Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0575

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/575 af 29. marts 2016 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (meddelt under nummer C(2016) 1702) (EØS-relevant tekst)

C/2016/1702

OJ L 98, 14.4.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/575/oj

14.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 98/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/575

af 29. marts 2016

om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets

(meddelt under nummer C(2016) 1702)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (1), særlig artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens beslutning 2006/502/EF (2) skal medlemsstaterne træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføring af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets.

(2)

Beslutning 2006/502/EF blev vedtaget i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 2001/95/EF, der begrænser sådanne beslutningers gyldighedsperiode til højst et år, men giver mulighed for at forlænge gyldigheden med yderligere perioder, hver gang med højst et år.

(3)

Gyldighedsperioden for beslutning 2006/502/EF er blevet forlænget med perioder a et år ved (i kronologisk rækkefølge): Kommissionens beslutning 2007/231/EF (3) frem til 11. maj 2008, Kommissionens beslutning 2008/322/EF (4) frem til 11. maj 2009, Kommissionens beslutning 2009/298/EF (5) frem til 11. maj 2010, Kommissionens afgørelse 2010/157/EU (6) frem til 11. maj 2011, Kommissionen afgørelse 2011/176/EU (7) frem til 11. maj 2012, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/53/EU (8) frem til 11. maj 2013, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/113/EU (9) frem til 11. maj 2014, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/61/EU (10) frem til 11. maj 2015 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/249 (11) frem til 11. maj 2016.

(4)

Der markedsføres fortsat lightere, der ikke er børnesikrede. Intensiverede markedsovervågningsaktiviteter bør reducere antallet af sådanne produkter på markedet yderligere.

(5)

Da der ikke findes andre tilfredsstillende foranstaltninger vedrørende børnesikring af lightere, er det nødvendigt at forlænge gyldighedsperioden for beslutning 2006/502/EF med yderligere 12 måneder.

(6)

Beslutning 2006/502/EF bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved direktiv 2001/95/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 6, stk. 2, i beslutning 2006/502/EF affattes således:

»2.   Denne beslutning anvendes indtil den 11. maj 2017.«

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne afgørelse senest den 11. maj 2016 og offentliggør oplysninger om foranstaltningerne. De underretter omgående Kommissionen om de trufne foranstaltninger.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Věra JOUROVÁ

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(2)  Kommissionens beslutning 2006/502/EF af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (EUT L 198 af 20.7.2006, s. 41).

(3)  Kommissionens beslutning 2007/231/EF af 12. april 2007 om ændring af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (EUT L 99 af 14.4.2007, s. 16).

(4)  Kommissionens beslutning 2008/322/EF af 18. april 2008 om forlængelse af gyldigheden for Kommissionens beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (EUT L 109 af 19.4.2008, s. 40).

(5)  Kommissionens beslutning 2009/298/EF af 26. marts 2009 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (EUT L 81 af 27.3.2009, s. 23).

(6)  Kommissionens afgørelse 2010/157/EU af 12. marts 2010 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (EUT L 67 af 17.3.2010, s. 9).

(7)  Kommissionens afgørelse 2011/176/EU af 21. marts 2011 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (EUT L 76 af 22.3.2011, s. 99).

(8)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/53/EU af 27. januar 2012 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (EUT L 27 af 31.1.2012, s. 24).

(9)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/113/EU af 1. marts 2013 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (EUT L 61 af 5.3.2013, s. 11).

(10)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/61/EU af 5. februar 2014 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (EUT L 38 af 7.2.2014, s. 43).

(11)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/249 af 10. februar 2015 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (EUT L 41 af 17.2.2015, s. 41).


Top