EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0429R(02)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016)

EUT L 110 af 30.4.2018, p. 141–141 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/corrigendum/2018-04-30/oj

30.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/141


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)

( Den Europæiske Unions Tidende L 84 af 31. marts 2016 )

Side 86, artikel 112, litra a):

I stedet for:

»a)

sikre, at hvert af de pågældende opdrættede dyr er identificeret med et fysisk identifikationsmiddel«

læses:

»a)

sikre, at de pågældende opdrættede dyr er identificeret enkeltvis med et fysisk identifikationsmiddel«.

Side 87, artikel 115, litra a):

I stedet for:

»a)

sikre, at hvert af de pågældende opdrættede dyr er identificeret med et unikt fysisk identifikationsmiddel«

læses:

»a)

sikre, at hvert af de pågældende opdrættede dyr er identificeret med et fysisk identifikationsmiddel«.


Top