EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1676

Kommissionens forordning (EU) 2019/1676 af 7. oktober 2019 om berigtigelse af visse sprogudgaver af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EØS-relevant tekst)

C/2019/7110

OJ L 257, 8.10.2019, p. 11–12 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV)
OJ L 257, 8.10.2019, p. 11–13 (LV, SK)
OJ L 257, 8.10.2019, p. 11–17 (CS)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1676/oj

8.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 257/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1676

af 7. oktober 2019

om berigtigelse af visse sprogudgaver af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den tjekkiske udgave af forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder fejl i bilag II, del A, tabel 2, og i bilag II, del E, fødevarekategori 02.1, 02.2.2, 04.2.5.1, 04.2.5.2, 04.2.5.3, 08.2, 08.3.1, 08.3.2, 08.3.3, 14.1.4, 15.1 og 15.2. Derfor bør betingelserne for anvendelse (begrænsninger/undtagelser) af fødevaretilsætningsstoffer i disse bestemmelser berigtiges i den tjekkiske udgave for at sikre juridisk klarhed for ledere af fødevarevirksomheder og sikre et velfungerende indre marked.

(2)

Den lettiske udgave af forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder en fejl i bilag II, del E, fødevarekategori 04.1.2. Derfor bør betingelserne for anvendelse (begrænsninger/undtagelser) af fødevaretilsætningsstoffer i denne bestemmelse berigtiges i den lettiske udgave for at sikre juridisk klarhed for ledere af fødevarevirksomheder og sikre et velfungerende indre marked.

(3)

Den slovakiske udgave af forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder en fejl i bilag II, del E, fødevarekategori 07.1. Derfor bør betingelserne for anvendelse (begrænsninger/undtagelser) af fødevaretilsætningsstoffer i denne bestemmelse berigtiges i den slovakiske udgave for at sikre juridisk klarhed for ledere af fødevarevirksomheder og sikre et velfungerende indre marked.

(4)

Den tjekkiske, lettiske og slovakiske udgave af bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.


Top