EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0158

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/158 af 4. februar 2016 om overgangsforanstaltninger for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Kroatien (meddelt under nummer C(2016) 501) (EØS-relevant tekst)

OJ L 31, 6.2.2016, p. 47–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/158/oj

6.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/158

af 4. februar 2016

om overgangsforanstaltninger for så vidt angår visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk i Kroatien

(meddelt under nummer C(2016) 501)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (1), særlig artikel 12, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 852/2004 er der fastsat generelle hygiejnebestemmelser for fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder, der er baseret på principperne om risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter. Forordningen foreskriver, at ledere af fødevarevirksomheder skal opfylde de strukturelle krav, der er baseret på disse principper.

(2)

Forordning (EF) nr. 853/2004 supplerer bestemmelserne i forordning (EF) nr. 852/2004. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 853/2004 omfatter særlige krav til forarbejdningsvirksomheder inden for sektorerne for henholdsvis kød og mælk.

(3)

I henhold til bilag V til akten om Kroatiens tiltrædelse gælder visse strukturelle krav i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004 og i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 ikke for visse virksomheder i Kroatien indtil den 31. december 2015. Disse virksomheder er opført på en liste på Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerheds websted (3). Kroatien har anmodet om, at fristen forlænges til den 30. juni 2016 for et begrænset antal virksomheder i sektorerne for kød og mælk.

(4)

De nuværende overgangsforanstaltninger vedrørende visse virksomheder i sektorerne for kød og mælk bør forlænges for at give dem ekstra tid til at tilpasse sig EU's fødevaresikkerhedsstandarder.

(5)

De nuværende overgangsforanstaltninger, der blev indført ved del II, punkt 5, i bilag V til akten om Kroatiens tiltrædelse, gælder indtil den 31. december 2015. For at undgå et juridisk tomrum bør overgangsforanstaltningerne i nærværende afgørelse gælde fra den 1. januar 2016. De bør begrænses til seks måneder, da det i artikel 42 i akten om Kroatiens tiltrædelse fastlægges, at overgangsforanstaltningerne kun kan anvendes i en periode på højst tre år efter tiltrædelsen.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Uanset de særlige krav i kapitel II i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004 og i afsnit I, kapitel II og III, afsnit II, kapitel II og III, afsnit V, kapitel I, og afsnit IX, kapitel I, del II.A, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 kan virksomhederne i sektorerne for kød og mælk, som er opført i bilaget til nærværende afgørelse (i det følgende benævnt »de opførte virksomheder«), fortsat producere og forarbejde kød og mælk (i det følgende benævnt »produkterne«) under overholdelse af betingelserne i artikel 2 i nærværende afgørelse.

Artikel 2

1.   Produkter med oprindelse i de opførte virksomheder:

a)

må kun markedsføres i Kroatien eller på markeder i tredjelande i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning eller

b)

må kun anvendes til videre forarbejdning på de opførte virksomheder, uanset tidspunktet for markedsføringen.

2.   Der anbringes på produkterne et sundheds- eller identifikationsmærke, der adskiller sig fra dem, der er fastsat i artikel 5 i forordning (EF) nr. 853/2004.

3.   Kroatien anvender det sundheds- eller identifikationsmærke, som de meddelte Kommissionen skriftligt den 29. juni 2012 i overensstemmelse med punkt 5, del II, punkt 3, i bilag V til akten om Kroatiens tiltrædelse.

4.   Stk. 1 og 2 gælder for alle produkter af integreret fersk kød, hakket kød, tilberedt kød, maskinsepareret kød og for mejerivirksomheder, hvor en del af virksomheden er en opført virksomhed.

Artikel 3

Kroatien sikrer, at anførte virksomheder, som ikke overholder de særlige krav i kapitel II i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004 og i afsnit I, kapitel II og III, afsnit II, kapitel II og III, afsnit V, kapitel I, og i afsnit IX, kapitel I, del II.A, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, indstiller deres virksomhed.

Artikel 4

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2016 til den 30. juni 2016.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/establishments-transition-croatia_en.pdf.


BILAG

Liste over kødforarbejdningsvirksomheder

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

Vej eller landsby/by/region

1.

HR 14

IMES — MESNA INDUSTRIJA d.o.o.

Ulica Katarine Zrinske 9,

Samobor,

Zagrebačka

2.

HR 405

KARLO — TOMISLAV, obrt proizvodnju i preradu mesa, trgovinu i ugostiteljstvo

Bistrec 16, Lug Samoborski,

Bregana,

Zagrebačka

3.

HR 811

VUGRINEC d.o.o.

A. Mihanovića 44, Kraj Gornji,

Dubravica,

Zagrebačka

4.

HR 895

JADRI TRADE d.o.o.

Švica 152,

Otočac,

Ličko — senjska

5.

HR 1466

KULINA NOVA SELA d.o.o.

Nova Sela b.b.,

Nova Sela,

Dubrovačko — neretvanska

6.

HR 1526

BERMES d.o.o.

Zagorska 14,

Donja Pušća,

Zagrebačka


Liste over mælkeforarbejdningsvirksomheder

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

Vej eller landsby/by/region

1.

HR 1444

LE — Milk d.o.o.

Ravenski Lemeš b.b., Raven,

Križevci,

Koprivničko — križevačka


Top