EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0254

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/254 af 30. november 2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012, (EU) nr. 874/2012, (EU) nr. 665/2013, (EU) nr. 811/2013, (EU) nr. 812/2013, (EU) nr. 65/2014, (EU) nr. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 og (EU) 2015/1187 for så vidt angår brug af tolerancer i verifikationsprocedurer (EØS-relevant tekst. )

C/2016/7765

EUT L 38 af 15.2.2017, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/254/oj

15.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/254

af 30. november 2016

om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012, (EU) nr. 874/2012, (EU) nr. 665/2013, (EU) nr. 811/2013, (EU) nr. 812/2013, (EU) nr. 65/2014, (EU) nr. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 og (EU) 2015/1187 for så vidt angår brug af tolerancer i verifikationsprocedurer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Erfaringerne med gennemførelsen af Kommissionens delegerede forordninger vedtaget på grundlag af direktiv 2010/30/EU har vist, at de måletolerancer, som er fastlagt i de delegerede retsakter, og som efter hensigten kun skal anvendes af markedstilsynsmyndighederne, af nogle leverandører er blevet anvendt til at fastsætte værdier, som skal oplyses i den tekniske dokumentation, eller til at fortolke disse værdier med henblik på at opnå en bedre energieffektivitetsklasse eller på anden måde antyde, at deres produkter præsterer bedre.

(2)

Formålet med måletolerancerne er at tage højde for de forskelle, som opstår i målingerne under verifikationstests, som skyldes forskellene i det måleudstyr, som leverandører og tilsynsmyndigheder i hele Unionen anvender. Leverandøren bør ikke anvende måletolerancerne til at fastsætte værdierne i den tekniske dokumentation eller til at fortolke disse værdier for at opnå overensstemmelse med reglerne om miljøvenligt design eller formidle en bedre præstation end den, der faktisk er blevet målt og beregnet. De parametre, som leverandøren oplyser eller offentliggør, bør ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

(3)

For at sikre loyal konkurrence, realisere de energibesparelser, som forordningerne skulle opnå, og give forbrugerne præcise oplysninger om produkternes energieffektivitetsmæssige og funktionelle præstationer bør det præciseres, at måletolerancerne i de delegerede retsakter kun må anvendes af medlemsstaternes myndigheder til at kontrollere, om produkterne opfylder kravene.

(4)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 (2), (EU) nr. 1060/2010 (3), (EU) nr. 1061/2010 (4), (EU) nr. 1062/2010 (5), (EU) nr. 626/2011 (6), (EU) nr. 392/2012 (7), (EU) nr. 874/2012 (8), (EU) nr. 665/2013 (9), (EU) nr. 811/2013 (10), (EU) nr. 812/2013 (11), (EU) nr. 65/2014 (12), (EU) nr. 1254/2014 (13), (EU) 2015/1094 (14), (EU) 2015/1186 (15) og (EU) 2015/1187 (16) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010

Bilag V til delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010 ændres i overensstemmelse med bilag I til nærværende delegerede forordning.

Artikel 2

Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 1060/2010

Bilag VII til delegeret forordning (EU) nr. 1060/2010 ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende delegerede forordning.

Artikel 3

Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010

Bilag V til delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010 ændres i overensstemmelse med bilag III til nærværende delegerede forordning.

Artikel 4

Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2010

Bilag VII og VIII til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2010 ændres i overensstemmelse med bilag IV til nærværende delegerede forordning.

Artikel 5

Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011

Bilag VIII til delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 ændres i overensstemmelse med bilag V til nærværende delegerede forordning.

Artikel 6

Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 392/2012

Bilag V til delegeret forordning (EU) nr. 392/2012 ændres i overensstemmelse med bilag VI til nærværende delegerede forordning.

Artikel 7

Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 874/2012

Bilag V til delegeret forordning (EU) nr. 874/2012 ændres i overensstemmelse med bilag VII til nærværende delegerede forordning.

Artikel 8

Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 665/2013

Bilag VII til delegeret forordning (EU) nr. 665/2013 ændres i overensstemmelse med bilag VIII til nærværende delegerede forordning.

