EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0235

Kommissionens forordning (EU) 2016/235 af 18. februar 2016 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

C/2016/0858

OJ L 44, 19.2.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/235/oj

19.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 44/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/235

af 18. februar 2016

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (1), særlig artikel 26 og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 fastsættes det, at spiritus i kategori 32 »likør« fremstilles ved aromatisering af landbrugsethanol eller et landbrugsdestillat eller en eller flere former for spiritus eller en blanding deraf, som er sødet og tilsat landbrugsprodukter eller fødevarer såsom fløde, mælk eller andre mejeriprodukter, frugt, vin eller aromatiseret vin. Det er imidlertid ikke nødvendigt at anvende både aromatisering og tilsætning af landbrugsprodukter eller fødevarer for at opnå de grundlæggende organoleptiske egenskaber, der kender denne kategori af spiritus. Det er tilstrækkeligt at anvende en af disse metoder for at opnå et produkt, hvis egenskaber generelt svarer til det, forbrugerne forventer af likør. Det bør derfor være tilladt at markedsføre spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol eller et landbrugsdestillat eller en eller flere former for spiritus eller en blanding deraf eller ved tilsætning af landbrugsprodukter eller fødevarer, under kategori 32 »likør«.

(2)

Bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.


BILAG

Kategori 32, litra a), i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 affattes således:

»ii)

der er fremstillet af landbrugsethanol eller et landbrugsdestillat eller en eller flere former for spiritus eller en blanding deraf, som er sødet og tilsat en eller flere aromatiseringer, landbrugsprodukter eller fødevarer.«


Top