EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0998

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/998 af 12. juli 2018 om ændring af bilag I til beslutning 2009/177/EF for så vidt angår Kroatiens status med hensyn til koi-herpesvirus-sygdom (KHV), Finlands status med hensyn til infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN), listen over områder i Irland, der er frie for Bonamia ostreae og listen over områder i Det Forenede Kongerige, der er frie for Marteilia refringens, og om ændring af bilag I til afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår listen over områder i Det Forenede Kongerige, der er frie for ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) (meddelt under nummer C(2018) 4381) (EØS-relevant tekst.)

C/2018/4381

OJ L 178, 16.7.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; gyldighedens delvise ophør art 1 stiltiende ophævelse ved 32021R0620 , Date of end of validity: 20/04/2021; gyldighedens delvise ophør art 2 stiltiende ophævelse ved 32021D0260

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/998/oj

16.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/998

af 12. juli 2018

om ændring af bilag I til beslutning 2009/177/EF for så vidt angår Kroatiens status med hensyn til koi-herpesvirus-sygdom (KHV), Finlands status med hensyn til infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN), listen over områder i Irland, der er frie for Bonamia ostreae og listen over områder i Det Forenede Kongerige, der er frie for Marteilia refringens, og om ændring af bilag I til afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår listen over områder i Det Forenede Kongerige, der er frie for ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar)

(meddelt under nummer C(2018) 4381)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 43, stk. 2, artikel 49, stk. 1, artikel 50, stk. 3, artikel 51, stk. 2, og artikel 53, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del C i bilag I til Kommissionens beslutning 2009/177/EF (2) indeholder en liste over medlemsstater, zoner og segmenter, der er erklæret frie for visse sygdomme, der er omhandlet i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF.

(2)

På den liste er hele Kroatien erklæret frit for koi-herpesvirus-sygdom (KHV), og hele Finland er erklæret frit for infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN). I de seneste år har disse medlemsstater dog konstateret flere udbrud af henholdsvis den ene og den anden af disse sygdomme.

(3)

Begge medlemsstater har fremsendt oplysninger til Kommissionen, som indikerer, at de i henhold til direktiv 2006/88/EF har truffet foranstaltninger for at håndtere disse udbrud. Disse foranstaltninger er fortsat i gang i nogle områder.

(4)

På listen er hele Irlands kystlinje erklæret fri for Bonamia ostreae bortset fra otte bugter. På grund af et nyligt udbrud af Bonamia ostreae, som fandt sted i en anden bugt i Irland, der er opført som fri for denne sygdom, er der i henhold til direktiv 2006/88/EF indført restriktioner, som stadig anvendes.

(5)

Derudover er hele den nordirske kystlinje erklæret fri for Marteilia refringens. Det Forenede Kongerige har dog konstateret to udbrud af disse sygdomme i to forskellige bugter i Nordirland. Der er i henhold til direktiv 2006/88/EF indført restriktioner for flytning, som stadig anvendes.

(6)

I henhold til oplysningerne fra Kroatien, Finland, Irland og Det Forenede Kongerige bør de pågældende områder ikke opføres som frie for disse sygdomme, og den geografiske afgrænsning af de sygdomsfrie områder for Kroatien, Finland, Irland og Det Forenede Kongerige bør derfor opdateres.

(7)

Bilag I til Kommissionens afgørelse 2010/221/EU (3) indeholder en liste over medlemsstater, zoner og segmenter, der betragtes som frie for visse sygdomme, der ikke er omhandlet i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF.

(8)

På listen anses hele Nordirland i Det Forenede Kongerige i øjeblikket for at være fri for ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) bortset fra visse bugter. På grund af et nyligt udbrud af OsHV-1 μVar, som fandt sted i en anden bugt, bør den geografiske afgrænsning af det sygdomsfrie område for Det Forenede Kongerige opdateres.

(9)

Bilag I til beslutning 2009/177/EF og bilag I til afgørelse 2010/221/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I del C til bilag I til beslutning 2009/177/EF, i tabellen, foretages i fjerde kolonne »Det sygdomsfrie områdes geografiske afgrænsning (medlemsstat, zoner eller segmenter)« følgende ændringer:

1)

I rækken »Koi-herpesvirussygdom (KHV)« erstattes angivelsen for Kroatien af følgende: »Hele området undtagen følgende zoner: zonen, der omfatter akvakulturvirksomheden ved Donji Miholjac (godkendelsesnummer 2HR0109) sammen med Drava fra dæmningen ved Dubrava til dens udløb i Donau, og zonen, der omfatter akvakulturvirksomheden ved Grudnjak (godkendelsesnummer 2HR0177) sammen med hele Vučicas løb til dens udløb i Karašica og fra Karašica til dens udløb i Drava«.

2)

I rækken »Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)« erstattes angivelsen for Finland af følgende: »Hele området undtagen kystsegmentet i Ii, Kuivaniemi, og følgende afvandingsområder: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi og 4.41 Pielinen«.

3)

I rækken »Infektion med Bonamia ostreae« erstattes angivelsen for Irland af følgende:

»Hele Irlands kystlinje undtagen:

1.

Cork Harbour

2.

Galway Bay

3.

Ballinakill Harbour

4.

Clew Bay

5.

Achill Sound

6.

Loughmore, Blacksod Bay

7.

Lough Foyle

8.

Lough Swilly

9.

Kilkieran Bay«.

4)

I rækken »Infektion med Marteilia refringens« erstattes angivelsen for Det Forenede Kongerige af følgende:

»Hele Storbritanniens kystlinje.

Hele Nordirlands kystlinje undtagen Belfast Lough og Dundrum Bay.

Hele Guernseys og Herms kystlinje.

Jerseys kystområde: Zonen består af litoralzonen og det umiddelbare kystområde mellem øen Jerseys middelhøjvandsmærke og en imaginær linje trukket tre sømil fra øen Jerseys middellavvandsmærke. Området ligger i den normannisk-bretonske bugt på Kanalens sydside.

Hele Isle of Mans kystlinje«.

Artikel 2

I bilag I til afgørelse 2010/221/EU, i tabellen, fjerde kolonne »Geografisk afgrænsning af det område, der er omfattet af godkendte nationale foranstaltninger«, i rækken »Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar)«, erstattes angivelsen for Det Forenede Kongerige af følgende:

»Storbritannien med undtagelse af River Roach, River Crouch, Blackwater Estuary og River Colne i Essex, Nordkents kyst, Poole Harbour i Dorset og River Teign i Devon

Nordirland med undtagelse af Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough og Strangford Lough

Guernsey«.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(2)  Kommissionens beslutning 2009/177/EF af 31. oktober 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår overvågnings- og udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for medlemsstater, zoner og segmenter (EUT L 63 af 7.3.2009, s. 15).

(3)  Kommissionens afgørelse 2010/221/EU af 15. april 2010 om godkendelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af visse sygdomme hos akvakulturdyr og vildtlevende vanddyr i overensstemmelse med artikel 43 i Rådets direktiv 2006/88/EF (EUT L 98 af 20.4.2010, s. 7).


Top