EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1771

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1771 af 30. september 2016 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater for så vidt angår oplysningerne om Litauen og Polen (meddelt under nummer C(2016) 6103) (EØS-relevant tekst)

C/2016/6103

OJ L 270, 5.10.2016, p. 17–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1771/oj

5.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1771

af 30. september 2016

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater for så vidt angår oplysningerne om Litauen og Polen

(meddelt under nummer C(2016) 6103)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater. I del I, II, III og IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i disse medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation. Listen omfatter visse områder i Polen.

(2)

Der er aldrig blevet indberettet afrikansk svinepest i de nordligste områder i Polen, der på nuværende tidspunkt er opført i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU.

(3)

Det er nødvendigt at tage hensyn til fraværet af udbrud i de nordligste områder i Polen, og del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør tages op til fornyet overvejelse. Visse områder i Polen, der på nuværende tidspunkt er opført på listen i nævnte del II, bør derfor nu opføres på listen i del I i nævnte bilag.

(4)

I september 2016 forekom der et udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Kėdainiai rajono savivaldybė i Litauen i et område, der på nuværende tidspunkt er opført på listen i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Forekomsten af dette udbrud udgør — sammen med den nylige ændring i den epidemiologiske situation — en øget risiko, som det er nødvendigt at tage hensyn til. Visse områder i Litauen, som er opført på listen i del II i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, bør nu opføres på listen i del III i samme bilag.

(5)

Udviklingen i den nuværende epidemiologiske situation for afrikansk svinepest i de berørte populationer af vildtlevende svin i Unionen bør indgå i vurderingen af den dyresundhedsmæssige risiko, som denne situation udgør for så vidt angår den pågældende sygdom i Litauen og Polen. For at målrette de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, jf. gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU, og for at forhindre yderligere spredning af afrikansk svinepest, samt for at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør EU-listen over områder, der er omfattet af de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger, der er fastlagt i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse, ændres med henblik på at tage hensyn til ændringerne i den nuværende epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom i Litauen og Polen.

(6)

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).


BILAG

»BILAG

DEL I

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Hiiumaa maakond.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

i Bauskas novads: Īslīces, Gailīšu, Brunavas og Ceraukstes pagasti

i Dobeles novads: Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu, Dobeles og Berzes pagasti, den del af Jaunbērzes pagasti, der ligger vest for hovedvej P98, og Dobele pilsēta

i Jelgavas novads: Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas og Sesavas pagasti

i Kandavas novads: Vānes og Matkules pagasti

i Talsu novads: Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas og Abavas pagasti, Sabile, Talsi, Stende og Valdemārpils pilsētas

Brocēnu novads

Dundagas novads

Jaunpils novads

Rojas novads

Rundāles novads

Stopiņu novads

Tērvetes novads

Bauska pilsēta

Jelgava republikas pilsēta

Jūrmala republikas pilsēta.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus og Juodaičių seniūnijos

i Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo og Pakruojo seniūnijos

i Panevežys rajono savivaldybė: den del af Krekenavos seniūnija, der ligger vest for Nevėžis-floden

i Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų og Šiluvos seniūnijos

i Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų og Šakių seniūnijos

Pasvalys rajono savivaldybė

Vilkaviškis rajono savivaldybė

Radviliškis rajono savivaldybė

Kalvarija savivaldybė

Kazlų Rūda savivaldybė

Marijampolė savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

 

I województwo podlaskie:

kommunerne Augustów med byen Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin og Bargłów Kościelny i powiat augustowski

kommunerne Brańsk med byen Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, den del af kommunen Bielsk Podlaski, der ligger vest for den linje, der udgøres af hovedvej nr. 19 (der går mod nord fra byen Bielsk Podlaski), og som forlænges af den østlige grænse til byen Bielsk Podlaski og hovedvej nr. 66 (der går mod syd fra byen Bielsk Podlaski), byen Bielsk Podlaski, den del af kommunen Orla, der ligger vest for hovedvej nr. 66 i powiat bielski

kommunerne Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady og Dobrzyniewo Duże i powiat białostocki

kommunerne Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce og Perlejewo i powiat siemiatycki

kommunerne Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki og Raczki i powiat suwalski

kommunerne Suchowola og Korycin i powiat sokólski

de dele af kommunerne Kleszczele og Czeremcha, der ligger vest for vej nr. 66 i powiat hajnowski

łomżyński powiat

powiat M. Białystok

powiat M. Łomża

powiat M. Suwałki

powiat moniecki

powiat sejneński

wysokomazowiecki powiat

powiat zambrowski.

 

I województwo mazowieckie:

kommunerne Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń og Repki i powiat sokołowski

kommunerne Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce og Zbuczyn i powiat siedlecki

powiat M. Siedlce

kommunerne Rzekuń, Troszyn, Czerwin og Goworowo i powiat ostrołęcki

kommunerne Olszanka, Łosice og Platerów i powiat łosicki

powiat ostrowski.

