Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2329

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2329 af 14. december 2017 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8404

OJ L 333, 15.12.2017, p. 29–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2329/oj

15.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2329

af 14. december 2017

om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 33, stk. 2 og 3, og artikel 38, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 (2) indeholder en liste over tredjelande, hvis produktionssystemer og kontrolforanstaltninger til økologisk produktion af landbrugsprodukter er anerkendt som ækvivalente med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007.

(2)

Ifølge oplysninger fra Costa Rica har kontrolorganerne »Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH«, »Control Union Certifications« og »Primus lab« ændret navn til henholdsvis »Kiwa BCS Costa Rica Limitada«, »Control Union Perú« and »PrimusLabs.com CR S.A.« Costa Rica har også meddelt Kommissionen, at »Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería« ikke længere er kontrolorgan, og at det ikke er landbrugsministeriet, men de øvrige kontrolorganer, der er attestudstedende organer.

(3)

Japan har meddelt Kommissionen, at dens kompetente myndighed har optaget yderligere to kontrolorganer, nærmere bestemt »Japan Food Research Laboratories« og »Leafearth Company«, på listen over kontrolorganer, der er anerkendt af Japan, og at navnene »Bureau Veritas Japan, Inc.« og »Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)« og internetadressen »Organic Certification Association« er blevet ændret.

(4)

Ifølge oplysninger fra New Zealand er internetadressen for den kompetente myndighed blevet ændret.

(5)

Republikken Korea har meddelt Kommissionen, at dens kompetente myndighed har tilføjet kontrolorganet »Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU« på den liste over kontrolorganer, der er godkendt af Republikken Korea.

(6)

Republikken Korea er optaget på listen i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 indtil den 31. januar 2018. Eftersom Republikken Korea fortsat overholder betingelserne i artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, bør optagelsen forlænges for en ikke nærmere bestemt periode.

(7)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over kontrolorganer og -myndigheder, der er kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på ækvivalens.

(8)

Godkendelsen i henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 af de kontrolorganer, der er opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, ophører den 30. juni 2018. Godkendelsen af disse kontrolorganer bør på grundlag af det tilsyn, som Kommissionens løbende foretager, forlænges indtil den 30. juni 2021.

(9)

»Albinspekt« har meddelt Kommissionen, at det har skiftet adresse.

(10)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På baggrund af de indkomne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende »BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.« for produktkategori A og D, for så vidt angår Tyrkiet.

(11)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »BIOCert Indonesia« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at anerkende »BIOCert Indonesia« for Indonesien for produktkategorierne A og D.

(12)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »bio.inspecta AG« om ændring af dets oplysninger. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget, at godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategorierne A og D udvides til at omfatte Afghanistan, Kina og Nepal.

(13)

Afsnittet vedrørende »Bolicert Ltd« i listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 var suspenderet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1473 (3). Med henblik på ophævelse af den midlertidige suspension opfordrede Kommissionen »Bolicert Ltd« til at fremlægge en gyldig akkrediteringsattest fra IOAS (akkrediteringsorganet for »Bolicert Ltd«) og til rettidigt at træffe behørige afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007. IOAS har imidlertid meddelt Kommissionen, at det efter at have modtaget fyldestgørende oplysninger om korrigerende foranstaltninger fra »Bolicert Ltd« havde besluttet at ophæve suspensionen. På baggrund af disse oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget igen at optage »Bolicert Ltd« i bilag IV på samme vilkår som før suspensionen.

(14)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »CCPB Srl« om ændring af dets specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, B, D, E og F til Albanien, Algeriet, De Forenede Arabiske Emirater og Sydafrika, for produktkategori A til Uganda, for produktkategori A og D til Afghanistan, Armenien, Etiopien, Ghana, Nigeria, Senegal og Usbekistan, for produktkategori A, D og E til Hviderusland, Kasakhstan, Moldova, Rusland, Serbien, Thailand, Tadsjikistan og Turkmenistan, for produktkategori A, B, D og E til Aserbajdsjan, Kirgisistan og Ukraine, for produktkategori A, B og D til Qatar og for produktkategori D til Tunesien.

