EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1209

Kommissionens forordning (EU) nr. 1209/2014 af 29. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 EØS-relevant tekst

OJ L 336, 22.11.2014, p. 1–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1209/oj

22.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1209/2014

af 29. oktober 2014

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 af 23. april 2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (1), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 451/2008 indførtes den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation (herefter benævnt »CPA«) for at tilgodese behovene for statistikker i Unionen.

(2)

Efter ajourføringen af De Forenede Nationers centrale produktnomenklatur (»CPC Ver.2«) bør CPA tilpasses af hensyn til sammenligneligheden og overensstemmelsen med produktklassifikationsstandarder, der anvendes på internationalt niveau.

(3)

Efter revisionen af det harmoniserede system (HS) og den kombinerede nomenklatur (KN) i medfør af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 (2) og Rådets forordning (EU) nr. 1326/2013 (3) er det nødvendigt at foretage yderligere ændringer af CPA samt tilpasse og tydeliggøre teksterne.

(4)

Forordning (EF) nr. 451/2008 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 451/2008 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 145 af 4.6.2008, s. 65.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2013 af 4. oktober 2013 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 290 af 31.10.2013, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EU) nr. 1326/2013 af 9. december 2013 om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 334 af 13.12.2013, s. 4).


BILAG

»BILAG

Kode

Produkt/tjeneste

A

PRODUKTER FRA LANDBRUG, SKOVBRUG OG FISKERI

01

Produkter fra landbrug og jagt samt tjenester i forbindelse hermed

01.1

Etårige afgrøder

01.11

Korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø

01.11.1

Hvede

01.11.11

Hård hvede

01.11.12

Hvede, undtagen hård hvede

01.11.2

Majs

01.11.20

Majs

01.11.3

Byg, rug og havre

01.11.31

Byg

01.11.32

Rug

01.11.33

Havre

01.11.4

Sorghum, hirse og andre kornsorter

01.11.41

Sorghum

01.11.42

Hirse

01.11.43

Triticale

01.11.49

Andre kornsorter

01.11.5

Halm og avner af korn

01.11.50

Halm og avner af korn

01.11.6

Grønne bælgfrugter

01.11.61

Grønne bønner

01.11.62

Grønne ærter

01.11.69

Andre grønne bælgfrugter

01.11.7

Bælgfrugter, tørrede

01.11.71

Bønner, tørrede

01.11.72

Valskbønner, tørrede

01.11.73

Kikærter, tørrede

01.11.74

Linser, tørrede

01.11.75

Ærter, tørrede

01.11.76

Vignabønner

01.11.77

Ærtebønner, tørrede

01.11.79

Bælgsæd (tørrede bælgfrugter) i.a.n.

01.11.8

Sojabønner og jordnødder

01.11.81

Sojabønner

01.11.82

Jordnødder, med skal

01.11.9

Andre olieholdige frø

01.11.91

Hørfrø

01.11.92

Sennepsfrø

01.11.93

Rybsfrø og rapsfrø

01.11.94

Sesamfrø

01.11.95

Solsikkefrø

01.11.96

Ricinusfrø

01.11.99

Andre olieholdige frø i.a.n.

01.12

Uafskallet ris

01.12.1

Uafskallet ris

01.12.10

Uafskallet ris

01.13

Grøntsager og meloner, rødder og rodknolde

01.13.1

Blad- og stængelgrøntsager

01.13.11

Asparges

01.13.12

Kål

01.13.13

Blomkål og broccoli

01.13.14

Hovedsalat

01.13.15

Cikorie

01.13.16

Spinat

01.13.17

Artiskokker

01.13.19

Andre blad- og stængelgrøntsager

01.13.2

Meloner

01.13.21

Vandmeloner

01.13.29

Andre meloner

01.13.3

Andre frugtbærende grøntsager

01.13.31

Chili og peber, grøn (kun af slægten Capsicum)

01.13.32

Agurker og asier

01.13.33

Auberginer

01.13.34

Tomater

01.13.39

Andre frugtbærende grøntsager i.a.n.

01.13.4

Løg, rødder og rodknolde

01.13.41

Gulerødder og turnips

01.13.42

Hvidløg

01.13.43

Spiseløg

01.13.44

Porrer og andre Allium-arter

01.13.49

Andre løg, rødder og rodknolde, uden højt stivelses- eller inulinindhold

01.13.5

Spiselige rødder og rodknolde, med højt stivelses- eller inulinindhold

01.13.51

Kartofler

01.13.52

Søde kartofler

01.13.53

Maniokrod

01.13.54

Taro

01.13.59

Andre spiselige rødder og rodknolde med højt stivelses- eller inulinindhold

01.13.6

Grøntsagsfrø, undtagen roefrø

01.13.60

Grøntsagsfrø, undtagen roefrø

01.13.7

Sukkerroer og sukkerroefrø

01.13.71

Sukkerroer

01.13.72

Sukkerroefrø

01.13.8

Svampe og trøfler

01.13.80

Svampe og trøfler

01.13.9

Grøntsager, friske i.a.n.

01.13.90

Grøntsager, friske i.a.n.

01.14

Sukkerrør

01.14.1

Sukkerrør

01.14.10

Sukkerrør

01.15

Uforarbejdet tobak

01.15.1

Uforarbejdet tobak

01.15.10

Uforarbejdet tobak

01.16

Tekstilplanter

01.16.1

Tekstilplanter

01.16.11

Bomuld, også kartet eller kæmmet

01.16.12

Jute, kenaf og andre bastfibre, rå eller rødnet (undtagen hør, hamp og ramie)

01.16.19

Hør, hamp og rå tekstilplanter i.a.n.

01.19

Andre etårige afgrøder

01.19.1

Foderplanter

01.19.10

Foderplanter

01.19.2

Afskårne blomster og blomsterknopper; blomsterfrø

01.19.21

Afskårne blomster og blomsterknopper

01.19.22

Blomsterfrø

01.19.3

Roefrø og grøntfoderfrø; andre rå vegetabilske materialer

01.19.31

Roefrø (undtagen sukkerroefrø) og grøntfoderfrø

01.19.39

Rå vegetabilske materialer i.a.n.

01.2

Flerårige afgrøder

01.21

Druer

01.21.1

Druer

01.21.11

Spisedruer

01.21.12

Andre druer, friske

01.22

Tropiske og subtropiske frugter

01.22.1

Tropiske og subtropiske frugter

01.22.11

Avocadoer

01.22.12

Bananer, pisang o.l.

01.22.13

Dadler

01.22.14

Figner

01.22.19

Andre tropiske og subtropiske frugter

01.23

Citrusfrugter

01.23.1

Citrusfrugter

01.23.11

Pomelo og grapefrugt

01.23.12

Citroner og limefrugter

01.23.13

Appelsiner

01.23.14

Tangeriner, mandariner, clementiner

01.23.19

Andre citrusfrugter

01.24

Kernefrugter og stenfrugter

01.24.1

Æbler

01.24.10

Æbler

01.24.2

Andre kernefrugter og stenfrugter

01.24.21

Pærer

01.24.22

Kvæder

01.24.23

Abrikoser

01.24.24

Kirsebær

01.24.25

Ferskner

01.24.26

Nektariner

01.24.27

Blommer

01.24.28

Slåen

01.24.29

Andre kernefrugter og stenfrugter i.a.n.

01.25

Andre træfrugter, bær og nødder

01.25.1

Bær og frugter af slægten Vaccinium

01.25.11

Kiwifrugter

01.25.12

Hindbær

01.25.13

Jordbær

01.25.19

Andre bær, frugter af slægten Vaccinium, i.a.n.

01.25.2

Frugttræsfrø

01.25.20

Frugttræsfrø

01.25.3

Nødder (undtagen vilde spiselige nødder, jordnødder og kokosnødder)

01.25.31

Mandler

01.25.32

Spiselige kastanjer

01.25.33

Hasselnødder

01.25.34

Pistacienødder

01.25.35

Valnødder

01.25.39

Andre nødder (undtagen vilde spiselige nødder, jordnødder og kokosnødder)

01.25.9

Andre træ- og buskfrugter i.a.n.

01.25.90

Andre træ- og buskfrugter i.a.n.

01.26

Olieholdige frugter

01.26.1

Oliven

01.26.11

Spiseoliven

01.26.12

Oliven til olivenolieproduktion

01.26.2

Kokosnødder

01.26.20

Kokosnødder

01.26.9

Andre olieholdige frugter

01.26.90

Andre olieholdige frugter

01.27

Planter til fremstilling af drikkevarer

01.27.1

Planter til fremstilling af drikkevarer

01.27.11

Kaffebønner, ikke ristede

01.27.12

Teblade

01.27.13

Matéblade

01.27.14

Kakaobønner

01.28

Krydderplanter, aromaplanter og lægeplanter

01.28.1

Krydderier, ikke forarbejdede

01.28.11

Peber (Piper spp.), rå

01.28.12

Chili og peber, tørret (Capsicum spp.), rå

01.28.13

Muskatnød, muskatblomme og kardemomme, rå

01.28.14

Anis, stjerneanis, koriander, spidskommen og kommen, fennikel, enebær, rå

01.28.15

Kanel, rå

01.28.16

Kryddernelliker, nellikestilke, rå

01.28.17

Ingefær, tørret, rå

01.28.18

Vanilje, rå

01.28.19

Andre krydderier, ikke forarbejdede

01.28.2

Humle

01.28.20

Humle

01.28.3

Planter, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfume, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler o.l.

01.28.30

Planter, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfume, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler o.l.

01.29

Andre flerårige afgrøder

01.29.1

Naturgummi

01.29.10

Naturgummi

01.29.2

Juletræer, fældede

01.29.20

Juletræer, fældede

01.29.3

Vegetabilske materialer af den art, der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder, som stoppematerialer, til farvning eller garvning

01.29.30

Vegetabilske materialer af den art, der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder, som stoppematerialer, til farvning eller garvning

01.3

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste; mycelium

01.30

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste; mycelium

01.30.1

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste; mycelium

01.30.10

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste; mycelium

01.4

Levende dyr og animalske produkter

01.41

Malkekvæg, levende, og rå mælk fra malkekvæg

01.41.1

Malkekvæg, levende

01.41.10

Malkekvæg, levende

01.41.2

Rå mælk fra malkekvæg

01.41.20

Rå mælk fra malkekvæg

01.42

Andet kvæg og bøfler, levende og sæd herfra

01.42.1

Andet kvæg og bøfler, levende

01.42.11

Andet kvæg og bøfler, undtagen kalve, levende

01.42.12

Kalve af kvæg og bøfler, levende

01.42.2

Tyresæd, herunder af bøffeltyre

01.42.20

Tyresæd, herunder af bøffeltyre

01.43

Heste og dyr af hestefamilien, levende

01.43.1

Heste og dyr af hestefamilien, levende

01.43.11

Heste, levende

01.43.12

Æsler, muldyr og mulæsler, levende

01.44

Kameler og dyr af kamelfamilien, levende

01.44.1

Kameler og dyr af kamelfamilien, levende

01.44.10

Kameler og dyr af kamelfamilien, levende

01.45

Får og geder, levende; rå mælk og klippet uld fra får og geder

01.45.1

Får og geder, levende

01.45.11

Får, levende

01.45.12

Geder, levende

01.45.2

Rå mælk fra får og geder

01.45.21

Rå mælk fra får

01.45.22

Rå mælk fra geder

01.45.3

Klippet uld fra får og geder, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld

01.45.30

Klippet uld fra får og geder, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld

01.46

Svin, levende

01.46.1

Svin, levende

01.46.10

Svin, levende

01.47

Fjerkræ, levende, og æg

01.47.1

Fjerkræ, levende

01.47.11

Kyllinger, levende

01.47.12

Kalkuner, levende

01.47.13

Gæs, levende

01.47.14

Ænder og perlehøns, levende

01.47.2

Æg, med skal, friske

01.47.21

Hønseæg, med skal, friske

01.47.22

Æg fra andet fjerkræ, med skal, friske

01.47.23

Rugeæg fra høns

01.47.24

Rugeæg fra andet fjerkræ

01.49

Andre opdrættede dyr og animalske produkter

01.49.1

Andre opdrættede dyr, levende

01.49.11

Tamkaniner, levende

01.49.12

Opdrættede fugle i.a.n., levende

01.49.13

Opdrættede krybdyr (herunder slanger og skildpadder), levende

01.49.19

Andre opdrættede dyr i.a.n., levende

01.49.2

Andre animalske produkter fra opdrættede dyr

01.49.21

Naturlig honning

01.49.22

Rå mælk i.a.n.

01.49.23

Snegle, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, undtagen havsnegle

01.49.24

Spiselige produkter fra opdrættede dyr i.a.n.

01.49.25

Kokoner, anvendelige til afhaspning

01.49.26

Insektvoks og spermacet, også raffineret eller farvet

01.49.27

Animalske embryoner til avl

01.49.28

Ikke-spiselige produkter fra opdrættede dyr i.a.n.

01.49.3

Rå pelsskind og diverse rå huder og skind

01.49.31

Rå pelsskind, undtagen skind af pelsbærende lam

01.49.32

Rå pelsskind af pelsbærende lam

01.49.39

Rå dyreskind i.a.n. (friske eller konserverede, men ikke på anden måde beredte)

01.6

Landbrugsservice, undtagen dyrlægetjenester

01.61

Tjenester i forbindelse med planteavl

01.61.1

Tjenester i forbindelse med planteavl

01.61.10

Tjenester i forbindelse med planteavl

01.62

Tjenester i forbindelse med husdyravl

01.62.1

Tjenester i forbindelse med husdyravl

01.62.10

Tjenester i forbindelse med husdyravl

01.63

Tjenester i form af forarbejdning af afgrøder efter høst

01.63.1

Tjenester i form af forarbejdning af afgrøder efter høst

01.63.10

Tjenester i form af forarbejdning af afgrøder efter høst

01.64

Forarbejdning af frø og sædekorn til udsæd

01.64.1

Forarbejdning af frø og sædekorn til udsæd

01.64.10

Forarbejdning af frø og sædekorn til udsæd

01.7

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

01.70

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

01.70.1

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

01.70.10

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

02

Produkter fra skovbrug, skovning og tjenester i forbindelse hermed

02.1

Skovtræer og tjenester ydet af planteskoler

02.10

Skovtræer og tjenester ydet af planteskoler

02.10.1

Levende skovtræplanter; frø af skovtræer

02.10.11

Levende skovtræplanter

02.10.12

Frø af skovtræer

02.10.2

Tjenester ydet af forstplanteskoler

02.10.20

Tjenester ydet af forstplanteskoler

02.10.3

Skovtræer

02.10.30

Skovtræer

02.2

Træ, afgrenet eller groft tildannet

02.20

Træ, afgrenet eller groft tildannet

02.20.1

Træ, afgrenet eller groft tildannet

02.20.11

Kævler af nåletræ

02.20.12

Kævler af andet træ, undtagen af tropiske træsorter

02.20.13

Kævler af tropiske træsorter

02.20.14

Brænde af nåletræ

02.20.15

Brænde af løvtræ

02.3

Vildtvoksende forstmateriale, undtagen træer

02.30

Vildtvoksende forstmateriale, undtagen træer

02.30.1

Naturgummi

02.30.11

Balata, guttaperka, guayule, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter

02.30.12

Schellak, balsamer og andre naturlige gummiarter og naturharpikser

02.30.2

Naturkork, rå eller groft bearbejdet

02.30.20

Naturkork, rå eller groft bearbejdet

02.30.3

Plantedele, græs, mos og lav til pynteformål

02.30.30

Plantedele, græs, mos og lav til pynteformål

02.30.4

Vildtvoksende spiselige produkter

02.30.40

Vildtvoksende spiselige produkter

02.4

Tjenester til skovbrug

02.40

Tjenester til skovbrug

02.40.1

Tjenester til skovbrug

02.40.10

Tjenester til skovbrug

03

Fisk og andre fiskeprodukter; akvakulturprodukter; tjenester til fiskeri

03.0

Fisk og andre fiskeprodukter; akvakulturprodukter; tjenester til fiskeri

03.00

Fisk og andre fiskeprodukter; akvakulturprodukter; tjenester til fiskeri

03.00.1

Fisk, levende, ikke til menneskeføde

03.00.11

Prydfisk, vildtlevende

03.00.12

Prydfisk, i opdræt

03.00.13

Andre vildtlevende, levende fisk, ikke til menneskeføde, herunder frø og foder til akvakultur

03.00.14

Andre levende fisk, i opdræt, ikke til menneskeføde, herunder frø og foder til akvakultur

03.00.2

Fisk, levende, fersk eller kølet, til menneskeføde

03.00.21

Saltvandsfisk, levende, fersk eller kølet, til menneskeføde, ikke i opdræt

03.00.22

Ferskvandsfisk, levende, fersk eller kølet, til menneskeføde, ikke i opdræt

03.00.23

Saltvandsfisk, levende, fersk eller kølet, til menneskeføde, i opdræt

03.00.24

Ferskvandsfisk, levende, fersk eller kølet, til menneskeføde, i opdræt

03.00.3

Krebsdyr, ikke frosne

03.00.31

Krebsdyr, ikke frosne, ikke i opdræt

03.00.32

Krebsdyr, ikke frosne, i opdræt

03.00.4

Bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, levende, ferske eller kølede

03.00.41

Østers, levende, ferske eller kølede, ikke i opdræt

03.00.42

Andre bløddyr, levende, ferske eller kølede, ikke i opdræt

03.00.43

Østers, levende, ferske eller kølede, i opdræt

03.00.44

Andre bløddyr, levende, ferske eller kølede, i opdræt

03.00.45

Andre hvirvelløse vanddyr, levende, ferske eller kølede, i opdræt

03.00.46

Andre hvirvelløse vanddyr, levende, ferske eller kølede, ikke i opdræt

03.00.5

Perler, ubearbejdede

03.00.51

Naturperler, ikke bearbejdede

03.00.52

Kulturperler, ikke bearbejdede

03.00.6

Andre vandplanter, vanddyr og produkter deraf

03.00.61

Koraller og lignende produkter, skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter

03.00.62

Naturlige animalske vaskesvampe

03.00.63

Tang og andre alger, til menneskeføde, vildtvoksende

03.00.64

Tang og andre alger, til menneskeføde, dyrket

03.00.65

Tang og andre alger, ikke til menneskeføde, vildtvoksende

03.00.66

Tang og andre alger, ikke til menneskeføde, dyrket

03.00.69

Andre vandplanter, vanddyr og produkter deraf i.a.n.

