EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1410R(01)

Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2020/1410 af 25. september 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 66. møde i Udvalget for Det Harmoniserede System under Verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system (Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 8. oktober 2020)

OJ L 406, 3.12.2020, p. 68–73 (DE, EL, EN, HR, IT, NL, SL, SV)
OJ L 406, 3.12.2020, p. 67–72 (BG, ES, CS, ET, FR, LV, LT, HU, MT, PL, PT, RO, SK, FI)
OJ L 406, 3.12.2020, p. 69–74 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1410/corrigendum/2020-12-03/oj

3.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 406/69


Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2020/1410 af 25. september 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 66. møde i Udvalget for Det Harmoniserede System under Verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

( Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 8. oktober 2020 )

Side 3, bilaget:

Bilaget læses således:

»BILAG

IV.   RAPPORT FRA DET VIDENSKABELIGE UNDERUDVALG: dok. NS0456Eb (SSC/35 — rapport)

1)

Spørgsmål til afgørelse (dok. NC2708Ea)

a)

Bilag A/1 og C/1 — tarifering af nye INN-produkter (liste 120). Unionen godkender de 125 tariferinger (HS 2017-udgaven) og de tre deraf følgende omklassificeringer (HS 2022-udgaven), der anbefales af det videnskabelige underudvalg.

b)

Bilag A/2 og C/2 — tarifering af nye INN-produkter (liste 121). Unionen godkender de 143 tariferinger (HS 2017-udgaven) og de 15 deraf følgende omklassificeringer (HS 2022-udgaven), der anbefales af det videnskabelige underudvalg.

c)

Bilag A/3 og C/3 — eventuel omklassificering af visse INN-produkter som følge af rekommandationen i henhold til artikel 16 af 23. juni 2019. Unionen godkender de deraf følgende omklassificeringer (HS 2022-udgaven) af de 143 INN-produkter, som det videnskabelige underudvalg har vedtaget.

d)

Bilag B/1 og C/6 — afgørelser truffet af HS-Udvalget på dets 63. og 64. møde og af WCO-Rådet på dets 133./134. møde, der påvirker det videnskabelige underudvalgs arbejde. Unionen godkender de omklassificeringer af »zilucoplan« og »eryptamin«, som det videnskabelige underudvalg har vedtaget, i henholdsvis underpos. 2 933,79 og 2 939,80.

Unionen tilslutter sig alle de foreslåede tariferinger, da de er i overensstemmelse med Unionens nuværende tariferingspolitik.

2)

Eventuel ændring af de forklarende bemærkninger til kapitel 29 for så vidt angår listen over narkotika, psykotrope stoffer og prækursorer, dok. NC2738Ea

Unionen tilslutter sig forslaget om at ændre de forklarende bemærkninger til HS, kapitel 29, i overensstemmelse med det videnskabelige underudvalgs udtalelse.

V.   RAPPORT FRA UNDERUNDERUDVALGET FOR REVISION AF HS (dok. NR1403E)

1)

Spørgsmål til afgørelse (dok. NC2709Ea)

a)

Bilag D/6 og G/11 — eventuel ændring af de forklarende bemærkninger til pos. 85.24 (HS 2022)

b)

Bilag D/7 og G/12 — eventuel ændring af de forklarende bemærkninger vedrørende 3D-printere (HS 2022)

c)

Bilag E/14 og G/19 —– ændring af de forklarende bemærkninger til pos. 70.19 vedrørende glasfiber (HS 2022)

d)

Bilag E/1-E/6, E/8-E/13, E/15-E/18, E/20, E/23 og G/1-G/6, G/8, G/13-G/18, G/21, G/22, G/24 og G/27 — eventuel ændring af de forklarende bemærkninger til afsnit I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX og XXI

e)

Bilag E/23 og G/27 — ændring af de forklarende bemærkninger til kapitel 97 vedrørende visse kulturelle varer (HS 2022)

f)

Bilag E/24 og G/28 — ændring af de forklarende bemærkninger (almindelige tariferingsbestemmelser)

Unionen tilslutter sig alle de foreslåede ændringer i dokumenterne, da de afspejler Unionens nuværende tariferingspolitik.

