EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0125

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/125 af 29. januar 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for relevante tilstrækkeligt diversificerede indeks i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EØS-relevant tekst)

C/2020/392

OJ L 24, 30.1.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/125/oj

30.1.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 24/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/125

af 29. januar 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for relevante tilstrækkeligt diversificerede indeks i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 344, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre, at de aktieindeks, der er opført i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2014 (2) fortsat opfylder betingelserne for, at der kan ses bort fra deres specifikke risiko, skal de relevante indeks revurderes i lyset af de senest tilgængelige data, som er dem, der vedrører 2018. I lyset af denne revurdering er det nødvendigt at opdatere listen over relevante tilstrækkeligt diversificerede indeks.

(2)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(3)

De nødvendige ændringer af gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2014 er ikke en følge af væsentlige ændringer af den anvendte vurderingsmetode. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har hverken afholdt en åben offentlig høring eller foretaget en cost-benefit-analyse, idet dette ikke ville stå i forhold til omfanget og virkningen af udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2014 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2014 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2020.

På Kommissionens vegne

Formand

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2014 af 4. september 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for relevante tilstrækkeligt diversificerede indeks i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 265 af 5.9.2014, s. 3).


BILAG

»BILAG

Aktieindeks, der opfylder kravene i artikel 344 i forordning (EU) nr. 575/2013

Indeks

Land/område

1. STOXX Asia/Pacific 600

Asien/Stillehavsområdet

2. ASX100

Australien

3. ASX200

Australien

4. S&P All Ords

Australien

5. ATX

Østrig

6. ATX Prime

Østrig

7. BEL20

Belgien

8. SaoPaulo — Bovespa

Brasilien

9. TSX60

Canada

10. CETOP20 Index

Centraleuropa

11. CSI 100 Index

Kina

12. CSI 300 Index

Kina

13. FTSE China A50 Index

Kina

14. Hang Seng Mainland 100 China

Kina

15. PX Global Prague

Den Tjekkiske Republik

16. OMX Copenhagen 20 CAP

Danmark

17. OMX Copenhagen 25

Danmark

18. OMX Copenhagen Benchmark

Danmark

19. FTSE RAFI Developed 1000

Developed Markets

20. CECE Composite Index EUR

Østeuropa

21. FTSE RAFI Emerging Markets

Emerging Markets

22. MSCI Emerging Markets 50

Emerging Markets

23. Bloomberg European 500

Europa

24. DJ Euro STOXX 50

Europa

25. FTSE Euro 100

Europa

26. FTSE Eurofirst 100

Europa

27. FTSE Eurofirst 300

Europa

28. FTSE Eurofirst 80

Europa

29. FTSE EuroMid

Europa

30. FTSE Eurotop 100

Europa

31. MSCI Euro

Europa

32. MSCI Europe

Europa

33. MSCI Pan-Euro

Europa

34. NTX New Europe Blue Chip

Europa

35. S&P Euro

Europa

36. S&P Europe 350

Europa

37. STOXX All Europe 100

Europa

38. STOXX All Europe 800

Europa

39. STOXX Europe 50

Europa

40. STOXX Europe 600

Europa

41. STOXX Europe 600 Equal Weight

Europa

42. STOXX Europe Enlarged TMI

Europa

43. STOXX Europe Lrg 200

Europa

44. STOXX Europe Mid 200

Europa

45. STOXX Europe Small 200

Europa

46. STOXX Select Dividend 30

Europa

47. OMXH25

Finland

48. CAC40

Frankrig

49. SBF 120

Frankrig

50. DAX

Tyskland

51. HDAX

Tyskland

52. MDAX

Tyskland

53. SDAX

Tyskland

54. FTSE RAFI All World

Globalt

55. MSCI World Index

Globalt

56. Athens General

Grækenland

57. FT ASE Large Cap

Grækenland

58. Hang Seng

Hongkong

59. Hang Seng China Enterprises

Hongkong

60. NIFTY 50

Indien

61. ISEQ 20

Irland

62. FTSE MIB

Italien

63. Nikkei225

Japan

64. Nikkei300

Japan

65. TOPIX 400

Japan

66. TOPIX Core 30

Japan

67. S&P Latin America 40

Latinamerika

68. FTSE Bursa Malaysia KLCI

Malaysia

69. FTSE Bursa Malaysia Top100

Malaysia

70. MSE Share Index

Malta

71. INMEX Index

Mexico

72. IPC Index

Mexico

73. AMX

Nederlandene

74. AEX

Nederlandene

75. NZSE50

New Zealand

76. OBX

Norge

77. OBXP

Norge

78. mWIG40

Polen

79. WIG20

Polen

80. MOEX

Rusland

81. MSCI Russia Index

Rusland

82. MSCI Singapore Free Index

Singapore

83. Straits Times Index

Singapore

84. FTSE JSE Top 40

Sydafrika

85. IBEX35

Spanien

86. OMX Stockholm 30

Sverige

87. SMI

Schweiz

88. SMI MID

Schweiz

89. FTSE NASDAQ Dubai 20

De Forenede Arabiske Emirater

90. FTSE 100

Det Forenede Kongerige

91. FTSE AIM 100

Det Forenede Kongerige

92. FTSE AIM UK 50

Det Forenede Kongerige

93. FTSE Fledgling

Det Forenede Kongerige

94. FTSE mid-250

Det Forenede Kongerige

95. FTSE Small Cap

Det Forenede Kongerige

96. Dow Jones Ind. Av.

USA

97. NASDAQ 100

USA

98. S&P 500

USA

«

Top