Help Print this page 

Document 32018D0187

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/187 af 6. februar 2018 om ændring af bilag II til beslutning 2008/185/EF for så vidt angår godkendelsen af bekæmpelsesprogrammet for udryddelse af Aujeszkys sygdom for regionen Emilia-Romagna i Italien (meddelt under nummer C(2018) 579) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0579
  • In force
OJ L 34, 8.2.2018, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/187/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/187

af 6. februar 2018

om ændring af bilag II til beslutning 2008/185/EF for så vidt angår godkendelsen af bekæmpelsesprogrammet for udryddelse af Aujeszkys sygdom for regionen Emilia-Romagna i Italien

(meddelt under nummer C(2018) 579)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 64/432/EØF indeholder bestemmelser om handel med svin i Unionen. I henhold til direktivets artikel 9 kan en medlemsstat, der har et obligatorisk nationalt program til bekæmpelse af Aujeszkys sygdom for hele eller en del af sit område, forelægge Kommissionen dette program til godkendelse. Ifølge samme artikel kan der kræves supplerende garantier i samhandelen med svin inden for Unionen.

(2)

Der er ved Kommissionens beslutning 2008/185/EF (2) fastsat supplerende garantier vedrørende flytning af svin mellem medlemsstaterne. Disse garantier har betydning for klassifikationen af medlemsstaterne for så vidt angår deres sygdomsstatus med hensyn til Aujeszkys sygdom. Bilag II til beslutning 2008/185/EF indeholder en liste over de medlemsstater eller regioner deraf, hvor der er iværksat godkendte nationale bekæmpelsesprogrammer til udryddelse af Aujeszkys sygdom.

(3)

Italien har forelagt bevismateriale for Kommissionen med henblik på godkendelse af sit bekæmpelsesprogram for udryddelse af Aujeszkys sygdom for regionen Emilia-Romagna og med henblik på behørig opførelse af denne region i bilag II til beslutning 2008/185/EF. På grundlag af evalueringen af det bevismateriale, som Italien har forelagt, bør regionen Emilia-Romagna opføres i bilag II til beslutning 2008/185/EF. Bilag II til beslutning 2008/185/EF bør derfor ændres.

(4)

Beslutning 2008/185/EF bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 2008/185/EF erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Kommissionens beslutning 2008/185/EF af 21. februar 2008 om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin og om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen (EUT L 59 af 4.3.2008, s. 19).


BILAG

»

BILAG II

Medlemsstater eller regioner deraf, hvor der er iværksat godkendte nationale programmer for udryddelse af Aujeszkys sygdom

ISO-kode

Medlemsstat

Regioner

ES

Spanien

Alle regioner

IT

Italien

Regionen Emilia-Romagna

Regionen Friuli-Venezia Giulia

Regionen Lombardiet

Regionen Veneto

LT

Litauen

Alle regioner

PL

Polen

Voivodship dolnośląskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship kujawsko-pomorskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship lubelskie: alle regioner (powiaty)

Voidodship lubuskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship łódzkie: alle regioner (powiaty)

Voivodship małopolskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship mazowieckie: alle regioner (powiaty)

Voivodship opolskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship podkarpackie: alle regioner (powiaty)

Voivodship podlaskie: følgende regioner (powiaty): grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski

Voivodship pomorskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship śląskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship świętokrzyskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship warmińsko-mazurskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship wielkopolskie: alle regioner (powiaty)

Voivodship zachodniopomorskie: alle regioner (powiaty)

«

Top