EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1664

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1664 af 30. september 2019 om godkendelse af et laboratorium i Ukraine til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning på hunde, katte og fritter (meddelt under nummer C(2019) 6906) (EØS-relevant tekst)

C/2019/6906

OJ L 252, 2.10.2019, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1664/oj

2.10.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 252/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1664

af 30. september 2019

om godkendelse af et laboratorium i Ukraine til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning på hunde, katte og fritter

(meddelt under nummer C(2019) 6906)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2000/258/EF af 20. marts 2000 om udpegning af et institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 2000/258/EF blev Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy, Frankrig, udpeget som det institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning. AFSSA er nu en del af Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (i det følgende benævnt »ANSES«) i Frankrig.

(2)

Ved beslutning 2000/258/EF fastsættes bl.a., at ANSES skal evaluere de laboratorier i tredjelande, som har indsendt en ansøgning om at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning.

(3)

Den kompetente myndighed i Ukraine har indgivet en ansøgning om godkendelse af laboratoriet »NeoVetlab Ukraine Ltd« i Kiev, og ANSES har udarbejdet og fremlagt en gunstig evalueringsrapport for det pågældende laboratorium dateret 14. september 2018 for Kommissionen.

(4)

Laboratoriet »NeoVetlab Ukraine Ltd« i Kiev bør derfor godkendes til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning hos hunde, katte og fritter.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I henhold til artikel 3, stk. 2, i beslutning 2000/258/EF godkendes nedenstående laboratorium til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning hos hunde, katte og fritter:

NeoVetlab Ukraine Ltd.

11, Akademika Viliamsa str., apt.101

Kiev, 03191

UKRAINE

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 1. oktober 2019.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 79 af 30.3.2000, s. 40.


Top