EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0973

Kommissionens forordning (EU) 2019/973 af 13. juni 2019 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bispyribac, denatoniumbenzoat, fenoxycarb, flurochloridon, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop og tebufenozid i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst.)

C/2019/4258

OJ L 157, 14.6.2019, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/973/oj

14.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/973

af 13. juni 2019

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bispyribac, denatoniumbenzoat, fenoxycarb, flurochloridon, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop og tebufenozid i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt »MRL'er«) af fenoxycarb, flurochloridon, propaquizafop og tebufenozid. Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat MRL'er for quizalofop-P-ethyl og quizalofop-P-tefuryl, udtrykt som quizalofop, inkl. quizalofop-P. Der er ikke fastsat MRL'er for bispyribac og denatoniumbenzoat i forordning (EF) nr. 396/2005, og da disse aktivstoffer ikke er optaget i bilag IV til nævnte forordning, anvendes standardværdien på 0,01 mg/kg som fastsat i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (2) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for bispyribac. Autoriteten anbefalede at fastsætte en MRL for ris. Der foreligger ingen andre godkendelser for dette stof. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdierne for alle andre varer fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til bestemmelsesgrænseværdien (LOD).

(3)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (3) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for denatoniumbenzoat. Alle nuværende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder denatoniumbenzoat, gælder udelukkende for anvendelse som repellent i skovbruget og er ikke beregnet til direkte anvendelse på spiselige afgrøder. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til den specifikke LOD.

(4)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (4) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for fenoxycarb. Den anbefalede, at MRL'erne sænkes for æbler, pærer, kvæder, mispel, japanmispel/loquat, blommer, spisedruer, druer til vinfremstilling, kvæg (muskel, fedt, lever og nyre), får (muskel, fedt, lever og nyre), geder (muskel, fedt, lever og nyre), dyr af hestefamilien (muskel, fedt, lever og nyre) og mælk (fra kvæg, får og geder og heste). For andre produkter anbefalede autoriteten at bevare de gældende MRL'er. Autoriteten konkluderede, at der manglede nogle oplysninger vedrørende MRL'erne for appelsiner, citroner, mandariner, abrikoser og spiseoliven, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes på det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(5)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (5) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for flurochloridon. Autoriteten foreslog, at definitionen for restkoncentration skulle ændres. Den anbefalede, at MRL'erne sænkes for kartofler, gulerødder, knoldselleri, pastinakker, solsikkefrø og bomuldsfrø. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for persillerod, majs, hvede, auberginer, svin (muskel, fedt, lever og nyre), kvæg (muskel, fedt, lever og nyre), får (muskel, fedt, lever og nyre), geder (muskel, fedt, lever og nyre), dyr af hestefamilien (muskel, fedt, lever og nyre) og mælk (fra får og geder), og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes på det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(6)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (6) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl og propaquizafop. Autoriteten foreslog, at definitionen på restkoncentration ændres, og at MRL'erne sænkes for grapefrugter, appelsiner, citroner, limefrugter, mandariner, æbler, pærer, kvæder, mispel, japanmispel/loquat, abrikoser, kirsebær (søde), ferskner, blommer, spisedruer, druer til vinfremstilling, jordbær, brombær, hindbær (gule og røde), blåbær, solbær og ribs (hvide, røde og sorte), stikkelsbær (gule, grønne og røde), hyben, hyldebær, spiseoliven, kumquat, kartofler, rødbeder, gulerødder, knoldselleri, peberrod, jordskokker, pastinakker, persillerod, radiser, havrerod, kålroer, majroer, hvidløg, kepaløg, skalotteløg, sød peberfrugt, auberginer/ægplanter, okra/lady's fingers, agurker, drueagurker/asieagurker, courgetter, meloner, græskar, vandmeloner, rosenkål, kinakål/pe-tsai, grønkål/kokål, kålrabi, havesalat, bredbladet endivie, julesalat/alm. cikorie, kørvel, purløg, selleriblade, persille, salvie, rosmarin, timian, basilikum og spiselige blomster, laurbærblade, estragon, bønner (med bælg), bønner (uden bælg), ærter (med bælg), ærter (uden bælg), linser (friske), alm. asparges, bladselleri, artiskokker, porrer, bønner (tørrede), linser (tørrede), ærter (tørrede), lupiner/lupinbønner, bomuldsfrø, oliven til oliefremstilling, urteudtræk fra rødder og sukkerroerødder. For andre produkter foreslog den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede nogle oplysninger vedrørende vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, havesalat, bredbladet endivie, havekarse og andre spirer og skud, langskulpet vinterkarse, salatsennep/rucola, rød sennep, spæde blade (herunder af brassica-arter), spinat, bladbeder, urteudtræk fra blomster, urteudtræk fra blade og urter, krydderier i form af frø, krydderier i form af frugter, svin (muskel, fedt, lever og nyre), kvæg (muskel, fedt, lever og nyre), får (muskel, fedt, lever og nyre), geder (muskel, fedt, lever og nyre), dyr af hestefamilien (muskel, fedt, lever og nyre), fjerkræ (muskel, fedt, lever), mælk, (fra kvæg, får, geder og heste) og fugleæg, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes på det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(7)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 blev der indgivet en ansøgning for quizalofop-P-ethyl, som anvendes på majs i Canada. I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret ansøgningen, og evalueringsrapporten er sendt til Kommissionen. Autoriteten har vurderet ansøgningen og evalueringsrapporten, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav en begrundet udtalelse om den foreslåede maksimalgrænseværdi (7). Autoriteten konkluderede, at alle krav vedrørende data var opfyldt, og at den ændring, der anmodes om, er sikker for forbrugerne.

