EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1011R(03)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016)

OJ L 137, 24.5.2017, p. 41–41 (EL, FR, GA, HR, IT, LV, HU, MT, PL, SK, SL, FI)
OJ L 137, 24.5.2017, p. 42–43 (ES, DA, SV)
OJ L 137, 24.5.2017, p. 42–44 (PT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/corrigendum/2017-05-24/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

24.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/42


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014

( Den Europæiske Unions Tidende L 171 af 29. juni 2016 )

Side 11, betragtning 65, første punktum:

I stedet for:

»… den nominelle værdi af finansielle instrumenter, den fiktive værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde …«

læses:

»… den nominelle værdi af finansielle instrumenter, den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde …«

Side 13, artikel 2,2, litra g), nr. ii):

I stedet for:

»ii)

den samlede fiktive værdi af de finansielle instrumenter, der anvender benchmarket som reference, udgør højst 100 mio. EUR«

læses:

»ii)

den samlede notionelle værdi af de finansielle instrumenter, der anvender benchmarket som reference, udgør højst 100 mio. EUR«

Side 29, artikel 20,6, litra a):

I stedet for:

»a)

angive, hvordan den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater og den fiktive værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde skal vurderes …«

læses:

»a)

angive, hvordan den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater og den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde skal vurderes …«

Side 43, artikel 36,1, litra a):

I stedet for:

»a)

identiteten på de administratorer, der er godkendt eller registreret i henhold til artikel 34, og den kompetente myndighed, der er ansvarlig for tilsynet hermed«

læses:

»a)

identiteten på de administratorer, der er godkendt eller registreret i henhold til artikel 34, og de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet hermed«

Side 47, artikel 42,2, litra f):

I stedet for:

»f)

pålæggelse af administrative bøder på mindst det tredobbelte af den fortjeneste, der er opnået, …«

læses:

»f)

pålæggelse af administrative bøder op til et maksimumbeløb på mindst det tredobbelte af den fortjeneste, der er opnået, …«

Side 47, artikel 42,2, litra g):

I stedet for:

»g)

for så vidt angår en fysisk person, administrative bøder på mindst …«

læses:

»g)

for så vidt angår en fysisk person, administrative bøder op til et maksimumbeløb på mindst …«

Side 47, artikel 42,2, litra h):

I stedet for:

»g)

for så vidt angår en juridisk person, administrative bøder på mindst …«

læses:

»g)

for så vidt angår en juridisk person, administrative bøder op til et maksimumbeløb på mindst …«

Side 55, artikel 56, nr. 1), litra b) (ændring af artikel 19,7, i forordning (EU) nr. 596/2014):

I stedet for:

»Med henblik på litra b) skal transaktioner udført i aktier eller gældsinstrumenter fra en udsteder eller derivater eller andre finansielle instrumenter, som er forbundet hermed, af ledende medarbejdere i et institut for kollektiv investering, som personen med ledelsesansvar eller en person med nær tilknytning hertil har investeret i, ikke indberettes, hvis den ledende medarbejder i instituttet for kollektiv investering handler med fuld skønsbeføjelse, hvilket betyder, at den ledende medarbejder ikke direkte eller indirekte må modtage instrukser eller forslag om porteføljesammensætning fra investorer i det pågældende institut for kollektiv investering.«

læses:

»Med henblik på litra b) skal transaktioner udført i aktier eller gældsinstrumenter fra en udsteder eller derivater eller andre finansielle instrumenter, som er forbundet hermed, af forvaltere eller administratorer i et institut for kollektiv investering, som personen med ledelsesansvar eller en person med nær tilknytning hertil har investeret i, ikke indberettes, hvis forvalteren eller administratoren i instituttet for kollektiv investering handler med fuld skønsbeføjelse, hvilket betyder, at forvalteren eller administratoren ikke direkte eller indirekte må modtage instrukser eller forslag om porteføljesammensætning fra investorer i det pågældende institut for kollektiv investering.«.


Top