i samme synsfelt som logoet og efter omstændighederne antage en af følgende former:

a)

»EU-jordbrug«, hvis landbrugsråvarerne er produceret i Unionen

b)

»ikke-EU-jordbrug«, hvis landbrugsråvarerne er produceret i tredjelande

c)

»EU/ikke-EU-jordbrug«, hvis en del af landbrugsråvarerne er produceret i Unionen, og en anden del er produceret i tredjelande.

Med henblik på første afsnit kan betegnelsen »jordbrug« erstattes af »akvakultur«, hvor det er relevant. Betegnelsen »EU« eller »ikke-EU« kan erstattes af eller suppleres med angivelsen af et land eller med angivelsen af et land og en region, hvis alle de landbrugsråvarer, der indgår i produktet, er produceret i det pågældende land og, hvis det er relevant, i den pågældende region.

(…)

Betegnelsen »EU« eller »ikke-EU« må ikke fremstå i en farve og størrelse og med en skrifttype, der er mere fremtrædende end produktets navn.«.

4)

Side 76, bilag II, del III (Regler om produktion af alger og akvakulturdyr), punkt 3.1.3.3, litra d):

I stedet for:

»d)

fiskemel og fiskeolie og fodermidler af fiskeoprindelse fremstillet af slagteaffald fra hele fisk, krebsdyr eller bløddyr, der er fanget i bæredygtigt fiskeri og ikke anvendes til konsum«

læses:

»d)

fiskemel og fiskeolie og fodermidler af fiskeoprindelse fremstillet af hele fisk, krebsdyr eller bløddyr, der er fanget i bæredygtigt fiskeri og ikke anvendes til konsum«.


Top