2)

Tarifering i HS 2022 af visse personlige fordampningsanordninger, genopladelige eller til engangsbrug (anmodning fra sekretariatet), dok. NC2710Eb

Unionen vil tarifere produkt 1 i pos. 8 543,70 i HS 2017 og i underpos. 8 543,40 i HS 2022. Produkt 2 tariferes i pos. 24.04 i HS 2022 i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 3 b) på grundlag af e-væskens væsentlige karakter.

3)

Tarifering i HS 2022 af visse samlinger og samlerobjekter af numismatisk interesse (anmodning fra sekretariatet), dok. NC2711Ea

Unionen giver udtryk for, at der er behov for yderligere oplysninger om produkterne for at kunne afgøre tariferingen.

Unionen er ikke enig i forslaget om ændring af de forklarende bemærkninger til HS, idet der afventes en præcisering og vejledning om, hvordan der skelnes mellem de nye underpositioner i pos. 97.05.

4)

Tarifering i HS 2022 af 3D-printerpatroner (anmodning fra sekretariatet), dok. NC2712Ea

Unionen vil tarifere produkterne i kapitel 39 efter materialets beskaffenhed, jf. Den Europæiske Unions Domstols afgørelse i sag C-276/00. Det er nødvendigt med yderligere oplysninger for at kunne tarifere produkterne i en underposition. Den foreslåede ændring af de forklarende bemærkninger til HS støttes ikke, da den nuværende praksis i Unionen er ikke at tarifere printerpatroner som dele af printere.

5)

Tarifering i HS 2022 af en arklamineringsmaskine til additiv fremstilling, dok. NC2744Ea

Unionen vil tarifere produktet i pos. 84.85 (valgmulighed II).

VI.   RAPPORT FRA DEN MØDEFORBEREDENDE ARBEJDSGRUPPE, dok. NC2714Ea og bilag A-T

Med forbehold af visse redaktionelle forslag vedtager Unionen teksten i bilag A-T med følgende bemærkninger:

1)

Ændring af kompendiet af tariferingsudtalelser, således at det afspejler beslutningen om at tarifere et produkt i pos. 18.06 (underpos. 1 806,32)

Unionen foreslår, at listen over ingredienser udelades, da den ikke er nødvendig for tariferingen.

2)

Ændring af kompendiet af tariferingsudtalelser, således at det afspejler beslutningen om at tarifere to typer tobaksstilke (»skårne, rullede og ekspanderede tobaksstilke (CRES)« og »ekspanderede tobaksstilke (ETS)« i pos. 24.03 (underpos. 2 403,99)

Unionen insisterer på, at teksten »må ikke ryges direkte« bibeholdes, da den var det afgørende kriterium for tariferingen.

3)

Ændring af kompendiet af tariferingsudtalelser, således at det afspejler beslutningen om at tarifere fastoxid-brændselsceller (SOFC) i pos. 85.01 (underpos. 8 501,62)

Unionen foreslår at anvende varebeskrivelsen i tekstboksen i det oprindelige arbejdsdokument (dok. NC2655E1b).

VII.   ANMODNINGER OM FORNYET BEHANDLING (FORBEHOLD)

1)

Fornyet behandling af tariferingen af visse ernæringsdrikke (produkt 1-5) (anmodning fra USA), dok. NC2715Ea

Unionen vil tarifere produkterne som drikkevarer i pos. 22.02, jf. Den Europæiske Unions Domstols afgørelse i sag C-114/80 og tariferingsudtalelse 2 202,99/2-4.

2)

Fornyet behandling af tariferingen af en løbeursanordning med GPS og håndledspulsmåler (anmodninger fra USA og Japan), dok. NC2716Ea

Unionen vil tarifere produktet under i underpos. 9 102,12 som et armbåndsur i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger til KN, pos. 91.02.