Artikel 9

Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 811/2013

Bilag VIII til delegeret forordning (EU) nr. 811/2013 ændres i overensstemmelse med bilag IX til nærværende delegerede forordning.

Artikel 10

Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 812/2013

Bilag IX til delegeret forordning (EU) nr. 812/2013 ændres i overensstemmelse med bilag X til nærværende delegerede forordning.

Artikel 11

Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 65/2014

Bilag VIII til delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 ændres i overensstemmelse med bilag XI til nærværende delegerede forordning.

Artikel 12

Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 1254/2014

Bilag IX til delegeret forordning (EU) nr. 1254/2014 ændres i overensstemmelse med bilag XII til nærværende delegerede forordning.

Artikel 13

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2015/1094

Bilag X til delegeret forordning (EU) 2015/1094 ændres i overensstemmelse med bilag XIII til nærværende delegerede forordning.

Artikel 14

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2015/1186

Bilag IX til delegeret forordning (EU) 2015/1186 ændres i overensstemmelse med bilag XIV til nærværende delegerede forordning.

Artikel 15

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2015/1187

Bilag X til delegeret forordning (EU) 2015/1187 ændres i overensstemmelse med bilag XV til nærværende delegerede forordning.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1060/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater til husholdningsbrug (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 17).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 47).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af fjernsyn (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 64).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 626/2011 af 4. maj 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af klimaanlæg (EUT L 178 af 6.7.2011, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012 af 1. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningstørretumblere (EUT L 123 af 9.5.2012, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer (EUT L 258 af 26.9.2012, s. 1).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 af 3. maj 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af støvsugere (EUT L 192 af 13.7.2013, s. 1).

(10)  Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent (EUT L 239, 6.9.2013, s. 1).

(11)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent (EUT L 239 af 6.9.2013, s. 83).

(12)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af ovne og emhætter til husholdningsbrug (EUT L 29 af 31.1.2014, s. 1).

(13)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1254/2014 af 11. juli 2014 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af ventilationsaggregater til boliger (EUT L 337 af 25.11.2014, s. 27).

(14)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1094 af 5. maj 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe (EUT L 177 af 8.7.2015, s. 2).

(15)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1186 af 24. april 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af produkter til lokal rumopvarmning (EUT L 193 af 21.7.2015, s. 20).

(16)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1187 af 27. april 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU, for så vidt angår krav til energimærkning af kedler til fast brændsel og pakker med kedel til fast brændsel, supplerende varmeforsyningsanlæg, temperaturstyring og solvarmekomponenter (EUT L 193 af 21.7.2015, s. 43).


BILAG I

Ændringer af bilag V til delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010

Bilag V affattes således:

»BILAG V

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU, og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b)

de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller af husholdningsopvaskemaskiner i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som leverandøren har med i fortegnelsen over tilsvarende modeller i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller af husholdningsopvaskemaskiner i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder anvender måleprocedurer, som tager hensyn til de mest avancerede alment anerkendte, pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VII.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Årligt energiforbrug (AEC )

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for AEC med mere end 10 %.

Vandforbrug (Wt )

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for Wt med mere end 10 %.

Tørreevneindeks (ID )

Den fundne værdi må ikke være mere end 19 % mindre end den oplyste værdi for ID .

Energiforbrug (Et )

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for Et med mere end 10 %. Hvor der skal vælges yderligere tre enheder, må den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder ikke overstige den oplyste værdi for Et med mere end 6 %.

Programvarighed (Tt )

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for Tt med mere end 10 %.

Effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand (Po og Pl )

De fundne værdier for effektforbrug for Po og Pl på over 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for Po og Pl med mere end 10 %. De fundne værdier for effektforbrug for Po og Pl på op til og med 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for Po og Pl med mere end 0,10 W.

Varighed af left on-tilstand (Tl )

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for Tt med mere end 10 %.

Emission af luftbåren støj

Den fundne værdi skal svare til den oplyste værdi.«


BILAG II

Ændringer af bilag VII til delegeret forordning (EU) nr. 1060/2010

Bilag VII affattes som følger:

»BILAG VII

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU, og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b)

de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som leverandøren har med i fortegnelsen over tilsvarende modeller i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VI og VIII.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Bruttorumfang

I forhold til den oplyste værdi må den fundne værdi højst være 3 % eller 1 liter mindre; den største af de to værdier anvendes.

