EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0221

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/221 af 6. februar 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 785/2007, (EF) nr. 379/2009, (EF) nr. 1087/2009, (EU) nr. 9/2010, (EU) nr. 337/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 389/2011, (EU) nr. 528/2011, (EU) nr. 840/2012, (EU) nr. 1021/2012, (EU) 2016/899, (EU) 2016/997, (EU) 2017/440 og (EU) 2017/896 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen og repræsentanten for indehaveren af godkendelsen af visse fodertilsætningsstoffer (EØS-relevant tekst.)

C/2019/745

OJ L 35, 7.2.2019, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/221/oj

7.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 35/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/221

af 6. februar 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 785/2007, (EF) nr. 379/2009, (EF) nr. 1087/2009, (EU) nr. 9/2010, (EU) nr. 337/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 389/2011, (EU) nr. 528/2011, (EU) nr. 840/2012, (EU) nr. 1021/2012, (EU) 2016/899, (EU) 2016/997, (EU) 2017/440 og (EU) 2017/896 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen og repræsentanten for indehaveren af godkendelsen af visse fodertilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003 blev 6-fytase, endo-1,4-beta-xylanase, subtilisin, alpha-amylase, endo-1,3(4)-beta-glucanase, præparatet af Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) godkendt ved Kommissionens forordning (EF) nr. 785/2007 (2), (EF) nr. 379/2009 (3), (EF) nr. 1087/2009 (4), (EU) nr. 9/2010 (5) og (EU) nr. 337/2011 (6) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 389/2011 (7), (EU) nr. 528/2011 (8), (EU) nr. 840/2012 (9), (EU) nr. 1021/2012 (10), (EU) 2016/899 (11), (EU) 2016/997 (12), (EU) 2017/440 (13) og (EU) 2017/896 (14).

(2)

Indehaveren af godkendelserne, Danisco Animal Nutrition Legal Entity Danisco (UK) Ltd, har indgivet en ansøgning i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 med forslag om at føje navnet på sin repræsentant til de pågældende godkendelser og for så vidt angår de godkendelser, der er udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1087/2009 og (EU) nr. 9/2010, at ændre navnet på indehaveren af godkendelserne.

(3)

Indehaveren af godkendelserne har fremlagt relevant dokumentation for, at Genencor International B.V. med virkning fra den 30. marts 2019 vil fungere som dennes repræsentant for de pågældende fodertilsætningsstoffer. Indehaveren af godkendelserne har ligeledes fremlagt de oplysninger, der er nødvendige for at dokumentere, at Finnfeeds International Limited har ændret navn til Danisco (UK) Ltd.

(4)

Den foreslåede ændring af godkendelsesbetingelserne er af rent administrativ art og indebærer ikke en ny vurdering af de pågældende tilsætningsstoffer. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er blevet underrettet om ansøgningen.

(5)

For at Genencor International B.V. kan fungere som repræsentant for indehaveren af godkendelserne, er det nødvendigt at ændre de pågældende godkendelsesbetingelser.

(6)

Forordning (EF) nr. 785/2007, (EF) nr. 379/2009, (EF) nr. 1087/2009, (EU) nr. 9/2010, (EU) nr. 337/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 389/2011, (EU) nr. 528/2011, (EU) nr. 840/2012, (EU) nr. 1021/2012, (EU) 2016/899, (EU) 2016/997, (EU) 2017/440 og (EU) 2017/896 bør derfor ændres.

(7)

Eftersom det fremgår af dataene fra indehaveren af godkendelserne, at Genencor eller International B.V. vil fungere som dennes repræsentant med virkning fra den 30. marts 2019, bør denne forordning anvendes fra samme dato.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 785/2007

I anden kolonne i bilaget til forordning (EF) nr. 785/2007 ændres ordene »Danisco Animal Nutrition« til »Danisco (UK) Ltd., der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 379/2009

1.   I titlen ændres ordene »Danisco Animal Nutrition, den juridiske person er Danisco (UK) Limited« til »Danisco (UK) Ltd., der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

2.   I anden kolonne i bilaget til forordning (EF) nr. 379/2009 ændres ordene »Danisco Animal Nutrition (juridisk person Danisco (UK) Limited)« til »Danisco (UK) Ltd., der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

Artikel 3

Ændring af forordning (EF) nr. 1087/2009

1.   I titlen ændres ordene »Danisco Animal Nutrition, den juridiske person er Finnfeeds International Limited« til »Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

2.   I anden kolonne i bilaget til forordning (EF) nr. 1087/2009 ændres ordene »Danisco Animal Nutrition (den juridiske person er Finnfeeds International Limited)« til »Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

Artikel 4

Ændring af forordning (EU) nr. 9/2010

1.   I titlen ændres ordene »Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited« til »Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

2.   I anden kolonne i bilaget til forordning (EU) nr. 9/2010 ændres ordene »Danisco Animal Nutrition (juridisk enhed Danisco (UK) Limited)« til »Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

Artikel 5

Ændring af forordning (EU) nr. 337/2011

1.   I titlen ændres ordene »Danisco Animal Nutrition« til »Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

2.   I anden kolonne i bilaget til forordning (EU) nr. 337/2011 ændres ordene »Danisco Animal Nutrition« til »Danisco (UK) Ltd., der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

Artikel 6

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 389/2011

1.   I titlen ændres ordene »Danisco Animal Nutrition« til »Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

2.   I anden kolonne i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 389/2011 ændres ordene »Danisco Animal Nutrition« til »Danisco (UK) Ltd., der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