3)

Fornyet behandling af tariferingen af Sterilizer (anmodning fra Ukraine), dok. NC2717Ea

Unionen vil tarifere produktet i pos. 84.19, da dette er en særlig position for sterilisationsapparater. Der finder en ændring i temperaturen sted, som har stor indflydelse på steriliseringen. Apparatet har ikke nogen mekaniske funktioner.

4)

Fornyet behandling af tariferingen af to produkter kaldet »RF-generatorer« og »RF Matching Networks« (anmodning fra Sydkorea), dok. NC2718Ea, NC2745Eb og NC2747Ea

Unionen vil tarifere produkterne i pos. 84.86, idet det er genkendelige maskiner, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederkomponenter.

VIII.   YDERLIGERE UNDERSØGELSER

1)

Tarifering af spiselige insekter (forslag fra sekretariatet), dok. NC2719Ea

Unionen støtter eventuelle overførsler fra både pos. 02.10 og 04.10 for så vidt angår produkt 1. Produkt 2 kan overføres enten fra pos. 04.10 eller kapitel 16. Produkt 3 kan overføres fra kapitel 16. Produkt 4 kan overføres enten fra kapitel 16 eller 21.

2)

Eventuel ændring af de forklarende bemærkninger til pos. 27.11 for at præcisere tariferingen af flydende gas (LPG) (forslag fra sekretariatet), dok. NC2720Ea

Unionen støtter oprettelsen af en underposition forklarende bemærkninger til underpos. 2 711,19.

3)

Ændring af de forklarende bemærkninger til almindelig tariferingsbestemmelse 3 b) for at præcisere tariferingen af sæt, dok. NC2721Ea

Unionen støtter opretholdelsen af status quo og den nuværende tariferingspraksis.

4)

Eventuel ændring af de forklarende bemærkninger til pos. 91.02, dok. NC2722Ea

Unionen foretrækker at afvente en endelig afgørelse om tariferingen under punkt VII.2, inden der gås videres med ændringen af de forklarende bemærkninger til HS.

5)

Eventuel ændring af de forklarende bemærkninger til pos. 87.03 vedrørende mikrohybridkøretøjer, dok. NC2723Ea

Unionen støtter ændringen af de forklarende bemærkninger til HS, idet den præciserer tariferingen af den nye køretøjstype.

6)

Tarifering af milde hybridkøretøjer, dok. NC2724Ea

Unionen vil tarifere produktet i underpos. 8 703,40, da den elektriske motor er beregnet til at give køretøjet ekstra kraft ved at supplere motorfunktionen.

7)

Tarifering af et vokslignende produkt (anmodning fra Ecuador), dok. NC2725Ea

Unionen vil tarifere produktet i pos. 34.04, da laboratorieanalysen bekræfter, at produktet har en voksagtig karakter.

8)

Eventuel ændring af de forklarende bemærkninger til pos. 95.03 (forslag fra Unionen), dok. NC2667Ea

Unionen er fortsat åben over for eventuelle yderligere redaktionelle bemærkninger til det oprindelige forslag fra EU.

9)

Eventuel ændring af de forklarende bemærkninger til pos. 95.05 (forslag fra Unionen), dok. NC2668Ea

Unionen er fortsat åben over for eventuelle yderligere redaktionelle bemærkninger til det oprindelige forslag fra EU.

10)

Tarifering af visse vegetabilske olier til detailsalg (anmodning fra Costa Rica), dok. NC2672Ea

Unionen vil tarifere produktet i pos. 33.01. Produktet er en vegetabilsk lavendelolie, der indeholder monoterpenalkoholer, og derfor ikke er befriet for terpener, og er omfattet af pos. 33.01. Produktet fremstilles ved dampdestillation og er derfor i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger til HS, pos. 33.01.