(15)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Control Union Certifications« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, B, C, D, E og F til Brunei, Cookøerne, Fransk Polynesien, Georgien, Grenada, Guyana, Jordan, Kuwait, Libanon, Papua Ny Guinea, São Tomé og Príncipe, Seychellerne, Tadsjikistan, Turkmenistan og Venezuela, for produktkategori B, C, D (kun vin) og E til Australien, for produktkategori C og E til New Zealand, for produktkategori B til Tonga og Tunesien og for produktkategori F til Tuvalu.

(16)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ecocert SA« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori D (vin) og E til Argentina, at udvide godkendelsen for Japan, Kirgisistan og Zimbabwe til produktkategori B, godkendelsen for Georgien og Mozambique til produktkategori E, og godkendelsen for Paraguay og Uruguay til produktkategori F.

(17)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Bolivia, Colombia og Laos, for produktkategori A, C, D og E til Chile, for produktkategori D til Costa Rica og for produktkategori C og D (forarbejdede akvakulturprodukter) til De Forenede Stater.

(18)

»IMOswiss AG« har meddelt Kommissionen, at det indstiller sine attesteringsaktiviteter i alle tredjelande, for hvilke det er godkendt, pr. 1. januar 2018, og at det fra dette tidspunkt ikke længere skal være opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(19)

»Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH« har meddelt Kommissionen ændringen af sin internetadresse.

(20)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Letis S.A« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Afghanistan, Etiopien, Iran, Kasakhstan, Moldova, Pakistan, Rusland, Tadsjikistan, Tyrkiet og Ukraine.

(21)

»Organic agriculture certification Thailand« har meddelt Kommissionen, at det har ændret sit navn til »Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)«, og at det har ændret sin adresse.

(22)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organic Control System« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategorierne A og D til Bosnien-Hercegovina.

(23)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organic Standard« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsen for Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova og Rusland til produktkategori B og til at udvide godkendelsens anvendelsesområde til vin.

(24)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organska Kontrola« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, B og D til Kosovo (4).

(25)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »ORSER« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategorierne A og D til Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Iran, Kasakhstan, Kirgisistan og Nepal.

(26)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Servicio de Certificación CAAE S.L.U.« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende »Servicio de Certificación CAAE S.L.U.« for produktkategori A og D, for så vidt angår Bolivia, Ecuador, Mexico, Marokko, Peru og Tyrkiet.

(27)

Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Tse-Xin Organic Certification Corporation« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende »Tse-Xin Organic Certification Corporation« for produktkategori A og D, for så vidt angår Taiwan.

(28)

Akkrediteringsorganet »The DAkkS«, der er aktivt inden for økologisk jordbrug, har meddelt Kommissionen sin beslutning om at suspendere akkrediteringen af »Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)«. I henhold til artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1235/2008 kan Kommissionen til enhver tid suspendere et kontrolorgans optagelse på listen i bilag IV til nævnte forordning på baggrund af de oplysninger, den modtager, eller hvis kontrolorganet ikke har udleveret de krævede oplysninger. »Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)« var af Kommissionen blev opfordret til at fremlægge en gyldig akkrediteringsattest og til rettidigt at træffe passende afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007, men har ikke givet et tilfredsstillende svar inden for den fastsatte frist. Afsnittet om »Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)« i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor suspenderes, indtil der foreligger tilfredsstillende oplysninger.

(29)

I bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/872 (*1) er »IMOcert Latinoamérica Ltda« opført som et godkendt kontrolorgan for produktkategori A og B, for så vidt angår Argentina, og for produktkategori A, for så vidt angår Costa Rica. Eftersom Argentina og Costa Rica er optaget på listen i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 for henholdsvis produktkategori A og B og produktkategori A, kan »IMOcert Latinoamérica Ltda« i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1235/2008 ikke godkendes for disse lande for disse produktkategorier i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. Godkendelsen for disse produktkategorier for så vidt angår disse lande bør derfor udgå. »IMOcert Latinoamérica Ltda« er af Kommissionen blev opfordret til ikke at godkende produkter i disse produktkategorier på grundlag af den fejlagtige henvisning til disse produktkategorier, for så vidt angår Argentina og Costa Rica.