Nettorumfang

I forhold til den oplyste værdi må den fundne værdi højst være 3 % eller 1 liter mindre; den største af de to værdier anvendes. Hvis brugeren kan justere rumfanget af svalerummet og rummet til ferske madvarer i forhold til hinanden, skal rumfanget testes, hvor svalerummet har det mindst mulige rumfang.

Indfrysningskapacitet

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi.

Energiforbrug

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi (E 24h) med mere end 10 %.

Luftfugtighed i vinkøleskabe

Den fundne værdi for relativ luftfugtighed, som observeres under prøvning, må ikke overskride det oplyste interval med mere end 10 % i nogen retning.

Emission af luftbåren støj

Den fundne værdi skal svare til den oplyste værdi.«


BILAG III

Ændringer af bilag V til delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010

Bilag V affattes således:

»BILAG V

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU, og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b)

de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller af husholdningsvaskemaskiner i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som leverandøren har med i fortegnelsen over tilsvarende modeller i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller af husholdningsvaskemaskiner i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder anvender måleprocedurer, som tager hensyn til de mest avancerede alment anerkendte, pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VII.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Årligt energiforbrug (AEC )

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for AEC med mere end 10 %.

Energiforbrug (Et )

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for Et med mere end 10 %. Hvor der skal vælges yderligere tre enheder, må den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder ikke overstige den oplyste værdi for Et med mere end 6 %.

Programvarighed (Tt )

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for Tt med mere end 10 %.

Vandforbrug (Wt )

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for Wt med mere end 10 %.

Restfugtighed (D)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for D med mere end 10 %.

Centrifugeringshastighed

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi.

Effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand (Po og Pl )

De fundne værdier for effektforbrug for Po og Pl på over 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for Po og Pl med mere end 10 %. De fundne værdier for effektforbrug for Po og Pl på op til og med 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for Po og Pl med mere end 0,10 W.

Varighed af left on-tilstand (Tl )

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for Tl med mere end 10 %.

Emission af luftbåren støj

Den fundne værdi skal svare til den oplyste værdi.«


BILAG IV

Ændringer af bilag VII og VIII til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2010

1)

I bilag VII foretages følgende ændringer:

a)

Del 2, litra a), nr. iv), udgår.

b)

Del 3 udgår.

c)

Overskriften for del 4 affattes således:

»4.   

Målinger af spidsværdien for luminans, jf. tabel 2 i bilag VIII«.

2)

Bilag VIII affattes således:

»BILAG VIII

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU, og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b)

de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 2.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 2.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VII.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 2, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 2

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Effektforbrug i tændt tilstand

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 7 %.

Effektforbrug i slukket tilstand/standbytilstand

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 0,10 W.

Spidsværdiforhold for luminans

Den fundne værdi må ikke være mindre end 60 % af spidsværdien for luminans ved fjernsynets mest lysstærke indstilling i tændt tilstand.«


BILAG V

Ændringer af bilag VIII til delegeret forordning (EU) nr. 626/2011

Bilag VIII affattes således:

»BILAG VIII

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU, og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b)

de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 2.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 2.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VII.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 2, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Sæsonenergivirkningsfaktor (SEER)

Den fundne værdi må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi.

Sæsoneffektfaktor (SCOP)

Den fundne værdi må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi.

Elforbrug i slukket tilstand

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.

Elforbrug i standbytilstand

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.

Nominel energieffektivitetsfaktor (EERrated )

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi.

Nominel effektfaktor (COPrated )

Den fundne værdi må ikke være mere end 10 % mindre end den oplyste værdi.

Lydeffektniveau

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 2 dB(A).«


BILAG VI

Ændringer af bilag V til delegeret forordning (EU) nr. 392/2012

Bilag V affattes således:

»BILAG V

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU, og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b)

de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller af husholdningstørretumblere i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som leverandøren har med i fortegnelsen over tilsvarende modeller i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller af husholdningstørretumblere i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder anvender måleprocedurer, som tager hensyn til de mest avancerede alment anerkendte, pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VII.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Vægtet årligt energiforbrug (AEC )

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for AEC med mere end 6 %.

