Help Print this page 

Document 32017D1525

Title and reference
Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1525 af 4. september 2017 om ændring af afgørelse 2014/256/EU for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bearbejdede papirprodukter (meddelt under nummer C(2017) 5948) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/5948
  • In force
OJ L 230, 6.9.2017, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1525/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.9.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 230/28


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2017/1525

af 4. september 2017

om ændring af afgørelse 2014/256/EU for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bearbejdede papirprodukter

(meddelt under nummer C(2017) 5948)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 3, litra c),

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse 2014/256/EU (2) udløber den 2. maj 2017.

(2)

Der er gennemført en vurdering, som bekræfter relevansen og formålstjenligheden af de nuværende miljøkriterier og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, som blev fastsat ved afgørelse 2014/256/EU. Afgørelse 2014/256/EU bør derfor ændres.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 4 i afgørelse 2014/256/EU affattes således:

»Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »bearbejdede papirprodukter« og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, gælder indtil den 31. december 2020.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. september 2017.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse 2014/256/EU af 2. maj 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til bearbejdede papirprodukter (EUT L 135 af 8.5.2014, s. 24).


Top