Artikel 7

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 528/2011

1.   I titlen ændres ordene »Danisco Animal Nutrition« til »Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

2.   I anden kolonne i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 528/2011 ændres ordene »Danisco Animal Nutrition« til »Danisco (UK) Ltd., der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

Artikel 8

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 840/2012

1.   I titlen ændres ordene »Danisco Animal Nutrition« til »Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

2.   I anden kolonne i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 840/2012 ændres ordene »Danisco Animal Nutrition (juridisk person Danisco (UK) Limited)« til »Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

Artikel 9

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1021/2012

1.   I titlen ændres ordene »Danisco Animal Nutrition« til »Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

2.   I anden kolonne i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1021/2012 ændres ordene »Danisco Animal Nutrition (juridisk enhed Danisco (UK) Limited)« til »Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

Artikel 10

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/899

1.   I titlen ændres ordene »Danisco (UK) Ltd« til »Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

2.   I anden kolonne i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2016/899 ændres ordene »Danisco (UK) Ltd« til »Danisco (UK) Ltd., der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

Artikel 11

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/997

1.   I titlen ændres ordene »Danisco (UK) Ltd« til »Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

2.   I anden kolonne i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2016/997 ændres ordene »Danisco (UK) Ltd« til »Danisco (UK) Ltd., der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

Artikel 12

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/440

1.   I titlen ændres ordene »Danisco (UK) Ltd., der optræder som Danisco Animal Nutrition« til »Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

2.   I anden kolonne i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/440 ændres ordene »Danisco (UK) Ltd. (der optræder som Danisco Animal Nutrition)« til »Danisco (UK) Ltd., der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

Artikel 13

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/896

1.   I titlen ændres ordene »Danisco (UK) Ltd« til »Danisco (UK) Ltd, der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

2.   I anden kolonne i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/896 ændres ordene »Danisco (UK) Ltd« til »Danisco (UK) Ltd., der optræder som Danisco Animal Nutrition og er repræsenteret ved Genencor International B.V.«

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 30. marts 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 785/2007 af 4. juli 2007 om godkendelse af 6-fytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) som fodertilsætningsstof (EUT L 175 af 5.7.2007, s. 5).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 379/2009 af 8. maj 2009 om godkendelse af en ny anvendelse af 6-phytase EC 3.1.3.26 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, slagtekalkuner, æglæggende høner, slagteænder, smågrise (fravænnede), slagtesvin og søer (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition, den juridiske person er Danisco (UK) Limited) (EUT L 116 af 9.5.2009, s. 6).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1087/2009 af 12. november 2009 om godkendelse af et enzympræparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilisin produceret af Bacillus subtilis (ATCC 2107) og alfa-amylase produceret af Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, ænder og slagtekalkuner (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition, den juridiske person er Finnfeeds International Limited) (EUT L 297 af 13.11.2009, s. 4).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 9/2010 af 23. december 2009 om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, æglæggende høner, ænder og slagtekalkuner (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (EUT L 3 af 7.1.2010, s. 10).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 337/2011 af 7. april 2011 om godkendelse af et enzympræparat af endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase som tilsætningsstof til foder til fjerkræ, fravænnede smågrise og slagtesvin (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition) (EUT L 94 af 8.4.2011, s. 19).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 389/2011 af 19. april 2011 om godkendelse af et enzympræparat af endo-1,4-beta-xylanase, subtilisin og alpha-amylase som tilsætningsstof til foder til æglæggende høner (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition) (EUT L 104 af 20.4.2011, s. 7).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 528/2011 af 30. maj 2011 om godkendelse af endo-1,4-β-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise og slagtesvin (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition) (EUT L 143 af 31.5.2011, s. 10).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 840/2012 af 18. september 2012 om godkendelse af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som fodertilsætningsstof til alle fuglearter, der er beregnet til slagtning, undtagen slagtekyllinger, slagtekalkuner og slagteænder, og alle fuglearter, der er beregnet til æglægning, undtagen æglæggende høner (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition) (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 14).

(10)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1021/2012 af 6. november 2012 om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsætningsstof til foder til mindre udbredte fjerkræarter undtagen ænder (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition) (EUT L 307 af 7.11.2012, s. 68).

(11)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/899 af 8. juni 2016 om godkendelse af en 6-fytase produceret af Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som fodertilsætningsstof til alle fjerkræarter og alle svinearter (undtagen pattegrise) (indehaver af godkendelsen er Danisco (UK) Ltd) (EUT L 152 af 9.6.2016, s. 15).

(12)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/997 af 21. juni 2016 om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 produceret af Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) som fodertilsætningsstof til diegivende søer og mindre udbredte svinearter (indehaver af godkendelsen er Danisco (UK) Ltd) (EUT L 164 af 22.6.2016, s. 4).

(13)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/440 af 13. marts 2017 om godkendelse af præparatet af Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) og Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, hønniker, mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning og mindre udbredte fjerkræarter opdrættet til æglægning (indehaver af godkendelsen er Danisco (UK) Ltd., der optræder som Danisco Animal Nutrition) (EUT L 67 af 14.3.2017, s. 74).

(14)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/896 af 24. maj 2017 om godkendelse af et præparat af 6-fytase produceret af Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som fodertilsætningsstof i fast form til alle fjerkræarter og alle svinearter (undtagen pattegrise) (indehaver af godkendelsen er Danisco (UK) Ltd) (EUT L 138 af 25.5.2017, s. 123).


Top