EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0041R(01)

Berigtigelse til Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater (EFT L 188 af 2.7.1998)

OJ L 271, 20.10.2017, p. 50–50 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/41/corrigendum/2017-10-20/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/50


Berigtigelse til Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater

( De Europæiske Fællesskabers Tidende L 188 af 2. juli 1998 )

Side 35, betragtning 2:

I stedet for:

»(2)

… rejsende, som benytter passagerskibe og højhastighedspassagerskibe i Fællesskabet, har ret til at forvente og til at kunne forlade sig på et betryggende sikkerhedsniveau …«

læses:

»(2)

… rejsende, som benytter passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer i Fællesskabet, har ret til at forvente og til at kunne forlade sig på et betryggende sikkerhedsniveau …«.

Side 36, artikel 2, andet led:

I stedet for:

»—   »passagerskib«: et søgående skib eller et søgående højhastighedsskib, som befordrer flere end tolv passagerer«

læses:

»—   »passagerskib«: et søgående skib eller et søgående højhastighedsfartøj, som befordrer flere end tolv passagerer«.

Side 36, artikel 2, tredje led:

I stedet for:

»—   »højhastighedsskib«: et højhastighedsskib som defineret i regel 1 i kapitel X i SOLAS-konventionen af 1974 i den på direktivets vedtagelsestidspunkt gældende udformning«

læses:

»—   »højhastighedsfartøj«: et højhastighedsfartøj som defineret i regel 1 i kapitel X i SOLAS-konventionen af 1974 i den på direktivets vedtagelsestidspunkt gældende udformning«.


Top