03.00.7

Tjenester til fiskeri og akvakultur

03.00.71

Tjenester til fiskeri

03.00.72

Tjenester til akvakultur

B

RÅSTOFUDVINDING

05

Stenkul og brunkul

05.1

Stenkul

05.10

Stenkul

05.10.1

Stenkul

05.10.10

Stenkul

05.2

Brunkul

05.20

Brunkul

05.20.1

Brunkul

05.20.10

Brunkul

06

Råolie og naturgas

06.1

Råolie

06.10

Råolie

06.10.1

Jordolie og råolie udvundet af bituminøse mineraler

06.10.10

Jordolie og råolie udvundet af bituminøse mineraler

06.10.2

Bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand

06.10.20

Bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand

06.2

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

06.20

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

06.20.1

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

06.20.10

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

07

Metalmalm

07.1

Jernmalm

07.10

Jernmalm

07.10.1

Jernmalm

07.10.10

Jernmalm

07.2

Ikke-jernholdige metalmalme

07.21

Uran- og thoriummalm

07.21.1

Uran- og thoriummalm

07.21.10

Uran- og thoriummalm

07.29

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf

07.29.1

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf

07.29.11

Kobbermalm og koncentrater deraf

07.29.12

Nikkelmalm og koncentrater deraf

07.29.13

Aluminiummalm og koncentrater deraf

07.29.14

Ædelmetalmalm og koncentrater deraf

07.29.15

Bly-, zink- og tinmalm og koncentrater deraf

07.29.19

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf i.a.n.

08

Produkter af anden råstofudvinding

08.1

Sten, sand og ler

08.11

Pyntesten og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer

08.11.1

Pyntesten og bygningssten

08.11.11

Marmor og andre kalkholdige pyntesten og bygningssten

08.11.12

Granit, sandsten og andre pyntesten og bygningssten

08.11.2

Kalksten og gipssten

08.11.20

Kalksten og gipssten

08.11.3

Kridt og rå dolomit

08.11.30

Kridt og rå dolomit

08.11.4

Skifer

08.11.40

Skifer

08.12

Grus, sand, ler og kaolin

08.12.1

Grus og sand

08.12.11

Naturligt sand

08.12.12

Granulater, skærver og pulver af sten; småsten, grus

08.12.13

Blandinger af slagger og lignende industrielt affald, også med indhold af småsten, grus, singels og flint til byggeformål

08.12.2

Ler og kaolin

08.12.21

Kaolin og andre kaolinholdige lerarter

08.12.22

Andre lerarter, andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinasler

08.9

Produkter af råstofudvinding i.a.n.

08.91

Kemiske mineraler og gødningsmineraler

08.91.1

Kemiske mineraler og gødningsmineraler

08.91.11

Naturlige kalciumphosphater eller naturlige kalciumaluminiumphosphater

08.91.12

Ikke-brændte jernsylfider; rå eller uraffineret svovl

08.91.19

Andre kemiske mineraler og mineralsk gødning

08.92

Tørv

08.92.1

Tørv

08.92.10

Tørv

08.93

Salt og ren natriumchlorid; havvand

08.93.1

Salt og ren natriumchlorid; havvand

08.93.10

Salt og ren natriumchlorid; havvand

08.99

Andre produkter fra råstofudvinding, i.a.n.

08.99.1

Bitumen og asfalt, naturlig; asfaltit og asfaltsten

08.99.10

Bitumen og asfalt, naturlig; asfaltit og asfaltsten

08.99.2

Ædelsten og halvædelsten; industridiamanter, ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet; pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler; andre mineraler

08.99.21

Ædelsten og halvædelsten (undtagen industridiamanter), ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

08.99.22

Industridiamanter, ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet; pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler

08.99.29

Andre mineraler

09

Tjenester i forbindelse med råstofudvinding

09.1

Tjenester i forbindelse med udvinding af råolie og naturgas

09.10

Tjenester i forbindelse med udvinding af råolie og naturgas

09.10.1

Tjenester i forbindelse med udvinding af råolie og naturgas

09.10.11

Boring i forbindelse med råolie- og naturgasudvinding

09.10.12

Montering, demontering og reparation af boretårne og tilhørende tjenester i forbindelse med råolie- og naturgasudvinding

09.10.13

Likvifaktion og genforgasning af naturgas ved gasfeltet med henblik på transport

09.9

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding

09.90

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding

09.90.1

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding

09.90.11

Tjenester i forbindelse med udvinding af stenkul

09.90.19

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding i.a.n.

C

FÆRDIGVARER

10

Fødevarer

10.1

Konserveret kød og konserverede kødprodukter

10.11

Forarbejdet og konserveret kød

10.11.1

Kød af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.11

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

10.11.12

Svinekød, fersk eller kølet

10.11.13

Kød af får, fersk eller kølet

10.11.14

Gedekød, fersk eller kølet

10.11.15

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.2

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.20

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.3

Frosset kød og spiselige slagtebiprodukter; andet kød og spiselige slagtebiprodukter

10.11.31

Kød af hornkvæg, frosset

10.11.32

Svinekød, frosset

10.11.33

Kød af får, frosset

10.11.34

Gedekød, frosset

10.11.35

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, frosset

10.11.39

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

10.11.4

Trimmet uld og rå huder og skind, af hornkvæg eller dyr af hestefamilien, får og geder

10.11.41

Klippet, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld

10.11.42

Hele rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien

10.11.43

Andre rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien

10.11.44

Rå huder og skind af får og lam

10.11.45

Rå huder og skind af geder eller kid

10.11.5

Fedt af hornkvæg, får, geder og svin

10.11.50

Fedt af hornkvæg, får, geder og svin

10.11.6

Rå slagtebiprodukter, ikke-spiselige

10.11.60

Rå slagtebiprodukter, ikke-spiselige

10.11.9

Dele af forarbejdningen og konserveringen af kød udført i underentreprise

10.11.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af kød udført i underentreprise

10.12

Forarbejdet og konserveret fjerkrækød

10.12.1

Kød af fjerkræ, fersk eller kølet

10.12.10

Kød af fjerkræ, fersk eller kølet

10.12.2

Kød af fjerkræ, frosset

10.12.20

Kød af fjerkræ, frosset

10.12.3

Fedt af fjerkræ

10.12.30

Fedt af fjerkræ

10.12.4

Spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ

10.12.40

Spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ

10.12.5

Fjer og skind af fugle med fjer

10.12.50

Fjer og skind af fugle med fjer

10.12.9

Dele af forarbejdningen og konserveringen af fjerkrækød udført i underentreprise

10.12.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af fjerkrækød udført i underentreprise

10.13

Kød- og fjerkrækødprodukter

10.13.1

Konserveringer og tilberedninger af kød, spiselige slagteprodukter eller blod

10.13.11

Udskåret svinekød, saltet, tørret eller røget (bacon og skinke)

10.13.12

Kød af hornkvæg, saltet, tørret eller røget

10.13.13

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen kød af svin og hornkvæg); spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

10.13.14

Pølser og lignende varer af kød eller slagtebiprodukter eller blod

10.13.15

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede

10.13.16

Mel, pulver og pellets af kød, uegnet til menneskeføde; fedtegrever

10.13.9

Kogning og andre tilberedningstjenester i forbindelse med produktion af kødprodukter; dele af fremstillingen af kød- og fjerkrækødprodukter udført i underentreprise

10.13.91

Kogning og andre tilberedningstjenester i forbindelse med produktion af kødprodukter

10.13.99

Dele af fremstillingen af kød- og fjerkrækødprodukter udført i underentreprise

10.2

Forarbejdede og konserverede fisk, krebsdyr og bløddyr

10.20

Forarbejdede og konserverede fisk, krebsdyr og bløddyr

10.20.1

Fisk, frisk, kølet eller frosset

10.20.11

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk eller kølet

10.20.12

Lever og rogn af fisk, fersk eller kølet

10.20.13

Fisk, frosset

10.20.14

Fiskefilet, frosset

10.20.15

Fiskekød (også hakket), frosset

10.20.16

Lever og rogn af fisk, frosset

10.20.2

Fisk, på anden måde tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning

10.20.21

Fiskefilet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

10.20.22

Lever, rogn, finner, hoveder, haler og maver af fisk og andre spiselige slagtebiprodukter af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

10.20.23

Fisk, tørret, også saltet eller i saltlage

10.20.24

Fisk, herunder filet, røget

10.20.25

Fisk, på anden måde tilberedt eller konserveret, undtagen færdige fiskeretter

10.20.26

Kaviar og kaviarerstatning

10.20.3

Krebsdyr, bløddyr, tang og andre hvirvelløse vanddyr, frosne, tilberedte eller konserverede

10.20.31

Krebsdyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

10.20.32

Bløddyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

10.20.33

Andre hvirvelløse vanddyr og tang, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

10.20.34

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang, på anden måde tilberedte eller konserverede

10.20.4

Mel, pulver og pellets og andre produkter i.a.n. af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang, uegnet til menneskeføde

10.20.41

Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang, uegnet til menneskeføde

10.20.42

Andre ikke-spiselige produkter af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang

10.20.9

Rygning og anden konservering og tilberedning i forbindelse med fremstilling af fiskeprodukter; dele af forarbejdningen og konserveringen af fisk, krebsdyr og bløddyr udført i underentreprise

10.20.91

Rygning og anden konservering og tilberedning i forbindelse med fremstilling af fiskeprodukter

10.20.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af fisk, krebsdyr og bløddyr udført i underentreprise

10.3

Forarbejdede og konserverede frugter og grøntsager

10.31

Forarbejdede og konserverede kartofler

10.31.1

Forarbejdede og konserverede kartofler

10.31.11

Kartofler, frosne

10.31.12

Kartofler, tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedte

10.31.13

Kartofler, tørrede, i form af mel, flager, granulater og pellets

10.31.14

Kartofler, tilberedte eller konserverede

10.31.9

Kogning og anden tilberedning i forbindelse med kartofler og kartoffelprodukter; dele af forarbejdningen og konserveringen af kartofler udført i underentreprise

10.31.91

Kogning og anden tilberedning i forbindelse med kartofler og kartoffelprodukter

10.31.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af kartofler udført i underentreprise

10.32

Frugt- og grøntsagssafter

10.32.1

Frugt- og grøntsagssafter

10.32.11

Tomatsaft

10.32.12

Appelsinsaft

10.32.13

Grapefrugtsaft

10.32.14

Ananassaft

10.32.15

Druesaft

10.32.16

Æblesaft

10.32.17

Blandinger af frugt- og grøntsagssaft

10.32.19

Andre frugt- og grøntsagssafter

10.32.9

Dele af fremstillingen af frugt- og grøntsagssaft udført i underentreprise

10.32.99

Dele af fremstillingen af frugt- og grøntsagssaft udført i underentreprise

10.39

Andre forarbejdede og konserverede frugter og grøntsager

10.39.1

Forarbejdede og konserverede grøntsager, undtagen kartofler

10.39.11

Grøntsager, frosne

10.39.12

Foreløbigt konserverede grøntsager

10.39.13

Tørrede grøntsager

10.39.14

Snittede og indpakkede grøntsager og frugter

10.39.15

Bønner, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

10.39.16

Ærter, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

10.39.17

Andre grøntsager (undtagen kartofler), konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

10.39.18

Grøntsager (undtagen kartofler), frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

10.39.2

Tilberedte og konserverede frugter og nødder

10.39.21

Frugter og nødder, også kogte, frosne

10.39.22

Syltetøj, frugtgélé samt frugt- eller nøddemos

10.39.23

Nødder, jordnødder, ristede, saltede eller på anden måde tilberedte

10.39.24

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede, ikke til umiddelbar fortæring

10.39.25

Jordnødder og nødder, afskallede

10.39.29

Andre tilberedte, tørrede eller konserverede frugter og nødder

10.39.3

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald, vegetabilske rest- og biprodukter

10.39.30

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald, vegetabilske rest- og biprodukter

10.39.9

Kogning og anden tilberedning til konservering af frugt og grøntsager; dele af forarbejdningen og konserveringen af frugt og grøntsager udført i underentreprise

10.39.91

Kogning og anden tilberedning til konservering af frugt og grøntsager

10.39.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af frugt og grøntsager udført i underentreprise

10.4

Animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer

10.41

Olier og fedtstoffer

10.41.1

Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, rå

10.41.11

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

10.41.12

Fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, af fisk eller havpattedyr

10.41.19

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.2

Vegetabilske olier, rå

10.41.21

Jordnøddeolie, rå

10.41.22

Olivenolie, rå

10.41.23

Solsikkeolie, rå

10.41.24

Rapsolie, rybsolie og sennepsolie, rå

10.41.25

Palmeolie, rå

10.41.29

Andre vegetabilske olier, rå

10.41.3

Bomuldslinters

10.41.30

Bomuldslinters

10.41.4

Oliekager og andre faste restprodukter af vegetabilske fedtstoffer eller olier; mel af olieholdige frø og frugter

10.41.41

Oliekager og andre faste restprodukter af vegetabilske fedtstoffer og olier

10.41.42

Mel af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel

10.41.5

Raffinerede olier, undtagen restprodukter

10.41.51

Sojabønneolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.52

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.53

Olivenolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.54

Solsikkeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.55

Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.56

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.57

Palmeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.58

Kokosnøddeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.59

Andre olier og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede; faste vegetabilske fedtstoffer og andre vegetabilske olier (undtagen majsolie) og fraktioner deraf i.a.n., raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.6

Animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf, hydrerede, esterificerede, men ikke på anden måde bearbejdede

10.41.60

Animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf, hydrerede, esterificerede, men ikke på anden måde bearbejdede

10.41.7

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider); degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks

10.41.71

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider)

10.41.72

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks

10.41.9

Dele af fremstillingen af olier og fedtstoffer udført i underentreprise

10.41.99

Dele af fremstillingen af olier og fedtstoffer udført i underentreprise

10.42

Margarine og lignende spiselige fedtstoffer

10.42.1

Margarine og lignende spiselige fedtstoffer

10.42.10

Margarine og lignende spiselige fedtstoffer

10.42.9

Dele af fremstillingen af margarine og lignende spiselige fedtstoffer udført i underentreprise

10.42.99

Dele af fremstillingen af margarine og lignende spiselige fedtstoffer udført i underentreprise

10.5

Mejeriprodukter

10.51

Mælke- og osteprodukter

10.51.1

Behandlet mælk og fløde, flydende

10.51.11

Behandlet mælk, flydende

10.51.12

Mælk og fløde med fedtindhold på over 6 vægtprocent, ikke koncentreret eller tilsat sukker

10.51.2

Mælk og fløde i faste former

10.51.21

Skummetmælks- og flødepulver

10.51.22

Sødmælks- og flødepulver

10.51.3

Smør og smørbare mælkefedtprodukter

10.51.30

Smør og smørbare mælkefedtprodukter

10.51.4

Ost og ostemasse

10.51.40

Ost og ostemasse

10.51.5

Andre mejeriprodukter

10.51.51

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler, i andet end fast form

10.51.52

Yoghurt og anden fermenteret eller syrnet mælk eller fløde

10.51.53

Kasein

10.51.54

Lactose og lactosesirup

10.51.55

Valle

10.51.56

Mejeriprodukter i.a.n.

10.51.9

Dele af fremstillingen af mælke- og osteprodukter udført i underentreprise

10.51.99

Dele af fremstillingen af mælke- og osteprodukter udført i underentreprise

10.52

Konsumis

10.52.1

Konsumis og anden spiselig is

10.52.10

Konsumis og anden spiselig is

10.52.9

Dele af fremstillingen af konsumis udført i underentreprise

10.52.99

Dele af fremstillingen af konsumis udført i underentreprise

10.6

Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter

10.61

Mølleriprodukter

10.61.1

Ris, delvis sleben eller sleben eller afskallet eller i form af brudris

10.61.11

Afskallet ris (hinderis)

10.61.12

Ris, delvis sleben eller sleben eller i form af brudris

10.61.2

Mel af korn og andet vegetabilsk mel; blandinger deraf

10.61.21

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

10.61.22

Andet mel af korn

10.61.23

Andet vegetabilsk mel

10.61.24

Blandinger til fremstilling af bagværk

10.61.3

Gryn, groft mel samt pellets og andre kornprodukter

10.61.31

Gryn og groft mel af hvede

10.61.32

Gryn og groft mel samt pellets i.a.n.

