EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L2001R(04)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (Den Europæiske Unions Tidende L 328 af 21. december 2018)

OJ L 311, 25.9.2020, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 311, 25.9.2020, p. 11–16 (FR, NL)
OJ L 311, 25.9.2020, p. 11–19 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/corrigendum/2020-09-25/oj

25.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/11


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

( Den Europæiske Unions Tidende L 328 af 21. december 2018 )

Side 132, artikel 29, stk. 7, litra a):

I stedet for:

»a)

landet eller den regionale organisation for økonomisk integration, hvorfra skovbiomasse stammer:

i)

er part i Parisaftalen

ii)

har forelagt et nationalt bestemt bidrag for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som omfatter emissioner og optag i landbrug, skovbrug og arealanvendelse, hvormed det sikres, at ændringer i kulstoflagrene i forbindelse med hugst af biomasse medregnes i landets forpligtelse til at mindske eller begrænse drivhusgasemissioner, jf. det nationalt bestemte bidrag, eller

iii)

har indført nationale eller regionale love i overensstemmelse med Parisaftalens artikel 5, som finder anvendelse i fældningsområdet, med henblik på at bevare og øge kulstoflagre og -dræn, og det dokumenteres, at rapporterede emissioner fra LULUCF-sektoren ikke overstiger optag«

læses:

»a)

landet eller den regionale organisation for økonomisk integration, hvorfra skovbiomasse stammer, er part i Parisaftalen og:

i)

har forelagt et nationalt bestemt bidrag for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som omfatter emissioner og optag i landbrug, skovbrug og arealanvendelse, hvormed det sikres, at ændringer i kulstoflagrene i forbindelse med hugst af biomasse medregnes i landets forpligtelse til at mindske eller begrænse drivhusgasemissioner, jf. det nationalt bestemte bidrag, eller

ii)

har indført nationale eller regionale love i overensstemmelse med Parisaftalens artikel 5, som finder anvendelse i fældningsområdet, med henblik på at bevare og øge kulstoflagre og -dræn, og dokumenterer, at rapporterede emissioner fra LULUCF-sektoren ikke overstiger optag«.

Side 135, artikel 30, stk. 5, andet afsnit:

I stedet for:

»(…) punkterne i bilag IX til forordning (EU) 2018/1999 (…)«

læses:

»(…) punkterne i bilag XI til forordning (EU) 2018/1999 (…)«.

Side 142, bilag II, første afsnit, formlen:

I stedet for:

»(QN(norm))(CN[(/(i)(N 14))(Qi Ci)] 15)«

læses:

»Image 1«.

Side 142, bilag II, andet afsnit, formlen:

I stedet for:

»(QN(norm))((CN CN 12)((/(i)(Nn))Qi(/(j)(Nn))(Cj Cj 12)))«

læses:

»Image 2«.

Side 142, bilag II, tredje afsnit, formlen:

I stedet for:

»(QN(norm))((CN CN 12)((/(i)(Nn))Qi(/(j)(Nn))(Cj Cj 12)))«

læses:

»Image 3«.

Side 148, bilag V, del A, syvende indførsel på nævnte side:

I stedet for:

»Biodiesel fra palmeolie (åbent spildevandsbassin)

32 %

19 %«

læses:

»Biodiesel fra palmeolie (åbent spildevandsbassin)

33 %

20 %«

Side 149, bilag V, del B, anden, fjerde, sjette og ottende indførsel:

I stedet for:

»Fischer-Tropsch-diesel fra træaffald i fritstående anlæg

85 %

85 %«

»Fischer-Tropsch-benzin fra træaffald i fritstående anlæg

85 %

85 %«

»Dimethylether (DME) fra træaffald i fritstående anlæg

86 %

86 %«

»Methanol fra træaffald i fritstående anlæg

86 %

86 %«

læses:

»Fischer-Tropsch-diesel fra træaffald i fritstående anlæg

83 %

83 %«

»Fischer-Tropsch-benzin fra træaffald i fritstående anlæg

83 %

83 %«

»Dimethylether (DME) fra træaffald i fritstående anlæg

84 %

84 %«

»Methanol fra træaffald i fritstående anlæg

84 %

84 %«

Side 156, bilag V, del D, tiende og sekstende indførsel på nævnte side:

I stedet for:

»Biodiesel fra palmeolie

26,2

26,2«

»Hydrogeneret vegetabilsk olie fra palmeolie

27,4

27,4«

læses:

»Biodiesel fra palmeolie

26,0

26,0«

»Hydrogeneret vegetabilsk olie fra palmeolie

27,3

27,3«

Side 162, bilag V, del D, ottende indførsel på nævnte side:

I stedet for:

»Animalsk fedt fra afsmeltning af biodiesel (**)