(8)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (8) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for tebufenozid. Autoriteten anbefalede at sænke maksimalgrænseværdien for kastanjer. For andre produkter foreslog den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende kirsebær (søde), ris, svin (lever og nyre), kvæg (lever og nyre), får (fedt, lever og nyre), geder (fedt, lever og nyre), heste (lever og nyre), fjerkræ (muskel, fedt og lever), mælk (fra kvæg, får, geder og heste) samt fugleæg, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes på det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. Hvad angår broccoli, hovedkål, kinakål/pe-tsai, grønkål/kokål, vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, havesalat, bredbladet endivie, havekarse og andre spirer og skud, langskulpet vinterkarse, salatsennep/rucola, rød sennep, spæde blade (herunder af brassica-arter), spinat, portulakker, bladbeder, vindrueblade og blade af lignende arter, brøndkarse, kørvel, basilikum og spiselige blomster, rapsfrø, sukkerrør, svin (muskel og fedt), kvæg (muskel og fedt), får (muskel), geder (muskel), dyr af hestefamilien (muskel og fedt) og fjerkræ (muskel) konkluderede autoriteten, at Codex-maksimalgrænseværdierne (CXL) for disse produkter er sikre for forbrugerne. Det er derfor hensigtsmæssigt at sætte MRL'erne for disse produkter til samme niveau som i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005.

(9)

For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller CXL'er, bør MRL'erne fastsættes til den specifikke LOD eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(10)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(11)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(12)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(13)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(14)

For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes overgangsforanstaltninger for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(15)

Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret i Unionen eller importeret til Unionen inden den 4. januar 2020.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 4. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; »Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bispyribac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005«. EFSA Journal (2018);16(1):5142.

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; »Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for denathonium benzoate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005«. EFSA Journal (2018);16(3):5232.

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; »Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenoxycarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005«. EFSA Journal (2018);16(1):5155.

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; »Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flurochloridone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005«. EFSA Journal (2018);16(1):5144.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; »Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl and propaquizafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005«. EFSA Journal (2017);15(12):5050.

(7)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; »Setting of import tolerance for quizalofop-P-ethyl in genetically modified maize«. EFSA Journal 2018;16(4)5250.

(8)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; »Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tebufenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005«. EFSA Journal (2018);16(2):5190.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II tilføjes følgende rækker for bispyribac, denatoniumbenzoat, fenoxycarb, flurochloridon, quizalofop og tebufenozid:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Bispyribac (summen af bispyribac, salte og estere heraf, udtrykt som bispyribac)

Denatoniumbenzoat (summen af denatonium og salte heraf, udtrykt som denatoniumbenzoat)

Fenoxycarb (F)

Flurochloridon (summen af cis- og trans-isomerer) (F)

Quizalofop (summen af quizalofop, salte og estere heraf (herunder propaquizafop) og konjugater, udtrykt som quizalofop (ethvert forhold af isomerblandinger))

Tebufenozid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0110000

Citrusfrugter

 

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

2

0110010

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

 

 