10.61.33

Morgenmadsprodukter og andre kornprodukter

10.61.4

Klid og andre restprodukter fra bearbejdning af korn

10.61.40

Klid og andre restprodukter fra bearbejdning af korn

10.61.9

Dele af fremstillingen af mølleriprodukter udført i underentreprise

10.61.99

Dele af fremstillingen af mølleriprodukter udført i underentreprise

10.62

Stivelse og stivelsesprodukter

10.62.1

Stivelse og stivelsesprodukter; sirup og andre sukkeropløsninger, i.a.n.

10.62.11

Stivelse; inulin; hvedegluten; dextrin og anden modificeret stivelse

10.62.12

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse i form af flager, gryn o.l.

10.62.13

Glukose og glukosesirup; fructose og fructosesirup; invertsukker; sirup og andre sukkeropløsninger, i.a.n.

10.62.14

Majsolie

10.62.2

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter

10.62.20

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter

10.62.9

Dele af fremstillingen af stivelse- og stivelsesprodukter udført i underentreprise

10.62.99

Dele af fremstillingen af stivelse- og stivelsesprodukter udført i underentreprise

10.7

Bageriprodukter og dejvarer

10.71

Brød; friske kager, tærter mv.

10.71.1

Brød; friske kager, tærter mv.

10.71.11

Frisk brød

10.71.12

Friske kager, tærter mv.

10.71.9

Dele af fremstillingen af frisk eller frosset brød, kager, tærter mv. udført i underentreprise

10.71.99

Dele af fremstillingen af frisk eller frosset brød, kager, tærter mv. udført i underentreprise

10.72

Tvebakker, kryddere og kiks; konserverede kager, tærter mv.

10.72.1

Tvebakker, kryddere og kiks; konserverede kager, tærter mv.

10.72.11

Knækbrød, tvebakker, kryddere, ristet brød og lignende ristede varer

10.72.12

Honningkager o.l.; biskuitter og småkager; vafler

10.72.19

Andre tørre eller konserverede bagervarer

10.72.9

Dele af fremstillingen af tvebakker, kryddere og kiks; konserverede kager, tærter mv. udført i underentreprise

10.72.99

Dele af fremstillingen af tvebakker, kryddere og kiks, konserverede kager, tærter mv. udført i underentreprise

10.73

Makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

10.73.1

Makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

10.73.11

Makaroni, nudler og lignende dejvarer

10.73.12

Couscous

10.73.9

Dele af fremstillingen af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer udført i underentreprise

10.73.99

Dele af fremstillingen af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer udført i underentreprise

10.8

Andre fødevarer

10.81

Sukker

10.81.1

Råt eller raffineret rør- eller roesukker; melasse

10.81.11

Råt rør- eller roesukker, i fast form

10.81.12

Raffineret rør- eller roesukker og kemisk ren saccharose, i fast form, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

10.81.13

Raffineret rør- eller roesukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; ahornsukker eller ahornsirup

10.81.14

Melasse

10.81.2

Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

10.81.20

Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

10.81.9

Dele af fremstillingen af sukker udført i underentreprise

10.81.99

Dele af fremstillingen af sukker udført i underentreprise

10.82

Kakao, chokolade og sukkervarer

10.82.1

Kakaomasse, også affedtet, kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie, kakaopulver

10.82.11

Kakaomasse, også affedtet

10.82.12

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

10.82.13

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

10.82.14

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler

10.82.2

Chokolade og sukkervarer

10.82.21

Chokolade og andre tilberedninger indeholdende kakao (undtagen kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler), i løs vægt

10.82.22

Chokolade og andre tilberedninger indeholdende kakao (undtagen kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler), i anden form end løs vægt

10.82.23

Sukkervarer (også hvid chokolade), uden indhold af kakao

10.82.24

Frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker

10.82.3

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

10.82.30

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

10.82.9

Dele af fremstillingen af kakao, chokolade og sukkervarer udført i underentreprise

10.82.99

Dele af fremstillingen af kakao, chokolade og sukkervarer udført i underentreprise

10.83

Forarbejdet te og kaffe

10.83.1

Forarbejdet te og kaffe

10.83.11

Kaffe, brændt eller koffeinfri

10.83.12

Kaffeerstatning; ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe eller kaffeerstatning; skaller og hinder af kaffe

10.83.13

Grøn te (ikke fermenteret), sort te (fermenteret) og delvis fermenteret te, i pakninger af nettovægt 3 kg og derunder

10.83.14

Ekstrakter, essenser, koncentrater og tilberedninger af te eller maté

10.83.15

Urtete

10.83.9

Dele af fremstillingen af kaffe og te udført i underentreprise

10.83.99

Dele af fremstillingen af kaffe og te udført i underentreprise

10.84

Smagspræparater og krydderier

10.84.1

Eddike; saucer; sammensatte smagspræparater; sennepsmel; tilberedt sennep

10.84.11

Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre

10.84.12

Saucer; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

10.84.2

Krydderier, forarbejdede

10.84.21

Peber (Piper spp.), forarbejdet

10.84.22

Chili og peber, tørret (Capsicum spp.), forarbejdet

10.84.23

Kanel, forarbejdet; andre forarbejdede krydderier

10.84.3

Konsumsalt

10.84.30

Konsumsalt

10.84.9

Dele af fremstillingen af smagspræparater og krydderier udført i underentreprise

10.84.99

Dele af fremstillingen af smagspræparater og krydderier udført i underentreprise

10.85

Færdigretter

10.85.1

Færdigretter

10.85.11

Færdigretter baseret på kød, slagtebiprodukter eller blod

10.85.12

Færdigretter baseret på fisk, krebsdyr og bløddyr

10.85.13

Færdigretter baseret på grøntsager

10.85.14

Færdigretter baseret på pastaprodukter

10.85.19

Andre færdigretter

10.85.9

Dele af fremstillingen af færdigretter udført i underentreprise

10.85.99

Dele af fremstillingen af færdigretter udført i underentreprise

10.86

Homogeniserede produkter og diætmad

10.86.1

Homogeniserede produkter og diætmad

10.86.10

Homogeniserede produkter og diætmad

10.86.9

Dele af fremstillingen af homogeniserede produkter og diætmad udført i underentreprise

10.86.99

Dele af fremstillingen af homogeniserede produkter og diætmad udført i underentreprise

10.89

Andre fødevarer i.a.n.

10.89.1

Suppe, æg, gærprodukter og andre fødevarer; ekstrakter og saft af kød, fisk og hvirvelløse vanddyr

10.89.11

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

10.89.12

Æg uden skal samt æggeblommer, friske eller konserverede; æg med skal, konserverede eller kogte; ægalbumin

10.89.13

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer; tilberedte bagepulvere

10.89.14

Ekstrakter og saft af kød, fisk og hvirvelløse vanddyr

10.89.15

Plantestoffer og planteekstrakter; pectinstoffer; planteslimer og gelatineringsmidler

10.89.16

Tilberedte fordærvelige fødevarer som f.eks. sandwich og frisk pizza

10.89.17

Kosttilskud til menneskeføde

10.89.19

Diverse fødevarer i.a.n.

10.89.9

Dele af fremstillingen af andre fødevarer i.a.n. udført i underentreprise

10.89.99

Dele af fremstillingen af andre fødevarer i.a.n. udført i underentreprise

10.9

Færdige foderblandinger

10.91

Færdige foderblandinger til landbrugsdyr

10.91.1

Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)

10.91.10

Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)

10.91.2

Mel og pellets af lucerne

10.91.20

Mel og pellets af lucerne

10.91.9

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til landbrugsdyr udført i underentreprise

10.91.99

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til landbrugsdyr udført i underentreprise

10.92

Færdige foderblandinger til kæledyr

10.92.1

Færdige foderblandinger til kæledyr

10.92.10

Færdige foderblandinger til kæledyr

10.92.9

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til kæledyr udført i underentreprise

10.92.99

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til kæledyr udført i underentreprise

11

Drikkevarer

11.0

Drikkevarer

11.01

Destillerede alkoholiske drikkevarer

11.01.1

Destillerede alkoholiske drikkevarer

11.01.10

Destillerede alkoholiske drikkevarer

11.01.9

Dele af fremstillingen af destillerede alkoholiske drikkevarer udført i underentreprise

11.01.99

Dele af fremstillingen af destillerede alkoholiske drikkevarer udført i underentreprise

11.02

Vin af druer

11.02.1

Vin af friske druer, druemost

11.02.11

Mousserende vin af friske druer

11.02.12

Vin af friske druer, undtagen mousserende vin; druemost

11.02.2

Vinbærme; rå vinsten

11.02.20

Vinbærme; rå vinsten

11.02.9

Dele af fremstillingen af vin af druer udført i underentreprise

11.02.99

Dele af fremstillingen af vin af druer udført i underentreprise

11.03

Cider og anden frugtvin

11.03.1

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandede drikkevarer, som indeholder alkohol

11.03.10

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandede drikkevarer, som indeholder alkohol

11.03.9

Dele af fremstillingen af cider og anden frugtvin udført i underentreprise

11.03.99

Dele af fremstillingen af cider og anden frugtvin udført i underentreprise

11.04

Andre ikke-destillerede gærede drikkevarer

11.04.1

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromastoffer

11.04.10

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromastoffer

11.04.9

Dele af fremstillingen af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer udført i underentreprise

11.04.99

Dele af fremstillingen af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer udført i underentreprise

11.05

Øl

11.05.1

Øl (undtagen mask fra ølfremstilling)

11.05.10

Øl (undtagen mask fra ølfremstilling)

11.05.2

Mask og bærme fra øl- eller alkoholfremstilling

11.05.20

Mask og bærme fra øl- eller alkoholfremstilling

11.05.9

Dele af fremstillingen af øl udført i underentreprise

11.05.99

Dele af fremstillingen af øl udført i underentreprise

11.06

Malt

11.06.1

Malt

11.06.10

Malt

11.06.9

Dele af fremstillingen af malt udført i underentreprise

11.06.99

Dele af fremstillingen af malt udført i underentreprise

11.07

Læskedrikke; mineralvand og andet vand på flaske

11.07.1

Mineralvand og læskedrikke

11.07.11

Mineralvand og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret

11.07.19

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer

11.07.9

Dele af fremstillingen af mineralvand og læskedrikke udført i underentreprise

11.07.99

Dele af fremstillingen af mineralvand og læskedrikke udført i underentreprise

12

Tobaksprodukter

12.0

Tobaksprodukter

12.00

Tobaksprodukter

12.00.1

Tobaksprodukter (undtagen tobaksaffald)

12.00.11

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

12.00.12

Tørrede strippede tobaksblade

12.00.19

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak

12.00.2

Tobaksaffald

12.00.20

Tobaksaffald

12.00.9

Dele af fremstillingen af tobaksprodukter udført i underentreprise

12.00.99

Dele af fremstillingen af tobaksprodukter udført i underentreprise

13

Tekstilvarer

13.1

Tekstilgarn og –tråd

13.10

Tekstilgarn og –tråd

13.10.1

Uldfedt (herunder lanolin)

13.10.10

Uldfedt (herunder lanolin)

13.10.2

Naturlige tekstilfibre, beredt til spinding

13.10.21

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

13.10.22

Uld, affedtet eller karboniseret, ikke kartet eller kæmmet

13.10.23

Kæmlinge (noils) af uld eller af fine dyrehår

13.10.24

Uld og fine eller grove dyrehår, kartet eller kæmmet

13.10.25

Bomuld, kartet eller kæmmet

13.10.26

Jute og andre tekstilfibre (undtagen hør, hamp og ramie), beredt, men ikke spundet

13.10.29

Andre vegetabilske tekstilfibre, beredt men ikke spundet

13.10.3

Korte kemofibre beredt til spinding

13.10.31

Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

13.10.32

Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

13.10.4

Garn af natursilke eller affald af natursilke

13.10.40

Garn af natursilke eller affald af natursilke

13.10.5

Garn af uld, også i detailsalgsoplægninger; vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

13.10.50

Garn af uld, også i detailsalgsoplægninger; vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

13.10.6

Garn af bomuld; sytråd af bomuld

13.10.61

Garn af bomuld (undtagen sytråd)

13.10.62

Sytråd af bomuld

13.10.7

Garn af vegetabilske tekstilfibre undtagen bomuld (herunder hør, jute, kokos og hamp); papirgarn

13.10.71

Hørgarn

13.10.72

Garn af jute eller andre bastfibre; garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

13.10.8

Tekstilgarn og -tråd af endeløse kemofibre eller korte kemofibre

13.10.81

Garn af endeløse kemofibre, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn med høj styrke, af polyamider, polyestere eller viskose), ikke i detailsalgsoplægninger; garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger

13.10.82

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på ≥ 85 vægtprocent af disse fibre

13.10.83

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på < 85 vægtprocent af disse fibre

13.10.84

Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd)

13.10.85

Sytråd og -garn af endeløse og korte regenererede og syntetiske fibre

13.10.9

Opkradset tekstilmateriale; beredning af naturlige tekstilfibre; dele af fremstillingen af tekstilgarn og -tråd udført i underentreprise

13.10.91

Opkradset tekstilmateriale af uld eller af fine eller grove dyrehår

13.10.92

Opkradset tekstilmateriale og andet affald fra bomuld

13.10.93

Beredning af naturlige tekstilfibre

13.10.99

Dele af fremstillingen af tekstilgarn og -tråd udført i underentreprise

13.2

Vævede tekstiler

13.20

Vævede tekstiler

13.20.1

Vævet stof (undtagen specialstoffer) af naturfibre, undtagen bomuld

13.20.11

Vævet stof af silke eller silkeaffald

13.20.12

Vævet stof af kartet eller kæmmet uld eller kartede eller kæmmede fine dyrehår eller af grove dyrehår eller hestehår

13.20.13

Vævet stof af hør

13.20.14

Vævet stof af kartet eller kæmmet uld eller kartede eller kæmmede fine dyrehår eller af grove dyrehår eller hestehår

13.20.19

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn

13.20.2

Vævet stof af bomuld

13.20.20

Vævet stof af bomuld

13.20.3

Vævet stof (undtagen specialstoffer) af endeløse og korte kemofibre

13.20.31

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre og garn af endeløse regenererede fibre

13.20.32

Vævet stof af korte syntetiske fibre

13.20.33

Vævet stof af korte regenererede fibre

13.20.4

Fløjls- og håndklædefrottéstof og andre specialstoffer

13.20.41

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof og bånd)

13.20.42

Håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof, (undtagen bånd) af bomuld

13.20.43

Andet håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof (undtagen bånd)

13.20.44

Drejervævet stof, undtagen bånd

13.20.45

Tuftede tekstilstoffer, undtagen tæpper

13.20.46

Vævet stof (herunder bånd) af glasfiber

13.20.5

Pelsimitationer fremstillet ved vævning

13.20.50

Pelsimitationer fremstillet ved vævning

13.20.9

Dele af fremstillingen af tekstilstoffer udført i underentreprise

13.20.99

Dele af fremstillingen af tekstilstoffer udført i underentreprise

13.3

Færdigbehandling af tekstiler

13.30

Færdigbehandling af tekstiler

13.30.1

Færdigbehandling af tekstiler

13.30.11

Blegning og farvning af tekstilfibre og garner

13.30.12

Blegning af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.30.13

Farvning af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.30.19

Anden færdigbehandling af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.9

Andre tekstiler

13.91

Trikotagestof

13.91.1

Trikotagestof

13.91.11

Fløjls- og plysstof samt frottéstof, af trikotage

13.91.19

Andet trikotagestof, herunder imiteret pels af strikket stof

13.91.9

Dele af fremstillingen af trikotagestof udført i underentreprise

13.91.99

Dele af fremstillingen af trikotagestof udført i underentreprise

13.92

Færdige tekstilvarer undtagen beklædningsgenstande

13.92.1

Færdige tekstilvarer til husholdningsbrug

13.92.11

Plaider og lignende tæpper (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning)

13.92.12

Sengelinned

13.92.13

Dækketøj

13.92.14

Håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l.

13.92.15

Gardiner, rullegardiner; gardinkapper og sengekapper

13.92.16

Andre boligtekstiler i.a.n.; sæt bestående af vævet stof og garn til fremstilling af tæpper, tapisserier o.l.

