EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1341

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2017/1341 af 17. juli 2017 om gennemførelse af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

OJ L 185, 18.7.2017, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1341/oj

18.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/56


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2017/1341

af 17. juli 2017

om gennemførelse af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1), særlig artikel 30, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 31. maj 2013 afgørelse 2013/255/FUSP.

(2)

I lyset af den alvorlige situation i Syrien, navnlig det syriske regimes anvendelse af kemiske våben og dets involvering i spredning af kemiske våben, bør 16 personer tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP.

(3)

Afgørelse 2013/255/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2017.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14.


BILAG

Følgende personer tilføjes på listen i del A (Personer) i bilag I til afgørelse 2013/255/FUSP:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»242.

Samir Dabul

(alias Samir Daaboul)

Født: 4.9.1965

Titel: brigadegeneral

Har rang af brigadegeneral, i tjeneste efter maj 2011.

Som højtstående militærofficer er han ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen og involveret i oplagring og anvendelse af kemiske våben. Han er også tilknyttet Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er en listeopført enhed.

18.7.2017

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous)

(Image)

Født: 5.2.1964

Titel: brigadegeneral

Har rang af brigadegeneral, i tjeneste efter maj 2011.

Som højtstående militærofficer er han ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen og involveret i oplagring og anvendelse af kemiske våben.

Han er også tilknyttet Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er en listeopført enhed.

18.7.2017

244.

Yasin Ahmad Dahi

(alias Yasin Dahi, Yasin Dhahi)

(Image)

Født: 1960

Titel: brigadegeneral

Har rang af brigadegeneral i de syriske væbnede styrker, i tjeneste efter maj 2011. Højtstående officer i de syriske væbnede styrkers direktorat for militære efterretninger. Tidligere chef for den militære efterretningstjenestes afdeling 235 i Damaskus og den militære efterretningstjeneste i Homs. Som højtstående militærofficer er han ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

18.7.2017

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(alias Mohammad Yousef Hasouri, Mohammed Yousef Hasouri)

(Image)

Titel: brigadegeneral

Brigadegeneral Muhammad Hasouri er højtstående officer i det syriske flyvevåben, i tjeneste efter maj 2011. Han har stillingen stabschef for luftvåbenbrigade 50 og næstkommanderende for Shayrat flybase. Brigadegeneral Muhammad Hasouri er aktiv i sektoren for spredning af kemiske våben. Som højtstående militærofficer er han ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien.

18.7.2017

246.

Malik Hasan

(alias Malek Hassan)

(Image)

Titel: generalmajor

Har rang af generalmajor, er højtstående officer i og øverstbefalende for det syriske luftvåbens 22. division, i tjeneste efter maj 2011.

Som højtstående officer i det syriske luftvåben og i kommandovejen for 22. division er han ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien, herunder anvendelse af kemiske våben fra fly, der opererer fra flybaser under 22. divisions kontrol, såsom angrebet på Talmenes, som den fælles undersøgelsesmekanisme, der er oprettet af De Forenede Nationer, rapporterede udført af regimehelikoptere med base på Hamah-flyvepladsen.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa, Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(Image)

Titel: generalmajor

Guvernør for Hasaka, udnævnt af Bashar al-Assad; han er tilknyttet Bashar al-Assad.

Har rang af generalmajor, er højtstående officer i og tidligere stabschef for det syriske luftvåben.

Som højtstående officer i det syriske luftvåben er han ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien, herunder det syriske regimes anvendelse af kemiske våben under angreb i hans periode som stabschef for det syriske luftvåben, som anført i rapporten fra den fælles undersøgelsesmekanisme, der er oprettet af De Forenede Nationer.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(alias Meezar Sawan)

(Image)

Titel: generalmajor

Har rang af generalmajor, er højtstående officer i og øverstbefalende for det syriske luftvåbens 20. division, i tjeneste efter maj 2011.

Som højtstående officer i det syriske luftvåben er han ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen, herunder angreb på civile områder udført af fly, der opererer fra flybaser under 20. divisions kontrol.