0110990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0120000

Trænødder

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0120010

Mandler

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05

0120020

Paranødder

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120030

Cashewnødder

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120040

Kastanjer

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120050

Kokosnødder

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120060

Hasselnødder

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120070

Macadamia

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120080

Pekannødder

 

 

0,05

 

 

0,01  (*1)

0120090

Pinjekerner

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120100

Pistacienødder

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0120110

Valnødder

 

 

0,05

 

 

0,05

0120990

Andet (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0130000

Kernefrugter

 

 

0,7

 

0,02  (*1)

1

0130010

Æbler

 

 

 

 

 

 

0130020

Pærer

 

 

 

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

 

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

 

 

 

 

0130990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0140000

Stenfrugter

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0140010

Abrikoser

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0140020

Kirsebær (søde)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1) (+)

0140030

Ferskner

 

 

1,5

 

 

0,5

0140040

Blommer

 

 

0,6

 

 

0,01  (*1)

0140990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01  (*1)

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

0151000

a)

Druer

 

 

0,5

 

 

4

0151010

Spisedruer

 

 

 

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0153000

c)

Stængelfrugter

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0153010

Brombær

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153020

Korbær

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

 

 

2

0153990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Blåbær

 

 

 

 

 

3

0154020

Tranebær

 

 

 

 

 

0,5

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154050

Hyben

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154080

Hyldebær

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0154990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0160000

Diverse frugter med:

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadler

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161020

Figner

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161030

Spiseoliven

 

 

3 (+)

 

 

0,01  (*1)

0161040

Kumquat

 

 

0,01  (*1)

 

 

2

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0161990

Andet (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

 

 

0,5

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0162990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

 

 

1

0163020

Bananer

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163030

Mangofrugter

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163040

Papajaer

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163050

Granatæbler

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163060

Cherimoya

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163070

Guavaer

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163090

Brødfrugter

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163100

Durianfrugter

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163110

Soursops/guanabanas

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0163990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0211000

a)

Kartofler

 

 

 

0,01  (*1)

0,1

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0212010

Maniokker

 

 

 

 

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213020

Gulerødder

 

 

 

0,08

0,2

 

0213030

Knoldselleri

 

 

 

0,08

0,08

 

0213040

Peberrod

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213050

Jordskokker

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213060

Pastinakker

 

 

 

0,08

0,2

 

0213070

Persillerod

 

 

 

0,08 (+)

0,2

 

0213080

Radiser

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213090

Havrerod

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0213100

Kålroer

 

 

 

0,01  (*1)

0,06

 

0213110

Majroer

 

 

 

0,01  (*1)

0,08

 

0213990

Andet (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,2

 

0220000

Løg

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0220010

Hvidløg

 

 

 

 

0,04

 

0220020

Løg

 

 

 

 

0,04

 

0220030

Skalotteløg

 

 

 

 

0,04

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0220990

Andet (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0230000

Frugtgrøntsager

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

 

 

 

 

0,05

1,5

0231020

Sød peberfrugt

 

 

 

 

0,01  (*1)

1,5

0231030

Auberginer/ægplanter

 

 

 

 

0,05

1,5

0231040

Okra, lady's fingers

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Andet (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Agurker

 

 

 

 

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

 

 

 

0232030

Courgetter

 

 

 

 

 

 

0232990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Meloner

 

 

 

 

 

 

0233020

Græskar

 

 

 

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

 

 

0233990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

 

0,4

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

0,5

0241020

Blomkål

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0241990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0242020

Hovedkål

 

 

 

 

0,6

5

0242990

Andet (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

 

0,01  (*1)

10

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

 

 

 

0243990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,2

10

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

 

 

(+)

 

0251020

Havesalat

 

 

 

 

(+)

 

0251030

Bredbladet endivie

 

 

 

 

(+)

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

 

 

(+)

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

 

 

(+)

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

 

 

(+)

 

0251070

Rød sennep

 

 

 

 

(+)

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

 

 

(+)

 

0251990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

10

0252010

Spinat

 

 

 

 

0,2 (+)

 

0252020

Portulakker

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0252030

Bladbeder

 

 

 

 

0,04 (+)

 

0252990

Andet (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

10

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05 (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,2

 

0256010

Kørvel

 

 

 

 

 

10

0256020

Purløg

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256030

Selleriblade

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256040

Persille

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256050

Salvie

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256070

Timian

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

 

20

0256090

Laurbærblade

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0256990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0260000