13.92.2

Andre færdige tekstilvarer

13.92.21

Sække og poser til emballage

13.92.22

Presenninger og markiser; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; telte og campingudstyr (herunder luftmadrasser)

13.92.23

Faldskærme (herunder styrbare faldskærme) og rotochutes, samt dele dertil

13.92.24

Vattæpper, dyner, puder, soveposer o.l., forsynet med fjedre eller med stopning, fyld eller indlæg af ethvert materiale eller fremstillet af cellegummi (skumgummi o.l.) eller celleplast

13.92.29

Andre færdige tekstilvarer (herunder gulvklude, karklude, støveklude og lignende rengøringsklude, redningsveste og redningsbælter)

13.92.9

Dele af fremstillingen af færdige tekstilvarer udført i underentreprise, undtagen beklædningsgenstande

13.92.99

Dele af fremstillingen af færdige tekstilvarer udført i underentreprise, undtagen beklædningsgenstande

13.93

Gulvtæpper

13.93.1

Gulvtæpper

13.93.11

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, knyttede

13.93.12

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved »flocking«

13.93.13

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, tuftede

13.93.19

Andre gulvtæpper og gulvbelægning af tekstilmaterialer (også af filt)

13.93.9

Dele af fremstillingen af gulvtæpper udført i underentreprise

13.93.99

Dele af fremstillingen af gulvtæpper udført i underentreprise

13.94

Reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer

13.94.1

Reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer (undtagen affald)

13.94.11

Sejlgarn, reb og tovværk, af jute eller andre bastfibre

13.94.12

Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk, konfektionerede net, af tekstilmaterialer; varer fremstillet af garn, strimler i.a.n.

13.94.2

Klude, affald og opslidte varer, af sejlgarn, reb og tovværk af tekstilmaterialer

13.94.20

Klude, affald og opslidte varer, af sejlgarn, reb og tovværk af tekstilmaterialer

13.94.9

Dele af fremstillingen af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer udført i underentreprise

13.94.99

Dele af fremstillingen af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer udført i underentreprise

13.95

Fiberdug og varer af fiberdug, undtagen beklædningsgenstande

13.95.1

Fiberdug og varer af fiberdug, undtagen beklædningsgenstande

13.95.10

Fiberdug og varer af fiberdug, undtagen beklædningsgenstande

13.95.9

Dele af fremstillingen af fiberdug og varer af fiberdug udført i underentreprise, undtagen beklædningsgenstande

13.95.99

Dele af fremstillingen af fiberdug og varer af fiberdug udført i underentreprise, undtagen beklædningsgenstande

13.96

Andre tekniske og industrielle tekstiler

13.96.1

Metalliseret garn, også overspundet; vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret garn; tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil, og tekstilstof og varer deraf til teknisk brug

13.96.11

Metalliseret garn, også overspundet

13.96.12

Vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret garn i.a.n.

13.96.13

Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn og strimler, imprægneret eller belagt med gummi eller plast

13.96.14

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt, i.a.n.

13.96.15

Cordvæv fremstillet af garn med høj styrke af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose

13.96.16

Tekstilvarer til teknisk brug (herunder væger, glødenet og glødestrømper, brandslanger, driv- og transportremme, sigteflor og filterdug)

13.96.17

Vævede bånd; vævede bånd bestående af sammenlimede parallellagte garner eller fibre; possement o.l.

13.96.9

Dele af fremstillingen af tekstiler til teknisk og industriel brug udført i underentreprise

13.96.99

Dele af fremstillingen af tekstiler til teknisk og industriel brug udført i underentreprise

13.99

Andre tekstiler, i.a.n.

13.99.1

Tyl, blonder og kniplinger og broderi; overspundet garn samt overspundne strimler; chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

13.99.11

Tyl og andre netstoffer, undtagen vævede stoffer og trikotagevarer; blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller motiver

13.99.12

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

13.99.13

Filt, overtrukket, belagt eller lamineret

13.99.14

Vat af tekstilmaterialer ≤ 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer

13.99.15

Overspundet garn samt overspundne strimler; chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

13.99.16

Vatterede tekstilstoffer i løbende længder

13.99.19

Andre tekstilvarer i.a.n.

13.99.9

Dele af fremstillingen af andre tekstilvarer i.a.n. udført i underentreprise

13.99.99

Dele af fremstillingen af andre tekstilvarer i.a.n. udført i underentreprise

14

Beklædningsgenstande

14.1

Beklædningsgenstande undtagen beklædningsgenstande af pelsskind

14.11

Beklædningsgenstande af læder

14.11.1

Beklædningsgenstande af læder eller kunstlæder

14.11.10

Beklædningsgenstande af læder eller kunstlæder

14.11.9

Dele af fremstillingen af beklædningsgenstande af læder udført i underentreprise

14.11.99

Dele af fremstillingen af beklædningsgenstande af læder udført i underentreprise

14.12

Arbejdsbeklædning

14.12.1

Arbejdsbeklædning til mænd

14.12.11

Arbejds- og erhvervsbeklædning til mænd i form af kombinerede sæt, jakker og blazere

14.12.12

Arbejds- og erhvervsbeklædning til mænd i form af benklæder, overalls, knickers og shorts

14.12.2

Arbejdsbeklædning til kvinder

14.12.21

Arbejds- og erhvervsbeklædning til kvinder i form af kombinerede sæt, jakker og blazere

14.12.22

Arbejds- og erhvervsbeklædning til kvinder i form af benklæder, overalls, knickers og shorts

14.12.3

Anden arbejdsbeklædning

14.12.30

Anden arbejdsbeklædning

14.12.9

Dele af fremstillingen af arbejdsbeklædning udført i underentreprise

14.12.99

Dele af fremstillingen af arbejdsbeklædning udført i underentreprise

14.13

Anden yderbeklædning

14.13.1

Yderbeklædning af trikotage

14.13.11

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.12

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og shorts, af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.13

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.14

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts, af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.2

Anden yderbeklædning, til mænd eller drenge

14.13.21

Frakker, regnfrakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.22

Jakkesæt og habitter samt kombinerede sæt, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.23

Jakker og blazere, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.24

Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.3

Anden yderbeklædning til kvinder eller piger

14.13.31

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.32

Dragter og kombinerede sæt, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.33

Jakker og blazere, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.34

Kjoler, nederdele, buksenederdele, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.35

Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.4

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

14.13.40

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

14.13.9

Dele af fremstillingen af yderbeklædning udført i underentreprise

14.13.99

Dele af fremstillingen af yderbeklædning udført i underentreprise

14.14

Underbeklædning

14.14.1

Underbeklædning af trikotage

14.14.11

Skjorter af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.12

Trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.13

Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.14

Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.2

Underbeklædning, ikke af trikotage

14.14.21

Skjorter, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.22

Undertrøjer, trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.23

Bluser, skjorter og skjortebluser, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.24

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.25

Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer og dele dertil, også af trikotage

14.14.3

T-shirts og undertrøjer af trikotage

14.14.30

T-shirts og undertrøjer af trikotage

14.14.9

Dele af fremstillingen af underbeklædning udført i underentreprise

14.14.99

Dele af fremstillingen af underbeklædning udført i underentreprise

14.19

Andre beklædningsgenstande samt tilbehør

14.19.1

Beklædningsgenstande til spædbørn, træningsdragter og andre beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

14.19.11

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, til spædbørn

14.19.12

Træningsdragter, skidragter, badebeklædning og andre beklædningsgenstande, af trikotage

14.19.13

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

14.19.19

Andet konfektioneret tilbehør eller dele til beklædningsgenstande eller til tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

14.19.2

Beklædningsgenstande til spædbørn, andre beklædningsgenstande og andet tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage

14.19.21

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, af tekstilstof, ikke af trikotage

14.19.22

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning; andre beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage

14.19.23

Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, slør, slips, halsbind, handsker og andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage, i.a.n.

14.19.3

Tilbehør til beklædningsgenstande af læder; beklædningsgenstande af filt eller ikke-vævet stof; beklædningsgenstande fremstillet af overtrukket tekstilstof

14.19.31

Tilbehør til beklædningsgenstande af læder eller af kunstlæder, undtagen sportshandsker

14.19.32

Beklædningsgenstande fremstillet af filt eller ikke-vævet stof, imprægnerede eller overtrukne tekstilstoffer

14.19.4

Hatte og hovedbeklædning

14.19.41

Hattestumper af filt; plane og cylindriske hatteemner, af filt; hattestumper, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art

14.19.42

Hatte og anden hovedbeklædning, af filt, eller flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger eller andet tekstilstof i løbende længder; hårnet

14.19.43

Anden hovedbeklædning, undtagen hovedbeklædning af gummi eller plast, sikkerhedshovedbeklædning og hovedbeklædning af asbest; svederemme, for, overtræk, forme, stel, skygger og hageremme, til hovedbeklædning

14.19.9

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande samt tilbehør udført i underentreprise

14.19.99

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande samt tilbehør udført i underentreprise

14.2

Varer af pelsskind

14.20

Varer af pelsskind

14.20.1

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande samt andre varer, af pelsskind, undtagen hovedbeklædning

14.20.10

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande samt andre varer, af pelsskind, undtagen hovedbeklædning

14.20.9

Dele af fremstillingen af varer af pelsskind udført i underentreprise

14.20.99

Dele af fremstillingen af varer af pelsskind udført i underentreprise

14.3

Beklædningsgenstande af trikotage

14.31

Strømpevarer af trikotage

14.31.1

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, af trikotage

14.31.10

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, af trikotage

14.31.9

Dele af fremstillingen af strømpevarer af trikotage udført i underentreprise

14.31.99

Dele af fremstillingen af strømpevarer af trikotage udført i underentreprise

14.39

Andre beklædningsgenstande af trikotage

14.39.1

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage

14.39.10

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage

14.39.9

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande af trikotage udført i underentreprise

14.39.99

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande af trikotage udført i underentreprise

15

Læder og lædervarer

15.1

Garvet og beredt læder; tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.; beredt og farvet pelsskind

15.11

Garvet og beredt læder; beredt og farvet pelsskind

15.11.1

Garvede eller beredte pelsskind

15.11.10

Garvede eller beredte pelsskind

15.11.2

Semsgarvet læder (vaskeskind); laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

15.11.21

Semsgarvet læder (vaskeskind)

15.11.22

Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

15.11.3

Læder af hornkvæg eller af dyr af hestefamilien, uden hår

15.11.31

Læder af hornkvæg, uden hår, af hele huder

15.11.32

Læder af hornkvæg, uden hår, ikke af hele huder

15.11.33

Læder af dyr af hestefamilien, uden hår

15.11.4

Læder af får, geder eller svin, uden hår

15.11.41

Læder af fåre- eller lammeskind, uden uld

15.11.42

Læder af gede- eller gedekidskind, uden hår

15.11.43

Læder af svin

15.11.5

Læder, af andre dyr; kunstlæder på basis af læder

15.11.51

Læder af andre dyr, uden hår

15.11.52

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre

15.11.9

Dele af fremstillingen af garvet og beredt læder udført i underentreprise; beredt og farvet pelsskind

15.11.99

Dele af fremstillingen af garvet og beredt læder udført i underentreprise; beredt og farvet pelsskind

15.12

Tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.

15.12.1

Sadelmagervarer; tasker, kufferter o.l.; andre lædervarer

15.12.11

Sadelmagerarbejder til dyr, af ethvert materiale

15.12.12

Tasker, kufferter o.l., af læder, kunstlæder, af plader af plast, af tekstilmaterialer, af vulcanfiber eller af pap; rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande

15.12.13

Urremme (ikke af metal) og dele deraf

15.12.19

Andre varer af læder eller kunstlæder (også varer til teknisk brug) i.a.n.

15.12.9

Dele af fremstillingen af sadelmagervarer, tasker, kufferter o.l. udført i underentreprise

15.12.99

Dele af fremstillingen af sadelmagervarer, tasker, kufferter o.l. udført i underentreprise

15.2

Fodtøj

15.20

Fodtøj

15.20.1

Fodtøj, undtagen sports- og beskyttelsesfodtøj og ortopædiske sko

15.20.11

Vandtæt fodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast, undtagen fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal

15.20.12

Fodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast, undtagen vandtæt fodtøj eller sportsfodtøj

15.20.13

Fodtøj med overdel af læder, undtagen sportsfodtøj, fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal og forskelligt specialfodtøj

15.20.14

Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer, undtagen sportsfodtøj

15.20.2

Sportsfodtøj

15.20.21

Tennissko, basketballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

15.20.29

Andet sportsfodtøj (undtagen skistøvler og skøjtestøvler)

15.20.3

Beskyttelsesfodtøj og andet fodtøj i.a.n.

15.20.31

Fodtøj med indbygget beskyttelsesstålkappe af metal

15.20.32

Fodtøj fremstillet af træ, forskelligt specialfodtøj og andet fodtøj i.a.n.

15.20.4

Dele til fodtøj af læder; indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher; skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

15.20.40

Dele til fodtøj af læder; indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher; skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

15.20.9

Dele af fremstillingen af fodtøj udført i underentreprise

15.20.99

Dele af fremstillingen af fodtøj udført i underentreprise

16

Træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; varer af strå og flettematerialer

16.1

Træ, savet og høvlet

16.10

Træ, savet og høvlet

16.10.1

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm; jernbane- og sporvejssveller, af træ, ikke imprægnerede

16.10.11

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, af nåletræ

16.10.12

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, af løvtræ

16.10.13

Jernbane- og sporvejssveller, af træ, ikke imprægnerede

16.10.2

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader; træuld; træmel; træ i form af flis eller spåner

16.10.21

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader (herunder ikke-sammensatte parketstaver og ramme- og møbellister), af nåletræ

16.10.22

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader (herunder ikke-sammensatte parketstaver og ramme- og møbellister), af bambus

16.10.23

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader (herunder ikke-sammensatte parketstaver og ramme- og møbellister), af andet træ

16.10.24

Træuld; træmel

16.10.25

Træ i form af flis eller spåner

16.10.3

Ubearbejdet træ; jernbane- og sporvejssveller, af træ, imprægnerede eller behandlet på anden måde

16.10.31

Ubearbejdet træ, malet, bejdset, behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

16.10.32

Jernbane- og sporvejssveller af træ, imprægnerede

16.10.39

Andre former for træ, afgrenet eller groft tildannet, herunder også kløvede pæle eller hegnspæle

16.10.9

Tørring, imprægnering eller kemisk behandling af tømmer; dele af forarbejdningen af træ, savet og høvlet, udført i underentreprise

16.10.91

Tørring, imprægnering eller kemisk behandling af tømmer

16.10.99

Dele af forarbejdningen af træ, savet og høvlet, udført i underentreprise

16.2

Varer af kork, strå og flettematerialer

16.21

Finerplader og træbaserede plader

16.21.1

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter; spånplader og lignende plader af træ eller andre træagtige materialer

16.21.11

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, af bambus

16.21.12

Spånplader

16.21.13

OSB-plader

16.21.14

Andre plader af træ eller andre træagtige materialer

16.21.15

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer

16.21.16

Anden krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, af nåletræ

16.21.17

Anden krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, hvor mindst det udvendige lag er af tropisk træ

16.21.18

Anden krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, af andet træ

16.21.2

Finerplader; plader til krydsfiner; træ med forøget densitet

16.21.21

Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler

16.21.22

Finerplader og plader til krydsfiner samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse 6 mm eller derunder, af nåletræ

16.21.23

Finerplader og plader til krydsfiner samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse 6 mm eller derunder, af tropisk træ

16.21.24

Finerplader og plader til krydsfiner samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse 6 mm eller derunder, af andet træ

16.21.9

Færdigbearbejdning af plader; dele af fremstillingen af finerplader og træbaserede plader udført i underentreprise

16.21.91

Færdigbearbejdning af plader

16.21.99

Dele af fremstillingen af finerplader og træbaserede plader udført i underentreprise

16.22

Sammensatte parketstaver

16.22.1

Sammensatte parketstaver

16.22.10

Sammensatte parketstaver

16.22.9

Dele af fremstillingen af sammensatte parketstaver udført i underentreprise

16.22.99

Dele af fremstillingen af sammensatte parketstaver udført i underentreprise

16.23

Andre snedker- og tømrerarbejder

16.23.1

Snedker- og tømrerarbejder (undtagen præfabrikerede træbygninger), af træ

16.23.11

Vinduer, glasdøre og rammer dertil, døre og rammer dertil samt dørtærskler, af træ

16.23.12

Forskallinger til betonstøbning, tagspån (shingles og shakes), af træ

16.23.19

Snedker- og tømrerarbejder af træ i.a.n.

16.23.2

Præfabrikerede træbygninger

16.23.20

Præfabrikerede træbygninger

16.23.9

Dele af fremstillingen af snedker- og tømrerarbejder udført i underentreprise

16.23.99

Dele af fremstillingen af snedker- og tømrerarbejder udført i underentreprise

16.24

Træemballage

16.24.1

Træemballage

16.24.11

Lastpaller o.l. af træ

16.24.12

Tønder og andre bødkerarbejder, af træ

16.24.13

Anden træemballage og dele dertil

16.24.9

Dele af fremstillingen af træemballage udført i underentreprise

16.24.99

Dele af fremstillingen af træemballage udført i underentreprise

16.29

Andre træprodukter; varer af kork, strå og flettematerialer

16.29.1

Andre træprodukter

16.29.11

Værktøj og redskaber af træ; skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber; børstetræ, skafter og håndtag af træ til koste og børster, emner til pibehoveder, blokke og læster til fodtøj, af træ

16.29.12

Bordservice og køkkenudstyr af træ

16.29.13

Indlagt træ og træmosaik, æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik og lignende varer af træ, statuetter og andre dekorationsgenstande, af træ

16.29.14

Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande, samt andre varer, af træ

16.29.15

Piller og briketter, af presset og agglomereret træ og af vegetabilsk affald

16.29.2

Varer af kork og strå eller andre flettematerialer; kurvemagerarbejder

16.29.21

Naturkork, hvis yderste barklag er fjernet, eller som er groft tilskåret i firkantede stykker eller i blokke, tavler, plader, folier eller bånd; knust, granuleret eller pulveriseret kork; korkaffald

16.29.22

Varer af naturkork

16.29.23

Blokke, tavler, plader, folier og bånd, fliser af enhver form, massive cylindre, af preskork

16.29.24

Preskork; varer af preskork i.a.n.

