EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0919

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/919 af 12. juni 2015 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer C(2015) 3892) (EØS-relevant tekst)

C/2015/3892

OJ L 149, 16.6.2015, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/919/oj

16.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 149/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/919

af 12. juni 2015

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces

(meddelt under nummer C(2015) 3892)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1 og 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, andet punktum, og artikel 6, stk. 5,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2009/821/EF (4) er der fastlagt en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Den pågældende liste findes i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

Belgien har meddelt, at inspektionscentret Flight Care ved grænsekontrolstedet i lufthavnen, Brussel-Zaventem, er blevet lukket. Danmark har meddelt, at grænsekontrolstedet i havnen i Aalborg 1 (Greenland Port) 1 er blevet lukket. Tyskland har meddelt, at inspektionscentret Burchardkai ved grænsekontrolstedet i havnen, Hamburg Hafen, er blevet lukket. Oplysningerne i listerne for de nævnte medlemsstater i bilag I til Kommissionens beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Tyskland har meddelt, at et nyt inspektionscenter er blevet føjet til grænsekontrolstedet i havnen i Bremen, og Nederlandene har meddelt, at et nyt inspektionscenter er blevet føjet til grænsekontrolstedet i havnen i Amsterdam. Oplysningerne i listerne for de nævnte medlemsstater i bilag I til Kommissionens beslutning 2009/821/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Grækenland, Italien, Letland og Det Forenede Kongerige har meddelt, at oplysningerne vedrørende grænsekontrolstederne i Idomeni i Grækenland, i Roma-Fiumicino i Italien, i Riga (lufthavn) og Riga (BFT) i Letland og i Gatwick i Det Forenede Kongerige bør ændres i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(5)

Spanien har meddelt, at et inspektionscenter i Vigo havn bør udgå af oplysningerne vedrørende denne medlemsstat, og at to inspektionscentre i den samme havn bør suspenderes. Nederlandene har meddelt, at et grænsekontrolsted i Vlissingen bør udgå af oplysningerne vedrørende denne medlemsstat. Det Forenede Kongerige har meddelt, at grænsekontrolstedet i Manston bør udgå af oplysningerne vedrørende denne medlemsstat. Oplysningerne i listerne for de nævnte medlemsstater i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

I bilag II til beslutning 2009/821/EF er listen over centrale, regionale og lokale enheder i det integrerede veterinærinformationssystem (Traces) fastlagt.

(7)

På grundlag af meddelelser fra Italien og Nederlandene bør der foretages visse ændringer i listerne over centrale, regionale og lokale enheder i Traces for disse medlemsstater i bilag II til beslutning 2009/821/EF.

(8)

Beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I den del, der vedrører Belgien, affattes linjen for Brussel-Zaventem således:

»Brussel-Zaventem

Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4

A

Flight Care 2

NHC(2)

U, E, O

Avia Partner

HC(2)

 

WFS

HC-T(2)

 

Swiss Port

HC(2)«

 

b)

I den del, der vedrører Danmark, udgår linjen for havnen i Aalborg 1 (Greenland Port) 1

c)

I den del, der vedrører Tyskland, foretages følgende ændringer:

i)

Linjen for havnen i Bremen affattes således:

»Bremen

DE BRE 1

P

 

HC, NHC

 

Holzhafen

NHC-NT«

 

ii)

Linjen for havnen i Hamburg Hafen affattes således:

»Hamburg Hafen

DE HAM 1

P

Altenwerder Kirchtal

HC, NHC-T(FR),NHC-NT

 

Reiherdamm

HC, NHC-T(FR), NHC-NT«

 

d)

I den del, der vedrører Grækenland, affattes linjen for jernbanen i Idomeni således:

»Idomeni

GR EID 2

F

 

HC(2)«

 

e)

I den del, der vedrører Spanien, affattes linjen for havnen i Vigo således:

»Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR),NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa (*)

HC-T(FR)(2)(3) (*)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta (*)

HC-T(FR)(2)(3) (*)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)«

 

f)

I den del, der vedrører Italien, affattes linjen for lufthavnen i Roma-Fiumicino således:

»Roma-Fiumicino

IT FCO 4

A

Alitalia Società Aerea Italiana

HC(2)

 

FLE

HC(2), NHC(2)

 

Isola Veterinaria ADR

 

U, E, O«

g)

I den del, der vedrører Letland, foretages følgende ændringer:

i)

Linjen for lufthavnen i Riga (lufthavn) affattes således:

»Riga (lufthavn)

LV RIX 4

A

 

HC(2), NHC(2)«

 

ii)

Linjen for havnen i Riga (BFT) affattes således:

»Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC(2)«

 

h)

I den del, der vedrører Nederlandene, foretages følgende ændringer:

i)

Linjen for havnen i Amsterdam affattes således:

»Amsterdam

NL AMS 1

P

Cornelis Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

 

Daalimpex, Velsen

HC-T

 

PSA

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer Ijmuiden

HC-T(FR)

 

Blankendaal Coldstores, Velsen

HC-T(FR)(2)«

 

ii)

Linjen for havnen i Vlissingen affattes således:

»Vlissingen

NL VLI 1

P

Kloosterboer Finlandweg

HC(2), NHC-T(FR)(2)«

 

i)

I den del, der vedrører Det Forenede Kongerige, foretages følgende ændringer:

i)

Linjen for lufthavnen i Gatwick affattes således:

»Gatwick

GB LGW 4

A

IC 1

 

O(14)

IC 2

HC(1)(2), NHC(2)«

 

ii)

Linjen for lufthavnen i Manston udgår.

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I den del, der vedrører Italien, foretages følgende ændringer:

i)

Linjen for den lokale enhed »IT01008 RAVENNA« affattes således:

»IT01008

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA«

ii)

Linjen for den lokale enhed »IT00306 ALTO FRIULI« affattes således:

»IT00306

ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI«

iii)

Linjen for den lokale enhed »IT00206 ISONTINA« affattes således:

»IT00206

BASSA FRIULANA-ISONTINA«

iv)

Linjen for den lokale enhed »IT00406 MEDIO FRIULI« affattes således:

»IT00406

FRIULI CENTRALE«

v)

Linjen for den lokale enhed »IT01209 VIAREGGIO« affattes således:

»IT01209

VERSILIA«

vi)

Linjen for den lokale enhed »IT01705 ESTE MONSELICE MONTAGNANA« affattes således:

»IT01705

MONSELICE«

vii)

Linjerne for følgende lokale enheder udgår:

»IT01315

SALERNO 3«

»IT01208

CESENA«

»IT01108

FORLÌ«

»IT01308

RIMINI«

»IT00506

BASSA FRIULANA«

»IT00916

FG/3«

b)

I den del, der vedrører Nederlandene, foretages følgende ændringer:

i)

Linjen for den lokale enhed »NL00000 VWA« affattes således:

»NL00000

NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT«

ii)

Linjen for den lokale enhed »NL00001 NVWA NOORD« affattes således:

»NL00001

NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT«

iii)

Linjerne for følgende regionale og lokale enheder udgår:

»NL01201

LVE NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL01302

LVE NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL01403

LVE OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL01504

LVE ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST

NL01605

LVE ZUIDWEST«


Top