Bælgplanter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

 

 

0,3

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

 

 

0,2

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

 

 

0,03

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

 

 

0,2

 

0260050

Linser

 

 

 

 

0,2

 

0260990

Andet (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Alm. asparges

 

 

 

 

 

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

 

 

 

 

 

0270030

Bladselleri

 

 

 

 

 

 

0270040

Knoldfennikel

 

 

 

 

 

 

0270050

Artiskokker

 

 

 

 

 

 

0270060

Porrer

 

 

 

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambusskud

 

 

 

 

 

 

0270090

Palmehjerter

 

 

 

 

 

 

0270990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0300010

Bønner

 

 

 

 

0,2

 

0300020

Linser

 

 

 

 

0,2

 

0300030

Ærter

 

 

 

 

0,2

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0300990

Andet (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

 

 

 

0,3

0,01  (*1)

0401020

Jordnødder

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401030

Valmuefrø

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401040

Sesamfrø

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401050

Solsikkefrø

 

 

 

 

0,8

0,01  (*1)

0401060

Rapsfrø

 

 

 

 

2

2

0401070

Sojabønner

 

 

 

 

0,2

0,01  (*1)

0401080

Sennepsfrø

 

 

 

 

0,7

0,01  (*1)

0401090

Bomuldsfrø

 

 

 

 

0,1

0,01  (*1)

0401100

Græskarfrø

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401110

Saflorfrø

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401120

Hjulkronefrø

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401130

Sæddodderfrø

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401140

Hampfrø

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401150

Kristpalmefrø

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0401990

Andet (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402000

Olieholdige frugter

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

3

 

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0402990

Andet (2)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

0500000

KORN

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500010

Byg

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500030

Majs

0,01  (*1)

 

 

 

0,02

0,01  (*1)

0500040

Alm. hirse

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500050

Havre

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500060

Ris

0,02  (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

3 (+)

0500070

Rug

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500080

Alm, durra/sorghum

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500090

Hvede

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500990

Andet (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0610000

Te

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Kaffebønner

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

blomster

 

 

 

 

0,8

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

(+)

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

(+)

 

0631030

Roser

 

 

 

 

(+)

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

(+)

 

0631050

Lind

 

 

 

 

(+)

 

0631990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

 

0,8

 

0632010

Jordbær

 

 

 

 

(+)

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

(+)

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

(+)

 

0632990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0633010

Baldrian

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

0640000

Kakaobønner

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0700000

HUMLE

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

 

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

(+)

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

(+)

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

(+)

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

(+)

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

(+)

 

0810060

Dild

 

 

 

 

(+)

 

0810070

Fennikel

 

 

 

 

(+)

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

(+)

 

0810090

Muskat

 

 

 

 

(+)

 

0810990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Allehånde

 

 

 

 

(+)

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

 

(+)

 

0820030

Kommen

 

 

 

 

(+)

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

 

(+)

 

0820050

Enebær

 

 

 

 

(+)

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

 

(+)

 

0820070

Vanilje

 

 

 

 

(+)

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

(+)

 

0820990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 

 

0830990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakrids

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ingefær (10)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Andet (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

 

 

0850990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

 

 

0860990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

 

 

0870990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0900010

Sukkerroerødder

 

 

 

 

0,06

0,01  (*1)

0900020

Sukkerrør

 

 

 

 

0,01  (*1)

1

0900030

Cikorierødder

 

 

 

 

0,08

0,01  (*1)

0900990

Andet (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

1010000

Varer fra

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

1011000

a)

svin

 

 

 

 

 

 

1011010

Muskel

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011020

Fedt

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1011030

Lever

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1011040

Nyre

 

 

 

(+)

0,1 (+)

0,02  (*1) (+)

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

0,1 (+)

0,05 (+)

1011990

Andet (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012020

Fedt

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1012030

Lever

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1012040

Nyre

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1012990

Andet (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1013000

c)

får

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1013020

Fedt

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1013030

Lever

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1013040

Nyre

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1013990

Andet (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1014000

d)

geder

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1014020

Fedt

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05 (+)

1014030

Lever

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1014040

Nyre

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1014990

Andet (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskel

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015020

Fedt

 

 

 

(+)

0,02  (*1) (+)

0,05

1015030

Lever

 

 

 

(+)

0,03 (+)

0,05 (+)

1015040

Nyre

 

 