Vægtet energiforbrug (Et )

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for Et med mere end 6 %.

Vægtet tørreevne (Ct )

Den fundne værdi må ikke være mere end 6 % mindre end den oplyste værdi for Ct .

Vægtet programvarighed (Tt )

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for Tt med mere end 6 %.

Effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand (Po og Pl )

Den fundne værdi for effektforbrug for Po og Pl på over 1,00 W må ikke overstige den oplyste værdi for Po og Pl med mere end 6 %. De fundne værdier for effektforbrug for Po og Pl på op til og med 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for Po og Pl med mere end 0,10 W.

Varighed af left on-tilstand (Tl )

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for Tl med mere end 6 %.

Lydeffektniveau, LWA

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for LWA


BILAG VII

Ændringer af bilag V til delegeret forordning (EU) nr. 874/2012

Bilag V affattes således:

»BILAG V

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1.   VERIFIKATIONSPROCEDURE FOR ELEKTRISKE LYSKILDER OG LYSDIODEMODULER, DER SÆLGES SOM ENKELTPRODUKTER

1)

Medlemsstaternes myndigheder skal kontrollere et prøveparti på mindst tyve lyskilder af samme model fra samme leverandør, om muligt indsamlet med lige store andele fra fire forskellige, tilfældigt udvalgte kilder.

2)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU, og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b)

de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c)

den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger) ligger inden for tolerancen på 10 %.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a), b) og c), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3.

Medlemsstaternes myndigheder anvender måleprocedurer, som afspejler alment anerkendt og aktuel bedste praksis, og som er pålidelige, nøjagtige og reproducerbare, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VII.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun måletolerancen på 10 % og anvender kun proceduren i punkt 1-4 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

2.   VERIFIKATIONSPROCEDURE FOR LYSARMATURER, DER SÆLGES ELLER FORUDSÆTTES SOLGT TIL SLUTBRUGERNE

Et lysarmatur anses for at opfylde kravene i denne forordning, hvis det er ledsaget af de krævede produktoplysninger, og hvis det hævdes at være foreneligt med alle de energieffektivitetsklasser, som det er foreneligt med, og hvis det ved anvendelse af de mest avancerede alment anerkendte metoder og kriterier for vurdering af foreneligheden konstateres, at det er foreneligt med alle de lyskildeenergieffektivitetsklasser, som det hævdes at være foreneligt med, jf. bilag I, del 2, punkt 2, nr. IV, litra a) og b.«


BILAG VIII

Ændringer af bilag VII til delegeret forordning (EU) nr. 665/2013

Bilag VII affattes som følger:

»BILAG VII

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b)

de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 4.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller af støvsugere i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som leverandøren har med i fortegnelsen over tilsvarende støvsugere i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 4.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller af støvsugere i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VI.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 4, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 4

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Årligt energiforbrug

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.

Støvopsamling på gulvtæppe

Den fundne værdi må ikke være mere end 0,03 mindre end den oplyste værdi.

Støvopsamling på hårdt gulv

Den fundne værdi må ikke være mere end 0,03 mindre end den oplyste værdi.

Støvemission

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 15 %.

Lydeffektniveau

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi.«


BILAG IX

Ændringer af bilag VIII til delegeret forordning (EU) nr. 811/2013

Bilag VIII affattes således:

»BILAG VIII

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b)

de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 16.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 16.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VII.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 16, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 16

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, ηs

Den fundne værdi må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi.

Energieffektivitet ved vandopvarmning, ηwh

Den fundne værdi må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi.

Lydeffektniveau

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 2 dB(A).

Klasse for temperaturstyring

Klasse for temperaturstyring er i overensstemmelse med den oplyste klasse for enheden.

Solfangereffektivitet, ηcol

Den fundne værdi må ikke være mere end 5 % mindre end den oplyste værdi.