1,7

1,7«

læses:

»Animalsk fedt fra afsmeltning af biodiesel (**)

1,6

1,6«

Side 166, bilag V, del D, fjerde, femte, syvende, ellevte, tolvte, attende og nittende indførsel på nævnte side:

I stedet for:

»Biodiesel fra palmeolie (åbent spildevandsbassin)

63,5

75,7

Biodiesel fra palmeolie (proces med methanopsamling fra oliemølle)

46,3

51,6«

»Animalsk fedt fra afsmeltning af biodiesel (**)

15,3

20,8«

»Hydrogeneret vegetabilsk olie fra palmeolie (åbent spildevandsbassin)

62,2

73,3

Hydrogeneret vegetabilsk olie fra palmeolie (proces med methanopsamling fra oliemølle)

44,1

48,0«

»Ren vegetabilsk olie fra palmeolie (åbent spildevandsbassin)

56,3

65,4

Ren vegetabilsk olie fra palmeolie (proces med methanopsamling fra oliemølle)

38,4

57,2«

læses:

»Biodiesel fra palmeolie (åbent spildevandsbassin)

63,3

75,5

Biodiesel fra palmeolie (proces med methanopsamling fra oliemølle)

46,1

51,4«

»Animalsk fedt fra afsmeltning af biodiesel (**)

15,2

20,7«

»Hydrogeneret vegetabilsk olie fra palmeolie (åbent spildevandsbassin)

62,1

73,2

Hydrogeneret vegetabilsk olie fra palmeolie (proces med methanopsamling fra oliemølle)

44,0

47,9«

»Ren vegetabilsk olie fra palmeolie (åbent spildevandsbassin)

56,4

65,5

Ren vegetabilsk olie fra palmeolie (proces med methanopsamling fra oliemølle)

38,5

40,3«

Side 167, bilag V, del E, første tabel på nævnte side, fjerde og femte indførsel:

I stedet for:

»Fischer-Tropsch-benzin fra træaffald i fritstående anlæg

8,2

8,2

Fischer-Tropsch-benzin fra dyrket træ i fritstående anlæg

12,4

12,4«

læses:

»Fischer-Tropsch-benzin fra træaffald i fritstående anlæg

3,3

3,3

Fischer-Tropsch-benzin fra dyrket træ i fritstående anlæg

8,2

8,2«

Side 169, bilag V, del E, anden tabel på nævnte side, anden, fjerde, sjette og ottende indførsel:

I stedet for:

»Fischer-Tropsch-diesel fra træaffald i fritstående anlæg

10,3

10,3«

»Fischer-Tropsch-benzin fra træaffald i fritstående anlæg

10,3

10,3«

»Dimethylether (DME) fra træaffald i fritstående anlæg

10,4

10,4«

»Methanol fra træaffald i fritstående anlæg

10,4

10,4«

læses:

»Fischer-Tropsch-diesel fra træaffald i fritstående anlæg

12,2

12,2«

»Fischer-Tropsch-benzin fra træaffald i fritstående anlæg

12,2

12,2«

»Dimethylether (DME) fra træaffald i fritstående anlæg

12,1

12,1«

»Methanol fra træaffald i fritstående anlæg

12,1

12,1«

Side 171, bilag V, del E, anden tabel på nævnte side, anden, fjerde, sjette og ottende indførsel:

I stedet for:

»Fischer-Tropsch-diesel fra træaffald i fritstående anlæg

13,7

13,7«

»Fischer-Tropsch-benzin fra træaffald i fritstående anlæg

13,7

13,7«

»Dimethylether (DME) fra træaffald i fritstående anlæg

13,5

13,5«

»Methanol fra træaffald i fritstående anlæg

13,5

13,5«

læses:

»Fischer-Tropsch-diesel fra træaffald i fritstående anlæg

15,6

15,6«

»Fischer-Tropsch-benzin fra træaffald i fritstående anlæg

15,6

15,6«

»Dimethylether (DME) fra træaffald i fritstående anlæg

15,2

15,2«

»Methanol fra træaffald i fritstående anlæg

15,2

15,2«

Side 180, bilag VI, del B, punkt 1, litra b), den første formel:

I stedet for:

»Image 4«

læses:

»Image 5«

Side 180, bilag VI, del B, punkt 1, litra b), den anden formel:

I stedet for:

»Image 6«

læses:

»Image 7«

Side 186, bilag VI, del B, punkt 18, andet afsnit:

I stedet for:

»For biogas og biomethan skal alle biprodukter, der ikke er omfattet af punkt 7, tages med ved beregningen. (…)«

læses:

»For biogas og biomethan skal alle biprodukter tages med ved beregningen. (…)«.


Top