EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1107R(08)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (Den Europæiske Unions Tidende L 309 af 24. november 2009)

ST/5082/2020/INIT

OJ L 45, 18.2.2020, p. 81–82 (DE, ET)
OJ L 45, 18.2.2020, p. 11–11 (GA)
OJ L 45, 18.2.2020, p. 81–81 (DA, EL, FR, LV, FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/corrigendum/2020-02-18/oj

18.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/81


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF

( Den Europæiske Unions Tidende L 309 af 24. november 2009 )

Side 42, bilag II, punkt 3.6.5, første afsnit:

I stedet for:

»3.6.5. Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet på grundlag af en vurdering i overensstemmelse med EF-retningslinjer eller internationalt anerkendte retningslinjer for testning eller andre tilgængelige data og oplysninger, herunder en gennemgang af den videnskabelige litteratur foretaget af autoriteten, ikke anses for at have …«

læses:

»3.6.5. Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet på grundlag af en vurdering i overensstemmelse med EF-retningslinjer eller internationalt anerkendte retningslinjer for testning eller andre tilgængelige data og oplysninger, herunder en gennemgang af den videnskabelige litteratur, gennemgået af autoriteten, ikke anses for at have …«.


Top