 

(+)

0,3 (+)

0,02  (*1) (+)

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,05 (+)

1015990

Andet (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1016000

f)

fjerkræ

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

1016010

Muskel

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

(+)

1016020

Fedt

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016030

Lever

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016040

Nyre

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

0,04 (+)

(+)

1016990

Andet (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskel

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,01  (*1)

1017020

Fedt

 

 

 

 

0,02  (*1) (+)

0,02  (*1)

1017030

Lever

 

 

 

 

0,03 (+)

0,02  (*1)

1017040

Nyre

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

1017990

Andet (2)

 

 

 

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

1020000

Mælk

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,015

0,01  (*1)

1020010

Kvæg

 

 

 

 

(+)

(+)

1020020

Får

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020030

Geder

 

 

 

(+)

(+)

(+)

1020040

Heste

 

 

 

 

(+)

(+)

1020990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

(+)

(+)

1030020

Ænder

 

 

 

 

(+)

(+)

1030030

Gæs

 

 

 

 

(+)

(+)

1030040

Vagtler

 

 

 

 

(+)

(+)

1030990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Fedtopløselig

Fenoxycarb (F)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 14. juni 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0161030

Spiseoliven

Flurochloridon (summen af cis- og trans-isomerer) (F)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 14. juni 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0213070

Persillerod

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 14. juni 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011010

Muskel

1011020

Fedt

1011030

Lever

1011040

Nyre

1012010

Muskel

1012020

Fedt

1012030

Lever

1012040

Nyre

1013010

Muskel

1013020

Fedt

1013030

Lever

1013040

Nyre

1014010

Muskel

1014020

Fedt

1014030

Lever

1014040

Nyre

1015010

Muskel

1015020

Fedt

1015030

Lever

1015040

Nyre

1020020

Får

1020030

Geder

Quizalofop (summen af quizalofop, salte og estere heraf (herunder propaquizafop) og konjugater, udtrykt som quizalofop (ethvert forhold af isomerblandinger))

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger for propaquizafop. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 14. juni 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

0251020

Havesalat

0251030

Bredbladet endivie

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

0251050

Langskulpet vinterkarse

0251060

Salatsennep/rucola

0251070

Rød sennep

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger quizalofop-P-ethyl. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 14. juni 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0252010

Spinat

0252030

Bladbeder

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger for quizalofop-P-ethyl. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 14. juni 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/rosella

0631030

Roser

0631040

Jasmin

0631050

Lind

0632010

Jordbær

0632020

Rooibos

0632030

Maté/paraguaykristtorn

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om, restkoncentrationstest, analysemetoder og lagringsstabilitet ikke foreligger for quizalofop-P-ethyl. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 14. juni 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0810010

Anis/ægte anis

0810020

Sortkommen

0810030

Selleri

0810040

Koriander

0810050

Spidskommen

0810060

Dild

0810070

Fennikel

0810080

Bukkehorn

0810090

Muskat

0820010

Allehånde

0820020

Sichuanpeber

0820030

Kommen

0820040

Kardemomme

0820050

Enebær

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

0820070

Vanilje

0820080

Tamarinde

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger quizalofop-P-tefuryl. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 14. juni 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011010

Muskel

1011020

Fedt

1011030

Lever

1011040

Nyre

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1012010

Muskel

1012020

Fedt

1012030

Lever

1012040

Nyre

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1013010

Muskel

1013020

Fedt

1013030

Lever

1013040

Nyre

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1014010

Muskel

1014020

Fedt

1014030

Lever

1014040

Nyre

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1015010

Muskel

1015020

Fedt

1015030

Lever

1015040

Nyre

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1016010

Muskel

1016020

Fedt

1016030

Lever

1016040

Nyre

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1017010

Muskel

1017020

Fedt

1017030

Lever

1017040

Nyre

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1020010

Kvæg

1020020

Får

1020030

Geder

1020040

Heste

1030010

Kyllinger

1030020

Ænder

1030030

Gæs

1030040

Vagtler

Tebufenozid (F)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at en række oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 14. juni 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140020

Kirsebær (søde)

0500060

Ris

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om verifikationsanalysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest 14. juni 2021, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011030

Lever

1011040

Nyre

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1012030

Lever

1012040

Nyre

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1013020

Fedt

1013030

Lever

1013040

Nyre

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1014020

Fedt

1014030

Lever

1014040