16.29.25

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

16.29.9

Forarbejdning og behandling af træ og kork, undtagen møbler, og strå og andre flettematerialer; dele af fremstillingen af andre varer af træ, kork og varer af strå og andre flettematerialer udført i underentreprise

16.29.91

Forarbejdning og behandling af træ og kork, undtagen møbler, og strå og andre flettematerialer

16.29.99

Dele af fremstillingen af andre varer af træ, kork og varer af strå og andre flettematerialer udført i underentreprise

17

Papir og papirvarer

17.1

Papirmasse, papir og pap

17.11

Papirmasse

17.11.1

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer

17.11.11

Kemisk træmasse, dissolvingmasse

17.11.12

Kemisk træmasse (natroncellulose eller sulfatcellulose), undtagen dissolvingmasse

17.11.13

Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undtagen dissolvingmasse

17.11.14

Mekanisk træmasse; halvkemisk træmasse; papirmasse af andre celluloseholdige materialer end træ

17.11.9

Dele af fremstillingen af papirmasse udført i underentreprise

17.11.99

Dele af fremstillingen af papirmasse udført i underentreprise

17.12

Papir og pap

17.12.1

Avispapir, håndgjort papir og pap, ikke belagt, til grafisk brug

17.12.11

Avispapir, i ruller og ark

17.12.12

Håndgjort papir og pap

17.12.13

Råpapir og -pap af den art, der anvendes til lysfølsomt, varmefølsomt eller elektrofølsomt papir og pap; karbonråpapir; tapetråpapir

17.12.14

Andet papir og pap til grafisk brug

17.12.2

Papir af den art, der anvendes til toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter, cellulosevat og cellulosefiberdug

17.12.20

Papir af den art, der anvendes til toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter, cellulosevat og cellulosefiberdug

17.12.3

Containerboard

17.12.31

Kraftliner, ubleget, ikke belagt

17.12.32

White top kraftliner; kraftliner, belagt

17.12.33

Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting)

17.12.34

Genbrugsfluting og anden fluting

17.12.35

Testliner (af genbrugsmasse)

17.12.4

Papir, ikke belagt

17.12.41

Kraftpapir, ikke belagt; sækkepapir, kreppet eller plisseret

17.12.42

Sulfitpapir til indpakning og andet papir, ikke belagt, undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug

17.12.43

Filtrerpapir og filtrerpap; kludepapir

17.12.44

Cigaretpapir, ikke tilskåret, i hæfter eller i form af hylstre

17.12.5

Pap, ikke belagt, undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug

17.12.51

Pap, ikke belagt, med grå bagside

17.12.59

Andet pap, ikke belagt

17.12.6

Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir

17.12.60

Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir

17.12.7

Forarbejdet papir og pap

17.12.71

Papir og pap bestående af flere lag, uden imprægnering eller belægning på overfladen

17.12.72

Papir og pap, kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

17.12.73

Papir og pap af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.74

Kraftpapir (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.75

Kraftpap (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.76

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir, i ruller eller ark

17.12.77

Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret, belagt, farvet eller trykt, i ruller eller ark

17.12.78

Pap med grå bagside (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.79

Andet pap (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.9

Dele af fremstillingen af papir og pap udført i underentreprise

17.12.99

Dele af fremstillingen af papir og pap udført i underentreprise

17.2

Papir- og papvarer

17.21

Bølgepapir og bølgepap samt emballage- og opbevaringsgenstande af papir og pap

17.21.1

Bølgepapir og bølgepap samt emballage- og opbevaringsgenstande af papir og pap

17.21.11

Bølgepap, i ruller eller ark

17.21.12

Sække og poser af papir

17.21.13

Æsker og kartoner af bølgepap

17.21.14

Sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af bølgepapir eller bølgepap

17.21.15

Kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer, der anvendes i kontorer, butikker o.l., af papir

17.21.9

Dele af fremstillingen af bølgepapir og bølgepap samt emballage- og opbevaringsgenstande af papir og pap udført i underentreprise

17.21.99

Dele af fremstillingen af bølgepapir og bølgepap samt emballage- og opbevaringsgenstande af papir og pap udført i underentreprise

17.22

Husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap

17.22.1

Husholdnings- og toiletpapir og papirartikler

17.22.11

Toiletpapir, lommetørklæder, renseservietter og håndklæder, duge og servietter, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug

17.22.12

Hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende varer, beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug

17.22.13

Bakker, fade, tallerkener, bægre og lignende varer, af papir eller pap

17.22.9

Dele af fremstillingen af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap udført i underentreprise

17.22.99

Dele af fremstillingen af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap udført i underentreprise

17.23

Brevpapir, konvolutter mv.

17.23.1

Brevpapir, konvolutter mv.

17.23.11

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir; stencils og offsetplader af papir

17.23.12

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper o.l. af papir og pap, indeholdende brevpapir, konvolutter mv.

17.23.13

Protokoller, regnskabsbøger, samlebind, dokumentomslag, blanketter og lignende varer af papir eller pap

17.23.14

Andet papir og pap af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, med påtryk, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

17.23.9

Dele af fremstillingen af brevpapir, konvolutter mv. udført i underentreprise

17.23.99

Dele af fremstillingen af brevpapir, konvolutter mv. udført i underentreprise

17.24

Tapet

17.24.1

Tapet

17.24.11

Tapet og lignende vægbeklædning; gennemskinneligt vinduespapir

17.24.12

Vægbeklædning af tekstilmaterialer

17.24.9

Dele af fremstillingen af tapet udført i underentreprise

17.24.99

Dele af fremstillingen af tapet udført i underentreprise

17.29

Andre papir- og papvarer

17.29.1

Andre papir- og papvarer

17.29.11

Etiketter og mærkesedler af papir eller pap

17.29.12

Filtrerblokke og filtrerplader af papirmasse

17.29.19

Cigaretpapir; bobiner, spoler og lignende varer af papirmasse; filtrerpapir og filtrerpap; andre varer af papir og pap i.a.n.

17.29.9

Dele af fremstillingen af andre papir- og papvarer udført i underentreprise

17.29.99

Dele af fremstillingen af andre papir- og papvarer udført i underentreprise

18

Trykning og reproduktion

18.1

Trykning og tjenester i forbindelse hermed

18.11

Trykning af dagblade

18.11.1

Trykning af dagblade

18.11.10

Trykning af dagblade

18.12

Trykning undtagen af dagblade

18.12.1

Trykning undtagen af dagblade

18.12.11

Trykning af frimærker, stempelmærker, adkomstbeviser, chipkort, checks og andre værdipapirer o.l.

18.12.12

Trykning af reklamekataloger, prospekter, plakater og andet trykt reklamemateriale

18.12.13

Trykning af aviser, ugeblade og magasiner, som udkommer mindre end fire gange ugentligt

18.12.14

Trykning af bøger, landkort, søkort og lignende kort af enhver art, billeder, tegninger og fotografier, postkort

18.12.15

Trykning af etiketter og mærkesedler

18.12.16

Trykning direkte på materialer, bortset fra papir

18.12.19

Trykning i.a.n.

18.13

Prepress- og premedia-arbejde

18.13.1

Prepress-arbejde

18.13.10

Prepress-arbejde

18.13.2

Trykplader og cylindre og andre prægede medier til brug ved trykning

18.13.20

Trykplader og cylindre og andre prægede medier til brug ved trykning

18.13.3

Hjælpetjenester i forbindelse med trykning

18.13.30

Hjælpetjenester i forbindelse med trykning

18.14

Bogbinding og lignende tjenester

18.14.1

Bogbinding og lignende tjenester

18.14.10

Bogbinding og lignende tjenester

18.2

Reproduktion af indspillede medier

18.20

Reproduktion af indspillede medier

18.20.1

Reproduktion af lydoptagelser

18.20.10

Reproduktion af lydoptagelser

18.20.2

Reproduktion af videooptagelser

18.20.20

Reproduktion af videooptagelser

18.20.3

Reproduktion af software

18.20.30

Reproduktion af software

19

Koks og raffinerede jordolieprodukter

19.1

Koksovnsprodukter

19.10

Koksovnsprodukter

19.10.1

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv; retortkul

19.10.10

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv; retortkul

19.10.2

Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære; andre former for mineraltjære

19.10.20

Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære; andre former for mineraltjære

19.10.3

Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt begkoks

19.10.30

Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt begkoks

19.10.9

Dele af fremstillingen af koksovnsprodukter udført i underentreprise

19.10.99

Dele af fremstillingen af koksovnsprodukter udført i underentreprise

19.2

Raffinerede jordolieprodukter

19.20

Raffinerede jordolieprodukter

19.20.1

Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel

19.20.11

Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul

19.20.12

Briketter og lignende fast brændsel fremstillet af brunkul

19.20.13

Briketter og lignende fast brændsel fremstillet af tørv

19.20.2

Brændselsolie og benzin; smøreolier

19.20.21

Motorbenzin

19.20.22

Flybenzin

19.20.23

Mineralsk terpentin

19.20.24

Jetbrændstof af benzintypen og af petroleumstypen

19.20.25

Naphtha

19.20.26

Gasolier

19.20.27

Middelsvære olier udvundet af jordolie; middelsvære præparater i.a.n.

19.20.28

Brændselsolier i.a.n.

19.20.29

Smøreolier udvundet af jordolie; svære præparater i.a.n.

19.20.3

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider, undtagen naturgas

19.20.31

Propan og butan, i flydende tilstand

19.20.32

Ethylen, propylen, butylen, butadien

19.20.39

Andre jordoliegasser eller gasformige carbonhydrider, undtagen naturgas

19.20.4

Andre jordolieprodukter

19.20.41

Vaselin; paraffin; jordolievoks og anden voks

19.20.42

Jordoliekoks; kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie

19.20.9

Dele af fremstillingen af raffinerede mineralolieprodukter udført i underentreprise

19.20.99

Dele af fremstillingen af raffinerede mineralolieprodukter udført i underentreprise

20

Kemiske produkter

20.1

Basiskemikalier, gødningsstoffer og nitrogenprodukter, plast og syntetisk gummi i ubearbejdet form

20.11

Industrigasser

20.11.1

Industrigasser

20.11.11

Hydrogen, argon, inaktive gasser, nitrogen og oxygen

20.11.12

Carbondioxid og andre uorganiske oxider af ikke-metaller

20.11.13

Flydende atmosfærisk luft og komprimeret atmosfærisk luft

20.11.9

Dele af fremstillingen af industrigasser udført i underentreprise

20.11.99

Dele af fremstillingen af industrigasser udført i underentreprise

20.12

Farvestoffer og pigmenter

20.12.1

Oxider, peroxider og hydroxider

20.12.11

Zinkoxid og zinkperoxid; titanoxider

20.12.12

Oxider og hydroxider af krom, mangan, bly og kobber

20.12.19

Andre oxider, peroxider og hydroxider af metal

20.12.2

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyre (tanniner) samt præparater på basis deraf; farvestoffer i.a.n.

20.12.21

Syntetiske organiske farvestoffer og præparater på basis deraf; syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som luminophorer; substratpigmenter og præparater på basis deraf

20.12.22

Vegetabilske garvestofekstrakter; garvesyre samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf; vegetabilske eller animalske farvestoffer

20.12.23

Syntetiske organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; præparater til garvning; enzymholdige præparater til garveribrug

20.12.24

Farvestoffer i.a.n.; uorganiske produkter af den art, der anvendes som luminophorer

20.12.9

Dele af fremstillingen af farvestoffer og pigmenter udført i underentreprise

20.12.99

Dele af fremstillingen af farvestoffer og pigmenter udført i underentreprise

20.13

Andre uorganiske basiskemikalier

20.13.1

Beriget uran og plutonium; depleteret uran og thorium; andre radioaktive grundstoffer

20.13.11

Beriget uran og plutonium samt forbindelser deraf

20.13.12

Depleteret uran og thorium samt forbindelser deraf

20.13.13

Andre radioaktive grundstoffer og isotoper samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner, keramiske stoffer og blandinger med indhold af sådanne grundstoffer, isotoper eller forbindelser

20.13.14

Ikke-bestrålede brændselselementer til atomreaktorer

20.13.2

Uorganiske kemiske grundstoffer i.a.n.; uorganiske syrer og forbindelser

20.13.21

Metalloider

20.13.22

Halogen- og svovlforbindelser af ikke-metaller

20.13.23

Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium; kviksølv

20.13.24

Hydrogenchlorid; rygende svovlsyre; diphosphorpentaoxid; andre uorganiske syrer; siliciumdioxid og svovldioxid

20.13.25

Oxider, hydroxider og peroxider; hydrazin og hydroxylamin samt uorganiske salte deraf

20.13.3

Metalhalogenater; hypochloriter, chlorater og perchlorater

20.13.31

Metalhalogenater

20.13.32

Hypochloriter, chlorater og perchlorater

20.13.4

Sulfider, sulfater; nitrater, phosphater og karbonater

20.13.41

Sulfider, sulfitter og sulfater

20.13.42

Phosphinater, phosphonater, phosfater, polyphosfater og nitrater (undtagen af kalium)

20.13.43

Carbonater

20.13.5

Salte af andre metaller

20.13.51

Salte af oxometalsyre eller peroxometalsyre; kolloide ædle metaller

20.13.52

Uorganiske forbindelser i.a.n., herunder destilleret vand; amalgamer, undtagen af ædle metaller

20.13.6

Andre uorganiske basiskemikalier i.a.n.

20.13.61

Isotoper i.a.n. og forbindelser deraf (herunder tungt vand)

20.13.62

Cyanider, oxydcyanider og cyanosalte; fulminater, cyanater og thiocyanater; silicater; borater; perborater; andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyre

20.13.63

Hydrogenperoxid

20.13.64

Phosphider, carbider, hydrider, nitrider, azider, silicider og borider

20.13.65

Forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium

20.13.66

Svovl, undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl

20.13.67

Brændte jernsylfider

20.13.68

Piezoelektrisk kvarts; andre syntetiske eller rekonstruerede ædel- eller halvædelstene, ubearbejdet

20.13.9

Dele af fremstillingen af andre uorganiske basiskemikalier udført i underentreprise

20.13.99

Dele af fremstillingen af andre uorganiske basiskemikalier udført i underentreprise

20.14

Andre organiske basiskemikalier

20.14.1

Carbonhydrider og derivater deraf

20.14.11

Acycliske carbonhydrider

20.14.12

Cycliske carbonhydrider

20.14.13

Chlorderivater af acycliske carbonhydrider

20.14.14

Sulpho-, nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider, også halogenerede

20.14.19

Andre derivater af carbonhydrider

20.14.2

Alkoholer, phenoler, phenolalkoholer samt halogen-, sulpho-, nitro- og nitrosoderivater deraf; industrielle fedtalkoholer

20.14.21

Industrielle fedtalkoholer

20.14.22

Monovalente alkoholer

20.14.23

Divalente alkoholer, polyvalente alkoholer, cycliske alkoholer og derivater deraf

20.14.24

Phenoler; phenolalkoholer og phenolderivater

20.14.3

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; carboxylsyrer og derivater deraf

20.14.31

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering

20.14.32

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og derivater deraf

20.14.33

Umættede monocarboxylsyrer, cycloalkansyrer, cycloalkensyrer eller cycloterpenacycliske polycarboxylsyrer og derivater deraf

20.14.34

Aromatiske polycarboxylsyrer og carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper; og derivater deraf, undtagen salicylsyre og salte deraf

20.14.4

Organiske forbindelser med nitrogenholdige grupper

20.14.41

Aminer

20.14.42

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper, undtagen lysin og glutaminsyre

20.14.43

Ureiner; imider af carboxylsyrer, nitriler, derivater deraf

20.14.44

Forbindelser med andre nitrogenholdige grupper

20.14.5

Organiske svovlforbindelser og andre organiske-uorganiske forbindelser; heterocycliske forbindelser i.a.n.

20.14.51

Organiske svovlforbindelser og andre organiske-uorganiske forbindelser

20.14.52

Heterocycliske forbindelser i.a.n.; nukleinsyrer og salte deraf

20.14.53

Estere af phosphorsyrer og deres salte og estere af andre uorganiske syrer (undtagen estere af hydrogenhalogenider) og deres salte; og halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

20.14.6

Ethere, organiske peroxider, epoxider, acetaler og hemiacetaler; andre organiske forbindelser

20.14.61

Aldehyder

20.14.62

Ketoner og quinoner

20.14.63

Ethere, organiske peroxider, epoxider, acetaler og hemiacetaler og derivater deraf

20.14.64

Enzymer og andre organiske forbindelser i.a.n.

