Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1556

Kommissionens forordning (EU) 2018/1556 af 17. oktober 2018 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (EØS-relevant tekst.)

C/2018/5476

OJ L 261, 18.10.2018, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1556/oj

18.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 261/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1556

af 17. oktober 2018

om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 18, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder kan sende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger til en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Den nationale kompetente myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (i det følgende benævnt »autoriteten«) med henblik på en videnskabelig vurdering samt til Kommissionen og medlemsstaterne til orientering.

(3)

Autoriteten skal afgive udtalelse om den pågældende sundhedsanprisning.

(4)

Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sundhedsanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse.

(5)

Efter at have modtaget en ansøgning, som Laboratoires Nutrition et Cardiométabolisme havde indgivet i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende Stablor®, som er et drikkepræparat med en fast defineret sammensætning af makro- og mikronæringsstoffer og en specifik andel af aminosyrer (et specifikt forhold mellem tryptophan og neutrale aminosyrer), og reduktion af fedt mellem de indre organer, samtidig med at den fedtfrie kropsmasse bevares (spørgsmål nr. EFSA-Q-2016-00319 (2)). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »I forbindelse med en afbalanceret kost og en mindre kaloriebegrænsning bidrager et supplement med Stablor® til at reducere fedt mellem de indre organer, samtidig med at den fedtfrie kropsmasse bevares, hos overvægtige eller svært overvægtige personer med abdominalt fedt og cardiometaboliske risikofaktorer«.

(6)

Den 28. februar 2017 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Stablor® og reduktion af fedt mellem de indre organer, samtidig med at den fedtfrie kropsmasse bevares, i forbindelse med en energireduceret kost. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(7)

Efter at have modtaget en ansøgning, som Suomen Terveysravinto Oy havde indgivet i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende curcumin og normal ledfunktion (spørgsmål nr. EFSA-Q-2016-00856 (3)). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Curcumin bidrager til normal ledfunktion«.

(8)

Den 8. maj 2017 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der på grundlag af de fremlagte oplysninger ikke var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af curcumin og vedligeholdelse af normal ledfunktion. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(9)

Efter at have modtaget en ansøgning, som Marks and Spencer PLC havde indgivet i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende et energimæssigt forhold mellem kulhydrat og protein (CHO:P) på ≤ 1,8 i forbindelse med en energireduceret kost og reduktion af kropsvægt (spørgsmål nr. EFSA-Q-2016-00436 (4)). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Hjælper til at opnå en reduktion af kropsvægt og kropsfedt ved indtagelse som del af en energireduceret kost (< 8 368 kJ/2 000 kcal pr. dag) i mindst 12 uger«.

(10)

Den 13. juni 2017 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem et energimæssigt forhold mellem kulhydrat og protein (CHO:P) på ≤ 1,8 i forbindelse med en energireduceret kost og reduktion af kropsvægt. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(11)

Efter at have modtaget en ansøgning, som Loc Troi group havde indgivet i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende Vibigaba (spiret afskallet ris) og reduktion af kropsvægt i forbindelse med en energireduceret kost (spørgsmål nr. EFSA- Q-2017-00032 (5)). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Bidrager til vægttab i forbindelse med en energireduceret kost«.

(12)

Den 21. juli 2017 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Vibigaba (spiret afskallet ris) og reduktion af kropsvægt i forbindelse med en energireduceret kost. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(13)

Efter at have modtaget en ansøgning, som Loc Troi group havde indgivet i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende Vibigaba (spiret afskallet ris) og vedligeholdelse på lang sigt af et normalt blodglucoseniveau (spørgsmål nr. EFSA-Q-2017-00033 (6)). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Bidrager til at vedligeholde et normalt blodglucoseniveau«.

(14)

Den 21. juli 2017 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Vibigaba (spiret afskallet ris) og vedligeholdelse på lang sigt af et normalt blodglucoseniveau. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(15)

Efter at have modtaget en ansøgning, som Loc Troi group havde indgivet i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende Vibigaba (spiret afskallet ris) og vedligeholdelse af et normalt blodtryk (spørgsmål nr. EFSA-Q-2017-00031 (7)). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Bidrager til at vedligeholde et normalt blodtryk«.

(16)

Den 21. juli 2017 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Vibigaba (spiret afskallet ris) og vedligeholdelse af et normalt blodtryk. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(17)

Efter at have modtaget en ansøgning, som Loc Troi group havde indgivet i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende Vibigaba (spiret afskallet ris) og vedligeholdelse af et normalt kolesterolniveau i blodet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2017-00030 (8)). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet«.

(18)

Den 21. juli 2017 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Vibigaba (spiret afskallet ris) og vedligeholdelse af et normalt kolesterolniveau i blodet. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(19)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De i bilaget til nærværende forordning angivne sundhedsanprisninger optages ikke på den i artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede EU-liste over tilladte anprisninger

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2017;15(2):4723.

(3)  EFSA Journal 2017;15(5):4774.

(4)  EFSA Journal 2017;15(6):4839.

(5)  EFSA Journal 2017;15(7):4915.

(6)  EFSA Journal 2017;15(7):4916.

(7)  EFSA Journal 2017;15(7):4914.

(8)  EFSA Journal 2017;15(7):4913.


BILAG

Afvist sundhedsanprisning

Ansøgning — relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

EFSA-udtalelse

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Stablor® — drikkepræparat med en fast defineret sammensætning af makro- og mikronæringsstoffer og en specifik andel af aminosyrer (et specifikt forhold mellem tryptophan og neutrale aminosyrer)

I forbindelse med en afbalanceret kost og en mindre kaloriebegrænsning bidrager et supplement med Stablor® til at reducere fedt mellem de indre organer, samtidig med at den fedtfrie kropsmasse bevares, hos overvægtige eller svært overvægtige personer med abdominalt fedt og cardiometaboliske risikofaktorer.

Q-2016-00319

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Curcumin

Curcumin bidrager til normal ledfunktion.

Q-2016-00856

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Et energimæssigt forhold mellem kulhydrat og protein (CHO:P) på ≤ 1,8 i forbindelse med en energireduceret kost og reduktion af kropsvægt

Hjælper til at opnå en reduktion af kropsvægt og kropsfedt ved indtagelse som del af en energireduceret kost (< 8 368 kJ/2 000 kcal pr. dag) i mindst 12 uger.

Q-2016-00436

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Vibigaba (spiret afskallet ris)

Bidrager til vægttab i forbindelse med en energireduceret kost.

Q-2017-00032

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Vibigaba (spiret afskallet ris)

Bidrager til at vedligeholde et normalt blodglucoseniveau.

Q-2017-00033

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Vibigaba (spiret afskallet ris)

Bidrager til at vedligeholde et normalt blodtryk.

Q-2017-00031

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Vibigaba (spiret afskallet ris)

Bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet.

Q-2017-00030


Top