Help Print this page 

Document 32017D2077

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2077 af 10. november 2017 om ændring af beslutning 2005/50/EF om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet (meddelt under nummer C(2017) 7374) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7374
  • In force
OJ L 295, 14.11.2017, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2077/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

14.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/75


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2077

af 10. november 2017

om ændring af beslutning 2005/50/EF om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet

(meddelt under nummer C(2017) 7374)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2005/50/EF (2) som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/485/EU (3) harmoniserer de tekniske betingelser for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenser i 24 GHz-området til kortdistanceradarudstyr til køretøjer. Dette radarudstyr er med til at forhindre sammenstød.

(2)

Beslutning 2005/50/EF pålagde medlemsstaterne statistiske rapporteringsforpligtelser, herunder kravet om hvert år at indsamle oplysninger om antallet af køretøjer udstyret med 24 GHz-kortdistanceradar.

(3)

Selv om forpligtelsen til at overvåge anvendelsen af 24 GHz-frekvensbånd til kortdistanceradarudstyr bør opretholdes, forekommer det nu uforholdsmæssigt at kræve, at hver enkelt national myndighed systematisk hvert år skal fremsende statistiske oplysninger som fastsat i beslutning 2005/50/EF. De nationale administrative ressourcer udnyttes bedre, hvis medlemsstaterne blot fremsender disse statistiske rapporter på Kommissionens anmodning. Kommissionen kan i stedet anmode om disse statistiske rapporter i de få tilfælde, hvor der rapporteres om interferens eller en skarp stigning i antallet af køretøjer udstyret med 24 GHz-radarer.

(4)

Siden vedtagelsen af beslutning 2005/50/EF har ingen af de tjenester, der er beskyttet af beslutningen, rapporteret om skadelig interferens. Antallet af køretøjer udstyret med 24 GHz-kortdistanceradar har ligget på et generelt lavt niveau og ligger under alle omstændigheder på et niveau langt under tærsklen på 7 % af det samlede antal køretøjer, som er i brug i hver medlemsstat. Denne tærskel betragtes som den kritiske andel, hvorunder det kan formodes, at andre brugere af 24 GHz-båndet ikke vil blive påført skadelig interferens.

(5)

Beslutning 2005/50/EF bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2005/50/EF foretages følgende ændringer:

 

I bilaget til beslutningen ændres »Følgende oplysninger indsamles hvert år:« til:

»Følgende oplysninger indsamles på Kommissionens anmodning:«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2017.

På Kommissionens vegne

Mariya GABRIEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2005/50/EF af 17. januar 2005 om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet (EUT L 21 af 25.1.2005, s. 15).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/485/EU af 29. juli 2011 om ændring af beslutning 2005/50/EF om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet (EUT L 198 af 30.7.2011, s. 71).


Top