Help Print this page 

Document 32004R0261R(07)

Title and reference
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46 af 17.2.2004)

OJ L 321, 29.11.2016, p. 83–83 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/261/corrigendum/2016-11-29/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA
PDF pdf DA
Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

29.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/83


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91

( Den Europæiske Unions Tidende L 46 af 17. februar 2004 )

Side 3, artikel 3, stk. 2, litra a), indledningen:

I stedet for:

»a)

medmindre flyvningen aflyses som omhandlet i artikel 5, har en bekræftet reservation til den pågældende flyafgang og er til stede ved indcheckningen«

læses:

»a)

har en bekræftet reservation til den pågældende flyafgang og, medmindre flyvningen aflyses som omhandlet i artikel 5, er til stede ved indcheckningen«.

Side 4, artikel 5, stk. 1, litra b):

I stedet for:

»… når det nye afgangstidspunkt med rimelighed kan forventes at være senest dagen efter det planlagte afgangstidspunkt …«

læses:

»… når det nye afgangstidspunkt med rimelighed kan forventes at være tidligst dagen efter det planlagte afgangstidspunkt …«.


Top