20.14.7

Diverse organiske basiskemikalier

20.14.71

Derivater af vegetabilske produkter eller harpiksprodukter

20.14.72

Trækul

20.14.73

Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære og lignende produkter

20.14.74

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. og derover

20.14.75

Ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

20.14.8

Affaldslud fra fremstillingen af træmasse, undtagen tallolie

20.14.80

Affaldslud fra fremstillingen af træmasse, undtagen tallolie

20.14.9

Dele af fremstillingen af andre organiske basiskemikalier udført i underentreprise

20.14.99

Dele af fremstillingen af andre organiske basiskemikalier udført i underentreprise

20.15

Gødningsstoffer og nitrogenprodukter

20.15.1

Salpetersyre; nitrersyre; ammoniak

20.15.10

Salpetersyre; nitrersyre; ammoniak

20.15.2

Ammoniumchlorid

20.15.20

Ammoniumchlorid

20.15.3

Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

20.15.31

Urea (urinstof)

20.15.32

Ammoniumsulfat, nitriter

20.15.33

Ammoniumnitrat, nitriter

20.15.34

Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat

20.15.35

Blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi

20.15.36

Opløsninger af urea (urinstof) og ammoniumnitrat

20.15.39

Andre nitrogenholdige gødningsstoffer og blandinger i.a.n.

20.15.4

Phosphorholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

20.15.41

Superphosphater

20.15.49

Andre phosphorholdige gødningsstoffer

20.15.5

Kaliumholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

20.15.51

Kaliumchlorid

20.15.52

Kaliumsulfat

20.15.59

Andre kaliumholdige gødningsstoffer

20.15.6

Natriumnitrat

20.15.60

Natriumnitrat

20.15.7

Gødningsstoffer i.a.n.

20.15.71

Gødningsstoffer, som indeholder tre næringsstoffer: nitrogen, phosphor og kalium

20.15.72

Diammoniumhydrogenorthophosphat (diammoniumphosphat)

20.15.73

Monoammoniumphosphat

20.15.74

Gødningsstoffer, som indeholder to næringsstoffer: nitrogen og phosphor

20.15.75

Gødningsstoffer, som indeholder to næringsstoffer: phosphor og kalium

20.15.76

Kaliumnitrater

20.15.79

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer, der indeholder mindst to næringsstoffer (nitrogen, phosphat, kalium) i.a.n.

20.15.8

Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer i.a.n.

20.15.80

Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer i.a.n.

20.15.9

Dele af fremstillingen af gødningsstoffer og nitrogenprodukter udført i underentreprise

20.15.99

Dele af fremstillingen af gødningsstoffer og nitrogenprodukter udført i underentreprise

20.16

Basisplast

20.16.1

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form

20.16.10

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form

20.16.2

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

20.16.20

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

20.16.3

Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form

20.16.30

Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form

20.16.4

Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form; polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form

20.16.40

Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form; polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form

20.16.5

Anden basisplast; ionbyttere

20.16.51

Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form

20.16.52

Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere og andre vinylpolymerer, i ubearbejdet form

20.16.53

Polymerer af acryl, i ubearbejdet form

20.16.54

Polyamider, i ubearbejdet form

20.16.55

Carbamidplast, thiocarbamidplast og melaminplast, i ubearbejdet form

20.16.56

Anden aminoplast, phenolplast og polyurethaner, i ubearbejdet form

20.16.57

Siliconer, i ubearbejdet form

20.16.59

Anden plast, i ubearbejdet form i.a.n.

20.16.9

Dele af fremstillingen af basisplast udført i underentreprise

20.16.99

Dele af fremstillingen af basisplast udført i underentreprise

20.17

Syntetgummi i ubearbejdet form

20.17.1

Syntetgummi i ubearbejdet form

20.17.10

Syntetgummi i ubearbejdet form

20.17.9

Dele af fremstillingen af syntetgummi i ubearbejdet form udført i underentreprise

20.17.99

Dele af fremstillingen af syntetgummi i ubearbejdet form udført i underentreprise

20.2

Pesticider og andre agrokemiske produkter

20.20

Pesticider og andre agrokemiske produkter

20.20.1

Pesticider og andre agrokemiske produkter

20.20.11

Insektbekæmpelsesmidler

20.20.12

Ukrudtsbekæmpelsesmidler

20.20.13

Antispiringsmidler og plantevækstregulatorer

20.20.14

Desinfektionsmidler

20.20.15

Afsvampningsmidler

20.20.16

Farlige pesticider

20.20.19

Andre pesticider og andre agrokemiske produkter

20.20.9

Dele af fremstillingen af pesticider og andre agrokemiske produkter udført i underentreprise

20.20.99

Dele af fremstillingen af pesticider og andre agrokemiske produkter udført i underentreprise

20.3

Maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, tætningsmaterialer

20.30

Maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, tætningsmaterialer

20.30.1

Maling og lakker på basis af polymerer

20.30.11

Maling og lakker på basis af acryl- eller vinylpolymerer i et vandigt medium

20.30.12

Maling og lakker på basis af polyestere, acryl- eller vinylpolymerer, i et ikke-vandigt medium; opløsninger

20.30.2

Anden maling og andre lakker og lignende produkter; kunstnerfarver og trykfarver

20.30.21

Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcelæns-, glas- og emaljefarver, ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober, flydende glansmetalpræparater og lignende præparater; glasfritte

20.30.22

Anden maling og andre lakker; tilberedte siccativer

20.30.23

Kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver

20.30.24

Trykfarver

20.30.9

Dele af fremstillingen af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver og tætningsmaterialer udført i underentreprise

20.30.99

Dele af fremstillingen af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver og tætningsmaterialer udført i underentreprise

20.4

Sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler

20.41

Sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler

20.41.1

Glycerol

20.41.10

Glycerol

20.41.2

Organiske overfladeaktive stoffer, undtagen sæbe

20.41.20

Organiske overfladeaktive stoffer, undtagen sæbe

20.41.3

Sæbe og rengøringsmidler

20.41.31

Sæbe og organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler

20.41.32

Rengørings- og vaskemidler

20.41.4

Duftpræparater og voks

20.41.41

Præparater til parfumering eller desodorisering af rum

20.41.42

Syntetisk voks og tilberedt voks

20.41.43

Pudse- og poleremidler til fodtøj, møbler, gulve, automobiler, glasvarer eller metalvarer

20.41.44

Skurepasta og skurepulver samt andre skurepræparater

20.41.9

Dele af fremstillingen af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler udført i underentreprise

20.41.99

Dele af fremstillingen af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler udført i underentreprise

20.42

Parfume og toiletmidler

20.42.1

Parfume og toiletmidler

20.42.11

Parfume og toiletvand

20.42.12

Læbe- og øjensminke

20.42.13

Manicure- og pedicurepræparater

20.42.14

Pudder som kosmetik eller toiletmiddel

20.42.15

Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje (herunder præparater til solbruning) i.a.n.

20.42.16

Hårvaskemidler, hårlak, præparater til permanentbehandling

20.42.17

Hårvand og andre præparater til håret i.a.n.

20.42.18

Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser, tandtråd

20.42.19

Præparater til brug ved barbering; desodoriserings- og antitranspirationsmidler, til personlig brug; præparater til badebrug; andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler i.a.n.

20.42.9

Dele af fremstillingen af parfume og toiletmidler udført i underentreprise

20.42.99

Dele af fremstillingen af parfume og toiletmidler udført i underentreprise

20.5

Andre kemiske produkter

20.51

Sprængstoffer

20.51.1

Tilberedte sprængstoffer; tændsnore, fænghætter og sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer; fyrværkeri

20.51.11

Krudt og tilberedte sprængstoffer

20.51.12

Tændsnore; også detonerende; sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer

20.51.13

Fyrværkeri

20.51.14

Signalraketter, livredningsraketter, tågesignaler og pyrotekniske artikler (undtagen fyrværkeri)

20.51.2

Tændstikker

20.51.20

Tændstikker

20.51.9

Dele af fremstillingen af sprængstoffer udført i underentreprise

20.51.99

Dele af fremstillingen af sprængstoffer udført i underentreprise

20.52

Klæbestoffer

20.52.1

Klæbestoffer

20.52.10

Klæbestoffer

20.52.9

Dele af fremstillingen af klæbestoffer udført i underentreprise

20.52.99

Dele af fremstillingen af klæbestoffer udført i underentreprise

20.53

Æteriske olier

20.53.1

Æteriske olier

20.53.10

Æteriske olier

20.53.9

Dele af fremstillingen af æteriske olier udført i underentreprise

20.53.99

Dele af fremstillingen af æteriske olier udført i underentreprise

20.59

Andre kemiske produkter i.a.n.

20.59.1

Fotografiske plader og film, film til umiddelbar billedfremstilling (instant film); kemiske præparater og ublandede produkter til fotografisk brug

20.59.11

Fotografiske plader og film og film til umiddelbar filmfremstilling (instant film), lysfølsomme, ikke-eksponerede; fotografisk papir

20.59.12

Lysfølsomme emulsioner til fotografisk brug; kemiske præparater til fotografisk brug i.a.n.

20.59.2

Kemisk modificerede animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier; ikke-spiselige blandinger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier

20.59.20

Kemisk modificerede animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier; ikke-spiselige blandinger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier

20.59.3

Blæk, tusch og lignende farver

20.59.30

Blæk, tusch og lignende farver

20.59.4

Tilberedte smøremidler; additiver; antifrostpræparater

20.59.41

Tilberedte smøremidler

20.59.42

Præparater til modvirkning af bankning; additiver, mineralolier og lignende produkter

20.59.43

Bremsevæsker; antifrostpræparater og tilberedte væsker til afrimning

20.59.5

Diverse kemiske produkter

20.59.51

Peptoner, andre proteinstoffer og derivater deraf i.a.n.; hudpulver

20.59.52

Modellermasse; dentalvoks og andre præparater til dental brug, på basis af gips; præparater og ladninger til ildslukningsapparater; tilberedte substrater til dyrkning af mikroorganismer; sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller til laboratoriebrug i.a.n.

20.59.53

Kemiske grundstoffer, i form af skiver og kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken

20.59.54

Aktiveret kul

20.59.55

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater

20.59.56

Bejdser; flusmidler; tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast; katalytiske præparater i.a.n.; blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener i.a.n.

20.59.57

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; kemiske produkter

20.59.58

Biodiesel

20.59.59

Diverse andre kemiske produkter i.a.n.

20.59.6

Gelatine og gelatinederivater, herunder mælkealbumin

20.59.60

Gelatine og gelatinederivater, herunder mælkealbumin

20.59.9

Dele af fremstillingen af andre kemiske produkter i.a.n. udført i underentreprise

20.59.99

Dele af fremstillingen af andre kemiske produkter i.a.n. udført i underentreprise

20.6

Kemofibre

20.60

Kemofibre

20.60.1

Syntetiske fibre

20.60.11

Korte syntetiske fibre og bånd, ikke kartede eller kæmmede

20.60.12

Garn med høj styrke af endeløse fibre af polyamid og polyester

20.60.13

Andet garn af endeløse syntetiske fibre, enkelttrådet

20.60.14

Syntetiske monofilamenter; strimler o.l., af syntetiske tekstilmaterialer

20.60.2

Regenererede fibre

20.60.21

Korte regenererede fibre og bånd, ikke kartede eller kæmmede

20.60.22

Garn med høj styrke af endeløse fibre, af viskose

20.60.23

Andet garn af endeløse regenererede fibre, enkelttrådet

20.60.24

Regenererede monofilamenter; strimler o.l. af regenererede tekstilmaterialer

20.60.9

Dele af fremstillingen af kemofibre udført i underentreprise

20.60.99

Dele af fremstillingen af kemofibre udført i underentreprise

21

Farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

21.1

Farmaceutiske råvarer

21.10

Farmaceutiske råvarer

21.10.1

Salicylsyre, O-acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf

21.10.10

Salicylsyre, O-acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf

21.10.2

Lysin, glutaminsyre og salte deraf; kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider; phosphoaminolipider; amider og derivater deraf samt salte af disse produkter

21.10.20

Lysin, glutaminsyre og salte deraf; kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider; phosphoaminolipider; amider og derivater deraf samt salte af disse produkter

21.10.3

Lactoner i.a.n.; heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatomer, hvis struktur omfatter en ikke-kondenseret pyrazolring, en pyrimidinring, en piperazinring, en ikke-kondenseret triazinring eller en phenothiazinringstruktur, men ikke andre kondenserede ringe; hydantoin og derivater deraf; sulfonamider

21.10.31

Lactoner i.a.n.; heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatomer, hvis struktur omfatter en ikke-kondenseret pyrazolring, en pyrimidinring, en piperazinring, en ikke-kondenseret triazinring eller en phenothiazinringstruktur, men ikke andre kondenserede ringe; hydantoin og derivater deraf

21.10.32

Sulfonamider

21.10.4

Sukkerarter, kemisk rene i.a.n.; sukkerethere og sukkerestere samt salte deraf i.a.n.

21.10.40

Sukkerarter, kemisk rene i.a.n.; sukkerethere og sukkerestere samt salte deraf i.a.n.

21.10.5

Provitaminer, vitaminer og hormoner; glycosider og plantealkoloider og derivater deraf; antibiotika

21.10.51

Provitaminer, vitaminer og derivater deraf

21.10.52

Hormoner, derivater deraf; andre steroider, der hovedsagelig anvendes som hormoner

21.10.53

Glycosider, plantealkaloider, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

21.10.54

Antibiotika

21.10.6

Kirtler og andre organer; ekstrakter deraf og andre menneskelige eller animalske stoffer i.a.n.

21.10.60

Kirtler og andre organer; ekstrakter deraf og andre menneskelige eller animalske stoffer i.a.n.

21.10.9

Dele af fremstillingen af farmaceutiske råvarer udført i underentreprise

21.10.99

Dele af fremstillingen af farmaceutiske råvarer udført i underentreprise

21.2

Farmaceutiske præparater

21.20

Farmaceutiske præparater

21.20.1

Lægemidler

21.20.11

Lægemidler, med indhold af penicillin eller andre antibiotika

21.20.12

Lægemidler, med indhold af hormoner, men ikke antibiotika

21.20.13

Lægemidler, med indhold af alkaloider eller derivater deraf, men uden indhold af hormoner eller antibiotika

21.20.2

Andre farmaceutiske præparater

21.20.21

Antisera og vacciner

21.20.22

Kemiske svangerskabsforebyggende midler, fremstillet på basis af hormoner eller sæddræbende midler

21.20.23

Diagnostiske reagensmidler og andre farmaceutiske præparater

21.20.24

Hæfteplastre, catgut og lignende materialer; æsker med førstehjælpsudstyr

21.20.9

Dele af fremstillingen af farmaceutiske præparater udført i underentreprise

21.20.99

Dele af fremstillingen af farmaceutiske præparater udført i underentreprise

22

Gummi- og plastprodukter

22.1

Gummiprodukter

22.11

Gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk

22.11.1

Nye gummidæk og gummislanger

22.11.11

Nye dæk af gummi til personbiler

22.11.12

Nye dæk af gummi til motorcykler eller cykler

22.11.13

Nye dæk af gummi til busser eller lastbiler samt til luftfartøjer

22.11.14

Dæk til landbrugskøretøjer; andre nye dæk, af gummi

22.11.15

Slanger, massive og hule ringe, udskiftelige slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi

22.11.16

Slidbanegummi (camel-back)

22.11.2

Regummierede dæk af gummi

22.11.20

Regummierede dæk af gummi

22.11.9

Dele af fremstillingen af gummidæk og gummislanger udført i underentreprise; vulkanisering af dæk

22.11.99

Dele af fremstillingen af gummidæk og gummislanger udført i underentreprise; vulkanisering af dæk

22.19

Andre gummiprodukter

22.19.1

Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

22.19.10

Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

22.19.2

Ikke-vulkaniseret gummi og produkter af ikke-vulkaniseret gummi; tråde, snore, plader, bånd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi

22.19.20

Ikke-vulkaniseret gummi og produkter af ikke-vulkaniseret gummi; tråde, snore, plader, bånd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi

22.19.3

Rør og slanger af blødgummi

22.19.30

Rør og slanger af blødgummi

22.19.4

Driv- og transportremme af blødgummi

22.19.40

Driv- og transportremme af blødgummi

22.19.5

Tekstilstof, gummieret, undtagen cordvæv (stræklærred)

22.19.50

Tekstilstof, gummieret, undtagen cordvæv (stræklærred)

22.19.6

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af blødgummi

22.19.60

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af blødgummi

22.19.7

Varer af blødgummi i.a.n.; hårdgummi; varer af hårdgummi

22.19.71

Hygiejniske eller farmaceutiske artikler (herunder sutter), af blødgummi

22.19.72

Gulvbelægningsmaterialer og måtter, af blødgummi, som ikke er af celluloid

22.19.73

Andre varer af blødgummi i.a.n.; hårdgummi i enhver form og varer deraf; gulvbelægningsmaterialer og måtter, af celleblødgummi (skumgummi o.l.)

