Help Print this page 

Document 32018R0627

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2018/627 af 20. april 2018 om berigtigelse af visse sprogudgaver af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2248
  • In force
OJ L 104, 24.4.2018, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 104, 24.4.2018, p. 57–60 (DE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/627/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

24.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 104/57


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/627

af 20. april 2018

om berigtigelse af visse sprogudgaver af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den tyske sprogudgave af forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder fejl i bilag II, del D, fødevarekategori 12.2, og i bilag II, del E, fødevarekategori 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 og 17.1. Derfor bør betegnelsen for fødevarekategori 12.2 og betingelserne for anvendelse (begrænsninger/undtagelser) af fødevaretilsætningsstoffer i fødevarekategori 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 og 17.1 berigtiges i den tyske sprogudgave, for at sikre juridisk klarhed for ledere af fødevarevirksomheder og for at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten.

(2)

Den græske sprogudgave af forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder fejl i bilag II, del E, fødevarekategori 05.2. Derfor bør betingelserne for anvendelse (begrænsninger/undtagelser) af fødevaretilsætningsstoffer i fødevarekategori 05.2 berigtiges i den græske sprogudgave, for at sikre juridisk klarhed for ledere af fødevarevirksomheder og for at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten.

(3)

Den tjekkiske sprogudgave af forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder fejl i bilag II, del E, fødevarekategori 08.2. Derfor bør betingelserne for anvendelse (begrænsninger/undtagelser) af fødevaretilsætningsstoffer i fødevarekategori 08.2 berigtiges i den tjekkiske sprogudgave, for at sikre juridisk klarhed for ledere af fødevarevirksomheder og for at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten.

(4)

Den græske, tjekkiske og tyske sprogudgave af forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres. De øvrige sprogudgaver berøres ikke af disse berigtigelser.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.


Top