Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1983

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1983 af 26. oktober 2018 om ændring af bilag I og II til beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen af visse regioner i Italien som officielt tuberkulosefrie og officielt brucellosefrie med hensyn til kvægbesætninger (meddelt under nummer C(2018) 6981) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6981

OJ L 317, 14.12.2018, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1983/oj

14.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1983

af 26. oktober 2018

om ændring af bilag I og II til beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen af visse regioner i Italien som officielt tuberkulosefrie og officielt brucellosefrie med hensyn til kvægbesætninger

(meddelt under nummer C(2018) 6981)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig bilag A, afsnit I, punkt 4, og afsnit II, punkt 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 64/432/EØF vedrører handel inden for Unionen med kvæg. Betingelserne for, at en region i en medlemsstat kan erklæres officielt tuberkulosefri eller officielt brucellosefri med hensyn til kvægbesætninger, er fastsat derved.

(2)

Kapitel 2 i bilag I til Kommissionens beslutning 2003/467/EF (2) indeholder en liste over regioner i medlemsstater, der er erklæret officielt tuberkulosefrie med hensyn til kvægbesætninger.

(3)

Italien har fremsendt dokumentation til Kommissionen for, at provinsen Frosinone i regionen Lazio opfylder betingelserne i direktiv 64/432/EØF for at opnå status som officielt tuberkulosefri med hensyn til kvægbesætninger. Nævnte provins bør derfor opføres i kapitel 2 i bilag I til Kommissionens beslutning 2003/467/EF som officielt tuberkulosefri med hensyn til kvægbesætninger.

(4)

Kapitel 2 i bilag II til Kommissionens beslutning 2003/467/EF indeholder en liste over regioner i medlemsstater, der er erklæret officielt brucellosefrie med hensyn til kvægbesætninger.

(5)

Italien har fremsendt dokumentation til Kommissionen for, at provinsen Rom i regionen Lazio opfylder betingelserne i direktiv 64/432/EØF for at opnå status som officielt brucellosefri med hensyn til kvægbesætninger. Da alle de øvrige provinser i regionen Lazio tidligere er blevet tildelt status som officielt brucellosefrie med hensyn til kvægbesætninger, bør hele regionen Lazio opføres i kapitel 2 i bilag II til Kommissionens beslutning 2003/467/EF som en officielt brucellosefri region med hensyn til kvægbesætninger.

(6)

Bilag I og II til beslutning 2003/467/EF bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2003/467/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Kommissionens beslutning 2003/467/EF af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74).


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2003/467/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I, kapitel 2, affattes angivelsen vedrørende Italien således:

»Italien:

Regionen Abruzzo: provinsen Pescara

Provinsen Bolzano

Regionen Emilia-Romagna

Regionen Friuli-Venezia Giulia

Regionen Lazio: provinserne Frosinone, Rieti og Viterbo

Regionen Liguria

Regionen Lombardia

Regionen Marche: provinserne Ancona, Ascoli Piceno, Fermo og Pesaro-Urbino

Regionen Piemonte

Regionen Sardegna: provinserne Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio og Oristano

Regionen Toscana

Provinsen Trento

Regionen Umbria

Regionen Veneto.«

2)

I bilag II, kapitel 2, affattes angivelsen vedrørende Italien således:

»Italien:

Regionen Abruzzo: provinsen Pescara

Provinsen Bolzano

Regionen Emilia-Romagna

Regionen Friuli-Venezia Giulia

Regionen Lazio

Regionen Liguria

Regionen Lombardia

Regionen Marche

Regionen Molise: provinsen Campobasso

Regionen Piemonte

Regionen Puglia: provinsen Brindisi

Regionen Sardegna

Regionen Toscana

Provinsen Trento

Regionen Umbria

Regionen Valle d'Aosta

Regionen Veneto.«


Top