EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2033R(05)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 806/2014 (Den Europæiske Unions Tidende L 314 af 5. december 2019)

OJ L 405, 2.12.2020, p. 79–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/corrigendum/2020-12-02/oj

2.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 405/79


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 806/2014

( Den Europæiske Unions Tidende L 314 af 5. december 2019 )

1.

Side 46, artikel 57, stk. 2:

I stedet for:

»2.   Indtil den 26. juni 2026 eller datoen for anvendelse på kreditinstitutter af den alternative standardmetode i tredje del, afsnit IV, kapitel 1a, (…)«

læses:

»2.   Indtil den 26. juni 2026 eller datoen for anvendelse på kreditinstitutter i forbindelse med kapitalgrundlagskrav af den alternative standardmetode i tredje del, afsnit IV, kapitel 1a, (…)«

2.

Side 52, artikel 62 (ændringer af forordning (EU) nr. 575/2013), nr. 10), litra a):

I stedet for:

»a)

Stk. 1 affattes således:

»(…)

 

i)

(…)

summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra a), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU og det kombinerede bufferkrav defineret i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, kravene i denne forordnings artikel 500 samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp af egentlig kernekapital (…)

ii)

værdien af den konsoliderede egentlige kernekapital, som datterselskabet tegner sig for, og som kræves på konsolideret niveau for at opfylde summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra a), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav defineret i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, kravene i denne forordnings artikel 500 samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp af egentlig kernekapital

b)

datterselskabets minoritetsinteresser udtrykt som en procentdel af selskabets samlede egentlige kernekapitalinstrumenter plus overkurs ved emission i tilknytning hertil, overført resultat og andre reserver.««

læses:

»a)

Stk. 1 affattes således:

»(…)

 

i)

(…)

summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra a), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU og det kombinerede bufferkrav defineret i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp af egentlig kernekapital (…)

ii)

værdien af den konsoliderede egentlige kernekapital, som datterselskabet tegner sig for, og som kræves på konsolideret niveau for at opfylde summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra a), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav defineret i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp af egentlig kernekapital

b)

datterselskabets minoritetsinteresser udtrykt som en procentdel af dette selskabs samlede egentlige kernekapitalposter.««

3.

Side 53, artikel 62 (ændringer af forordning (EU) nr. 575/2013), nr. 11), litra a):

I stedet for:»

a)

Stk. 1 affattes således:

»(…)

 

i)

(…)

summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra b), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU og det kombinerede bufferkrav defineret i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, kravene i denne forordnings artikel 500 samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp af kernekapital (…)

ii)

værdien af den konsoliderede kernekapital, som datterselskabet tegner sig for, og som kræves på konsolideret niveau for at opfylde summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra b), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav omhandlet i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, kravene i denne forordnings artikel 500 samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp af kernekapital

b)

datterselskabets kvalificerende kernekapital udtrykt som en procentdel af dette selskabs samlede kernekapitalinstrumenter plus overkurs ved emission i tilknytning hertil, overført resultat og andre reserver.««

læses:

»a)

Stk. 1 affattes således:

»(…)

 

i)

(…)

summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra b), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU og det kombinerede bufferkrav defineret i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp af kernekapital (…)

ii)

værdien af den konsoliderede kernekapital, som datterselskabet tegner sig for, og som kræves på konsolideret niveau for at opfylde summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra b), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav omhandlet i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande, i det omfang disse krav skal opfyldes ved hjælp af kernekapital

b)

datterselskabets kvalificerende kernekapital udtrykt som en procentdel af dette selskabs samlede egentlige kernekapitalposter og hybride kernekapitalposter.««

4.