(30)

I bilag V til forordning (EF) nr. 1235/2008 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1842 (5) findes den nye model til kontrolattesten for import af økologiske produkter inden for rammerne af det elektroniske attesteringssystem, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1235/2008. I dette bilag henvises der i vejledningen vedrørende attestens rubrik 12 fejlagtigt til rubrik 24 i stedet for til rubrik 21. Denne fejl bør rettes.

(31)

Bilag III, IV og V til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres og berigtiges.

(32)

Sletningen af »IMOcert Latinoamérica Ltda« bør gælde med tilbagevirkende kraft fra den dato gennemførelsesforordning (EU) 2017/872 træder i kraft, og sletningen af »IMOswiss AG« bør gælde fra den 1. januar 2018.

(33)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag III ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag IV ændres og berigtiges i overensstemmelse med bilag II til denne forordning.

3)

Bilag V berigtiges som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 12 i bilag II finder anvendelse fra den 12. juni 2017.

Punkt 13 i bilag II finder anvendelse fra den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1473 af 14. august 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 210 af 15.8.2017, s. 4).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/872 af 22. maj 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 134 af 23.5.2017, s. 6).

(*1)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1842 af 14. oktober 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår den elektroniske kontrolattest for importerede økologiske produkter og visse andre elementer og af forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår kravene vedrørende konserverede eller forarbejdede økologiske produkter og fremsendelse af oplysninger (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 19).


BILAG I

I bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I teksten vedrørende Costa Rica foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 5 slettes rækken vedrørende kodenummer CR-BIO-001, og rækkerne vedrørende kodenummer CR-BIO-002, CR-BIO-004 og CR-BIO-006 affattes således:

»CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-004

Control Union Perú

www.cuperu.com

CR-BIO-006

PrimusLabs.com CR S.A.

www.primusauditingops.com«

b)

Punkt 6 affattes således:

»6.

Attestudstedende organ: se punkt 5.«

2)

Punkt 5 i teksten vedrørende Japan ændres således:

a)

Rækkerne vedrørende kodenummer JP-BIO-001, JP-BIO-007 og JP-BIO-018 erstattes af følgende:

»JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html«

b)

Følgende rækker tilføjes:

»JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/«

3)

Punkt 4 i teksten vedrørende New Zealand affattes således:

»4.

Kompetent myndighed: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/«.

4)

Teksten vedrørende Republikken Korea ændres således:

a)

I punkt 5 indsættes følgende:

»KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home«

b)

I punkt 7 foretages følgende ændringer:

»7.

Optaget indtil: ikke fastlagt.«


BILAG II

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 ændres og berigtiges således:

1)

I hele bilaget erstattes i alle punkt 5 datoen »30. juni 2018« af »30. juni 2021«.

2)

I oplysningerne for »Albinspekt« affattes punkt 1 således:

»1.

Adresse: »Rr. Kavajes', Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albania««.

3)

Efter teksten vedrørende »Balkan Biocert Skopje« indsættes følgende nye tekst:

»»BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.«

1.

Adresse: Atatürk Mahallesi 1014 Sokak No:9/5, 35920 Selçuk- ZMR, Turkey

2.

Internetadresse: http://basakekolojik.com.tr

3.

Berørte kodenumre, tredjelande og produktkategorier:

Kodenummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

TU-BIO-175

Tyrkiet

x

x

4.

Undtagelser: omlægningsprodukter og vin.

5.

Optaget indtil: 30. juni 2021.«

4)

Efter teksten vedrørende »Bioagricert S.r.l.« indsættes følgende nye tekst:

»»BIOCert Indonesia«

1.

Adresse: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonesia

2.

Internetadresse: http://www.biocert.co.id

3.

Berørte kodenumre, tredjelande og produktkategorier:

Kodenummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonesien

x

x

4.

Undtagelser: omlægningsprodukter og vin.

5.

