EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1197

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1197 af 3. juli 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/340/EU om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF for så vidt angår besigtigelse under officielt tilsyn af basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet (meddelt under nummer C(2017) 4442) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/4442

OJ L 172, 5.7.2017, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1197/oj

5.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1197

af 3. juli 2017

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/340/EU om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF for så vidt angår besigtigelse under officielt tilsyn af basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet

(meddelt under nummer C(2017) 4442)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (1), særlig artikel 13 a,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (2), særlig artikel 13 a,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/54/EF af 13. juni 2002 om handel med bederoefrø (3), særlig artikel 19,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (4), særlig artikel 33,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (5), særlig artikel 16,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/340/EU (6) fastsættes gennemførelsen af et tidsbegrænset forsøg, indtil den 31. december 2017, som alle medlemsstater kan deltage i, og som giver mulighed for at vælge mellem officielle markbesigtigelser og markbesigtigelser under officielt tilsyn af basisfrø og forædlet frø fra generationer forud for basisfrøet, jf. Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF.

(2)

Vurderingen af, hvorvidt officielle markbesigtigelser og markbesigtigelser under officielt tilsyn kan udgøre et bedre alternativ til krav om officielle markbesigtigelser vedrørende basisfrøet og forædlet frø fra generationer forud for basisfrøet er endnu ikke afsluttet, da det er nødvendigt at indsamle yderligere data for at kunne færdiggøre eksperimentet, navnlig på det laveste niveau for testning af officielle besigtigelser. Det er derfor nødvendigt at forlænge perioden for det tidsbegrænsede forsøg.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 7 i gennemførelsesafgørelse 2012/340/EU ændres »31. december 2017« til »31. december 2019«.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66.

(3)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12.

(4)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(5)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74.

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/340/EU om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg i henhold til Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF for så vidt angår besigtigelse under officielt tilsyn af basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet (EUT L 166 af 27.6.2012, s. 90).


Top