EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1067

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1067 af 1. juli 2015 om en foranstaltning, der er truffet af Spanien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF med henblik på at forbyde markedsføring af en stiksav fremstillet af Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd., Kina (meddelt under nummer C(2015) 4360) (EØS-relevant tekst)

OJ L 174, 3.7.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1067/oj

3.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1067

af 1. juli 2015

om en foranstaltning, der er truffet af Spanien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF med henblik på at forbyde markedsføring af en stiksav fremstillet af Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd., Kina

(meddelt under nummer C(2015) 4360)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Spanien har underrettet Kommissionen om en foranstaltning med henblik på at forbyde markedsføring af en stiksav af typen Practyl/JS-HF-55-1 fremstillet af Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co. Ltd., Kina, importeret af Adeo Service France og markedsført i Spanien af Leroy Merlin Spanien.

(2)

Stiksaven har CE-mærkning, jf. direktiv 2006/42/EF.

(3)

Begrundelsen for at træffe foranstaltningen er, at stiksaven ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag I til direktiv 2006/42/EF, punkt 1.3.2 — Brudfare under anvendelse, 1.3.4 — Risici i forbindelse med overflader, kanter, hjørner, 1.4.1 — Generelle krav til afskærmninger og beskyttelsesudstyr og 1.4.2 — Særlige krav til afskærmninger, idet maskinen ikke har bestået styrkeprøvningen, og at den indebærer en risiko for at skære sig og for adgang til de bevægelige dele.

(4)

Spanien underrettede distributøren og importøren om manglerne. Importøren traf frivilligt de nødvendige foranstaltninger for at fjerne de produkter fra markedet, der ikke opfylder kravene om overensstemmelse.

(5)

Den foreliggende dokumentation, bemærkningerne og de tiltag, som de berørte parter har truffet, godtgør, at stiksaven af typen Practyl/JS-HF-55-1 ikke opfylder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i direktiv 2006/42/EF. Det er derfor hensigtsmæssigt at anse den foranstaltning, der er truffet af Spanien, for berettiget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den foranstaltning, der er truffet af Spanien med henblik på at forbyde markedsføringen af en stiksav af typen Practyl/JS-HF-55-1, der er fremstillet af Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co. Ltd., er berettiget.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 2015.

På Kommissionens vegne

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24.


Top