EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1966R(01)

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2019/1966 af 27. november 2019 om ændring og berigtigelse af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (Den Europæiske Unions Tidende L 307 af 28. november 2019)

EUT L 324 af 13.12.2019, p. 81–89 (ES, EL, HR, IT, HU, NL, PL, SK)
EUT L 324 af 13.12.2019, p. 80–88 (BG, CS, DA, DE, ET, EN, FR, LV, LT, MT, PT, RO, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1966/corrigendum/2019-12-13/oj

13.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 324/80


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2019/1966 af 27. november 2019 om ændring og berigtigelse af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(Den Europæiske Unions Tidende L 307 af 28. november 2019)

Side 19, bilag I og bilag II læses således:

»BILAG I

1)   

I bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 foretages følgende ændringer:

Følgende løbenumre tilføjes:

Løbenummer

Stofidentifikation

Kemisk navn/INN

CAS-nr.

EF-nr.

a

b

c

d

»1612

Phosmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-O,O-dimethyldithiophosphat;

O, O-dimethylphthalimidomethyldithiophosphat

732-11-6

211-987-4

1613

Kaliumpermanganat

7722-64-7

231-760-3

1614

2-Benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyrophenon

119313-12-1

404-360-3

1615

Quizalofop-P-tefuryl (ISO);

(+/–) tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chlorchinoxalin-2-

yloxy)phenyloxy]propanoat

200509-41-7

414-200-4

1616

Propiconazol (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl-1H-1,2,4-triazol

60207-90-1

262-104-4

1617

Pinoxaden (ISO); 8-(2,6-diethyl-4-methylphenyl)-7-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl-2,2-dimethylpropanoat

243973-20-8

635-361-9

1618

Tetramethrin (ISO);

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropancarboxylat

7696-12-0

231-711-6

1619

(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl-(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat

1166-46-7

214-619-0

1620

Spirodiclofen (ISO);

3-(2,4-dichlorphenyl)-2-oxo1-oxaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl-2,2-dimethylbutyrat

148477-71-8

604-636-5

1621

Reaktionsmasse af 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamin og 1-([2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methylpropoxy)but-2-ylamin

897393-42-9

447-920-2

1622

1-Vinylimiodazol

1072-63-5

214-012-0

1623

Amisulbrom (ISO)3-(3-brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-sulfonamid

348635-87-0

672-776-4«

2)   

I bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 foretages følgende ændringer:

Løbenummer 98 affattes således:

»98

2–Hydroxybenzoesyre (*1)

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

a)

Hårprodukter, som afrenses

a)

3,0 %

Må ikke anvendes i produkter til børn under 3 år.

Må ikke anvendes til børn under 3 år (*2)

b)

Andre produkter undtagen bodylotion, øjenskygge, mascara, eyeliner, læbestift, roll-on deodorant

b)

2,0 %

Må ikke anvendes i former, der kan medføre eksponering af slutbrugerens lunger via indånding.

 

Må ikke anvendes i mundplejeprodukter.

Til andre formål end at hindre udviklingen af mikroorganismer i produktet. Dette formål skal fremgå af varens emballage.

3)   

I bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009 foretages følgende ændringer:

Løbenummer 3 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Betingelser

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Glossar med fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdele

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andre

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»3

Salicylsyre (*3) samt salte heraf

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

 

0,5 % (syre)

Må ikke anvendes i produkter til børn under 3 år.

Må ikke anvendes til børn under 3 år (*4)

Må ikke anvendes i mundplejeprodukter.

Må ikke anvendes i former, der kan medføre eksponering af slutbrugerens lunger via indånding.

Calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA-salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA-salicylate

824-35-1, 18917-89-0, 59866- 70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5

212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3

 

0,5 % (syre)

Må, bortset fra i shampoo, ikke anvendes i produkter til børn under 3 år.

Må ikke anvendes til børn under 3 år (*5)

»BILAG II

1)   

I bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 foretages følgende berigtigelser:

a)

Løbenummer 395 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Kemisk navn/INN

CAS-nr.

EF-nr.

»395

Hydroxy-8-quinolein og dens sulfat bis(8-hydroxyquinolinium)sulfat bortset fra de anvendelser af sulfatet, der er fastsat i nr. 51 i bilag III

148-24-3

134-31-6

205-711-1

205-137-1«

b)

Løbenummer 1396 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Kemisk navn/INN

CAS-nr.

EF-nr.

a

b

c

d

»1396

Borater, tetraborater, oktaborater og salte og estere af borsyre, herunder:

 

 

Dinatriumoctaborat, vandfrit; [1]

12008-41-2 [1]

234-541-0 [1]

Dinatriumoctaborat, tetrahydrat [2]

12280-03-4 [2]

234-541-0 [2]

2-Aminoethanol, monoester med borsyre [3]

10377-81-8 [3]

233-829-3 [3]

(2-Hydroxypropyl)ammoniumdihydrogenorthoborat [4]

68003-13-4 [4]

268-109-8 [4]

Kaliumborat, kaliumsalt af borsyre [5]

12712-38-8 [5]

603-184-6 [5]

Trioctyldodecylborat [6]

— [6]

— [6]

Zinkborat [7]

1332-07-6 [7]

215-566-6 [7]

Natriumborat, dinatriumtetraborat, vandfrit; borsyre, natriumsalt [8]

1330-43-4 [8]

215-540-4 [8]

Tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat [9]

12267-73-1 [9]

235-541-3 [9]

Orthoborsyre, natriumsalt [10]

13840-56-7 [10]

237-560-2 [10]

Dinatriumtetraboratdecahydrat; boraxdecahydrat [11]

1303-96-4 [11]

215-540-4 [11]

Dinatriumtetraboratdecahydrat; boraxdecahydrat [12]

12179-04-3 [12]

215-540-4 [12]«

c)

Løbenummer 1507 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Kemisk navn/INN

CAS-nr.

