Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2226R(01)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 327 af 9.12.2017)

ST/10215/2018/REV/3

OJ L 258, 15.10.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PT, RO, SK, SV)
OJ L 258, 15.10.2018, p. 5–8 (GA)
OJ L 258, 15.10.2018, p. 5–7 (DE, HU, PL, SL, FI)
OJ L 258, 15.10.2018, p. 5–5 (DA, ET)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2226/corrigendum/2018-10-15/oj

15.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/5


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011

( Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 9. december 2017 )

Side 25, betragtning 32, syvende punktum:

I stedet for:

»… og som ikke har et opholdskort, jf. direktiv 2004/38/EF, er det passende …«

læses:

»… og som ikke er indehaver af et opholdskort i henhold til direktiv 2004/38/EF eller en opholdstilladelse i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 (1), er det passende …

Side 30, artikel 2, stk. 3, litra f):

I stedet for:

»… indehavere af et pas, der er udstedt af Vatikanstaten«

læses:

»… indehavere af et pas, der er udstedt af Vatikanstaten eller Den Hellige Stol«

Side 40, artikel 16, stk. 2, første afsnit, litra d):

I stedet for:

»d)

nummeret på mærkaten for et visum til kortvarigt ophold … og i givet fald udløbsdatoen for gyldighed af visummet til kortvarigt ophold«

læses:

»d)

i givet fald nummeret på mærkaten for et visum til kortvarigt ophold … og udløbsdatoen for gyldighed af visummet til kortvarigt ophold«

Side 45, artikel 23, stk. 2, andet afsnit:

I stedet for:

»… søger i VIS i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2a, i forordning (EF) nr. 767/2008.«

læses:

»… søger i VIS i overensstemmelse med artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 767/2008.«

Side 52, artikel 35, stk. 6, andet afsnit, første punktum:

I stedet for:

»… eller hvis en tredjelandsstatsborger er i besiddelse af et pas, der er udstedt af Vatikanstaten, skal den pågældende informere …«

læses:

»… eller hvis en tredjelandsstatsborger er i besiddelse af et pas, der er udstedt af Vatikanstaten eller Den Hellige Stol, skal den pågældende informere …«.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (EFT L 157 af 15.6.2002, s. 1).«


Top