EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0674

Kommissionens forordning (EU) 2019/674 af 29. april 2019 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

C/2019/3091

OJ L 114, 30.4.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/674/oj

30.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/674

af 29. april 2019

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (1), særlig artikel 20, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008 forelagde medlemsstaterne en teknisk dokumentation for 243 ud af 330 eksisterende geografiske betegnelser for spiritus.

(2)

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013 (2) evaluerede Kommissionen den tekniske dokumentation på grundlag af de krav, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008, og fastsatte en tidsfrist for, at medlemsstaten kan ændre eller trække den tekniske dokumentation tilbage.

(3)

Den tekniske dokumentation for »Königsberger Bärenfang«, »Grappa di Marsala«, »Kirsch Veneto«/»Kirschwasser Veneto« og »Sliwovitz del Veneto« blev trukket tilbage af hhv. Tyskland og Italien.

(4)

I henhold til artikel 9, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013 gælder det, at hvis medlemsstaten ikke afhjælper de mangler, der er fundet i den tekniske dokumentation for den eksisterende geografiske betegnelse, som blev forelagt i henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008, inden for fristen, betragtes den tekniske dokumentation som ikke forelagt.

(5)

De mangler, der blev fundet i den tekniske dokumentation for »Karlovarská Hořká«, »Polish Cherry«, »Orehovec«, »Janeževec« og »Slovenska travarica«, blev ikke afhjulpet.

(6)

De eksisterende geografiske betegnelser »Karlovarská Hořká«, »Königsberger Bärenfang«, »Grappa di Marsala«, »Kirsch Veneto«/»Kirschwasser Veneto«, »Sliwovitz del Veneto«, »Polish Cherry«, »Orehovec«, »Janeževec« og »Slovenska travarica« bør derfor fjernes fra bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008.

(7)

Bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (EUT L 201 af 26.7.2013, s. 21).


BILAG

I bilag III i forordning (EF) nr. 110/2008 foretages følgende ændringer:

1.

i produktkategori 6, brændevin af presserester af druer eller druemarc, udgår linjen

 

»Grappa di Marsala

Italien«

2.

i produktkategori 9, frugtbrændevin, udgår linjerne

 

»Sliwovitz del Veneto

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Italien

Italien«

3.

i produktkategori 25, spiritus med anissmag, udgår linjen

 

»Janeževec

Slovenien«

4.

i produktkategori 30, spiritus med bitter smag/bitter, udgår linjen

 

»Slovenska travarica

Slovenien«

5.

i produktkategori 32, likør, udgår linjerne

 

»Polish Cherry

Karlovarská Hořká

Polen

Den Tjekkiske Republik«

6.

i produktkategori 40, Nocino, udgår linjen

 

»Orehovec

Slovenien«

7.

i produktkategori anden spiritus, udgår linjen

 

»Königsberger Bärenfang

Tyskland«


Top