11)

Tarifering af to bonemaskiner til gulve (anmodning fra Costa Rica), dok. NC2673Ea

Unionen vil tarifere produkterne i pos. 84.79. På grund af deres tekniske egenskaber er de ikke af den type, der sædvanligvis anvendes til husholdningsbrug, og i betragtning af forklarende bemærkning 4 a) til kapitel 85 bør de tariferes i pos. 84.79.

12)

Tarifering af en »selvkørende teleskoplift med leddelte arme« (anmodning fra Sydkorea), dok. NC2674Ea

Unionen vil tarifere produktet i pos. 84.28 på grundlag af forordning (EF) nr. 738/2000, som omhandler et lignende produkt.

13)

Tarifering af visse tilberedte fødevarer (anmodning fra USA), dok. NC2676Ea og NC2742Ea

Unionen anmoder om yderligere oplysninger om alle fire berørte produkter for at kunne afgøre tariferingen.

Produkt 1: proteinindhold. Ved et meget højt indhold (over 85 %) kan pos. 35.04 overvejes. På grundlag af de foreliggende oplysninger kan produktet tariferes i underpos. 2 106,10 i overensstemmelse med tariferingsudtalelse 2 106,90/5.

Produkt 2: Unionen vil tarifere produktet i pos. 22.02, hvis det er direkte drikkeligt, eller pos. 21.06, hvis det skal fortyndes før indtagelse.

Produkt 3: Unionen vil tarifere produktet i underpos. 2 101,20, men yderligere oplysninger om indholdet af koffein vil være til hjælp.

Produkt 4: produktbeskrivelsen er forvirrende, da det ikke er tydeligt, hvad hovedingrediensen er. Hvis produktet indeholder kakao, kan det tariferes i pos. 18.06, hvis ikke 19.05.

14)

Tarifering af en »skærer/harve« (anmodning fra Den Russiske Føderation), dok. NC2677Ea

Unionen bemærker, at maskinen har mange funktioner, hvilket gør det vanskeligt at afgøre tariferingen, og at maskinen kan tariferes i pos. 84.30 og 84.32, dvs. i pos. 84.32 i henhold til den almindelige tariferingsbestemmelse 3 c).

15)

Tarifering af visse nye luftdæk af gummi til køretøjer, der anvendes til transport af varer inden for byggeri, minedrift eller industri (anmodning fra Den Russiske Føderation), dok. NC2678Ea og NC2748Ea

Unionen er enig i WCO-sekretariatets udtalelse og tariferer begge produkter i pos. 4 011,20.

16)

Tarifering af visse tilberedninger af en type, der anvendes i dyrefoder (anmodning fra Canada), dok. NC2679Ea og NC2743Ea

På grundlag af Den Europæiske Unions Domstols afgørelse i sag C-144/15 vil Unionen tarifere produktet i pos. 23.09.

17)

Tarifering af et produkt kaldet »Tracing Light Box« (anmodning fra Japan), dok. NC2681Ea

Unionen vil tarifere produktet i pos. 94.05, da det har en multifunktion og ikke er udstyret med tegneinstrumenter.

18)

Tarifering af en elektronisk hastighedsregulator (anmodning fra Tunesien), dok. NC2682Ea

Unionen vil tarifere produktet i pos. 85.04, som foreslået af WCO-sekretariatet.

19)

Eventuel ændring af de forklarende bemærkninger til pos. 27.10 (forslag fra Japan), dok. NC2641Ea og NC2739Ea

Unionen afholder sig fra at deltage i drøftelserne, eftersom den tariferingsudtalelse, som ændringen beror på, ikke kan anvendes i Unionen på grund af Den Europæiske Unions Domstols afgørelse i sag C-330/13. Det ville være bedre at overveje at ændre HS i fremtiden og ændre den forklarende bemærkning 2 til kapitel 27.

20)

Mulig uoverensstemmelse mellem den engelske og den franske tekst i de forklarende bemærkninger til pos. 85.01, dok. NC2688Ea

Unionen tilslutter sig den foreslåede ændring, dvs. at anvende den franske term »onduleur« som i andre dele af HS-nomenklaturen.