EF-nr.

»1507

Diaminotoluen, methyl-phenylendiamin, teknisk produkt-reaktionsmasse af [4-methyl-m-phenylendiamin og 2-methyl-m-phenylendiamin]

—«

d)

Følgende løbenumre tilføjes:

Løbenummer

Stofidentifikation

Kemisk navn/INN

CAS-nr.

EF-nr.

a

b

c

d

»1624

Pirimicarb (ISO); 2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamat

23103-98-2

245-430-1

1625

1,2-Dichlorpropan; propylendichlorid

78-87-5

201-152-2

1626

Phenol, dodecyl-, forgrenet; [1]

121158-58-5 [1]

310-154-3 [1]

Phenol, 2-dodecyl-, forgrenet; [2]

1801269-80-6 [2]

- [2]

Phenol, 3-dodecyl-, forgrenet; [3]

1801269-77-1 [3]

- [3]

Phenol, 4-dodecyl-, forgrenet; [4]

210555-94-5 [4]

640-104-9 [4]

Phenol, (tetrapropenyl) derivater [5]

74499-35-7 [5]

616-100-8 [5]

1627

Coumatetralyl (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin

5836-29-3

227-424-0

1628

Difenacoum (ISO); 3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin

56073-07-5

259-978-4

1629

Brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′-brom-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin

56073-10-0

259-980-5

1630

Flocoumafen (ISO); reaktionsmasse af: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin og trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin

90035-08-8

421-960-0

1631

Acetochlor (ISO); 2-chlor-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamid

34256-82-1

251-899-3

1632

E-glasmikrofibre af repræsentativ sammensætning

1633

Glasmikrofibre af repræsentativ sammensætning

1634

Bromadiolon (ISO); 3-[3-(4'-brombiphenyl4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on

28772-56-7

249-205-9

1635

Difethialon (ISO); 3-[3-(4′-brombiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on

104653-34-1

600-594-7

1636

Perfluornonan-1-syre [1]

375-95-1 [1]

206-801-3 [1]

samt natriumsalte [2]

21049-39-8 [2]

- [2]

og ammoniumsalte [3] heraf

4149-60-4 [3]

- [3]

1637

Dicyclohexylphthalat

84-61-7

201-545-9

1638

3,7-Dimethylocta-2,6-dienenitril

5146-66-7

225-918-0

1639

Bupirimat (ISO); 5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamat

41483-43-6

255-391-2

1640

Triflumizol (ISO); (1E)-N-[4-chlor-2-(trifluormethyl)phenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethanimin

68694-11-1

604-708-8

1641

tert-Butylhydroperoxid

75-91-2

200-915-7«

2)   

I bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 foretages følgende berigtigelser:

a)

Løbenummer 9 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Begrænsninger

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Glossar med fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdele

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andet

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»9

Diaminotoluener, nitrogensubstituerede derivater og salte heraf (1), med undtagelse af de stoffer, der er anført under løbenummer 9a og 9b i dette bilag, og de stoffer, der er anført under løbenummer 364, 413, 1144, 1310, 1313 og 1507 i bilag II

 

 

 

Hårfarvningsstof i oxidative hårfarvningsprodukter

 

a)

Almindelig brug

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image 1Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Indeholder phenylendiaminer (toluendiaminer).

Må ikke anvendes til farvning af øjenvipper eller øjenbryn.«

b)

Erhvervsmæssig brug

b)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

For a) og b):

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 5 % beregnet som fri base

Blandingsforholdet.

»Kun til erhvervsmæssig brug. Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna

Indeholder phenylendiaminer (toluendiaminer).

Brug egnede beskyttelseshandsker.««

b)

Følgende løbenummer tilføjes:

Løbenummer

Stofidentifikation

Begrænsninger

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Glossar med fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdele

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andet

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»51

Bis(8-hydroxyquinolinium)sulfat

Oxyquinoline sulphate

134-31-6

205-137-1

Stabiliseringsmiddel af brintoverilte i hårprodukter, som afrenses

(0,3 % (som base))

 

 

Stabiliseringsmiddel af brintoverilte i hårprodukter, som ikke afrenses

(0,03 % (som base))«

«

(*1)  Som konserveringsmiddel, se bilag V, nr. 3.

(*2)  Gælder kun for produkter, der kan tænkes anvendt til børn under 3 år.«

(*3)  Til anden brug end som konserveringsmiddel, jf. bilag III, nr. 98.

(*4)  Gælder kun for produkter, der kan tænkes anvendt til børn under 3 år.

(*5)  Gælder kun for produkter, der kan tænkes anvendt til børn under 3 år, og som er i kontakt med hud i længere tid.«


Top