18.7.2017

249.

Isam Zahr Al-Din

(alias Isam Zuhair al-Din, Isam Zohruddin, Issam Zahruddin, Issam Zahreddine, Essam Zahruddin)

(Image)

Titel: brigadegeneral

Har rang af brigadegeneral, er højtstående officer i den republikanske garde, i tjeneste efter maj 2011. Som højtstående militærofficer er han ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen, herunder i forbindelse med belejringen af Baba Amr i februar 2012.

18.7.2017

250.

Mohammad Safwan Katan

(alias Mohammad Safwan Qattan)

(Image)

 

Mohammad Safwan Katan er ingeniør i Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er en listeopført enhed. Han er involveret i spredning og fremføring af kemiske våben. Mohammad Safwan Katan har været involveret i konstruktion af tøndebomber, som er blevet anvendt mod civilbefolkningen i Syrien.

Han er tilknyttet Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er en listeopført enhed.

18.7.2017

251.

Mohammad Ziad Ghritawi

(alias Mohammad Ziad Ghraywati)

(Image)

 

Mohammad Ziad Ghritawi er ingeniør i Syrian Scientific Studies and Research Centre. Han er involveret i spredning og fremføring af kemiske våben. Mohammad Ziad Ghritawi har været involveret i konstruktion af tøndebomber, som er blevet anvendt mod civilbefolkningen i Syrien.

Han er tilknyttet Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er en listeopført enhed.

18.7.2017

252.

Mohammad Darar Khaludi

(alias Mohammad Darar Khloudi)

(Image)

 

Mohammad Darar Khaludi er ingeniør i Syrian Scientific Studies and Research Centre. Han er involveret i spredning og fremføring af kemiske våben. Mohammad Darar Khaludi vides også at have været involveret i konstruktion af tøndebomber, som er blevet anvendt mod civilbefolkningen i Syrien.

Han er også tilknyttet Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er en listeopført enhed.

18.7.2017

253.

Khaled Sawan

(Image)

 

Dr. Khaled Sawan er ingeniør i Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er involveret i spredning og fremføring af kemiske våben. Han vides at have været involveret i konstruktion af tøndebomber, som er blevet anvendt mod civilbefolkningen i Syrien.

Han er tilknyttet Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er en listeopført enhed.

18.7.2017

254.

Raymond Rizq

(alias Raymond Rizk)

(Image)

 

Raymond Rizq er ingeniør i Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er involveret i spredning og fremføring af kemiske våben. Han har været involveret i konstruktion af tøndebomber, som er blevet anvendt mod civilbefolkningen i Syrien.

Han har været tilknyttet Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er en listeopført enhed.

18.7.2017

255.

Fawwaz El-Atou

(alias Fawaz Al Atto)

(Image)

 

Fawwaz El-Atou er laboratorietekniker i Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er involveret i spredning og fremføring af kemiske våben. Fawwaz El-Atou har været involveret i konstruktion af tøndebomber, som er blevet anvendt mod civilbefolkningen i Syrien.

Han er tilknyttet Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er en listeopført enhed.

18.7.2017

256.

Fayez Asi

(alias Fayez al-Asi)

(Image)

 

Fayez Asi er laboratorietekniker i Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er involveret i spredning og fremføring af kemiske våben. Han har været involveret i konstruktion af tøndebomber, som er blevet anvendt mod civilbefolkningen i Syrien.

Han er tilknyttet Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er en listeopført enhed.

18.7.2017

257.

Hala Sirhan

(alias Halah Sirhan)

(Image)

Født: 5.1.1953

Titel: dr.

Dr. Hala Sirhan samarbejder med den syriske militære efterretningstjeneste i Syrian Scientific Studies and Research Centre. Hun har arbejdet ved institut 3000, der er involveret i spredning af kemiske våben.

Hun er tilknyttet Syrian Scientific Studies and Research Centre, der er en listeopført enhed.

18.7.2017«


Top