Side 53, artikel 62 (ændringer af forordning (EU) nr. 575/2013), nr. 12), litra a):

I stedet for:

»a)

Stk. 1 affattes således:

»(…)

 

i)

(…)

summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra c), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, det specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav omhandlet i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, kravene i denne forordnings artikel 500 samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande (…)

ii)

værdien af det kapitalgrundlag, som datterselskabet tegner sig for, og som kræves på konsolideret niveau for at opfylde summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra c), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav omhandlet i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, kravene i denne forordnings artikel 500 samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande

b)

selskabets kvalificerende kapitalgrundlag udtrykt som en procentdel af alle datterselskabets kapitalgrundlagsinstrumenter, som indgår i egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter og overkurs ved emission i tilknytning hertil, overført resultat og andre reserver.»»

læses:

»a)

Stk. 1 affattes således:

»(…)

 

i)

(…)

summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra c), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, det specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav omhandlet i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande (…)

ii)

værdien af det kapitalgrundlag, som datterselskabet tegner sig for, og som kræves på konsolideret niveau for at opfylde summen af det i denne forordnings artikel 92, stk. 1, litra c), fastsatte krav, kravene i denne forordnings artikel 458 og 459, de specifikke kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerede bufferkrav omhandlet i artikel 128, nr. 6), i nævnte direktiv, samt eventuelle supplerende krav i lokale tilsynsbestemmelser i tredjelande

b)

selskabets kvalificerende kapitalgrundlag udtrykt som en procentdel af dette selskabs samlede egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter, men undtagen de beløb, der er omhandlet i artikel 62, litra c) og d).»»

5.

Side 55, artikel 62 (ændringer af forordning (EU) nr. 575/2013), nr. 25):

I stedet for:

»25)

Artikel 395, stk. 1, affattes således:

»1.   (…) med alle de indbyrdes forbundne kunder, som ikke er institutter, ikke overstiger 25 % af instituttets kernekapital.««

læses:

»25)

Artikel 395, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   (…) med alle de indbyrdes forbundne kunder, som ikke er institutter eller investeringsselskaber, ikke overstiger 25 % af instituttets kernekapital.««

6.

Side 56, artikel 62 (ændringer af forordning (EU) nr. 575/2013), nr. 33):

I stedet for:

»33)

Artikel 498, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»(…) og som ikke var omfattet af direktiv 2004/39/EF den 31. december 2006.««

læses:

»33)

Artikel 498 affattes således:

»Artikel 498

Undtagelser for råvarehandlere

Indtil den 26. juni 2021 (…) og som ikke var omfattet af direktiv 2004/39/EF den 31. december 2006.««

7.

Side 61, artikel 63 (ændringer af forordning (EU) nr. 600/2014), nr. 6) og 7):

I stedet for:

»6)

Artikel 49 affattes således: (…)

7)

I artikel 52 tilføjes følgende stykke: (…)«

læses:

»(6)

Artikel 49 affattes således:

(…)

6a)

Artikel 50 ændres som følger:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 9, artikel 2, stk. 2, artikel 13, stk. 2, artikel 15, stk. 5, artikel 17, stk. 3, artikel 19, stk. 2 og 3, artikel 31, stk. 4, artikel 40, stk. 8, artikel 41, stk. 8, artikel 42, stk. 7, artikel 45, stk. 10, artikel 47, stk. 1a, og artikel 52, stk. 10 og 12, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 2. juli 2014.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Den i artikel 1, stk. 9, artikel 2, stk. 2, artikel 13, stk. 2, artikel 15, stk. 5, artikel 17, stk. 3, artikel 19, stk. 2 og 3, artikel 31, stk. 4, artikel 40, stk. 8, artikel 41, stk. 8, artikel 42, stk. 7, artikel 45, stk. 10, artikel 47, stk. 1a, og artikel 52, stk. 10 og 12, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.«

(c)

Stk. 5 affattes således:

»5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 9, artikel 2, stk. 2, artikel 13, stk. 2, artikel 15, stk. 5, artikel 17, stk. 3, artikel 19, stk. 2 og 3, artikel 31, stk. 4, artikel 40, stk. 8, artikel 41, stk. 8, artikel 42, stk. 7, artikel 45, stk. 10, artikel 47, stk. 1a, og artikel 52, stk. 10 eller 12, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

(7)

I artikel 52 tilføjes følgende stykke: (…)«

8.

Side 63, artikel 66, stk. 3, litra b):

I stedet for:

»b)

finder artikel 62, nr. 30), anvendelse fra den 25. december 2019.«

læses:

»b)

finder artikel 62, nr. 30), 32) og 33), anvendelse fra den 25. december 2019.«.


Top