22.19.9

Dele af fremstillingen af andre gummiprodukter udført i underentreprise

22.19.99

Dele af fremstillingen af andre gummiprodukter udført i underentreprise

22.2

Plastprodukter

22.21

Plader, ark, rør og slanger samt profiler, af plast

22.21.1

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, af plast

22.21.10

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, af plast

22.21.2

Rør og slanger samt fittings dertil, af plast

22.21.21

Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast; stive rør og slanger, af plast

22.21.29

Andre rør, slanger og fittings, af plast

22.21.3

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer

22.21.30

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer

22.21.4

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast

22.21.41

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af celleplast

22.21.42

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af anden plast end celleplast

22.21.9

Dele af fremstillingen af plader, ark, rør og slanger samt profiler, af plast, udført i underentreprise

22.21.99

Dele af fremstillingen af plader, ark, rør og slanger samt profiler, af plast, udført i underentreprise

22.22

Plastemballage

22.22.1

Plastemballage

22.22.11

Sække og poser (herunder kræmmerhuse) af polymerer af ethylen

22.22.12

Sække og poser (herunder kræmmerhuse) af plast (undtagen ethylen)

22.22.13

Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballeringsgenstande, af plast

22.22.14

Balloner, flasker, kolber og lignende varer af plast

22.22.19

Andre emballeringsgenstande af plast

22.22.9

Dele af fremstillingen af plastemballage udført i underentreprise

22.22.99

Dele af fremstillingen af plastemballage udført i underentreprise

22.23

Bygningsartikler af plast

22.23.1

Bygningsartikler af plast; linoleum og hårde gulvbelægningsmaterialer ikke af plast

22.23.11

Gulvbelægningsmaterialer, væg- eller loftsbeklædning af plast, i ruller eller som fliser

22.23.12

Badekar, håndvaske, klosetter samt sæder og låg dertil, skyllecisterner og lignende sanitetsartikler, af plast

22.23.13

Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 l, af plast

22.23.14

Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler; skodder, jalousier og lignende varer samt dele dertil, af plast

22.23.15

Linoleum og hårde gulvbelægninger, ikke af plast, dvs. elastiske gulvbelægninger som f.eks. vinyl, linoleum mv.

22.23.19

Bygningsartikler af plast i.a.n.

22.23.2

Præfabrikerede bygninger af plast

22.23.20

Præfabrikerede bygninger af plast

22.23.9

Dele af fremstillingen af bygningsartikler af plast udført i underentreprise

22.23.99

Dele af fremstillingen af bygningsartikler af plast udført i underentreprise

22.29

Andre plastprodukter

22.29.1

Beklædningsgenstande (herunder handsker) og tilbehør dertil, af plast

22.29.10

Beklædningsgenstande (herunder handsker) og tilbehør dertil, af plast

22.29.2

Andre plastprodukter i.a.n.

22.29.21

Plader, ark, film, folier, tape, strimler og andre flade former af plast, selvklæbende, i ruller, bredde ikke over 20 cm

22.29.22

Andre plader, ark, film, folier, tape, strimler og andre flade former af plast, selvklæbende

22.29.23

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af plast

22.29.24

Dele i.a.n. af lamper og andre belysningsartikler, navneplader med lys og lignende varer, af plast

22.29.25

Kontor- og skoleartikler af plast

22.29.26

Beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder o.l.; statuetter og andre dekorationsgenstande, af plast

22.29.29

Andre varer af plast

22.29.9

Fremstilling af andre plastprodukter; dele af fremstillingen af andre plastprodukter udført i underentreprise

22.29.91

Fremstilling af andre plastprodukter

22.29.99

Dele af fremstillingen af andre plastprodukter udført i underentreprise

23

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter

23.1

Glas og glasprodukter

23.11

Planglas

23.11.1

Planglas

23.11.11

Planglas, støbt, valset, trukket eller blæst, men ikke yderligere bearbejdet

23.11.12

Floatglas og andet planglas, der er slebet eller poleret, men ikke yderligere bearbejdet

23.11.9

Dele af fremstillingen af planglas udført i underentreprise

23.11.99

Dele af fremstillingen af planglas udført i underentreprise

23.12

Formet og bearbejdet planglas

23.12.1

Formet og bearbejdet planglas

23.12.11

Planglas, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet

23.12.12

Sikkerhedsglas

23.12.13

Glasspejle; isoleringsruder bestående af flere lag glas

23.12.9

Dele af fremstillingen af formet og bearbejdet planglas udført i underentreprise

23.12.99

Dele af fremstillingen af formet og bearbejdet planglas udført i underentreprise

23.13

Flasker, drikkeglas mv.

23.13.1

Flasker, drikkeglas mv.

23.13.11

Flasker, krukker, tabletglas og andre beholdere, undtagen ampuller; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

23.13.12

Drikkeglas, undtagen af glaskeramisk materiale

23.13.13

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer

23.13.14

Glaskolber til termoflasker og lignende isotermiske beholdere

23.13.9

Færdigbehandling af flasker, drikkeglas mv.; dele af fremstillingen af flasker, drikkeglas mv. udført i underentreprise

23.13.91

Færdigbehandling af drikkeglas og anden bordservice eller køkkenartikler af glas

23.13.92

Færdigbehandling af glasbeholdere

23.13.99

Dele af fremstillingen af flasker, drikkeglas mv. udført i underentreprise

23.14

Glasfibre

23.14.1

Glasfibre

23.14.11

Fiberbånd, rovings, garn og afhuggede tråde, af glasfiber

23.14.12

Glasulddug (vlies), plader, måtter og lignende varer af glasfiber, undtagen vævede stoffer

23.14.9

Dele af fremstillingen af glasfibre udført i underentreprise

23.14.99

Dele af fremstillingen af glasfibre udført i underentreprise

23.19

Andet forarbejdet glas, herunder teknisk glas

23.19.1

Andet glas, halvfabrikata

23.19.11

Glasmasse, glas i form af kugler (undtagen mikrokugler), stænger eller rør, ubearbejdede

23.19.12

Brosten, blokke, mursten, fliser og andre varer af presset eller støbt glas; blyindfattede ruder og lignende varer; porøst glas (skumglas) i blokke, plader eller lignende former

23.19.2

Teknisk glas og andet glas

23.19.21

Åbne glaskolber og glasrør samt dele dertil, af glas, til glødelamper, katodestrålerør eller lignende

23.19.22

Urglas og brilleglas, ikke optisk bearbejdet; hule glaskugler og segmenter deraf, til fremstilling af de nævnte varer

23.19.23

Laboratorieartikler, hygiejniske artikler og farmaceutiske artikler af glas; ampuller af glas

23.19.24

Dele af lamper, belysningsartikler, lysskilte, navneplader med lys og lignende, af glas

23.19.25

El-isolatorer af glas

23.19.26

Glasvarer i.a.n.

23.19.9

Færdigbehandling af andet glas, herunder teknisk glas; dele af fremstillingen af andet forarbejdet glas, herunder teknisk glas, udført i underentreprise

23.19.91

Færdigbehandling af andet glas, herunder teknisk glas

23.19.99

Dele af fremstillingen af andet forarbejdet glas, herunder teknisk glas, udført i underentreprise

23.2

Ildfaste produkter

23.20

Ildfaste produkter

23.20.1

Ildfaste produkter

23.20.11

Sten, blokke, fliser og andre keramiske varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter

23.20.12

Ildfaste sten, blokke, fliser og lignende ildfast keramisk konstruktionsmateriale, bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter

23.20.13

Ildfast cement, ildfast mørtel, ildfast beton og lignende ildfaste produkter i.a.n.

23.20.14

Ubrændte ildfaste produkter; andre ildfaste keramiske produkter

23.20.9

Dele af fremstillingen af ildfaste produkter udført i underentreprise

23.20.99

Dele af fremstillingen af ildfaste produkter udført i underentreprise

23.3

Byggematerialer af ler

23.31

Keramiske teglsten og gulvfliser

23.31.1

Keramiske teglsten og gulvfliser

23.31.10

Keramiske teglsten og gulvfliser

23.31.9

Dele af fremstillingen af keramiske teglsten og gulvfliser udført i underentreprise

23.31.99

Dele af fremstillingen af keramiske teglsten og gulvfliser udført i underentreprise

23.32

Mursten, teglsten og byggematerialer, af brændt ler

23.32.1

Mursten, teglsten og byggematerialer, af brændt ler

23.32.11

Ikke-ildfaste keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende varer

23.32.12

Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug

23.32.13

Keramiske rør, tagrender og rørfittings

23.32.9

Dele af fremstillingen af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler udført i underentreprise

23.32.99

Dele af fremstillingen af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler udført i underentreprise

23.4

Andre porcelænsvarer og keramiske produkter

23.41

Keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande

23.41.1

Keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande

23.41.11

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af porcelæn

23.41.12

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, undtagen af porcelæn

23.41.13

Statuetter og andre pyntegenstande, af keramisk materiale

23.41.9

Dele af fremstillingen af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande udført i underentreprise

23.41.99

Dele af fremstillingen af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande udført i underentreprise

23.42

Keramiske sanitetsartikler

23.42.1

Keramiske sanitetsartikler

23.42.10

Keramiske sanitetsartikler

23.42.9

Dele af fremstillingen af keramiske sanitetsartikler udført i underentreprise

23.42.99

Dele af fremstillingen af keramiske sanitetsartikler udført i underentreprise

23.43

Keramiske isolatorer og isoleringsdele

23.43.1

Elektriske isolatorer af keramisk materiale; isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, af keramisk materiale

23.43.10

Elektriske isolatorer af keramisk materiale; isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, af keramisk materiale

23.43.9

Dele af fremstillingen af keramiske isolatorer og isoleringsdele udført i underentreprise

23.43.99

Dele af fremstillingen af keramiske isolatorer og isoleringsdele udført i underentreprise

23.44

Andre keramiske produkter til teknisk brug

23.44.1

Andre keramiske produkter til teknisk brug

23.44.11

Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug, af porcelæn

23.44.12

Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug, ikke af porcelæn

23.44.9

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter til teknisk brug udført i underentreprise

23.44.99

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter til teknisk brug udført i underentreprise

23.49

Andre keramiske produkter

23.49.1

Andre keramiske produkter

23.49.11

Keramiske varer til brug inden for landbruget eller til transport af varer eller som emballage

23.49.12

Andre keramiske produkter, der ikke anvendes som byggematerialer i.a.n.

23.49.9

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter udført i underentreprise

23.49.99

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter udført i underentreprise

23.5

Cement, kalk og gips

23.51

Cement

23.51.1

Cement

23.51.11

Cementklinker

23.51.12

Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement

23.51.9

Dele af fremstillingen af cement udført i underentreprise

23.51.99

Dele af fremstillingen af cement udført i underentreprise

23.52

Kalk og gips

23.52.1

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk

23.52.10

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk

23.52.2

Gips

23.52.20

Gips

23.52.3

Brændt eller agglomereret dolomit

23.52.30

Brændt eller agglomereret dolomit

23.52.9

Dele af fremstillingen af kalk og gips udført i underentreprise

23.52.99

Dele af fremstillingen af kalk og gips udført i underentreprise

23.6

Produkter af beton, cement og gips

23.61

Byggematerialer af beton

23.61.1

Byggematerialer af beton

23.61.11

Tagsten, fliser, mursten og lignende varer, af cement, beton eller kunststen

23.61.12

Præfabrikerede elementer til bygge- eller konstruktionsarbejder, af cement, beton eller kunststen

23.61.2

Præfabrikerede bygninger af beton

23.61.20

Præfabrikerede bygninger af beton

23.61.9

Dele af fremstillingen af byggematerialer af beton udført i underentreprise

23.61.99

Dele af fremstillingen af byggematerialer af beton udført i underentreprise

23.62

Byggematerialer af gips

23.62.1

Byggematerialer af gips

23.62.10

Byggematerialer af gips

23.62.9

Dele af fremstillingen af byggematerialer af gips udført i underentreprise

23.62.99

Dele af fremstillingen af byggematerialer af gips udført i underentreprise

23.63

Færdigblandet beton

23.63.1

Færdigblandet beton

23.63.10

Færdigblandet beton

23.63.9

Dele af fremstillingen af færdigblandet beton udført i underentreprise

23.63.99

Dele af fremstillingen af færdigblandet beton udført i underentreprise

23.64

Mørtel

23.64.1

Mørtel

23.64.10

Mørtel

23.64.9

Dele af fremstillingen af mørtel udført i underentreprise

23.64.99

Dele af fremstillingen af mørtel udført i underentreprise

23.65

Fibercement

23.65.1

Varer af fibercement

23.65.11

Plader, blokke og lignende varer af vegetabilske fibre, af halm eller affald af træ, agglomereret med mineralske bindemidler

23.65.12

Varer af asbestcement, cellulosecement o.l.

23.65.9

Dele af fremstillingen af varer af fibercement udført i underentreprise

23.65.99

Dele af fremstillingen af varer af fibercement udført i underentreprise

23.69

Andre varer af beton, gips og cement

23.69.1

Andre varer af beton, gips og cement

23.69.11

Andre varer af gips eller blandinger på basis af gips i.a.n.

23.69.19

Andre varer af beton, cement eller kunststen i.a.n.

23.69.9

Dele af fremstillingen af andre varer af beton, gips og cement udført i underentreprise

23.69.99

Dele af fremstillingen af andre varer af beton, gips og cement udført i underentreprise

23.7

Tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten

23.70

Tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten

23.70.1

Tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten

23.70.11

Marmor, travertin og alabast, bearbejdet, og varer deraf (undtagen brosten, kantsten, fortovssten, fliser, terninger og lignende varer); granulater, splinter og pulver, kunstigt farvet, af marmor, travertin og alabast

23.70.12

Andre bearbejdede pyntesten og bygningssten samt varer deraf; andre granulater og andet pulver, kunstigt farvet, af naturlige stenarter; varer af agglomereret skifer

23.70.9

Dele af fremstillingen af tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten udført i underentreprise

23.70.99

Dele af fremstillingen af tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten udført i underentreprise

23.9

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter

23.91

Slibemidler

23.91.1

Slibemidler

23.91.11

Møllesten, slibesten og lignende varer, uden stativ, til formaling, defibrering, slibning mv. samt dele deraf, af naturlige stenarter, agglomererede naturlige eller kunstige slibemidler eller af keramisk materiale

23.91.12

Slibemidler, som pulver eller korn, på underlag af tekstilstof, papir eller pap

23.91.9

Dele af fremstillingen af slibemidler udført i underentreprise

23.91.99

Dele af fremstillingen af slibemidler udført i underentreprise

23.99

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

23.99.1

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

23.99.11

Bearbejdede asbestfibre; blandinger på basis af asbest og magnesiumcarbonat; varer af sådanne blandinger, eller af asbest; friktionsmateriale til bremser, koblinger o.l., ikke monterede

23.99.12

Varer af asfalt eller af lignende materialer

23.99.13

Bituminøse blandinger på basis af natursten og kunststen og bitumen, naturlig asfalt eller lignende stoffer som bindemiddel

23.99.14

Kunstig grafit; kolloloid eller semikolloloid grafit; præparater på basis af grafit eller andet kul i form af halvfabrikata

23.99.15

Kunstig korund

23.99.19

Ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

23.99.9

Dele af fremstillingen af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. udført i underentreprise

23.99.99

Dele af fremstillingen af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. udført i underentreprise

24

Metal

24.1

Råjern og råstål samt ferrolegeringer

24.10

Råjern og råstål samt ferrolegeringer

24.10.1

Råprodukter af jern og stål

24.10.11

Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former

24.10.12

Ferrolegeringer

24.10.13

Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed på mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former

24.10.14

Granulater og pulver af råjern, spejljern eller andet jern og stål

24.10.2

Råstål

24.10.21

Ulegeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former og halvfabrikata af ulegeret stål

24.10.22

Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former og halvfabrikata af rustfrit stål

24.10.23

Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former og halvfabrikata af andet legeret stål

24.10.3

Fladvalsede produkter, af stål, kun varmtvalsede

24.10.31

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

24.10.32

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm

24.10.33

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

24.10.34

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm

24.10.35

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

24.10.36

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm (undtagen af silicium-elektrisk stål)

24.10.4

Fladvalsede produkter af stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

24.10.41

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

24.10.42

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

24.10.43

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

24.10.5

Fladvalsede produkter af stål, pletterede, belagte eller overtrukne, og fladvalsede produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål

24.10.51

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, af bredde ≥ 600 mm; pletterede, belagte eller overtrukne

24.10.52

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde ≥ 600 mm; pletterede, belagte eller overtrukne

24.10.53

Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde ≥ 600 mm

24.10.54

Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm

24.10.55

Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde < 600 mm

24.10.6

Varmforarbejdede stænger af stål

24.10.61

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af ulegeret stål

24.10.62

Andre stænger af stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

24.10.63

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål

24.10.64

Andre stænger af rustfrit stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

24.10.65

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål

24.10.66

Andre stænger af andet legeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

24.10.67

Hule borestænger

24.10.7

Varmtforarbejdede profiler af stål, spunsvægjern af stål og skinnemateriel af stål til jernbaner og sporveje