IX.   NYE SPØRGSMÅL

1)

Tarifering af visse affaldscontainere til anvendelse på gaden (anmodning fra Tunesien), dok. NC2726Ea

Unionen vil tarifere produkterne i pos. 39.26 på grund af containernes store størrelse og det forhold, at de ikke er til husholdningsbrug. Unionen bemærker, at containernes rumindhold i liter bør fremgå af produktbeskrivelsen.

2)

Tarifering af visse tilberedte fødevarer i flydende form (anmodning fra Tunesien), dok. NC2727Ea

Unionen anmoder om flere oplysninger om produkternes indhold (vand eller saft, olieholdige stoffer og andre ingredienser foruden vitaminer og dosering).

3)

Tarifering af to produkter, der indeholder cannabidiol (CBD) (anmodning fra sekretariatet), dok. NC2728Ea

Unionen foreslår at sende spørgsmålet til det videnskabelige underudvalg med anmodning om oplysninger om, i) hvorvidt produkterne har et tilstrækkeligt antal virksomme stoffer til at have en terapeutisk eller profylaktisk virkning, og ii) hvad mindstemængden af CBD som virksomt stof i et produkt er, for at produktet har en terapeutisk eller profylaktisk virkning.

4)

Tarifering af tørret fisk, der efterfølgende er behandlet med vand (rehydreret tørret fisk) (anmodning fra Norge), dok. NC2729Ea

Unionen kan tarifere produktet i kapitel 3, men der er behov for yderligere oplysninger om, hvorvidt produktet har smag og konsistens af tørret fisk eller frisk fisk.

5)

Tarifering af visse dampgeneratorer til dampkedler (anmodning fra Egypten), dok. NC2730Ea

Unionen vil tarifere produkterne i pos. 84.02 som foreslået af WCO-sekretariat i overensstemmelse med positionsteksten og de forklarende bemærkninger til HS, pos. 84.02.

6)

Tarifering af et produkt kaldet »sojabønneflager« (anmodning fra Madagaskar), dok. NC2731Ea

Unionen vil tarifere produktet i pos. 23.04 på samme vis som det produkt, der omhandles i tariferingsudtalelse 2 304,00/1.

7)

Tarifering af en ethanolkogeplade med to blus (anmodning fra Kenya), dok. NC2732Ea

Unionen vil tarifere produktet i pos. 7 321,12, idet ethanolbrændsel er flydende ved stuetemperatur og derfor er i overensstemmelse med underpositionsteksten.

8)

Tarifering af en interaktiv kiosk til modtagelse af klager (anmodning fra Egypten), dok. NC2733Ea

Unionen anmoder om yderligere oplysninger: hvorvidt produktet kan fungere, og hvordan, med en USB-enhed, eller om det kun kan anvendes ved hjælp af touchscreen.

XI.   SUPPLERENDE LISTE

1)

Tarifering af et produkt kaldet »babymajskolber« (anmodning fra EU), dok. NC2736Ea

Unionen har anmodet om en tariferingsudtalelse.

2)

Tarifering af en dieseldrevet strømgenerator med to kraftindstillinger (anmodning fra Ghana), dok. NC2737Ea

Unionen vil tarifere produktet i underpos. 8 502,13.

3)

Tarifering af et TFT-LCD-modul (anmodning fra Sydkorea), dok. NC2740Ea

I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 957/2006 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1201/2011 og (EU) nr. 1202/2011 og i betragtning af forklarende bemærkning 2 b) til afsnit XVI vil Unionen tarifere produktet i underpos. 8 529,90

4)

Udeladelse af tariferingsudtalelse 8 528,69/1 og 8 528,69/2, dok. NC2741Ea

Da produkterne ikke længere er på markedet, støtter Unionen, at disse tariferingsudtalelser udelades.

5)

Tarifering af et produkt kaldet »delvis affedtet kokospulver« (anmodning fra Unionen), dok. NC2746Ea

Unionen har anmodet om en tariferingsudtalelse.

«

Top