Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2366R(05)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015)

OJ L 102, 23.4.2018, p. 97–98 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 102, 23.4.2018, p. 97–100 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/corrigendum/2018-04-23/oj

23.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/97


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 337 af 23. december 2015 )

Side 42, betragtning 47, tredje punktum:

I stedet for:

»En sådan tilgang er i overensstemmelse med begrundelsen for den særlige anbefaling VI fra Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende hvidvask af penge, der anbefaler at indføre en mekanisme, ifølge hvilken betalingstjenesteudbydere, der ikke kan opfylde alle betingelserne i anbefalingen, ikke desto mindre kan behandles som betalingsinstitutter.«

læses:

»En sådan tilgang er i overensstemmelse med begrundelsen for anbefaling 14 fra Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende hvidvask af penge, der anbefaler at indføre en mekanisme, ifølge hvilken betalingstjenesteudbydere, der ikke kan opfylde alle betingelserne i anbefalingen, ikke desto mindre kan behandles som betalingsinstitutter.«

Side 62, artikel 5, stk. 2:

I stedet for:

»… ansvar, jf. artikel 73, 89, 90 og 92.«

læses:

»… ansvar, jf. artikel 73, 90 og 92.«

Side 86, artikel 52, nr. 5), litra f):

I stedet for:

»… betalingstransaktioner i overensstemmelse med artikel 89«

læses:

»… betalingstransaktioner i overensstemmelse med artikel 89 og 90«.

Side 89, artikel 61, stk. 1, første punktum:

I stedet for:

»… betalingstjenesteudbyderen aftale, at artikel 62, stk. 1, artikel 64, stk. 3, samt artikel 72, 74, 76, 77, 80 og 89 …«

læses:

»… betalingstjenesteudbyderen aftale, at artikel 62, stk. 1, artikel 64, stk. 3, samt artikel 72, 74, 76, 77, 80, 89 og 90 …«.

Side 89, artikel 62, stk. 1, første punktum:

I stedet for:

»… medmindre andet fremgår af artikel 79, stk. 1, artikel 80, stk. 5, og artikel 88, stk. 2.«

læses:

»… medmindre andet fremgår af artikel 79, stk. 1, artikel 80, stk. 5, og artikel 88, stk. 4.«

Side 97, artikel 76, stk. 1, fjerde afsnit:

I stedet for:

»Medlemsstaterne sikrer med forbehold af stk. 3, at betaleren, foruden den i dette stykke omhandlede rettighed, ved direkte debiteringer som omhandlet i artikel 1 i forordning (EU) nr. 260/2012 har ubetinget ret til tilbagebetaling inden for de frister, der er fastsat i artikel 77 i dette direktiv.«

læses:

»Medlemsstaterne sikrer med forbehold af nærværende artikels stk. 3, at betaleren, foruden den i nærværende stykkes første afsnit omhandlede rettighed, ved direkte debiteringer som omhandlet i artikel 1 i forordning (EU) nr. 260/2012 har ubetinget ret til tilbagebetaling inden for de frister, der er fastsat i artikel 77 i dette direktiv.«

Side 103, artikel 89, stk. 2, fjerde afsnit, første punktum:

I stedet for:

»I tilfælde af en manglende eller mangelfuldt gennemført betalingstransaktion, som betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder ikke har ansvaret for i henhold til første og andet afsnit, har betalerens betalingstjenesteudbyder ansvaret over for betaleren.«

læses:

»I tilfælde af en manglende eller mangelfuldt gennemført betalingstransaktion, som betalingsmodtagerens betalingstjenesteudbyder ikke har ansvaret for i henhold til første og tredje afsnit, har betalerens betalingstjenesteudbyder ansvaret over for betaleren.«

Side 103, artikel 92, stk. 1, første punktum:

I stedet for:

»1.   Hvis en betalingstjenesteudbyders ansvar i henhold til artikel 73 og 89 kan tilskrives en anden betalingstjenesteudbyder eller en mellemmand, skal denne betalingstjenesteudbyder eller mellemmand holde den første betalingstjenesteudbyder skadesløs for ethvert tab eller beløb betalt i henhold til artikel 73 og 89.«

læses:

»1.   Hvis en betalingstjenesteudbyders ansvar i henhold til artikel 73, 89 og 90 kan tilskrives en anden betalingstjenesteudbyder eller en mellemmand, skal denne betalingstjenesteudbyder eller mellemmand holde den første betalingstjenesteudbyder skadesløs for ethvert tab eller beløb betalt i henhold til artikel 73, 89 og 90.«

Side 107, artikel 99, stk. 1:

I stedet for:

»1.   Medlemsstaterne sikrer, at der indføres procedurer, som giver betalingstjenestebrugere og andre interesserede parter, herunder forbrugerorganisationer, mulighed for at indgive klager til de kompetente myndigheder i forbindelse med betalingstjenesteudbyderes påståede overtrædelser af dette direktiv.«

læses:

»1.   Medlemsstaterne sikrer, at der indføres procedurer, som giver betalingstjenestebrugere og andre interesserede parter, herunder forbrugerorganisationer, mulighed for at indgive klager til de kompetente myndigheder i forbindelse med betalingstjenesteudbyderes påståede overtrædelser af bestemmelserne i national ret til gennemførelse af dette direktiv.«

Side 109, artikel 102, stk. 1, andet punktum:

I stedet for:

»Medlemsstaterne sikrer, at alternative tvistbilæggelsesprocedurer finder anvendelse på betalingstjenesteudbydere, og at de også dækker udpegede repræsentanter.«

læses:

»Medlemsstaterne sikrer, at alternative tvistbilæggelsesprocedurer finder anvendelse på betalingstjenesteudbydere.«

Side 110, artikel 107, stk. 1:

I stedet for:

»… artikel 74, stk. 1, andet afsnit, …«

læses:

»… artikel 74, stk. 1, fjerde afsnit, …«.


Top