24.10.71

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af ulegeret stål

24.10.72

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af rustfrit stål

24.10.73

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af andet legeret stål

24.10.74

Spunsvægjern, af stål, og svejsede åbne profiler, af stål

24.10.75

Skinnemateriel af stål, til jernbaner og sporveje

24.10.9

Dele af fremstillingen af råjern og råstål samt ferrolegeringer udført i underentreprise

24.10.99

Dele af fremstillingen af råjern og råstål samt ferrolegeringer udført i underentreprise

24.2

Rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål

24.20

Rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål

24.20.1

Rør og hule profiler, sømløse, af stål

24.20.11

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af stål

24.20.12

Foringsrør, produktionsrør og borerør af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas, sømløse, af stål

24.20.13

Andre rør, sømløse, med cirkulært tværsnit, af stål

24.20.14

Rør, med ikke-cirkulært tværsnit, og hule profiler, af stål

24.20.2

Rør, svejsede, med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

24.20.21

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, med udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

24.20.22

Foringsrør og produktionsrør, af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, med en udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

24.20.23

Andre rør, med cirkulært tværsnit, svejsede, med udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

24.20.24

Andre rør, med cirkulært tværsnit, f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, med en udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

24.20.3

Rør, med udvendig diameter ≤ 406,4 mm, svejsede, af stål

24.20.31

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, med udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

24.20.32

Foringsrør og produktionsrør, af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, med en udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

24.20.33

Andre rør, med cirkulært tværsnit, svejsede, med udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

24.20.34

Rør, med ikke-cirkulært tværsnit, svejsede, med en udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

24.20.35

Andre rør, f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, med en udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

24.20.4

Rørfittings af stål, ikke støbte

24.20.40

Rørfittings af stål, ikke støbte

24.20.9

Dele af fremstillingen af rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål, udført i underentreprise

24.20.99

Dele af fremstillingen af rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål, udført i underentreprise

24.3

Andre produkter af den primære forarbejdning af stål

24.31

Koldtrukne stænger

24.31.1

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål

24.31.10

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål

24.31.2

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål, undtagen rustfrit stål

24.31.20

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål, undtagen rustfrit stål

24.31.3

Koldtrukne stænger og massive profiler af rustfrit stål

24.31.30

Koldtrukne stænger og massive profiler af rustfrit stål

24.31.9

Dele af fremstillingen af koldtrukne stænger udført i underentreprise

24.31.99

Dele af fremstillingen af koldtrukne stænger udført i underentreprise

24.32

Koldtvalsede bånd

24.32.1

Flade koldtvalsede stålprodukter, ikke overtrukne, af bredde < 600 mm

24.32.10

Flade koldtvalsede stålprodukter, ikke overtrukne, af bredde < 600 mm

24.32.2

Flade koldtvalsede stålprodukter, pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde < 600 mm

24.32.20

Flade koldtvalsede stålprodukter, pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde < 600 mm

24.32.9

Dele af fremstillingen af koldtvalsede bånd udført i underentreprise

24.32.99

Dele af fremstillingen af koldtvalsede bånd udført i underentreprise

24.33

Koldtbehandlede eller foldede produkter

24.33.1

Åbne profiler, koldtbehandlede eller foldede

24.33.11

Åbne profiler, koldtbehandlede eller foldede, af ulegeret stål

24.33.12

Åbne profiler, koldtbehandlede eller foldede, af rustfrit stål

24.33.2

Profilplader, af ulegeret stål

24.33.20

Profilplader, af ulegeret stål

24.33.3

Sandwichpaneler af overtrukne stålplader

24.33.30

Sandwichpaneler af overtrukne stålplader

24.33.9

Dele af fremstillingen af koldtbehandlede eller foldede produkter udført i underentreprise

24.33.99

Dele af fremstillingen af koldtbehandlede eller foldede produkter udført i underentreprise

24.34

Koldtrukket tråd

24.34.1

Koldtrukket tråd

24.34.11

Koldtrukket tråd, af ulegeret stål

24.34.12

Koldtrukket tråd, af rustfrit stål

24.34.13

Koldtrukket tråd, af andet legeret stål

24.34.9

Dele af fremstillingen af koldtrukket tråd udført i underentreprise

24.34.99

Dele af fremstillingen af koldtrukket tråd udført i underentreprise

24.4

Ædelmetaller og andre ikke-jernholdige metaller

24.41

Ædelmetaller

24.41.1

Sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.10

Sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.2

Guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.20

Guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.3

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.30

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

24.41.4

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

24.41.40

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

24.41.5

Sølvdublé på uædle metaller og platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

24.41.50

Sølvdublé på uædle metaller og platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

24.41.9

Dele af fremstillingen af ædelmetaller udført i underentreprise

24.41.99

Dele af fremstillingen af ædelmetaller udført i underentreprise

24.42

Aluminium

24.42.1

Ubearbejdet aluminium; aluminiumoxid

24.42.11

Ubearbejdet aluminium

24.42.12

Aluminiumoxid (undtagen kunstig korund)

24.42.2

Halvfabrikata af aluminium og aluminiumlegeringer

24.42.21

Pulver og flager af aluminium

24.42.22

Stænger og profiler af aluminium

24.42.23

Tråd af aluminium

24.42.24

Plader og bånd af aluminium, af tykkelse > 0,2 mm

24.42.25

Folie af aluminium, af tykkelse ≤ 0,2 mm

24.42.26

Rør og rørfittings af aluminium

24.42.9

Dele af fremstillingen af aluminium udført i underentreprise

24.42.99

Dele af fremstillingen af aluminium udført i underentreprise

24.43

Bly, zink og tin

24.43.1

Bly, zink og tin, ubearbejdet

24.43.11

Bly, ubearbejdet

24.43.12

Zink, ubearbejdet

24.43.13

Tin, ubearbejdet

24.43.2

Halvfabrikata af bly, zink og tin og legeringer deraf

24.43.21

Plader, bånd og folie af bly; pulver og flager af bly

24.43.22

Støv, pulver og flager af zink

24.43.23

Stænger, profiler og tråd af zink; plader, bånd og folie af zink

24.43.24

Stænger, profiler og tråd af tin

24.43.9

Dele af fremstillingen af bly, zink og tin udført i underentreprise

24.43.99

Dele af fremstillingen af bly, zink og tin udført i underentreprise

24.44

Kobber

24.44.1

Kobber, ubearbejdet; kobbersten; cementkobber

24.44.11

Kobbersten; cementkobber

24.44.12

Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering

24.44.13

Raffineret kobber og kobberlegeringer, ubearbejdet; kobberforlegeringer

24.44.2

Halvfabrikata af kobber og kobberlegeringer

24.44.21

Pulver og flager af kobber

24.44.22

Stænger og profiler af kobber

24.44.23

Tråd af kobber

24.44.24

Plader og bånd af kobber, af tykkelse over 0,15 mm

24.44.25

Folie af kobber, af tykkelse ≤ 0,15 mm

24.44.26

Rør og rørfittings af kobber

24.44.9

Dele af fremstillingen af kobber udført i underentreprise

24.44.99

Dele af fremstillingen af kobber udført i underentreprise

24.45

Andre ikke-jernholdige metaller

24.45.1

Nikkel, ubearbejdet; mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel

24.45.11

Ubearbejdet nikkel

24.45.12

Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel

24.45.2

Halvfabrikata af nikkel og nikkellegeringer

24.45.21

Pulver og flager af nikkel

24.45.22

Stænger, profiler og tråd af nikkel

24.45.23

Plader, bånd og folie af nikkel

24.45.24

Rør og rørfittings af nikkel

24.45.3

Andre ikke-jernholdige metaller og varer deraf; sintrede keramiske metaller (cermets); aske og restprodukter, indeholdende metaller eller metalforbindelser

24.45.30

Andre ikke-jernholdige metaller og varer deraf; sintrede keramiske metaller (cermets); aske og restprodukter, indeholdende metaller eller metalforbindelser

24.45.9

Dele af fremstillingen af andre ikke-jernholdige metaller udført i underentreprise

24.45.99

Dele af fremstillingen af andre ikke-jernholdige metaller udført i underentreprise

24.46

Oparbejdet nukleart brændsel

24.46.1

Naturligt uran samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran eller naturlige uranforbindelser

24.46.10

Naturligt uran samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran eller naturlige uranforbindelser

24.46.9

Dele af fremstillingen af oparbejdet nukleart brændsel udført i underentreprise

24.46.99

Dele af fremstillingen af oparbejdet nukleart brændsel udført i underentreprise

24.5

Støbning af metalprodukter

24.51

Støbning af jernprodukter

24.51.1

Støbning af støbejern

24.51.11

Støbning af aduceret støbejern

24.51.12

Støbning af kuglegrafitstøbejern

24.51.13

Støbning af gråt støbejern

24.51.2

Rør og hule profiler af støbejern

24.51.20

Rør og hule profiler af støbejern

24.51.3

Rørfittings, af støbejern

24.51.30

Rørfittings, af støbejern

24.51.9

Dele af fremstillingen af støbejern udført i underentreprise

24.51.99

Dele af fremstillingen af støbejern udført i underentreprise

24.52

Støbning af stålprodukter

24.52.1

Støbning af stålprodukter

24.52.10

Støbning af stålprodukter

24.52.2

Rør af centrifugalt støbt stål

24.52.20

Rør af centrifugalt støbt stål

24.52.3

Rørfittings af støbestål

24.52.30

Rørfittings af støbestål

24.53

Støbning af letmetalprodukter

24.53.1

Støbning af letmetalprodukter

24.53.10

Støbning af letmetalprodukter

24.54

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

24.54.1

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

24.54.10

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

25

Produkter af metal, bortset fra maskiner og udstyr

25.1

Metalkonstruktioner

25.11

Metalkonstruktioner og dele heraf

25.11.1

Præfabrikerede bygninger af metal

25.11.10

Præfabrikerede bygninger af metal

25.11.2

Metalkonstruktioner og dele dertil

25.11.21

Broer og brosektioner af jern og stål

25.11.22

Tårne og gittermaster af jern og stål

25.11.23

Andre konstruktioner og dele af konstruktioner, plader, stænger, profiler o.l., af jern, stål og aluminium

25.11.9

Dele af fremstillingen af metalkonstruktioner og dele dertil udført i underentreprise

25.11.99

Dele af fremstillingen af metalkonstruktioner og dele dertil udført i underentreprise

25.12

Døre og vinduer af metal

25.12.1

Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler, af metal

25.12.10

Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler, af metal

25.12.9

Dele af fremstillingen af døre og vinduer af metal udført i underentreprise

25.12.99

Dele af fremstillingen af døre og vinduer af metal udført i underentreprise

25.2

Tanke og beholdere af metal

25.21

Radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg

25.21.1

Radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg

25.21.11

Radiatorer til centralvarmeanlæg, ikke elektrisk opvarmede, af jern og stål

25.21.12

Centralvarmekedler, til produktion af varmt vand eller lavtryksdamp

25.21.13

Dele til centralvarmekedler

25.21.9

Dele af fremstillingen af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg udført i underentreprise

25.21.99

Dele af fremstillingen af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg udført i underentreprise

25.29

Andre tanke og beholdere af metal

25.29.1

Andre tanke og beholdere af metal

25.29.11

Tanke, kar og lignende beholdere (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern, stål eller aluminium, med et rumindhold > 300 l, uden mekanisk udstyr eller udstyr til opvarmning

25.29.12

Beholdere til komprimerede eller flydende gasser, af metal

25.29.9

Dele af fremstillingen af tanke og beholdere af metal udført i underentreprise

25.29.99

Dele af fremstillingen af tanke og beholdere af metal udført i underentreprise

25.3

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler)

25.30

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler)

25.30.1

Dampkedler og dele dertil

25.30.11

Dampkedler; kedler med overhedning

25.30.12

Hjælpeapparater til kedler; kondensatorer til dampmaskiner

25.30.13

Dele til dampkedler

25.30.2

Atomreaktorer og dele dertil

25.30.21

Atomreaktorer, undtagen isotopseparatorer

25.30.22

Dele til atomreaktorer, undtagen isotopseparatorer

25.30.9

Dele af fremstillingen af dampgeneratorer, undtagen centralvarmekedler, udført i underentreprise

25.30.99

Dele af fremstillingen af dampgeneratorer, undtagen centralvarmekedler, udført i underentreprise

25.4

Våben og ammunition

25.40

Våben og ammunition

25.40.1

Våben og ammunition samt dele dertil

25.40.11

Våben til militær brug, undtagen revolvere, pistoler o.l.

25.40.12

Revolvere, pistoler, andre skydevåben og lignende våben, ikke til militær brug

25.40.13

Bomber, missiler og lignende krigsammunition; anden ammunition (herunder patroner) og projektiler samt dele dertil

25.40.14

Dele til våben til militær brug og andre våben

25.40.9

Dele af fremstillingen af våben og ammunition udført i underentreprise

25.40.99

Dele af fremstillingen af våben og ammunition udført i underentreprise

25.5

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi

25.50

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi

25.50.1

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal

25.50.11

Smedning af metal

25.50.12

Sænksmedning af metal

25.50.13

Anden forarbejdning af metal

25.50.2

Pulvermetallurgi

25.50.20

Pulvermetallurgi

25.6

Behandling og coating af metal; maskinforarbejdning

25.61

Behandling og coating af metal

25.61.1

Coating af metal

25.61.11

Coating af metal med metalliske materialer

25.61.12

Coating af metal med ikke-metalliske materialer

25.61.2

Anden behandling af metal

25.61.21

Varmebehandling af metal (undtagen coating med metalliske materialer)

25.61.22

Anden overfladebehandling af metal

25.62

Maskinforarbejdning

25.62.1

Drejning af metaldele

25.62.10

Drejning af metaldele

25.62.2

Anden maskinforarbejdning

25.62.20

Anden maskinforarbejdning

25.7

Bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter

25.71

Bestik, skære- og klipperedskaber

25.71.1

Bestik, skære- og klipperedskaber

25.71.11

Knive (undtagen til maskiner) og sakse samt blade dertil

25.71.12

Barberknive og barbermaskiner samt blade og klinger dertil (herunder emner til barberblade i båndform)

25.71.13

Andre skære- og klipperedskaber; redskaber til manicure eller pedicure, også i sæt

25.71.14

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug

25.71.15

Sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våben og dele dertil

25.71.9

Dele af fremstillingen af bestik, skære- og klipperedskaber udført i underentreprise

25.71.99

Dele af fremstillingen af bestik, skære- og klipperedskaber udført i underentreprise

25.72

Låse og hængsler

25.72.1

Låse og hængsler

25.72.11

Hængelåse og låse til motorkøretøjer og til møbler, af uædle metaller

25.72.12

Andre låse af uædle metaller

25.72.13

Spænder og taskebøjler med indbygget lås; dele

25.72.14

Hængsler, beslag, tilbehør og lignende varer, til motorkøretøjer, døre, vinduer, møbler o.l., af uædle metaller

25.72.9

Dele af fremstillingen af låse og hængsler udført i underentreprise

25.72.99

Dele af fremstillingen af låse og hængsler udført i underentreprise

25.73

Værktøj

25.73.1

Håndværktøj af den art, der anvendes i landbrug, havebrug og skovbrug

25.73.10

Håndværktøj af den art, der anvendes i landbrug, havebrug og skovbrug

25.73.2

Håndsave; savblade af enhver art

25.73.20

Håndsave; savblade af enhver art

25.73.3

Andet håndværktøj

25.73.30

Andet håndværktøj

25.73.4

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, herunder elektrisk håndværktøj, og til værktøjsmaskiner

25.73.40

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, herunder elektrisk håndværktøj, og til værktøjsmaskiner

25.73.5

Støbeforme; formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller

25.73.50

Støbeforme; formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller

25.73.6

Andet værktøj

25.73.60

Andet værktøj

25.73.9

Dele af fremstillingen af værktøj udført i underentreprise

25.73.99

Dele af fremstillingen af værktøj udført i underentreprise

25.9

Andre jern- og metalvarer

25.91

Ståltønder og lignende beholdere

25.91.1

Ståltønder og lignende beholdere

25.91.11

Tanke, fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere, til ethvert materiale (undtagen beholdere til gasser), af jern og stål, med et rumindhold på ≥ 50 l men ≤ 300 l, uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning

25.91.12

Tanke, fade, tromler, dunke, dåser (undtagen dåser til lukning ved lodning eller falsning) og lignende beholdere, til ethvert materiale (undtagen beholdere til gasser), af jern og stål, med et rumindhold på < 50 l, uden mekanisk udstyr og udstyr til opvarmning

25.91.9

Dele af fremstillingen af ståltønder og lignende beholdere udført i underentreprise

25.91.99

Dele af fremstillingen af ståltønder og lignende beholdere udført i underentreprise

25.92

Letmetalemballage

25.92.1

Letmetalemballage

25.92.11

Dåser, af jern og stål, til lukning ved lodning eller falsning, med et rumindhold på < 50 l

25.92.12

Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere, til ethvert materiale (undtagen beholdere til gasser), af aluminium, med et rumindhold på ≤ 300 l

25.92.13

Crown corks, propper, hætter og låg af uædle metaller

25.92.9

Dele af fremstillingen af letmetalemballage udført i underentreprise

25.92.99

Dele af fremstillingen af letmetalemballage udført i underentreprise

25.93