EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1985

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1985 af 13. december 2018 om ikke at godkende Willaertia magna c2c Maky som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 11 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/8435

OJ L 317, 14.12.2018, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1985/oj

14.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1985

af 13. december 2018

om ikke at godkende Willaertia magna c2c Maky som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 11

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Frankrigs kompetente vurderingsmyndighed modtog den 17. marts 2014 en ansøgning om godkendelse af mikroorganismen Willaertia magna c2c Maky til anvendelse som et aktivstof i biocidholdige produkter af produkttype 11, konserveringsmidler til væske i køle- og behandlingssystemer, jf. bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(2)

Frankrigs kompetente vurderingsmyndighed fremsendte en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering den 15. marts 2017, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Udvalget for Biocidholdige Produkter fremsatte den 26. april 2018 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner (2).

(4)

Det fremgår af denne udtalelse, at biocidholdige produkter af produkttype 11, der indeholder Willaertia magna c2c Maky, ikke kan forventes at opfylde de krav, der er fastlagt i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012. Navnlig blev der i de scenarier, der blev vurderet i risikovurderingen vedrørende menneskers sundhed, konstateret uacceptable risici, og der kunne ikke identificeres nogen sikker anvendelse. Endvidere blev Willaertia magna c2c Makys iboende effektivitet med hensyn til at bekæmpe Legionella pneumophila ikke påvist i tilstrækkelig grad.

(5)

Under hensyntagen til Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse mener Kommissionen ikke, at Willaertia magna c2c Maky bør godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 11.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Willaertia magna c2c Maky godkendes ikke som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 11

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Udvalget for Biocidholdige Produkter: Opinion on the application for approval of the active substance: Willaertia magna c2c maky, Product type: 11, ECHA/BPC/206/2018, vedtaget den 26. april 2018.


Top