Help Print this page 

Document 32018R0128

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/128 af 25. januar 2018 om berigtigelse af visse sprogudgaver af gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0402
  • In force
OJ L 22, 26.1.2018, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/128/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

26.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/128

af 25. januar 2018

om berigtigelse af visse sprogudgaver af gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (1), særlig artikel 34, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der forekommer en fejl i den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den svenske udgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 (2), hvor termen »STAGE 3« i punkt 4.2.1.3 i bilag IV bør stå på engelsk.

(2)

Hertil kommer en anden fejl i den estiske, den græske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den portugisiske og den rumænske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/504, hvor termen »C2a STAGE 1« i modellerne i punkt 3 og 4 i tillæg 1 til bilag IV bør stå på engelsk.

(3)

Yderligere fejl forekommer i den estiske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/504, mere præcist i punkt 2.1.1.6 til 2.1.1.9 og punkt 4.2.1.6 til 4.2.1.9 i bilag IV samt i punkt 1 til 6 i tillæg 1 til denne bilag for så vidt angår visse bogstaver vedrørende modellen for den lovpligtige fabrikationsplade.

(4)

Yderligere fejl forekommer i den spanske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/504, mere præcist i punkt 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.9, 4.2.1.6, 4.2.1.7 og 4.2.1.9 i bilag IV for så vidt angår visse bogstaver vedrørende modellen for den lovpligtige fabrikationsplade.

(5)

Den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den svenske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt af disse rettelser.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nævnt i artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 167/2013 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 af 11. marts 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (EUT L 85 af 28.3.2015, s. 1).


Top