Help Print this page 

Document 32016L0317

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2016/317 af 3. marts 2016 om ændring af Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF for så vidt angår den officielle etiket på frøpakninger (EØS-relevant tekst)

C/2016/1220
  • In force
OJ L 60, 5.3.2016, p. 72–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2016/317/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

5.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/72


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2016/317

af 3. marts 2016

om ændring af Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF for så vidt angår den officielle etiket på frøpakninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (1), særlig artikel 21a,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (2), særlig artikel 21a,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/54/EF af 13. juni 2002 om handel med bederoefrø (3), særlig artikel 27,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (4), særlig artikel 45,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 om handel med læggekartofler (5), særlig artikel 24,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (6), særlig artikel 24, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF er der fastsat bestemmelser for de officielle etiketter på frøpakninger.

(2)

I de seneste år er der afsløret tilfælde af svindel med officielle etiketter. Sikkerheden omkring de officielle etiketter bør derfor forbedres ved hjælp af den aktuelt tilgængelige tekniske viden for at sikre, at den slags svindel undgås fremover. På den baggrund og for at give de kompetente myndigheder bedre mulighed for at registrere og kontrollere operatørernes trykning, distribution og anvendelse af individuelle, officielle etiketter samt for at spore frøpartier bør sikkerheden omkring officielle etiketter forbedres ved at føje et officielt løbenummer til de officielle etiketter, der anvendes på basisfrø, certificeret frø, handelsfrø og frøblandinger, samt på etiketten og i ledsagedokumentet til frø, der ikke er certificeret, og som er høstet i en anden medlemsstat.

(3)

Direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 66/401/EØF

I direktiv 66/401/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit A, stk. I, litra a), indsættes følgende punkt 2a:

»2a.

Det officielle løbenummer.«

b)

I afsnit A, stk. I, litra b), indsættes følgende punkt 3a:

»3a.

Det officielle løbenummer.«

c)

I afsnit A, stk. I, litra c), indsættes følgende punkt 2a:

»2a.

Det officielle løbenummer.«

2)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit A indsættes følgende led efter første led:

»—

det officielle løbenummer«.

b)

I afsnit C indsættes følgende led efter første led:

»—

det officielle løbenummer«.

Artikel 2

Ændringer af direktiv 66/402/EØF

I direktiv 66/402/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit A, litra a), indsættes følgende punkt 2a:

»2a.

Det officielle løbenummer.«

b)

I afsnit A, litra b), indsættes følgende punkt 2a:

»2a.

Det officielle løbenummer.«

2)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit A indsættes følgende led efter første led:

»—

det officielle løbenummer«.

b)

I afsnit C indsættes følgende led efter første led:

»—

det officielle løbenummer«.

Artikel 3

Ændringer af direktiv 2002/54/EF

I direktiv 2002/54/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag III foretages følgende ændringer:

I afsnit A, stk. I, indsættes følgende punkt 2a:

»2a.

Det officielle løbenummer.«

2)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit A indsættes følgende led efter første led:

»—

det officielle løbenummer«.

b)

I afsnit C indsættes følgende led efter første led:

»—

det officielle løbenummer«.

Artikel 4

Ændringer af direktiv 2002/55/EF

I direktiv 2002/55/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

I afsnit A, stk. I, indsættes følgende punkt 2a:

»2a.

Det officielle løbenummer.«.

2)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit A indsættes følgende led efter første led:

»—

det officielle løbenummer«.

b)

I afsnit C indsættes følgende led efter første led:

»—

det officielle løbenummer«.

Artikel 5

Ændringer af direktiv 2002/56/EF

I afsnit A i bilag III til direktiv 2002/56/EF indsættes følgende punkt 2a:

»2a.

Det officielle løbenummer.«

Artikel 6

Ændringer af direktiv 2002/57/EF

I direktiv 2002/57/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit A, litra a), indsættes følgende punkt 2a:

»2a.

Det officielle løbenummer.«

b)

I afsnit A, litra b), indsættes følgende punkt 3a:

»3a.

Det officielle løbenummer.«

2)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit A indsættes følgende led efter første led:

»—

det officielle løbenummer«.

b)

I afsnit C indsættes følgende led efter første led:

»—

det officielle løbenummer«.

Artikel 7

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. marts 2017 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. april 2017.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 8

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 9

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66.

(3)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12.

(4)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(5)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 60.

(6)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74.


Top