EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1985

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/1985 af 28. november 2019 om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF og artikel 7 i Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og sorter af grøntsagsarter (EØS-relevant tekst)

OJ L 308, 29.11.2019, p. 86–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/1985/oj

29.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/86


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2019/1985

af 28. november 2019

om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF og artikel 7 i Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og sorter af grøntsagsarter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (1), særlig artikel 7, stk. 2, litra a) og b),

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (2), særlig artikel 7, stk. 2, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 2003/90/EF (3) og 2003/91/EF (4) blev vedtaget for at sikre, at de sorter, som medlemsstaterne optager i deres nationale sortslister, er i overensstemmelse med de protokoller, der er fastsat af EF-Sortsmyndigheden (CPVO), for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen af de forskellige arter mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorterne, i det omfang der er fastsat sådanne protokoller. For sorter, der ikke er omfattet af CPVO's protokoller, gælder det i henhold til direktiverne, at de vejledende principper fra Den Internationale Union til Beskyttelse af Plantenyheder UPOV) skal anvendes.

(2)

Siden den seneste ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/114 (5) har CPVO fastsat yderligere protokoller samt opdateret eksisterende af slagsen.

(3)

Direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I og II til direktiv 2003/90/EF erstattes af teksten i del A i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Bilagene til direktiv 2003/91/EF erstattes af teksten i del B i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 3

For afprøvninger, der er påbegyndt før den 1. juni 2020, kan medlemsstaterne beslutte at anvende de bestemmelser i direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF, der var gældende før ændringen ved nærværende direktiv.

Artikel 4

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. maj 2020 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. juni 2020.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1.

(2)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(3)  Kommissionens direktiv 2003/90/EF af 6. oktober 2003 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter (EUT L 254 af 8.10.2003, s. 7).

(4)  Kommissionens direktiv 2003/91/EF af 6. oktober 2003 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekravene til afprøvning af sorter af grøntsagsarter (EUT L 254 af 8.10.2003, s. 11).

(5)  Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/114 af 24. januar 2019 om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF og artikel 7 i Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og sorter af grøntsagsarter (EUT L 23 af 25.1.2019, s. 35).


BILAG

DEL A

»BILAG I

Liste over arter, der skal være i overensstemmelse med EF-Sortsmyndighedens protokol tekniske protokoller (1), jf. artikel 1, stk. 2, litra a)

Videnskabeligt navn

Almindeligt anvendt navn

EF-Sortsmyndighedens protokol

Festuca arundinacea Schreb.

Strandsvingel

TP 39/1 af 1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

Finbladet svingel

TP 67/1 af 23.6.2011

Festuca ovina L.

Fåresvingel

TP 67/1 af 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

Engsvingel

TP 39/1 af 1.10.2015

Festuca rubra L.

Rød svingel

TP 67/1 af 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Bakkesvingel

TP 67/1 af 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Italiensk rajgræs

TP 4/2 af 19.3.2019

Lolium perenne L.

Almindelig rajgræs

TP 4/2 af 19.3.2019

Lolium x hybridum Hausskn.

Hybridrajgræs

TP 4/2 af 19.3.2019

Pisum sativum L. (partim)

Markært

TP 7/2 Rev. 2 af 15.3.2017

Poa pratensis L.

Engrapgræs

TP 33/1 af 15.3.2017

Vicia faba L.

Hestebønne

TP 8/1 af 19.3.2019

Vicia sativa L.

Fodervikke

TP 32/1 af 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Kålroe

TP 89/1 af 11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Olieræddike

TP 178/1 af 15.3.2017

Brassica napus L. (partim)

Raps

TP 36/2 af 16.11.2011

Cannabis sativa L.

Hamp

TP 276/1 Delvis rev. af 21.3.2018

Glycine max (L.) Merr.

Sojabønne

TP 80/1 af 15.3.2017

Gossypium spp.

Bomuld

TP 88/1 af 19.4.2016

Helianthus annuus L.

Almindelig solsikke

TP 81/1 af 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Hør (spindhør, oliehør)

TP 57/2 af 19.3.2014

Sinapis alba L.

