EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2173

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2173 af 20. november 2017 om ændring af bilag II til beslutning 2008/185/EF for så vidt angår godkendelsen af bekæmpelsesprogrammet for udryddelse af Aujeszkys sygdom for regionen Lombardiet i Italien (meddelt under nummer C(2017) 7587) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7587

OJ L 306, 22.11.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2173/oj

22.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2173

af 20. november 2017

om ændring af bilag II til beslutning 2008/185/EF for så vidt angår godkendelsen af bekæmpelsesprogrammet for udryddelse af Aujeszkys sygdom for regionen Lombardiet i Italien

(meddelt under nummer C(2017) 7587)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 64/432/EØF indeholder bestemmelser om handel med svin i Unionen. I henhold til direktivets artikel 9 kan en medlemsstat, der har et obligatorisk nationalt program til bekæmpelse af Aujeszkys sygdom for hele eller en del af sit område, forelægge Kommissionen dette program til godkendelse. Ifølge samme artikel kan der kræves supplerende garantier i samhandelen med svin inden for Unionen.

(2)

Der er ved Kommissionens beslutning 2008/185/EF (2) fastsat supplerende garantier vedrørende flytning af svin mellem medlemsstaterne. Disse garantier har betydning for klassifikationen af medlemsstaterne for så vidt angår deres sygdomsstatus med hensyn til Aujeszkys sygdom. Bilag II til beslutning 2008/185/EF indeholder en liste over de medlemsstater eller regioner deraf, hvor der er iværksat godkendte nationale bekæmpelsesprogrammer til udryddelse af Aujeszkys sygdom.

(3)

Italien har forelagt bevismateriale for Kommissionen med henblik på godkendelse af sit bekæmpelsesprogram for udryddelse af Aujeszkys sygdom for regionen Lombardiet og med henblik på behørig opførelse af denne region i bilag II til beslutning 2008/185/EF. På grundlag af evalueringen af det bevismateriale, som Italien har forelagt, bør regionen Lombardiet opføres i bilag II til beslutning 2008/185/EF. Bilag II til beslutning 2008/185/EF bør derfor ændres.

(4)

Beslutning 2008/185/EF bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 2008/185/EF erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977.

(2)  Kommissionens beslutning 2008/185/EF af 21. februar 2008 om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin og om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen (EUT L 59 af 4.3.2008, s. 19).


BILAG

»

BILAG II

Medlemsstater eller regioner deraf, hvor der er iværksat godkendte nationale programmer for udryddelse af Aujeszkys sygdom

ISO-kode

Medlemsstat

Regioner

ES

Spanien

Alle regioner

IT

Italien

Region Friuli-Venezia Giulia

Region Veneto

Region Lombardia

LT

Litauen

Alle regioner

PL

Polen

Voivodship dolnośląskie: all powiaty

Voivodship kujawsko-pomorskie: all powiaty

Voivodship lubelskie: all powiaty

Voidodship lubuskie: all powiaty

Voivodship łódzkie: all powiaty

Voivodship małopolskie: all powiaty

Voivodship mazowieckie: all powiaty

Voivodship opolskie: all powiaty

Voivodship podkarpackie: all powiaty

Voivodship podlaskie the following powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski

Voivodship pomorskie: all powiaty

Voivodship śląskie: all powiaty

Voivodship świętokrzyskie: all powiaty

Voivodship warmińsko-mazurskie: all powiaty

Voivodship wielkopolskie: all powiaty

Voivodship zachodniopomorskie: all powiaty.

«

Top