EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0625R(12)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/ EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (Den Europæiske Unions Tidende L 95 af 7. april 2017)

OJ L 310, 24.9.2020, p. 6–6 (DA, EL)
OJ L 310, 24.9.2020, p. 7–8 (CS)
OJ L 310, 24.9.2020, p. 6–25 (RO)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/corrigendum/2020-09-24/oj

24.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/6


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/ EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol)

( Den Europæiske Unions Tidende L 95 af 7. april 2017 )

1.

I hele forordningen ændres udtrykket »grænsekontrolsted« til »grænsekontrolpost«

I hele forordningen ændres udtrykket »et grænsekontrolsted« til »en grænsekontrolpost«

I hele forordningen ændres udtrykket »grænsekontrolstedet« til »grænsekontrolposten«

I hele forordningen ændres udtrykket »grænsekontrolsteder« til »grænsekontrolposter«

I hele forordningen ændres udtrykket »grænsekontrolstederne« til »grænsekontrolposterne«

2.

Side 67, artikel 77, stk. 2:

I stedet for:

»grænsekontroludgangsstedet«

læses:

»grænsekontroludgangsposten«.


Top