Gul sennep

TP 179/1 af 15.3.2017

Avena nuda L.

Nøgen havre

TP 20/2 af 1.10.2015

Avena sativa L. (herunder A. byzantina K. Koch)

Almindelig havre

TP 20/2 af 1.10.2015

Hordeum vulgare L.

Byg

TP 19/5 af 19.3.2019

Oryza sativa L.

Ris

TP 16/3 af 1.10.2015

Secale cereale L.

Rug

TP 58/1 af 31.10.2002

Sorghum bicolor (L.) Moench

Durra

TP 122/1 af 19.3.2019

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Sudandurra

TP 122/1 af 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Hybrider, der er fremkommet ved krydsning af Sorghum bicolor og Sorghum sudanense

TP 122/1 af 19.3.2019

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrider, der er fremkommet ved krydsning af en art af slægten Triticum med en art af slægten Secale

TP 121/2 rev. 1 af 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Hvede

TP 3/5 af 19.3.2019

Triticum durum Desf.

Durumhvede

TP 120/3 af 19.3.2014

Zea mays L. (partim)

Majs

TP 2/3 af 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Kartoffel

TP 23/3 af 15.3.2017

BILAG II

Liste over arter, der skal være i overensstemmelse med UPOV's vejledende principper (1) , jf. artikel 1, stk. 2, litra b)

Videnskabeligt navn

Almindeligt anvendt navn

UPOV's vejledende principper

Beta vulgaris L.

Foderbede

TG/150/3 af 4.11.1994

Agrostis canina L.

Hundehvene

TG/30/6 af 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth

Stortoppet hvene

TG/30/6 af 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Krybhvene

TG/30/6 af 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Almindelig hvene

TG/30/6 af 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Amerikansk hejre

TG/180/3 af 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Alaskahejre

TG/180/3 af 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Hundegræs

TG/31/8 af 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybrider, der er fremkommet ved krydsning af en art af slægten Festuca med en art af slægten Lolium

TG/243/1 af 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Knoldrottehale

TG/34/6 af 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timoté

TG/34/6 af 7.11.1984

Lotus corniculatus L.

Kællingetand

TG 193/1 af 9.4.2008

Lupinus albus L.

Hvid lupin

TG/66/4 af 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Smalbladet lupin

TG/66/4 af 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Gul lupin

TG/66/4 af 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

Tornet sneglebælg

TG 228/1 af 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

Disc medic

TG 228/1 af 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Kyst-sneglebælg

TG 228/1 af 5.4.2006

Medicago lupulina L.

Humlesneglebælg

TG 228/1 af 5.4.2006

Medicago murex Willd.

Kærvsneglebælg

TG 228/1 af 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

Krogsneglebælg

TG 228/1 af 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

Wrinkled medic/Gama medic

TG 228/1 af 5.4.2006

Medicago sativa L.

Lucerne

TG/6/5 af 6.4.2005

Medicago scutellata (L.) Mill.

Skjoldsneglebælg

TG 228/1 af 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

Tøndesneglebælg

TG 228/1 af 5.4.2006

Medicago x varia T. Martyn

Sandlucerne

TG/6/5 af 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Rødkløver

TG/5/7 af 4.4.2001

Trifolium repens L.

Hvidkløver

TG/38/7 af 9.4.2003

Phacelia tanacetifolia Benth.

Honningurt

TG/319/1 af 5.4.2017

Arachis hypogaea L.

Jordnød

TG/93/4 af 9.4.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rybs

TG/185/3 af 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Saflor

TG/134/3 af 12.10.1990

Papaver somniferum L.

Valmue

TG/166/4 af 9.4.2014«

DEL B

»BILAG I

Liste over arter, der skal være i overensstemmelse med EF-Sortsmyndighedens protokol tekniske protokoller (1), jf. artikel 1, stk. 2, litra a)

Videnskabeligt navn

Almindeligt anvendt navn

EF-Sortsmyndighedens protokol

Allium cepa L. (Cepa group)

Kepaløg

TP 46/2 af 1.4.2009

Allium cepa L. (Aggregatum group)

Skalotteløg

TP 46/2 af 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Pibeløg

TP 161/1 af 11.3.2010

Allium porrum L.

