Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1580

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1580 af 19. oktober 2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2197 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår snævert forbundne valutaer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EØS-relevant tekst.)

C/2018/6821

OJ L 263, 22.10.2018, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1580/oj

22.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 263/53


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1580

af 19. oktober 2018

om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2197 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår snævert forbundne valutaer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 354, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre, at de valutapar, der er omhandlet i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2197 (2), fortsat afspejler den faktiske korrelation mellem de relevante valutaer, er det nødvendigt at opdatere listen over snævert forbundne valutaer.

(2)

Listen anvender den 31. marts 2017 som slutdato ved beregningen af de dataserier over tre og fem år, der kræves for at vurdere valutapar i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

(3)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(4)

Da de nødvendige ændringer til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2197 ikke indebærer væsentlige indholdsmæssige ændringer, jf. artikel 15, stk. 1, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3), har EBA ikke gennemført åbne offentlige høringer, idet dette ikke ville stå i forhold til omfanget og virkningen af udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2197 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/2197 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2197 af 27. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår snævert forbundne valutaer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 313 af 28.11.2015, s. 30).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG

Liste over snævert forbundne valutaer

Del 1 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til euro (EUR)

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tjekkisk koruna (CZK), kroatisk kuna (HRK), ungarsk forint (HUF), marokkansk dirham (MAD), rumænsk leu (RON), serbisk dinar (RSD).

Del 2 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til emiratarabisk dirham (AED)

Kinesisk yuan (CNY), hongkongsk dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), Macao pataca (MOP), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 3 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til albansk lek (ALL)

Bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), kroatisk kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), rumænsk leu (RON), serbisk dinar (RSD), euro (EUR).

Del 4 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til bosnisk-hercegovinsk mark (BAM)

Albansk lek (ALL), bulgarsk lev (BGN), tjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), kroatisk kuna (HRK), ungarsk forint (HUF), marokkansk dirham (MAD), rumænsk leu (RON), serbisk dinar (RSD), euro (EUR).

Del 5 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til bulgarsk lev (BGN)

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), tjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), kroatisk kuna (HRK), ungarsk forint (HUF), marokkansk dirham (MAD), rumænsk leu (RON), serbisk dinar (RSD), euro (EUR).

Del 6 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til kinesisk yuan (CNY)

Emiratarabisk dirham (AED), hongkongsk dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), Macao pataca (MOP), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 7 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til tjekkisk koruna (CZK)

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), dansk krone (DKK), kroatisk kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), FYROM denar (MKD), rumænsk leu (RON), serbisk dinar (RSD), euro (EUR).

Del 8 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til dansk krone (DKK)

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tjekkisk koruna (CZK), kroatisk kuna (HRK), ungarsk forint (HUF), marokkansk dirham (MAD), rumænsk leu (RON), serbisk dinar (RSD).

Del 9 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til hongkongsk dollar (HKD)

Emiratarabisk dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), libanesisk pund (LBP), Macao pataca (MOP), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 10 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til kroatisk kuna (HRK)

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), ungarsk forint (HUF), marokkansk dirham (MAD), rumænsk leu (RON), serbisk dinar (RSD), euro (EUR).

Del 11 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til ungarsk forint (HUF)

Bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), dansk krone (DKK), kroatisk kuna (HRK), marokkansk dirham (MAD), polsk zloty (PLN), rumænsk leu (RON), serbisk dinar (RSD), euro (EUR).

Del 12 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til israelsk new shekel (ILS)

Marokkansk dirham (MAD), thailandsk baht (THB).

Del 13 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til indisk rupee (INR)

Thailandsk baht (THB).

Del 14 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til sydkoreansk won (KRW)

Singaporeansk dollar (SGD).

Del 15 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til libanesisk pund (LBP)

Emiratarabisk dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), hongkongsk dollar (HKD), Macao pataca (MOP), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 16 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til marokkansk dirham (MAD)

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), kroatisk kuna (HRK), ungarsk forint (HUF), israelsk new shekel (ILS), rumænsk leu (RON), serbisk dinar (RSD), singaporeansk dollar (SGD), euro (EUR).

Del 17 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til FYROM denar (MKD)

Tjekkisk koruna (CZK).

Del 18 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til Macao pataca (MOP)

Emiratarabisk dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), hongkongsk dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 19 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til filippinsk peso (PHP)

Emiratarabisk dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), hongkongsk dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), Macao pataca (MOP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 20 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til polsk zloty (PLN)

Ungarsk forint (HUF).

Del 21 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til rumænsk leu (RON)

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), kroatisk kuna (HRK), ungarsk forint (HUF), marokkansk dirham (MAD), serbisk dinar (RSD), euro (EUR).

Del 22 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til serbisk dinar (RSD)

Albansk lek (ALL), bosnisk-hercegovinsk mark (BAM), bulgarsk lev (BGN), tjekkisk koruna (CZK), dansk krone (DKK), kroatisk kuna (HRK), ungarsk forint (HUF), marokkansk dirham (MAD), rumænsk leu (RON), euro (EUR).

Del 23 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til singaporeansk dollar (SGD)

Emiratarabisk dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), hongkongsk dollar (HKD), sydkoreansk won (KRW), libanesisk pund (LBP), marokkansk dirham (MAD), Macao pataca (MOP), filippinsk peso (PHP), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 24 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til thailandsk baht (THB)

Emiratarabisk dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), hongkongsk dollar (HKD), israelsk new shekel (ILS), indisk rupee (INR), libanesisk pund (LBP), Macao pataca (MOP), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), taiwansk dollar (TWD), US-dollar (USD).

Del 25 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til taiwansk dollar (TWD)

Emiratarabisk dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), hongkongsk dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), Macao pataca (MOP), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), US-dollar (USD).

Del 26 — Liste over snævert forbundne valutaer i relation til US-dollar (USD)

Emiratarabisk dirham (AED), kinesisk yuan (CNY), hongkongsk dollar (HKD), libanesisk pund (LBP), Macao pataca (MOP), filippinsk peso (PHP), singaporeansk dollar (SGD), thailandsk baht (THB), taiwansk dollar (TWD).


Top