Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1950

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1950 af 4. november 2016 om ikke-godkendelse af visse biocidholdige aktive stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EØS-relevant tekst )

C/2016/6921

OJ L 300, 8.11.2016, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1950/oj

8.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1950

af 4. november 2016

om ikke-godkendelse af visse biocidholdige aktive stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2) indeholder i bilag II, del 2, en liste over kombinationer af aktivstof og produkttype, der ikke støttes den 4. august 2014, for hvilke alle kan udtrykke interesse i at overtage hvervet som deltager for denne kombination af aktivstof og produkttype inden for 12 måneder fra forordningens ikrafttrædelsesdato, jf. artikel 14, stk. 3, i nævnte forordning.

(2)

For visse kombinationer af aktivstof og produkttype er der ikke blevet udtrykt interesse, eller hvor der blev udtrykt interesser, blev anmeldelsen afvist i henhold til artikel 17, stk. 4 og 5, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014.

(3)

I henhold til forordningens artikel 20 bør disse kombinationer af aktivstof og produkttype ikke godkendes til brug i biocidholdige produkter.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De aktivstoffer, der er opført i bilaget til denne afgørelse, godkendes ikke for de produkttyper, som er angivet heri.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).


BILAG

Kombinationer af aktivstof og produkttype, der ikke er godkendt:

den kombination af stof og produkttype, der er anført i tabellen nedenfor, også i nanomaterialeform

alle nanomaterialeformer af alle kombinationer af stof og produkttype, som er opregnet på listen i bilag II, del 1, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014, undtagen dem, der er anført i nævnte tabel, og

alle nanomaterialeformer af alle kombinationer af aktivstof og produkttype, som er godkendt den 4. august 2014, undtagen dem, der er udtrykkelig godkendt.

Nummer i bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014

Stof

Rapporterende medlemsstat

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype(r)

1021

1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin (omdefineret, jf. stof nr. 152)

NL

204-258-7

118-52-5

11

166

cetalkoniumchlorid (se nr. 948)

IT

204-526-3

122-18-9

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

167

benzyldimethyl(octadecyl)ammoniumchlorid (se nr. 948)

IT

204-527-9

122-19-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

213

benzododeciniumchlorid (se nr. 948)

IT

205-351-5

139-07-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

214

miristalkoniumchlorid (se nr. 948)

IT

205-352-0

139-08-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

331

didecyldimethylammoniumbromid (se nr. 949)

IT

219-234-1

2390-68-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

384

dimethyldioctylammoniumchlorid (se nr. 949)

IT

226-901-0

5538-94-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

399

benzyldodecyldimethylammoniumbromid (se nr. 948)

IT

230-698-4

7281-04-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

418

siliciumdioxid — amorft

FR

231-545-4

7631-86-9

18

449

kobbersulfat

FR

231-847-6

7758-98-7

2

554

p-[(diiodmethyl)sulfonyl]toluen

UK

243-468-3

20018-09-1

2

587

decyldimethyloctylammoniumchlorid (se nr. 949)

IT

251-035-5

32426-11-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

601

benzyldimethyloleylammoniumchlorid (se nr. 948)

IT

253-363-4

37139-99-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

615

3-phenoxybenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (permethrin)

IE

258-067-9

52645-53-1

9

637

kvaternære ammoniumforbindelser, benzylkokosalkyldimethyl, chlorider (se nr. 948)

IT

263-080-8

61789-71-7

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

638

kvaternære ammoniumforbindelser, dikokosalkyldimethyl, chlorider (se nr. 949)

IT

263-087-6

61789-77-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

639

kvaternære ammoniumforbindelser, bis(hydrogeneret talgalkyl)dimethyl, chlorider (se nr. 949)

IT

263-090-2

61789-80-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

647

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorider (se nr. 948)

IT

264-151-6

63449-41-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

668

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C6-12-alkyldimethyl, chlorider (se nr. 949)

IT

269-925-7

68391-06-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

670

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-16-alkyldimethyl, chlorider (se nr. 948)

IT

270-324-7

68424-84-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

689

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C10-16-alkyldimethyl, chlorider (se nr. 948)

IT

273-544-1

68989-00-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

692

aminer, C10-16-alkyldimethyl, N-oxider

PT

274-687-2

70592-80-2

2

697

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-18-alkyldimethyl, chlorider (se nr. 949)

IT

277-453-8

73398-64-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1000

dihydrogenbis[monoperoxyphthalato(2-)-O1,OO1]magnesat(2-)hexahydrat

PL

279-013-0

14915-85-4

2

998

anden margosaekstrakt end fra kerner af Azadirachta indica, der er ekstraheret med vand og yderligere behandlet med organiske opløsningsmidler, og anden amrgosaekstrakt end fra koldpresset olie af kerner af Azadirachta indica, der er ekstraheret med superkritisk carbondioxid

DE

283-644-7

84696-25-3

18

741

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, bromider (se nr. 948)

IT

293-522-5

91080-29-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1020

1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion (omdefineret, jf. stof nr. 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

11

778

1-(4-chlorphenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol (tebuconazol)

DK

403-640-2

107534-96-3

9

805

reaktionsprodukt af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid (perestan)

HU

432-790-1

Ikke relevant

2

923

alkylbenzyldimethylammoniumchlorid/benzalkoniumchlorid (se nr. 948)

IT

Blanding

8001-54-5

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

949

kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater) (DDAC)

IT

blanding af stoffer, der er optaget i EINECS

Ikke relevant

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

950

kvaternære ammoniumforbindelser (alkyltrimethyl (alkyl fra C8-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater) (TMAC)

IT

blanding af stoffer, der er optaget i EINECS

Ikke relevant

8

948

kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider) (BKC)

IT

blanding af stoffer, der er optaget i EINECS

Ikke relevant

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

849

3-phenoxybenzyl-(1R)-cis,trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat (d-phenothrin)

IE

Ikke relevant

188023-86-1

18

1001

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider (der ikke er omfattet af nr. 671)

IT

Ikke relevant

Ikke relevant

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22

1002

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider (der ikke er omfattet af nr. 667)

IT

Ikke relevant

Ikke relevant

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1003

kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider (der ikke er omfattet af nr. 725)

IT

Ikke relevant

Ikke relevant

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1005

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider (der ikke er omfattet af nr. 724)

IT

Ikke relevant

Ikke relevant

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1006

sølv-zink-aluminium-bor-phosphatglas/glasoxid, med sølv- og zinkindhold

SE

Ikke relevant

398477-47-9

2, 7, 9

1009

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider (der ikke er omfattet af nr. 673)

IT

Ikke relevant

Ikke relevant

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12

1011

kvaternære ammoniumforbindelser, kokosalkyltrimethyl, chlorider (der ikke er omfattet af nr. 635)

IT

Ikke relevant

Ikke relevant

8

1012

aluminiumnatriumsilicat-sølv-zink-complex/sølv-zink-zeolit

SE

Ikke relevant

130328-20-0

2, 7, 9

598

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorphenylethyl)imizadol (teknisk imazalil)

DE

plantebeskyttelsesmiddel

73790-28-0

3


Top