Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0036R(02)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013)

OJ L 20, 25.1.2017, p. 1–1 (ES, CS, ET, EN, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, RO, SK, SL)
OJ L 20, 25.1.2017, p. 1–2 (BG, DA, DE, EL, FR, FI, SV)
OJ L 20, 25.1.2017, p. 1–3 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/corrigendum/2017-01-25/oj

25.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 20/1


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF

( Den Europæiske Unions Tidende L 176 af 27. juni 2013 )

1.

Side 375, artikel 67, stk. 1, litra n):

I stedet for:

»… eller i tilfælde, hvor artikel 28, 51 eller 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 forbyder sådanne udbetalinger til indehavere af instrumenter, der indgår i kapitalgrundlaget«

læses:

»… eller i tilfælde, hvor artikel 28, 52 eller 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 forbyder sådanne udbetalinger til indehavere af instrumenter, der indgår i kapitalgrundlaget«

2.

Side 379, artikel 76, stk. 5:

I stedet for:

»… en risikostyringsfunktion, som er uafhængig af de driftsmæssige funktioner, og som i tilstrækkeligt omfang har autoritet, vægt, ressourcer og adgang til ledelsesorganet.«

læses:

»… en risikostyringsfunktion, som er uafhængig af de driftsmæssige funktioner, og som i tilstrækkeligt omfang har autoritet, gennemslagskraft, ressourcer og adgang til ledelsesorganet.«

3.

Side 388, artikel 94, stk. 1, litra g), nr. ii), andet afsnit, femte led:

I stedet for:

»… herunder alle godkendte maksimale satser i henhold til artikel 90, stk. 1, litra f), nr. II), og …«

læses:

»… herunder alle godkendte maksimale satser i henhold til dette nummers første afsnit, og …«

4.

Side 388, artikel 94, stk. 1, litra g), nr. iii), andet afsnit, første punktum:

I stedet for:

»EBA udarbejder og offentliggør, senest den 31. marts 2014 retningslinjer for den gældende notionelle diskonteringssats, under hensyntagen til …«

læses:

»EBA udarbejder og offentliggør, senest den 31. marts 2014 retningslinjer for den gældende teoretiske diskonteringssats, under hensyntagen til …«

5.

Side 391, artikel 98, stk. 4:

I stedet for:

»… om de værdireguleringer, der er foretaget for positioner eller porteføljer i handelsbeholdningen, jf. artikel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013, gør det muligt ….«

læses:

»… om de værdireguleringer, der er foretaget for positioner eller porteføljer i handelsbeholdningen, jf. artikel 105 i forordning (EU) nr. 575/2013, gør det muligt ….«

6.

Side 405, artikel 130, stk. 5:

I stedet for:

»… i tillæg til eventuel egentlig kernekapital, som opretholdes for at opfylde det kapitalgrundlagskrav, der er fastsat i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013, ….«

læses:

»… i tillæg til enhver egentlig kernekapital, som opretholdes for at opfylde det kapitalgrundlagskrav, der er fastsat i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013, ….«

7.

Side 408, artikel 133, stk. 3:

I stedet for:

»3.   Med henblik på stk. 1 kan institutterne pålægges at opretholde en systemisk buffer af egentlig kernekapital på mindst 1 % ud over den egentlige kernekapital, der opretholdes for at opfylde kapitalgrundlagskravet i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013, ….«

læses:

»3.   Med henblik på denne artikels stk. 1 kan institutterne pålægges at opretholde en systemisk buffer af egentlig kernekapital på mindst 1 % ud over den egentlige kernekapital, der opretholdes for at opfylde kapitalgrundlagskravene i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013, ….«

8.

Side 415, artikel 141, stk. 5, litra b):

I stedet for:

»… det overskud ved årets udgang, som ikke indgår i den egentlige kernekapital i henhold til artikel 26, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, og …«

læses:

»… det overskud ved årets udgang, som ikke indgår i den egentlige kernekapital i henhold til artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og …«

9.

Side 416, artikel 142, stk. 1, andet afsnit:

I stedet for:

»De kompetente myndigheder udsteder kun sådanne tilladelser på grundlag af et kreditinstituts individuelle situation ….«

læses:

»De kompetente myndigheder udsteder kun sådanne tilladelser på grundlag af et instituts individuelle situation ….«

10.

Side 421, artikel 158, stk. 5, første punktum:

I stedet for:

»… og udveksling af oplysninger i henhold til artikel 60.«

læses:

»… og udveksling af oplysninger i henhold til artikel 50.«


Top