Optaget indtil: 30. juni 2021.«

5)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Bio.inspecta AG« indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»AF-BIO-161

Afghanistan

x

x

CN-BIO-161

Kina

x

x

NP-BIO-161

Nepal

x

x

—«

6)

Efter teksten vedrørende »Bio Latina Certificadora« indsættes følgende nye tekst:

»»Bolicert Ltd«

1.

Adresse: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2.

Internetadresse: http://www.bolicert.org

3.

Berørte kodenumre, tredjelande og produktkategorier:

Kodenummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolivia

x

x

4.

Undtagelser: omlægningsprodukter og vin.

5.

Optaget indtil: 30. juni 2021.«

7)

I teksten vedrørende »CCPB Srl« foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 3 indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»AE-BIO-102

De Forenede Arabiske Emirater

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afghanistan

x

x

AL-BIO-102

Albanien

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Armenien

x

x

AZ-BIO-102

Aserbajdsjan

x

x

x

x

BY-BIO-102

Hviderusland

x

x

x

DZ-BIO-102

Algeriet

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Etiopien

x

x

GH-BIO-102

Ghana

x

x

KG-BIO-102

Kirgisistan

x

x

x

x

KZ-BIO-102

Kasakhstan

x

x

x

MD-BIO-102

Moldova

x

x

x

NG-BIO-102

Nigeria

x

x

QA-BIO-102

Qatar

x

x

x

RS-BIO-102

Serbien

x

x

x

RU-BIO-102

Rusland

x

x

x

SN-BIO-102

Senegal

x

x

TH-BIO-102

Thailand

x

x

x

TJ-BIO-102

Tadsjikistan

x

x

x

TM-BIO-102

Turkmenistan

x

x

x

UA-BIO-102

Ukraine

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Usbekistan

x

x

ZA-BIO-102

Sydafrika

x

x

x

x

b)

I rækken vedrørende Tunesien sættes et kryds i kolonne D.

c)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter og produkter omfattet af bilag III.«

8)

I teksten vedrørende »Control Union Certifications« foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 3 indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»AU-BIO-149

Australien

x

x

x

x

BN-BIO-149

Brunei

x

x

x

x

x

x

CK-BIO-149

Cookøerne

x

x

x

x

x

x

GD-BIO-149

Grenada

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-149

Georgien

x

x

x

x

x

x

GY-BIO-149

Guyana

x

x

x

x

x

x

JO-BIO-149

Jordan

x

x

x

x

x

x

KW-BIO-149

Kuwait

x

x

x

x

x

x

LB-BIO-149

Libanon

x

x

x

x

x

x

NZ-BIO-149

New Zealand

x

x

PF-BIO-149

Fransk Polynesien

x

x

x

x

x

x

PG-BIO-149

Papua Ny Guinea

x

x

x

x

x

x

SC-BIO-149

Seychellerne

x

x

x

x

x

x

ST-BIO-149

São Tomé og Príncipe

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-149

Tadsjikistan

x

x

x

x

x

x

TM-BIO-149

Turkmenistan

x

x

x

x

x

x

TN-BIO-149

Tunesien

x

TO-BIO-149

Tonga

x

TV-BIO-149

Tuvalu

x

VE-BIO-149

Venezuela

x

x

x

x

x

b)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter og produkter omfattet af bilag III.«

9)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Ecocert SA« foretages følgende ændringer:

a)

Følgende række indsættes i rækkefølge efter kodenumrene:

»AR-BIO-154

Argentina

x

x

—«

b)

I rækkerne vedrørende Georgien og Mozambique sættes et kryds i kolonne E.

c)

I rækkerne vedrørende Japan, Kirgisistan og Zimbabwe sættes et kryds i kolonne B.

d)

I rækkerne vedrørende Paraguay og Uruguay sættes et kryds i kolonne F.

10)

I teksten vedrørende »Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)« foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 3 indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»BO-BIO-144

Bolivia

x

x

CL-BIO-144

Chile

x

x

x

x

CO-BIO-144

Colombia

x

x

CR-BIO-144

Costa Rica

x

LA-BIO-144

Laos

x

x

US-BIO-144

De Forenede Stater

x

x

—«

b)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter, vin og produkter omfattet af bilag III.«

11)

Teksten vedrørende »Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)« slettes.

