EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1332R(01)

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) Nr. 1332/2011 af 16. december 2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften (EUT L 336 af 20.12.2011)

OJ L 238, 6.9.2016, p. 8–8 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1332/corrigendum/2016-09-06/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

6.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 238/8


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) Nr. 1332/2011 af 16. december 2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften

( Den Europæiske Unions Tidende L 336 af 20. december 2011 )

Side 21, artikel 4 og 5:

I stedet for:

»Artikel 4

Særlige bestemmelser for operatører, der er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1)

3.   Uanset bestemmelserne i OPS 1.668 og OPS 1.398 i bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 finder artikel 3 og bilaget til denne forordning anvendelse for operatører af luftfartøjer, der er nævnt i artikel 1, litra a).

4.   Alle øvrige forpligtelser, som pålægges luftfartsoperatører ved forordning (EØF) nr. 3922/91 med hensyn til godkendelse, montering eller operation af udstyr, finder fortsat anvendelse for ACAS II.

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

5.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

6.   Artikel 3 og 4 anvendes fra den 1. marts 2012.

7.   Uanset stk. 2 gælder bestemmelserne i artikel 3 og 4 fra den 1. december 2015 for luftfartøjer, som har fået et individuelt luftdygtighedsbevis udstedt før den 1. marts 2012.«

læses:

»Artikel 4

Særlige bestemmelser for operatører, der er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1)

1.   Uanset bestemmelserne i OPS 1.668 og OPS 1.398 i bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 finder artikel 3 og bilaget til denne forordning anvendelse for operatører af luftfartøjer, der er nævnt i artikel 1, litra a).

2.   Alle øvrige forpligtelser, som pålægges luftfartsoperatører ved forordning (EØF) nr. 3922/91 med hensyn til godkendelse, montering eller operation af udstyr, finder fortsat anvendelse for ACAS II.

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Artikel 3 og 4 anvendes fra den 1. marts 2012.

3.   Uanset stk. 2 gælder bestemmelserne i artikel 3 og 4 fra den 1. december 2015 for luftfartøjer, som har fået et individuelt luftdygtighedsbevis udstedt før den 1. marts 2012.«


Top