Stilstandstab, S

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Supplerende elforbrug, Qaux

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.«


BILAG X

Ændringer af bilag IX til delegeret forordning (EU) nr. 812/2013

Bilag IX affattes således:

»BILAG IX

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b)

de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 9.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle tilsvarende modeller af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de tre yderligere udvalgte enheder være af en tilsvarende model eller flere forskellige tilsvarende modeller.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 9.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle tilsvarende modeller af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VII og VIII.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 9, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 9

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Dagligt elforbrug, Qelec

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Lydeffektniveau, LWA , inde og/eller ude

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 2 dB.

Dagligt brændselsforbrug, Qfuel

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Ugentligt brændselsforbrug med intelligent styring, Qfuel,week,smart

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Ugentligt elforbrug med intelligent styring Qelec,week,smart

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Ugentligt brændselsforbrug uden intelligent styring Qfuel,week

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Ugentligt elforbrug uden intelligent styring Qelec,week

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Vandindhold, V

Den fundne værdi må ikke være mere end 2 % mindre end den oplyste værdi.

Transparent areal for solfanger, Asol

Den fundne værdi må ikke være mere end 2 % mindre end den oplyste værdi.

Elforbrug til pumpe, solpump

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 3 %.

Elforbrug i standbytilstand, solstandby

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.

Stilstandstab, S

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 5 %.«


BILAG XI

Ændringer af bilag VIII til delegeret forordning (EU) nr. 65/2014

Bilag VIII affattes således:

»BILAG VIII

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b)

de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 6.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som leverandøren har med i fortegnelsen over tilsvarende modeller i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 6.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag II.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 6, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 6

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Husholdningsovnens masse, M

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for M med mere end 5 %.

Volumen i husholdningsovnens ovnrum, V

Den fundne værdi må ikke være mere end 5 % mindre end den oplyste værdi for V.

ECelovnrum , ECgasovnrum

De fundne værdier må ikke overstige de oplyste værdier for ECelovnrum og ECgasovnrum med mere end 5 %.

WBEP , WL

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for WBEP og WL med mere end 5 %.

QBEP , PBEP

Den fundne værdi må ikke være mere end 5 % mindre end den oplyste værdi for QBEP og PBEP .

Qmaks

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for Qmaks med mere end 8 %.

Emiddel

Den fundne værdi må ikke være mere end 5 % mindre end den oplyste værdi for Emiddel .

GFEemhætte

Den fundne værdi må ikke være mere end 5 % mindre end den oplyste værdi for GFEemhætte

Po , Ps

De fundne værdier for effektforbrug for Po og Pl på over 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for Po og Pl med mere end 10 %. De fundne værdier for effektforbrug for Po og Pl på op til og med 1,00 W må ikke overstige de oplyste værdier for Po og Pl med mere end 0,10 W.

Lydeffektniveau, LWA

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi for LWA


BILAG XII

Ændringer af bilag IX til delegeret forordning (EU) nr. 1254/2014

Bilag IX affattes således:

»BILAG IX

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b)

de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 1.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle tilsvarende modeller for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de tre yderligere udvalgte enheder være af en tilsvarende model eller flere forskellige tilsvarende modeller.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 1.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle tilsvarende modeller for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VIII.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 1, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 1

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

SEL

Den fundne værdi må ikke overskride 1,07 gange den oplyste værdi.

Temperaturvirkningsgrad for ventilationsaggregat til boliger

Den fundne værdi skal mindst være 0,93 gange den oplyste værdi.

Lydeffektniveau

Den fundne værdi må ikke være højere end den oplyste værdi plus 2 dB«


BILAG XIII

Ændringer af bilag X til delegeret forordning (EU) 2015/1094

Bilag X affattes således:

»BILAG X

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b)

de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 4.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som er anført som tilsvarende modeller i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de tre yderligere enheder være én eller flere forskellige modeller, der er anført som tilsvarende modeller i den tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 4.

6)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe, som er anført som tilsvarende modeller i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VIII og IX.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 4, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 4

Måletolerancer

Parametre

Måletolerancer

Nettovolumen

Den fundne værdi må ikke være mere end 3 % mindre end den oplyste værdi.