12)

I punkt 3 i teksten vedrørende »IMOcert Latinoamérica Ltda.« erstattes rækkerne vedrørende Argentina og Costa Rica af følgende:

»AR-BIO-123

Argentina

x

CR-BIO-123

Costa Rica

x

x

—«

13)

Teksten vedrørende »IMOswiss AG« slettes.

14)

Punkt 2 i teksten vedrørende »BCS Öko-Garantie GmbH« affattes således:

»2.

Internetadresse: www.kiwabcs-oeko.com«.

15)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Letis S.A« indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»AF-BIO-135

Afghanistan

x

 

x

ET-BIO-135

Etiopien

x

 

x

IR-BIO-135

Iran

x

 

x

KZ-BIO-135

Kasakhstan

x

 

x

MD-BIO-135

Moldova

x

 

x

PK-BIO-135

Pakistan

x

 

x

RU-BIO-135

Rusland

x

 

x

TJ-BIO-135

Tadsjikistan

x

 

x

TR-BIO-135

Tyrkiet

x

 

x

UA-BIO-135

Ukraine

x

 

x

—«

16)

I teksten vedrørende »Organic agriculture certification Thailand« foretages følgende ændringer:

a)

Navnet affattes således:

»»Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)««.

b)

Punkt 1 affattes således:

»1.

Adresse: 102 Moo 2, Soi Ngamwongwan 23, Ngamwongwan Road, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailand«.

17)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Organic Control System« indsættes følgende række i rækkefølge efter kodenumrene:

»BA-BIO-162

Bosnien-Hercegovina

x

x

—«

18)

I teksten vedrørende »Organic Standard« foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 3 i rækkerne vedrørende Kirgisistan, Kasakhstan, Moldova og Rusland sættes et kryds i kolonne B.

b)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Undtagelser: omlægningsprodukter.«

19)

I punkt 3 i teksten vedrørende »Organska Kontrola« indsættes følgende række i rækkefølge efter kodenumrene:

»XK-BIO-101

Kosovo (*1)

x

x

x

20)

I punkt 3 i teksten vedrørende »ORSER« indsættes følgende rækker i rækkefølge efter kodenumrene:

»AZ-BIO-166

Aserbajdsjan

x

x

BA-BIO-166

Bosnien-Hercegovina

x

x

GE-BIO-166

Georgien

x

x

IR-BIO-166

Iran

x

x

KG-BIO-166

Kirgisistan

x

x

KZ-BIO-166

Kasakhstan

x

x

NP-BIO-166

Nepal

x

x

—«

21)

Efter teksten vedrørende »Quality Partner« indsættes følgende nye tekst:

»»Servicio de Certificación CAAE S.L.U.«

1.

Adresse: Avenida Emilio Lemos, 2 mod. 603, 41020 Seville, Spain

2.

Internetadresse: http://www.caae.es

3.

Berørte kodenumre, tredjelande og produktkategorier:

Kodenummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-178

Bolivia

x

x

EC-BIO-178

Ecuador

x

x

MA-BIO-178

Marokko

x

x

MX-BIO-178

Mexico

x

x

PE-BIO-178

Peru

x

x

TR-BIO-178

Tyrkiet

x

x

4.

Undtagelser: omlægningsprodukter.

5.

Optaget indtil: 30. juni 2021.«

22)

Efter teksten vedrørende »Suolo e Salute srl« indsættes følgende nye tekst:

»»Tse-Xin Organic Certification Corporation«

1.

Adresse: 7F., No.75, Sec.4, Nanjing E. R., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)

2.

Internetadresse: http://www.tw-toc.com/en

3.

Berørte kodenumre, tredjelande og produktkategorier:

Kodenummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

TW-BIO-174

Taiwan

x

x

4.

Undtagelser: omlægningsprodukter og vin.

5.

Optaget indtil: 30. juni 2021.«


(*1)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.«


BILAG III

I bilag V til forordning (EF) nr. 1235/2008 i vejledningen vedrørende rubrik 12 erstattes henvisningen til »rubrik 24« af en henvisning til »rubrik 21«.


Top