Help Print this page 

Document 32017D2316

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2316 af 12. december 2017 om ophævelse af beslutning 92/176/EØF vedrørende kort til brug for det edb-baserede net ANIMO (meddelt under nummer C(2017) 8316) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8316
OJ L 331, 14.12.2017, p. 78–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2316/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

14.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/78


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2316

af 12. december 2017

om ophævelse af beslutning 92/176/EØF vedrørende kort til brug for det edb-baserede net ANIMO

(meddelt under nummer C(2017) 8316)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), og særlig artikel 20, stk. 3,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at gennemføre et datasystem for forbindelser mellem veterinærmyndighederne (det edb-baserede net Animo) vedtog Kommissionen beslutning 91/398/EØF (2) 92/175/EØF (3) og 92/176/EØF (4).

(2)

Beslutning 91/398/EØF og beslutning 92/175/EØF er blevet ophævet, og det edb-baserede net Animo er blevet erstattet af det integrerede veterinærinformationssystems (Traces) onlineadministrationsværktøj, der omfatter alle sundhedskrav vedrørende EU-samhandel med og import af dyr, sæd og embryoner, fødevarer, foder og planter.

(3)

Beslutning 92/176/EØF bør derfor ophæves.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Beslutning 92/176/EØF ophæves.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  Kommissionens beslutning 91/398/EØF af 19. juli 1991 om et edb-baseret kommunikationsnet mellem veterinærmyndighederne (Animo) (EFT L 221 af 9.8.1991, s. 30).

(3)  Kommissionens beslutning 92/175/EØF af 21. februar 1992 om udarbejdelse af listen med angivelse af enhederne i det edb-baserede net ANIMO (EFT L 80 af 25.3.1992, s. 1).

(4)  Kommissionens beslutning 92/176/EØF af 2. marts 1992 vedrørende kort til brug for det edb-baserede net ANIMO (EFT L 80 af 25.3.1992, s. 33).


Top