 

I województwo lubelskie:

kommunen Hanna i powiat włodawski

kommunerne Miedzyrzec Podlaski med byen Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice og Sosnówka i powiat bialski

kommunen Kąkolewnica Wschodnia og Komarówka Podlaska i powiat radzyński.

DEL II

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Kallaste linn

Kuressaare linn

Rakvere linn

Tartu linn

Viljandi linn

Harjumaa maakond (undtagen den del af Kuusalu vald, der ligger nord for vej nr. 1 (E20), Aegviidu vald og Anija vald)

Ida-Virumaa maakond

Läänemaa maakond

Pärnumaa maakond

Põlvamaa maakond

Raplamaa maakond

den del af Kuusalu vald, der ligger nord for vej nr. 1 (E20)

den del af Pärsti vald, der ligger vest for vej nr. 24126

den del af Suure-Jaani vald, der ligger vest for vej nr. 49

den del af Tamsalu vald, der ligger nordøst for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Tartu vald, der ligger øst for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Viiratsi vald, der ligger vest for den linje, der tegnes af den vestlige del af vej nr. 92, indtil den krydser vej nr. 155, derefter vej nr. 155, indtil den krydser vej nr. 24156, derefter vej nr. 24156, indtil den krydser Verilaske-floden, og derefter Verilaske-floden, indtil den når den sydlige grænse af Viiratsi vald

Abja vald

Alatskivi vald

Avanduse vald

Haaslava vald

Haljala vald

Halliste vald

Kambja vald

Karksi vald

Kihelkonna vald

Koonga vald

Kõpu vald

Lääne-Saare vald

Laekvere vald

Leisi vald

Luunja vald

Mäksa vald

Märjamaa vald

Meeksi vald

Muhu vald

Mustjala vald

Orissaare vald

Peipsiääre vald

Piirissaare vald

Pöide vald

Rägavere vald

Rakvere vald

Ruhnu vald

Saksi vald

Salme vald

Sõmeru vald

Torgu vald

Vara vald

Vihula vald

Võnnu vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

i Balvu novads:Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils og Krišjāņu pagasti

i Bauskas novads: Mežotnes, Codes, Dāviņu og Vecsaules pagasti

i Dobeles novads: den del af Jaunbērzes pagasti, der ligger øst for hovedvej P98

i Gulbenes novads: Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas og Līgo pagasti

i Jelgavas novads: Kalnciema, Līvbērzes og Valgundes pagasti

i Kandavas novads: Cēres, Kandavas, Zemītes og Zantes pagasti, Kandava pilsēta

i Limbažu novads: Skultes, Vidrižu, Limbažu og Umurgas pagasti

i Rugāju novads: Lazdukalna pagasti

i Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts

i Talsu novads: Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu og Strazdes pagasti

Ādažu novads

Aizkraukles novads

Aknīstes novads

Alūksnes novads

Amatas novads

Apes novads

Babītes novads

Baldones novads

Baltinavas novads

Carnikavas novads

Cēsu novads

Cesvaines novads

Engures novads

Ērgļu novads

Garkalnes novads

Iecavas novads

Ikšķiles novads

Ilūkstes novads

Inčukalna novads

Jaunjelgavas novads

Jaunpiebalgas novads

Jēkabpils novads

Ķeguma novads

Ķekavas novads

Kocēnu novads

Kokneses novads

Krimuldas novads

Krustpils novads

Lielvārdes novads

Līgatnes novads

Līvānu novads

Lubānas novads

Madonas novads

Mālpils novads

Mārupes novads

Mērsraga novads

Neretas novads

Ogres novads

Olaines novads

Ozolnieki novads

Pārgaujas novads

Pļaviņu novads

Priekuļu novads

Raunas novads

Ropažu novads

Salas novads

Salaspils novads

Saulkrastu novads

Sējas novads

Siguldas novads

Skrīveru novads

Smiltenes novads

Tukuma novads

Varakļānu novads

Vecpiebalgas novads

Vecumnieku novads

Viesītes novads

Viļakas novads

Limbaži pilsēta

Jēkabpils republikas pilsēta

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarskas og Kurkliai seniūnijos og den del af Anykščiai, der ligger syd for hovedvej nr. 121 og nr. 119

i Jonava rajono savivaldybė: Šilų og Bukonių seniūnijos og, i Žeimių seniūnija, landsbyerne Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka og Naujokai

i Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių og Zapyškio seniūnijos

i Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių og Pernaravos seniūnijos

i Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių og Velžio seniūnijos og den del af Krekenavos seniūnija, som ligger øst for Nevėžis-floden

i Prienai rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo og Pakuonių seniūnijos

i Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių og Dieveniškių seniūnijos

i Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių og Merkinės seniūnijos

i Vilnius rajono savivaldybė: de dele af Sudervė og Dūkštai seniūnija, der ligger nordøst for hovedvej nr. 171, Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių og Juodšilių seniūnijos

Alytus miesto savivaldybė

i Utena rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio seniūnijos

i Alytus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno og Alytaus seniūnijos