Porre

TP 85/2 af 1.4.2009

Allium sativum L.

Hvidløg

TP 162/1 af 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Purløg

TP 198/2 af 11.3.2015

Apium graveolens L.

Selleri

TP 82/1 af 13.3.2008

Apium graveolens L.

Knoldselleri

TP 74/1 af 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Alm. asparges

TP 130/2 af 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Rødbede

TP 60/1 af 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Bladbede

TP 106/1 af 11.3.2015

Brassica oleracea L.

Grønkål

TP 90/1 af 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Blomkål

TP 45/2 Rev. 2 af 21.3.2018

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2 Rev. af 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Rosenkål

TP 54/2 Rev. af 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Knudekål

TP 65/1 Rev. af 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Savojkål, hvidkål og rødkål

TP 48/3 Rev. af 15.3.2017

Brassica rapa L.

Kinakål

TP 105/1 af 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber

TP 76/2 Rev. af 15.3.2017

Cichorium endivia L.

Endivie, herunder kruset endivie og bredbladet endivie

TP 118/3 af 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Cikorierod

TP 172/2 af 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Bladcikorie

TP 154/1 Rev. af 19.3.2019

Cichorium intybus L.

Julesalat

TP 173/2 af 21.3.2018

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Vandmelon

TP 142/2 af 19.3.2014

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 af 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Almindelig agurk, herunder drueagurk

TP 61/2 Rev. 2 af 19.3.2019

Cucurbita maxima Duchesne

Centnergræskar

TP 155/1 af 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Mandelgræskar, herunder courgette og squash

TP 119/1 rev. af 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Artiskok og kardon

TP 184/2 af 27.2.2013

Daucus carota L.

Gulerod og fodergulerod

TP 49/3 af 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fennikel

TP 183/1 af 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Havesalat

TP 13/6 Rev. af 15.2.2019

Solanum lycopersicum L.

Tomat

TP 44/4 Rev. 3 af 21.3.2018

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persille

TP 136/1 af 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Pralbønne

TP 9/1 af 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Havebønne, herunder buskbønne og stangbønne

TP 12/4 af 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Almindelig ært, herunder marvært, skalært og sukkerært

TP 7/2 Rev. 2 af 15.3.2017

Raphanus sativus L.

Radise, herunder ræddike

TP 64/2 rev. af 11.3.2015

Rheum rhabarbarum L

Haverabarber

TP 62/1 af 19.4.2016

Scorzonera hispanica L.

Haveskorzoner

TP 116/1 af 11.3.2015

Solanum melongena L.

Aubergine eller ægplante

TP 117/1 af 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Spinat

TP 55/5 Rev. 2 af 15.3.2017

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Tandfri vårsalat

TP 75/2 af 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Valsk bønne

TP Broadbean/1 af 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Sukkermajs og perlemajs

TP 2/3 af 11.3.2010

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Tomatgrundstammer

TP 294/1 Rev. 3 af 21.3.2018

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Interspecifikke hybrider af Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne til brug som podestammer

TP 311/1 af 15.3.2017

BILAG II

Liste over arter, der skal være i overensstemmelse med UPOV's vejledende principper (1), jf. artikel 1, stk. 2, litra b)

Videnskabeligt navn

Almindeligt anvendt navn

UPOV's vejledende principper

Brassica rapa L.

Majroe/Høstroe

TG/37/10 af 4.4.2001


(1)  Protokollerne kan findes på EF-Sortsmyndighedens websted (www.cpvo.europa.eu).

(1)  De vejledende principper kan findes på UPOV's websted (www.upov.int).«

(1)  Protokollerne kan findes på EF-Sortsmyndighedens websted (www.cpvo.europa.eu).

(1)  De vejledende principper kan findes på UPOV's websted (www.upov.int).


Top