Help Print this page 

Document 32016D0320

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/320 af 3. marts 2016 om ændring af beslutning 2004/842/EF om gennemførelsesbestemmelser, hvorefter medlemsstaterne kan tillade markedsføring af frø tilhørende sorter, for hvilke der er indgivet en ansøgning om opførelse på den nationale sortsliste over landbrugsplantearter eller grøntsagsarter (meddelt under nummer C(2016) 1221) (EØS-relevant tekst)

C/2016/1221
  • In force
OJ L 60, 5.3.2016, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/320/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

5.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/88


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/320

af 3. marts 2016

om ændring af beslutning 2004/842/EF om gennemførelsesbestemmelser, hvorefter medlemsstaterne kan tillade markedsføring af frø tilhørende sorter, for hvilke der er indgivet en ansøgning om opførelse på den nationale sortsliste over landbrugsplantearter eller grøntsagsarter

(meddelt under nummer C(2016) 1221)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (1), særlig artikel 4a, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (2), særlig artikel 4a, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/54/EF af 13. juni 2002 om handel med bederoefrø (3), særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (4), særlig artikel 23, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 om handel med læggekartofler (5), særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (6), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2004/842/EF (7) er der fastsat bestemmelser for de officielle etiketter på pakninger med frø af sorter, for hvilke der er indgivet en ansøgning om opførelse på den nationale sortsliste over landbrugsplantearter eller grøntsagsarter

(2)

I de seneste år er der afsløret tilfælde af svindel med officielle etiketter. Sikkerheden omkring de officielle etiketter bør derfor forbedres ved hjælp af den aktuelt tilgængelige tekniske viden for at sikre, at den slags svindel undgås fremover. På den baggrund og for at give de kompetente myndigheder bedre mulighed for at registrere og kontrollere operatørernes trykning, distribution og anvendelse af individuelle, officielle etiketter samt for at spore frøpartier bør sikkerheden omkring officielle etiketter forbedres ved at føje et officielt løbenummer til de officielle etiketter.

(3)

Denne afgørelse og Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2016/317 (8) bør finde anvendelse fra samme dato for at sikre ligebehandling for så vidt angår kravene til alle brugere af de pågældende etiketter. Denne afgørelse bør derfor anvendes fra den 1. april 2017.

(4)

Beslutning 2004/842/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring af beslutning 2004/842/EF

I artikel 9, stk. 2, i beslutning 2004/842/EF indsættes følgende litra aa):

»aa)

det officielle løbenummer«.

Artikel 2

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Artikel 3

Anvendelsesdato

Denne afgørelse anvendes fra den 1. april 2017.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66.

(3)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12.

(4)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(5)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 60.

(6)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74.

(7)  Kommissionens beslutning 2004/842/EF af 1. december 2004 om gennemførelsesbestemmelser, hvorefter medlemsstaterne kan tillade markedsføring af frø tilhørende sorter, for hvilke der er indgivet en ansøgning om opførelse på den nationale sortsliste over landbrugsplantearter eller grøntsagsarter (EUT L 362 af 9.12.2004, s. 21).

(8)  Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2016/317 af 3. marts 2016 om ændring af Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF for så vidt angår den officielle etiket på frøpakninger (Se side 72 i denne EUT).


Top