Kaunas miesto savivaldybė

Panevėžys miesto savivaldybė

Prienai miesto savivaldybė

Vilnius miesto savivaldybė

Biržai rajono savivaldybė

Druskininkai savivaldybė

Ignalina rajono savivaldybė

Lazdijai rajono savivaldybė

Molėtai rajono savivaldybė

Rokiškis rajono savivaldybė

Širvintos rajono savivaldybė

Švenčionys rajono savivaldybė

Ukmergė rajono savivaldybė

Zarasai rajono savivaldybė

Birštonas savivaldybė

Visaginas savivaldybė.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

I województwo podlaskie:

kommunerne Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków og Zabłudów i powiat białostocki

kommunerne Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka og Szudziałowo i powiat sokólski

kommunen Dubicze Cerkiewne, de dele af kommunerne Kleszczele og Czeremcha, der ligger øst for vej nr. 66 i powiat hajnowski

den del af kommunen Bielsk Podlaski, der ligger øst for den linje, der udgøres af vej nr. 19 (der går mod nord fra byen Bielsk Podlaski) og forlænget ved den østlige grænse af byen Bielsk Podlaski og vej nr. 66 (der går mod syd fra byen Bielsk Podlaski), del af kommunen Orla, der ligger øst for vej nr. 66 i powiat bielski.

DEL III

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Elva linn

Võhma linn

Jõgevamaa maakond

Järvemaa maakond

Valgamaa maakond

Võrumaa maakond

den del af Kuusalu vald, der ligger syd for vej nr. 1 (E20)

den del af Pärsti vald, der ligger øst for vej nr. 24126

den del af Suure-Jaani vald, der ligger øst for vej nr. 49

den del af Tamsalu vald, der ligger sydvest for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Tartu vald, der ligger vest for Tallinn-Tartu-banelinjen

den del af Viiratsi vald, der ligger øst for den linje, der tegnes af den vestlige del af vej nr. 92, indtil den krydser vej nr. 155, derefter vej nr. 155, indtil den krydser vej nr. 24156, derefter vej nr. 24156, indtil den krydser Verilaske-floden, og derefter Verilaske-floden, indtil den når den sydlige grænse af Viiratsi vald

Aegviidu vald

Anija vald

Kadrina vald

Kolga-Jaani vald

Konguta vald

Kõo vald

Laeva vald

Laimjala vald

Nõo vald

Paistu vald

Pihtla vald

Puhja vald

Rakke vald

Rannu vald

Rõngu vald

Saarepeedi vald

Tapa vald

Tähtvere vald

Tarvastu vald

Ülennurme vald

Väike-Maarja vald

Valjala vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

i Balvu novads: Kubuļu og Balvu pagasti

i Gulbenes novads: Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes og Stāmerienas pagasti

i Limbažu novads: Viļķenes, Pāles og Katvaru pagasti

i Rugāju novads: Rugāju pagasti

i Salacgrīvas novads: Ainažu og Salacgrīvas pagasti

Aglonas novads

Alojas novads

Beverīnas novads

Burtnieku novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novads

Kārsavas novads

Krāslavas novads

Ludzas novads

Mazsalacas novads

Naukšēnu novads

Preiļu novads

Rēzeknes novads

Riebiņu novads

Rūjienas novads

Strenču novads

Valkas novads

Vārkavas novads

Viļānu novads

Zilupes novads

Ainaži pilsēta

Salacgrīva pilsēta

Daugavpils republikas pilsēta

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

i Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų og Traupio seniūnijos og den del af Anykščiai seniūnija, der ligger nordøst for hovedvej nr. 121 og nr. 119

i Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija

i Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių og Kulvos seniūnijos og, i Žeimiai seniūnija, landsbyerne Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai og Žeimių miestelis

Kaišiadorys rajono savivaldybė

i Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos og Neveronių seniūnijos

i Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos og Kėdainių miesto seniūnija

i Prienai rajono savivaldybė: Jiezno og Stakliškių seniūnijos

i Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių og Raguvos seniūnijos

i Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos og Kalesninkų seniūnijos

i Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos og Vydenių seniūnijos

i Vilnius rajono savivaldybė: de dele af Sudervė og Dūkštai seniūnija, der ligger sydvest for hovedvej nr. 171

i Utena rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų og Leliūnų seniūnijos

Elektrėnai savivaldybė

Jonava miesto savivaldybė

Kaišiadorys miesto savivaldybė

Kupiškis rajono savivaldybė

Trakai rajono savivaldybė

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

kommunerne Czyże, Białowieża, Hajnówka med byen Hajnówka, Narew og Narewka i powiat hajnowski

kommunerne Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze med byen Siemiatycze i powiat siemiatycki.

I województwo mazowieckie:

kommunerne Sarnaki, Stara Kornica og Huszlew i powiat łosicki.

I województwo lubelskie:

kommunerne Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie og Terespol med byen Terespol i powiat bialski

powiat M. Biała Podlaska.

DEL IV

Italien

Følgende områder i Italien:

Hele Sardinien.«


Top