EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0952R(03)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013)

OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–3 (ET, EL, EN, FR, HR, IT, LT, MT, NL, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–12 (HU)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–6 (BG)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–11 (PL)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–4 (ES, CS, DA, DE, GA)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 3–4 (PT)
OJ L 267, 30.9.2016, p. 2–17 (LV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/corrigendum/2016-09-30/oj

30.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/2


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen

( Den Europæiske Unions Tidende L 269 af 10. oktober 2013 )

Udtrykket »edb« ændres til »elektroniske databehandlingsteknikker« og udtrykket »edb-system« ændres til »computersystem« i hele forordningen.

Side 25, artikel 39, litra a):

I stedet for:

»a)

fravær af enhver alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, herunder idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed«

læses:

»a)

ingen alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, herunder ingen registrering af alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed«.

Side 34, artikel 72, litra f):

I stedet for:

»f)

importafgifter og andre afgifter, som skal betales i Unionen i forbindelse med indførsel eller salg af varerne«

læses:

»f)

importafgifter og andre afgifter, som skal betales i Unionen i forbindelse med import eller salg af varerne«.

Side 44, artikel 106:

I stedet for:

»… med henblik på at fastsætte de i artikel 102, stk. 1, litra d), omhandlede tilfælde, …«

læses:

»… med henblik på at fastsætte de i artikel 102, stk. 1, andet afsnit, litra d), omhandlede tilfælde, …«.

Side 47, artikel 116, stk. 1, andet afsnit:

I stedet for:

»Disse import- eller eksportafgiftsbeløb godtgøres, hvis de er blevet betalt, og …«

læses:

»Import- eller eksportafgiftsbeløb godtgøres, hvis de er blevet betalt, og …«.

Side 48, artikel 116, stk. 7, andet afsnit:

I stedet for:

»I sådanne tilfælde skal de renter, der eventuelt er betalt i henhold til stk. 5, andet afsnit, godtgøres.«

læses:

»I sådanne tilfælde skal de renter, der eventuelt er betalt i henhold til stk. 6, andet afsnit, godtgøres.«.

Side 48, artikel 117, stk. 1:

I stedet for:

»… var meddelt debitor i strid med artikel 102, stk. 1, litra c) eller d).«

læses:

»… var meddelt debitor i strid med artikel 102, stk. 1, andet afsnit, litra c) eller d).«.

Side 51, artikel 127, stk. 4, andet afsnit, litra b):

I stedet for:

»b)

enhver person, som er i stand til at frembyde de pågældende varer eller få dem frembudt på indgangstoldstedet«

læses:

»b)

enhver person, som er i stand til at frembyde de pågældende varer eller få dem frembudt på indpassagetoldstedet«.

Side 52, artikel 131, litra a):

I stedet for:

»a)

de tilfælde, hvor der fritages for forpligtelsen til at indgive en summarisk indpassageangivelse i henhold til artikel 127, stk. 2, litra c)«

læses:

»a)

de tilfælde, hvor der fritages for forpligtelsen til at indgive en summarisk indpassageangivelse i henhold til artikel 127, stk. 2, litra b)«.

Side 55, artikel 145, stk. 3:

I stedet for:

»Angivelsen til midlertidig opbevaring skal indgives af en af personerne i artikel 139, stk. 1 eller 2, …«

læses:

»Angivelsen til midlertidig opbevaring skal indgives af en af personerne i artikel 139, stk. 1 eller 3, …«.

Side 56, artikel 146, stk. 1, første afsnit, 2. punktum:

I stedet for:

»Ændringen må ikke medføre, at der tilføjes andre varer til toldangivelsen end dem, som den oprindeligt vedrørte.«

læses:

»Ændringen må ikke medføre, at der tilføjes andre varer til angivelsen end dem, som den oprindeligt vedrørte.«.

Side 59, artikel 158, stk. 2:

I stedet for:

»I specifikke tilfælde bortset fra dem, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, kan en toldangivelse indgives …«

læses:

»I specifikke tilfælde bortset fra dem, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, kan en toldangivelse indgives …«.

Side 59, artikel 161, stk. 1, litra a):

I stedet for:

»a)

fastsættelse af kompetente toldsteder bortset fra det i artikel 159, stk. 3, omhandlede, herunder indgangstoldsteder og udgangstoldsteder«

læses:

»a)

fastsættelse af kompetente toldsteder bortset fra det i artikel 159, stk. 3, omhandlede, herunder indpassagetoldsteder og udpassagetoldsteder«.

Side 72, artikel 217, stk. 1:

I stedet for:

»Kommissionen præciserer ved gennemførelsesretsakter procedurereglerne for den i artikel 216 omhandlede afslutning af en særlig procedure.«

læses:

»Kommissionen præciserer ved gennemførelsesretsakter procedurereglerne for den i artikel 215 omhandlede afslutning af en særlig procedure.«

Side 80, artikel 257, stk. 1, første afsnit:

I stedet for:

»Toldmyndighederne fastsætter det tidsrum, inden for hvilket proceduren for aktiv forædling skal afsluttes i overensstemmelse med artikel 216.«

læses:

»Toldmyndighederne fastsætter det tidsrum, inden for hvilket proceduren for aktiv forædling skal afsluttes i overensstemmelse med artikel 215.«.

Side 83, artikel 265, litra b):

I stedet for:

»b)

de specifikke tilfælde, hvor der fritages for forpligtelsen til at indgive en angivelse forud for afgang i henhold til artikel 263, stk. 2, litra c).«

læses:

»b)

de specifikke tilfælde, hvor der fritages for forpligtelsen til at indgive en angivelse forud for afgang i henhold til artikel 263, stk. 2, litra b).«

Side 86, artikel 281, stk. 3:

I stedet for:

»Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke de i stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakter, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendes.«

læses:

»Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke de i denne artikels stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakter, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendes.«

Side 87, artikel 284, stk. 2, 3 og 5:

Henvisningen til artikel 213 erstattes af en henvisning til artikel 216.


Top