Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0666

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/666 af 27. april 2018 om ændring af afgørelse 2014/312/EU for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (meddelt under nummer C(2018) 2479) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2479

OJ L 111, 2.5.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/666/oj

2.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/2


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2018/666

af 27. april 2018

om ændring af afgørelse 2014/312/EU for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker

(meddelt under nummer C(2018) 2479)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Gyldighedsperioden for de eksisterende miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav, der er fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/312/EU (2), udløber den 28. maj 2018.

(2)

Der er foretaget en vurdering, som bekræfter, at de eksisterende miljøkriterier og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav, der er fastsat i afgørelse 2014/312/EU, fortsat er relevante og formålstjenlige. Gyldighedsperioden for disse miljøkriterier og vurderings- og verifikationskrav bør derfor forlænges.

(3)

Afgørelse 2014/312/EU bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 4 i afgørelse 2014/312/EU affattes således:

»Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »indendørs og udendørs malinger og lakker« og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav gælder indtil den 31. december 2022.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2018.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse 2014/312/EU af 28. maj 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (EUT L 164 af 3.6.2014, s. 45).


Top