Energiforbrug (E24h)

Den fundne værdi må ikke overstige den oplyste værdi med mere end 10 %.«


BILAG XIV

Ændringer af bilag IX til delegeret forordning (EU) 2015/1186

Bilag IX affattes således:

»BILAG IX

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b)

de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 6. Enheden skal testes med et brændsel, hvis egenskaber ligger inden for samme interval som egenskaberne ved det brændsel, leverandøren har brugt til at udføre målingerne i bilag VIII.

(3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

(4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som leverandøren har med i fortegnelsen over tilsvarende modeller i sin tekniske dokumentation.

(5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 6.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VIII.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 6, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 6

Måletolerancer

Parameter

Måletolerance

Energieffektivitetsindeks

Den fundne værdi må ikke være mere end 8 % mindre end den oplyste værdi.«


BILAG XV

Ændringer af bilag X til delegeret forordning (EU) 2015/1187

Bilag X affattes således:

»BILAG X

Markedstilsynsmyndighedernes verifikation af produktets opfyldelse af kravene

De i dette bilag anførte måletolerancer gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance, når værdierne i den tekniske dokumentation fastsættes. Værdierne og klasserne på energimærket og i databladet må ikke være mere favorable for leverandøren end de værdier, der fremgår af den tekniske dokumentation.

Når det skal kontrolleres, at en produktmodel opfylder kravene i denne delegerede forordning, skal medlemsstaternes myndigheder med hensyn til kravene i dette bilag anvende følgende procedure:

1)

Medlemsstaternes myndigheder kontrollerer én enhed af modellen.

2)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis:

a)

værdierne i den tekniske dokumentation i henhold til artikel 5, litra b), i direktiv 2010/30/EU (oplyste værdier) og, hvor det er relevant, de værdier, der anvendes til at beregne disse værdier, ikke er mere favorable for leverandøren end de tilsvarende værdier i testrapporterne i henhold til punkt iii) i ovennævnte artikel, og

b)

de offentliggjorte værdier på energimærket og i databladet ikke er mere favorable for leverandøren end de oplyste værdier, og den anførte energieffektivitetsklasse ikke er mere favorabel for leverandøren end den, der er bestemt ud fra de oplyste værdier, og

c)

de fundne værdier (værdierne for de relevante parametre som målt under prøvning og de værdier, som beregnes ud fra disse målinger), når medlemsstaternes myndigheder tester én enhed af modellen, overholder de respektive måletolerancer, der er anført i tabel 5. Enheden skal testes med et brændsel, hvis egenskaber ligger inden for samme interval som egenskaberne ved det brændsel, leverandøren har brugt til at udføre målingerne i bilag VIII.

3)

Hvis de resultater, der nævnes i punkt 2, litra a) eller b), ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

4)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, litra c), ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder teste yderligere tre enheder af samme model. Alternativt kan de yderligere tre udvalgte enheder være af en eller flere andre modeller, som leverandøren har med i fortegnelsen over tilsvarende modeller i sin tekniske dokumentation.

5)

Modellen anses for at opfylde de gældende krav, hvis den aritmetiske middelværdi af de fundne værdier for disse tre enheder overholder de respektive måletolerancer i tabel 5.

6)

Hvis det resultat, der nævnes i punkt 5, ikke opnås, anses modellen og alle de modeller, som er anført som tilsvarende modeller i leverandørens tekniske dokumentation, for ikke at opfylde kravene i denne delegerede forordning.

7)

Medlemsstaternes myndigheder fremsender straks alle relevante oplysninger til myndighederne i de andre medlemsstater og til Kommissionen, når der træffes beslutning om, at modellen ikke opfylder kravene i punkt 3 og 6.

Medlemsstaternes myndigheder benytter måle- og beregningsmetoderne i bilag VIII og IX.

Medlemsstaternes myndigheder anvender kun de måletolerancer, som fremgår af tabel 5, og anvender kun proceduren i punkt 1-7 i forbindelse med de krav, der er omhandlet i nærværende bilag. Der anvendes ingen andre tolerancer såsom tolerancer i harmoniserede standarder eller i enhver anden målemetode.

Tabel 5

Måletolerancer

Parameter

Måletolerance

Energieffektivitetsindeks

Den fundne værdi må ikke være mere end 6 % mindre end den oplyste værdi.«


Top