Help Print this page 

Document 32013L0036R(02)

Title and reference
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013)

OJ L 20, 25.1.2017, p. 1–1 (ES, CS, ET, EN, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, RO, SK, SL)
OJ L 20, 25.1.2017, p. 1–2 (BG, DA, DE, EL, FR, FI, SV)
OJ L 20, 25.1.2017, p. 1–3 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/corrigendum/2017-01-25/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 20/1


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 176 af 27. juni 2013 )

1.

Side 375, artikel 67, stk. 1, litra n):

I stedet for:

»… eller i tilfælde, hvor artikel 28, 51 eller 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 forbyder sådanne udbetalinger til indehavere af instrumenter, der indgår i kapitalgrundlaget«

læses:

»… eller i tilfælde, hvor artikel 28, 52 eller 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 forbyder sådanne udbetalinger til indehavere af instrumenter, der indgår i kapitalgrundlaget«

2.

Side 379, artikel 76, stk. 5:

I stedet for:

»… en risikostyringsfunktion, som er uafhængig af de driftsmæssige funktioner, og som i tilstrækkeligt omfang har autoritet, vægt, ressourcer og adgang til ledelsesorganet.«

læses:

»… en risikostyringsfunktion, som er uafhængig af de driftsmæssige funktioner, og som i tilstrækkeligt omfang har autoritet, gennemslagskraft, ressourcer og adgang til ledelsesorganet.«

3.

Side 388, artikel 94, stk. 1, litra g), nr. ii), andet afsnit, femte led:

I stedet for:

»… herunder alle godkendte maksimale satser i henhold til artikel 90, stk. 1, litra f), nr. II), og …«

læses:

»… herunder alle godkendte maksimale satser i henhold til dette nummers første afsnit, og …«

4.

Side 388, artikel 94, stk. 1, litra g), nr. iii), andet afsnit, første punktum:

I stedet for:

»EBA udarbejder og offentliggør, senest den 31. marts 2014 retningslinjer for den gældende notionelle diskonteringssats, under hensyntagen til …«

læses:

»EBA udarbejder og offentliggør, senest den 31. marts 2014 retningslinjer for den gældende teoretiske diskonteringssats, under hensyntagen til …«

5.

Side 391, artikel 98, stk. 4:

I stedet for:

»… om de værdireguleringer, der er foretaget for positioner eller porteføljer i handelsbeholdningen, jf. artikel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013, gør det muligt ….«

læses:

»… om de værdireguleringer, der er foretaget for positioner eller porteføljer i handelsbeholdningen, jf. artikel 105 i forordning (EU) nr. 575/2013, gør det muligt ….«

6.

Side 405, artikel 130, stk. 5:

I stedet for:

»… i tillæg til eventuel egentlig kernekapital, som opretholdes for at opfylde det kapitalgrundlagskrav, der er fastsat i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013, ….«

læses:

»… i tillæg til enhver egentlig kernekapital, som opretholdes for at opfylde det kapitalgrundlagskrav, der er fastsat i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013, ….«

7.

Side 408, artikel 133, stk. 3:

I stedet for:

»3.   Med henblik på stk. 1 kan institutterne pålægges at opretholde en systemisk buffer af egentlig kernekapital på mindst 1 % ud over den egentlige kernekapital, der opretholdes for at opfylde kapitalgrundlagskravet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013, ….«

læses:

»3.   Med henblik på denne artikels stk. 1 kan institutterne pålægges at opretholde en systemisk buffer af egentlig kernekapital på mindst 1 % ud over den egentlige kernekapital, der opretholdes for at opfylde kapitalgrundlagskravene i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013, ….«

8.

Side 415, artikel 141, stk. 5, litra b):

I stedet for:

»… det overskud ved årets udgang, som ikke indgår i den egentlige kernekapital i henhold til artikel 26, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, og …«

læses:

»… det overskud ved årets udgang, som ikke indgår i den egentlige kernekapital i henhold til artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og …«

9.

Side 416, artikel 142, stk. 1, andet afsnit:

I stedet for:

»De kompetente myndigheder udsteder kun sådanne tilladelser på grundlag af et kreditinstituts individuelle situation ….«

læses:

»De kompetente myndigheder udsteder kun sådanne tilladelser på grundlag af et instituts individuelle situation ….«

10.

Side 421, artikel 158, stk. 5, første punktum:

I stedet for:

»… og udveksling af oplysninger i henhold til artikel 60.«

læses:

»… og udveksling af oplysninger i henhold til artikel 50.«


Top